Ətraflı axtarış
Baxanların
5418
İnternetə qoyma tarixi: 2012/01/16
Sualın xülasəsi
Bu ibarətdən məqsəd nədur?
Sual
Bu ibarəti şərh verin və bu ibarətdəki, günlərdən məqsəd nədir?
«لاتعادوا الایام فتعادیکم»
Qısa cavab

İbarətin mənası budur: Günlərlə düşmənçilik etməyin ki, onlar da sizinlə düşmənçilik edəcəklər. Bu ibarət bəzi hədislərdə Peyğəmbərdən (s) daxil olmuşdur və «ایامکم» dan məqsəd həftənin günləri olur. Bu təbir və ibarə zamanın əhəmiyyətin çatdırır və günləri pis bilib onlar barədə şikayət etmək lazım deyil yoxsa mümkündür pis fal vurduğu şey qarşısına çıxsın. Bəlkə bu günlərdə adama nəsib olan rəhmər küləklərindən qafil olmaq olmaz və onlardan istifadə etmək lazımdır. Bəli bu cümlənin başqa bir mənası ola bilər ki, geniş cavabda ona işarə edəcəyik.

Ətreaflı cavab

Bu ibarət bəzi hədislərdə Peyğəmbərdən (s) daxil olubdur.[1] İbarətin mənası budur: Günləri düşmən bilməyin ki, onlarda sizinlə düşmənçilik edəcəklər. Bu ibarətin zahiri onu göstərir ki, İnsan gərək günlərlə düşmənçilik etməsin və onlardan şikayət edib pis fal vurmasın. Çünki, mümkündür pis fal vurmağın pis nəticəsi olsun və günlər haqqında hədislər ki, fikirləşirdi və şikayətlə dilə gətirib, onun üçün qarşıya gəlsin.

Əlbəttə bəzi rəvayətlərdə başqa mənalar da deyilibdir ki, onları bu ibarətin batininə ya misdaqlarından birinə tətbiq etmək insanı ilə qəbul etmək olar. Bu ibarət həftənin günlərinə ad qoymaqlıq barədə deyilibdir: Çünk hər bir gün , bir məsumun (ə) adı ilədir. Və «ایامکم» dan məqsəd həftənin günləri olur.[2]

Səqər ibn əbi doləf, İmamın şiələrindən, bura güman edirdi ki, cadugərin bu ibarətində günlərdən məqsəd, gecə və gündüzdür. Və bu rəvayət falçıların və münəccimlərin inanclarına şahiddir ki, insanın tahehini gecə gündüzün ayın dövr etməsinə bağlı bilib və insani onların qarşısında əli bağlı bilirlər. Səqər ibn əbi doləf deyir: İmam hadinin (ə) zandanda yanına görüşünə getdim. Dedim: Ey mənim ağam Peyğəmbər (s) bir rəvayət daxil olub ki, onun mənasın anlamıram, və İmam Hadi (ə) buyurdu: «ایامکم» mənası bizik, nə qədər ki, göylər və yer bərpadır. Şənbə Allahın elçesinin olaraq və şənbə ertəsi (yek şənbə) Əmirəl möminin (ə) adlandır və doşənbə (bazar ertəsi) Həsən və Hüseyn (ə) adına və seşənbə (ikinci gün) Əli ibn Hüseyn (ə) imam Səccad (ə) Məhəmməd ibn Əli (ə) (İmam Baqir (ə)) və Cəfər ibn muhəmməd (İmam Sadiq (ə)) adına və çaharşənbə, (üçüncü gün) musa ibn cəfər, (İmam museyi Kazım) və Əli ibn musa, (İmam Rza) və Məhəmməd ibn Əli (İmam Cavad) və mən (İmam Hadi) adınadır və pəncşənbə (cümə axşamı) övladım Həsən (İmam Həsən Əsgəri) adına və cümə övladımın övladı (Həzrəti sahibəz- zaman (ə.c)) adındaır.[3]

Hər halda bu ibarət zamanın əhəmiyyətin göstərib və günləri pis bilib onlar barədə şikayət etmək olmaz, bəlkə bu günlərdə adama nəsib olan Allah rəhmətindən ən qafil olmayıb və onlardan istifadə etmək lazımdır. O xeyirlərdən və Allah rəhmətini cəlb etməkdən biri, məsum İmamlara (ə) ziyarətlər vasitəsi ilə təvəssül etməkdir. Ki, günlərin adla uyğunluğudur. Məfatihul cinan kitabı, kimi dua kitablarında zikr olunubdur.

 [1] - Əbu Hənifə, noman ibn Məhəmməd ibn Mənsur Təmimi Məğribi, Dəaimul İslam, cild 2, səh 145, Alul beyt müəssiəsi, irsimizin dirçəlişi üçün, Beyrut, Livan, ikinci çap, 1385 Hicri qəməri tarixi ilə, Məhəmməd Nuri, Mirza Hüseyn, Müstədrəkul vəsail və müstənbitul məsail, cild 13, səh 77, Alul beyt müəssiəsi, irsimizin dirçəlişi üçün, Beyrut, Livan, ilkin çap, 1408 Hicri qəməri tarixi ilə

[2] - Məclisi, məhəmməd baqir, bəharul Ənvar, cild 99, səh 211, vəfa müəssiəsi, Beyrut, Livan.

[3] - Bəharul- Ənvar, cild 99. əh 211

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Bəşər mədəniyyətinin inkişafında İslamın nə kimi təsiri olmuşdur?
  9317 Fiqh tarixi 2012/02/13
  Hər bir xalqın mədəniyyəti o xalqın inkişaf və tərəqqisinin göstəricisidir. İslam ölkələrində mədəniyyətin keçmişi – onlarda yeni fikir və əndişə, sərvət, mal-dövlət və qüdrətin olması mənasınadır. Əks halda, heç bir mədəniyyət formalaşa bilməzdi.Mədəniyyət – yəni şəhər yaşayışını, qayda-qanunu, nizam-intizamı və sair ictimai işləri ...
 • İmam Əlinin(ə) Allahın bəzi hökmləri haqqında sakit qalmasından məqsədi nədir? Və nə üçün buyurdu onları tapmaq üçün özünüzü zəhmətə salmayın?
  5259 Təfsir 2012/02/12
  İmam Əli (ə) bu sözündə buyurur: Allahın hökmlərindən və maarifdən bəyan etdiyi şeylər, həqiqətin hamısı deyil, bəlkə bir şeylər var ki, Allah onları vəzifə olaraq insanlar üçün təyin etməyib və onlar barədə sakitliyi seçibdir; axirət üçün faydasız olan dəqiq məlumatların vəzifəsi kimi: Çünki Allah unutqanlıq üzündən, sakitçiliyə təyin etməyib; ona ...
 • Əhdə əməl etməməyin kəffarəsi nədir?
  6359 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/30
  Əgər bir şıxs (təqlid mərcələrinin izahlı hökümlər risalələrində əhd üçün olan şərtlərlə)[1] Alahla əhd bağlasa və ona əməl etməsə (işi etmək ya onu tərk etməyə əhd etməsi arasında fərq yoxdur) kəffarə verməlidir. Yəni altımış fəqiri doyurmalı, ya iki ay oruc tutmalı,[2] ya da bir ...
 • Nə üçün Qurani-kərimdə Allah-taala üçün bəzən tək, bəzən isə cəm əvəzliyindən istifadə olunur?
  9796 Təfsir 2011/05/17
   Allah-taala yeganədir və hər vaxt Öz işlərindən xəbər verdiyi zaman tək halda olan əvəzlik və kəlmədən istifadə etməlidir. Buna görə də Allah Quranda Özünü çox hallarda belə təbirlə bəyan edir. Amma ərəb dilində, hətta bəzən qeyri-ərəb dilində də danışan şəxs müxtəlif səbəblər üzündən tək ...
 • İmam Əli (ə)- in nəzərində İslam cəmiyyətində olan hər bir fərdin ən mühüm hüququ nədən ibarətdir?
  2554 روایات و دعاهای برجای مانده 2019/10/09
 • Нәјә ҝөрә гадынын ган баһасы (дијә) кишинин ган баһасынын јарысы гәдәрдир?
  6133 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/07/18
     Тарихи вә дини мөзулара әсасән, “ган баһасы” игтисади бир мәсәлә олуб, зијанын арадан галдырылмасындан өтрү тәјин олунмушдур. Башга тәрәфдән, Ислам нөгтеји-нәзәриндән һәдәфиндә олан ҹәмијјәтдә мүһүм игтисади мәсулијјәтләр кишинин өһдәсинә гојулмушдур. Јәни, әҝәр кишинин игтисади вәзифәләринә күлли бир нәзәрлә диггәт етсәк мәлум олар ...
 • Cəhənnəm və behiştdə şəxslərin yaşı nə qədər olacaq?
  5815 Təfsir 2012/02/09
  Yaşın və ilin dəyişməsi ilə insanların şəklinin dəyişməsi bu dünyaya aid olan mövzularındandır, amma axirət aləmi, məxsusən behişt belə təsvir edilməz ki, insanlar müxtəlif şəkl və qiyafələrdə, məsələn bir dəstə kiçik yaşlı, bir dəstə orta yaşlı, bəziləri qoca və s... olalar. Hətta əgər axirət aləminin də maddi ...
 • Amerika fabriklərində hazırlanan üzüm mürəbbalarından yemək halaldır?
  4650 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/11/12
  Üzüm mürəbbasından istifadə etmək barədə istər Amerka fabriklərində hazırlanmış olsun olsun istər qeyri İslami ölkələrdə, sizin sualınızın araşdırmasında, əziz mərcəyi təqlidlərin dəftərlərindən aşağıdakı cavablar alınmışdır: Həzrəti ayətullah- ul- üzma Xameyi (Allah izzətin artırsın)Əgər məstedici olmasa və yəqininiz də olmasa ki qeyri əhli kitab kafirin bədəni rütubət halında onunla ...
 • İmam Əli (əleyhis-salam) sübh namazında zərbətlənən zaman İmam Həsənlə Hüseyn orada idilərmi?
  8344 تاريخ بزرگان 2012/03/14
  Əli (əleyhis-salam) zərbətləndiyi zaman Həsənlə Hüseyn (əleyhiməs-salam)-ın onun yanında olması ilə əlaqədar çoxlu rəvayət gəlmişdir. Buna görə də bu bəhsdə bir neçə ehtimal verilir: 1. İmam Əli (əleyhis-salam)-a məsciddən kənarda zərbə vurulmuşdur. Bu ehtimala əsasən demək olar ki, həmin anda Həsənlə Hüseynin Əli (əleyhis-salam)-ın yanında ...
 • Namazda qiyam halında, hansı əməllər müstəhəbb və məkruhdur?
  4851 Namazın müstəhəbləri 2015/04/16
  A: Namaz qiyamı halında müstəhəbi əməllər: Xüzu və xüşü ilə dayanmaq, zəlil qulun öz ağası qarşısında dayandığı kimi. Qiyam halında (ayaq üstündə olarkən) səcdə yerinə baxmaq. İki əli iki budunun üzərinə qoymaq. Dizlərin üzərində olmaq şərti ilə. Ayaqların ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157084 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137448 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113039 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103177 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86614 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78007 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50810 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39341 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38856 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38266 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".