Baxanların
4201
İnternetə qoyma tarixi: 2011/09/12
Sualın xülasəsi
Xahiş edir ki, “Cəmkəran” məscidi və onun inşası ilə əlaqədar izah verəsiniz.
Sual
Xahiş edir ki, “Cəmkəran” məscidi və onun inşası ilə əlaqədar izah verəsiniz.
Qısa cavab

İmam Zaman (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif)-ə mənsub edilən müqəddəs məkanlardan biri də Qum şəhərinin altı kilometrliyində yerləşən müqəddəs “Cəmkəran” məscididir. Bu məscid min il bundan qabaq İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın bir nəfərə (yuxuda deyil) ayıqlıqda verdiyi fərman əsasında inşa olunmuşdur. Bu məscid o həzrətin kəramət və inayətlərinin cilvəgahı, Ali-Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alih)-in Qaiminə aşiq olanların və müntəzirlərin görüş yeridir.

Mərhum Mirzə Hüseyn Nuri “Cəmkəran” məscidinin təsis və inşa tarixçəsi ilə əlaqədar Şeyx Səduqun müasiri olan Şeyx Fazil Həsən ibni Həsən Qumminin dilindən “Tarixi Qum” kitabından[1] (“Munisul-həzin fi mərifətil-həqq vəl-yəqin” kitabından nərlən)[2] belə nəql etmişdir:[3]

Saleh Şeyx Həsən ibni Müslə Cəmkərani deyir: Mən 393-cü hicri ilinin mübarək Ramazan ayının 17-də tək günü evdə yatmışdım. Birdən bir dəstə adam evimin qapısına gəlib məni yuxudan oyatdılar və dedilər: “Ayağa qalx və imam Zaman (əleyhis-salam)-ın istəyinə cavab ver! O səni çağırır.” Onlar məni hazırkı “Cəmkəran” məscidinin yerləşdiyi məkana gətirdilər. Həzrət Məhdi (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) məni öz adımla çağırıb buyurdu: “Get, Həsən ibni Müslimə de ki, bu yer şərafətli bir yerdir, Allah-taala bu yeri digər yerlər arasından seçmiş və ona şərafət bağışlamışdır, (amma) sən onu götürüb öz yerinə qatmışsan ... (Sonra buyurdu:) Camaata de ki, bu məkana rəğbət bəsləsinlər və onu əziz saysınlar.”[4]

Mərhum ayətullah əl-uzma Mər’əşi Nəcəfi də “Cəmkəran” məscidinin müqəddəs bir məkan olmasını təsdiqləyərək buyurmuşdur: “Bu şərafətli məscid üstündən təqribən 1202 il keçdiyi qeybəti-suğradan indiki dövrə qədər bütün şiələr tərəfindən ehtirama layiq görülür. Böyük şeyximiz mərhum Səduq “Munisul-həzin” adlı bir kitab da yazmışdır. Mən onun nüsxəsini görməmişəm, lakin ustadım mərhum Hacı Mirzə Hüseyn Nuri o kitabdan nəql etmişdir. Bir sözlə, müqəddəs “Cəmkəran” məscidi böyük İslam alimləri və mühəddisləri tərəfindən ehtirama layiq görülmüş, ondan çoxlu kəramətlər müşahidə olunmuşdur.”[5]

Amma bu məscidin inşa səbəblərinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki:

Əvvəla:

İslam mədəniyyətində məscidin özünəməxsus mövqeyi vardır. İslamın mənəvi və tövhid qərargahı ünvanı ilə məscidə verdiyi əhəmiyyət və etibar heç bir başqa qurumlara verilməmişdir. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Mədinəyə hicrət etdikdən sonra ilk və mühüm tədbiri məscid tikmək idi. Müqəddəs Qum şəhərinin dünya səviyyəli mövqeyinə, dini-strateji əhəmiyyətinə diqqət yetirməklə, eləcə də rəvayətlərdə ona dair edilən ciddi tövsiyələrə nəzər yetirməklə, imam Zaman (əleyhis-salam)-ın bu əzəmətli-mənəvi qərargahı təsis etməkdə əsas məqsədi qeybəti-kubra dövründə o həzrətin intizarını çəkən möminlərə ruh yüksəkliyi vermək olmuşdur. Bu inayətlər imamların (əleyhimus-salam) müqəddəs Qum şəhərinin şiə dünyasının ilk böyük qərargahı ünvanı ilə təkid etdiklərinə və onların diqqət mərkəzində olduğuna bir əsasdır.

İkincisi:

“Cəmkəran” məscidi buna görə təsis olmuşdur ki, imam Zaman (əleyhis-salam)-ın inayət və kəramətlərinin cilvəgahı, Ali-Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alih)-in Qaimini sevənlər və onun müntəzirlərinin görüş yeri olsun. Bu görüş fitnələrlə dolu olan qeybət dövründə baş verir. Belə ki, insanlar bu nurani məkana müraciət və o həzrətin kəramət və inayətlərini müşahidə etməklə imanlarını gücləndirsinlər, cin və insanlardan olan şeytanların hiylələrindən, düşmənlərin dini sahələrdə icad etdiyi şəkk-şübhələrdən amanda qalsınlar.

Üçüncüsü:

Bu məscidin inşa dəlillərindən bir kimi bu məsələyə işarə etmək olar ki, insanlar bu məscidin xeyir-bərəkətlərindən bəhrələnsinlər, özlərini imam Zaman (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif)-in hüzurunda görsünlər, qəlblərində olan dərdlərini o həzrətə təqdim etsinlər və bəşəriyyət aləminin yeganə xilaskarların zühuru üçün dua etsinlər.

Ümumiyyətlə, əhalisinin hamısı şiə olan bir cəmiyyətdə, eləcə də əsil “Məhdilik təfəkkürü”nün tənzim olunması, intizar ruhunun gücləndirilməsi, zühur hərəkatı ilə əlaqədar müxtəlif din və məzhəblərin dünya görüşlərinin sahmana salınması və nəhayət bəşəriyyətin xilaskarı və ilahi şəxsiyyətinin müxtəlif yönlərinin tanımasında müqəddəs “Cəmkəran” məscidi kimi böyük bir mərkəzin varlığının zərurəti inkar olunmur.[1] Bu kitab Mirzə Hüseyn Nurinin (r) kitablarındandır.

[2] Bu, Şeyx Səduqun kitabıdır.

[3] Mirzə Hüseyn Təbəri Nuri, “Nəcmus-saqib”, 9-cu cild, səh. 5

[4] “Cəmkəran” məscidinin inşası ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün “Nəcmus-saqib”, səh. 383-392 və “Cəmkəran” məscidinin xüsusi saytına müraciət edə bilərsiniz.

[5] Yenə orada, səh. 46

Ətreaflı cavab
Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур.
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İslam nəzərindən insanın xilqəti necə olmuşdur?
  3002 Qədim kəlam 2011/07/28
  Qurani-kərim insanın yaranışının əvvəli ilə əlaqədar müxtəlif təbirlər bəyan etmişdir. Bəzi ayələrdə insanın ilkin maddəsi “palçıq” deyə təqdim edilir, bəzi ayələrdə deyilir ki, “insanı sudan xəlq etdik”, digər ayələrdə də insan xilqətinin mənşəyi nütfə, bəzilərində ...
 • İnsan qeyri adi işlər görə bilərmi və bunun faydası nədir?
  4714 Əməli irfan 2011/05/30
  Sizin işarə etdikləriniz insanın ruhi gücünün nəticələrindəndir ki, bəzən dinin əmrlərinə əməl etmək və şərii nəfsi saxlamaq nəticəsində yaranır. Yəni insan Allaha yaxınlaşmaqla, Allahın "ismi- əzəminə" sahib olur və təkvini vilayətə əl tapır. Onun nəticəsində elə bir güc əldə edir ki, kainat maddəsində dəyişiklik edə bilər və maddi ...
 • İslam nəzərindən təbliğ üslubu nədən ibarətdir?
  4189 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2012/02/13
  “Təbliğ” hər hansı bir xəbəri çatdırmaq mənasınadır. İlahi peyğəmbərlərin, xüsusilə həzrət Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in ilahi risalət vəzifəsi insanların zülmətlərdən nura doğru hidayətindən ibarət idi. Buna görə də İslamda təbliğ Allahın sözünü bəndələrinə çatdırmaq ünvanı ilə çox böyük əhəmiyyət daşıyır. İslamda təbliğ üslublarını üç qismə: kəlami (şifahi), yazılı və ...
 • Əgər bir nəfərin boynunda qəza namazı olsa, onu edə bilər bu cür yerinə yetirsin: Bir ay ancaq sübh namaz larının qəzasını qılsın, sonrakı ay bir ay müddətində zöhr namazının qəzasını . bir ay əsr namazının qəzasını və bu cür axıradək davam etsin?
  4836 Qəza namazları və icarərəyə verilmiş namaz 2012/10/13
  Həzrəti Ayətullah –ul- üzma Sistani (Allah sayəsin davamlı etsin): Bəli edə bilər. Həzrəti Ayətullah –ul- üzma Məkarim Şirazi (Allah sayəsin davamlı etsin): Qəza namazlarda tərtibi riayət etmək lazım deyil. Məgər bir günün zöhr və əsr namazlarına nisbət və həmçinin bir günün ...
 • Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
  8126 Quran elmləri 2011/03/06
  Düzdürki, "sirat körpüsü" termini Quranda işlədilməmişdir, amma bəzi hədislər onun haqq olduğunu təsdiq edirlər. İmam Sadiq (ə) Fəcir surəsinin 14- cü ayəsində işlədilən "Mirsad" sözünü "cəhənnəmin üstündən keçən körpü" kimi təfsir etmişdir. Mövzunun daha da aydınlaşması üçün bir neçə mətləbə işarə etməklə "sirat" sözünün ...
 • Үсулиддиндә әдаләтдән мәгсәд нәдир?
  4222 Qədim kəlam 2010/09/29
  Кәлам елминдә әдаләт бәһси ҝениш мәнада арашдырылыр вә тәриф олунур. Амма, алимләр арасында (хүсусилә, имамијјә илә мөтәзилә) әдаләт бәһсиндә ән чох ихтилафлы мәсәлә һәр бир шәхсә мүкафат вә ҹәза верилмәсиндә онун һаггынын нәзәрә алынмасы зәрурәтидир.Әшаирә мәзһәбиндән оланлар әдаләт бәһсиндә бу нәзәријјәни ...
 • Peyğəmbərimizin və imamlarımızın kənizi və qulamı olması bir növ quldarlıq deyildirmi?
  6110 Qədim kəlam 2011/05/17
  Düzdür ki, Quranda qullarla evlənməyin hökmləri, onlarla məhrəmlik, mükatibə (qulların azadlığı üçün yazılan müqavilə) və s. hökmlər zikr olunmuşdur və bu da Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə və islamın əvvəllərində quldarlığın varlığını sübuta yetirir, amma qullarının azad edilməsi üçün islamın çox dəqiq və tənzim olunmuş proqramları ...
 • Əgər namaz qılmayan bir şıxsin arxasınca danışılarsa qeybət sayılırmı?
  3216 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Şeyx Ənsari (rəh) qeybətin tərifində: Hədislərdən və Alimlərin qeybətin tərifi barəsində olan sözlərindən nəticə alırıq ki, qeybət ibarətdir: İnsanların arxasınca danışmaq, bir söz ki, qeybəti olunan şəxs o sözləri sevmir.[1] Qeybət (kəbirə) böyük günahlardan sayılır, ayə və rəvayətlərdə onun tərk edilməsinə təkid ...
 • Quran necə kitabdır?
  3105 Təfsir 2011/08/23
  Qurani-Kərimsonilahixəbərolaraq, Allah-TaalatərəfindənMəhəmmədibnƏbdullahınvasitəsiiləinsanlarıhaqq
 • Bir Avropalı üçün İslam və şiəni olduğu kimi tanıtdırın.
  3286 Qədim kəlam 2011/05/15
  İslam lüğətdə təslim olmaq və boyun əymək deməkdir. Bunun üçün də İslam dinini, İslam adlandırmışdırlar ki, onun bütün göstərişləri aləmlərin Rəbbi olan Allahın qarşısında təslim olmaqdır ki, insan yeganə Allahdan başqasına itaət etməsin və yalnız o Allahın əmrlərini yerinə yetirsin. Həqiqətdə İslam dini bütün keçmiş ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  102890 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  78485 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  56564 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  38463 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  29849 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22043 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  21187 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  19773 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  19724 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  19713 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...