Baxanların
4074
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/20
Sualın xülasəsi
Höccətiyyə təşkilatının əqidəsi nədir? Bu günkü gündə fəaliyyət göstərirmi?
Sual
höccətiyyə təşkilatının əqidəsi nədir? Bu günkü gündə fəaliyyət göstərirmi?
Qısa cavab

Höccətiyyə təşkilatı, şəmsi iliylə 1332- ci il mordad ayının 28- ci tarixində Şeyx Mahmud Zakirzadə, hələb şəhərində dünyaya göz açmış bir şəxs tərəfindən Bəhaiyyə məzhəbiylə mübarizə məqsədiylə təsis olunmuşdur.

Bu təşkilat bir baxımdan qarşılıq ümumi bir təşkilat və şöbələrdən ibarətdir: Tədris, tədqiq, yazıçılıq, hidayət, xarici ölkələrlə rabitə və konfranslardan ibarətdir:

Təşkilatın əqidəsi:

1.             İmam Zamanın (ə) zühuru barəsində bəyan olunması.

2.             Dinin siyasətdən ayrı olması etiqadı.

3.             İmam Xumeyninin və İran camaatının bu düşüncədə ki, hər bir dini hakimiyyət (İmam Zamanın (ə) zührundan əvvəl olarsa) məğlub olmağa səbəb olacaq və İmam Zamanın hökumət təşkil verməsinə mane olacaqdır.

Bu düşüncə bais olur ki, bu təşkilat məhv olsun, çünki əgər bir təşkilat ki, inqilab içində, İran camaatının namayəndələrini və imam Xumeyninin (rəh) fikirlərini məhkum edirdisə, İslam inqilabının qələsindən sonra, zəiflədi və o təşkilat dörd- beş ay həyəcan və heyrət içində oldu. Bundan sonra bir dəfəlik fikir dəyişikliyi oldu və yavaş- yavaş məclisləri tətil olmağa başladı. Təşkilatda olan bəzi üzvlərin etirazı nəticəsində o dəyişiklik qanuni oldu. İmam Xumeyninin 1362- ci il mordad ayının 5- də ki, çıxışlarından sonra rəsmi şəkildə onun tətil olunması elan olundu.

Baxmayaraq rəsmi olmayan bir halda öz fəaliyyətini həyata keçirir.

Ətreaflı cavab

Höccətiyyə təşkilatının adı Şeyx Məhmud hələbinin (bu təşkilatın təsisçisi) adıyla bağlı olduğu üçün onun həyatına qısa işarə edirik:

Şeyx Mahmud hələbi, siyasətçi ruhanilərdən idi ki, milli neft hərəkatı zamanı çoxlu odlu və kəsərli çıxışlar edərək camaatı Ayətullah Kaşanidən himayət etməyə çağırırdı.

Amma milli neft inqilabının rəhbərləriylə müxalifət etdiyi üçün birdəfəlik geri çəkilib siyasətdən uzaq oldu, bir çox dini inqilab rəhbərləri kimi ki, siyasətdən naümid oldular. O da bu nəticəyə gəldi ki, siyasət meydanını siyasətçilərə bağışlamaq lazımdır.

O əvvəllər Müslim ibni Əqil[1] heyətinin, bəhailər barəsində tədqiq və yazıçılıq məmuru kimi fəaliyyətə başladı.[2]

O 1332- ci il mordad ayının 28- i dövrlərində, Höccətiyyə təşkilatının bəhaiyyə məzhəbiylə mübarizə məqsədiylə təsis etdi.[3]

Bu təşkilat qurum baxımından çox qarışıq və anlaşılmaz bir təşkilat, o cümlədən: Tədris, tədqiq, yazıçılq, hidayət, xarici ölkələrlə əlaqələr və konfranslar; bütün bunlar müdiriyyətlər heyəti nəzarəti altında Şeyx Məhmud hələbi rəhbərliyində işləyirdilər.[4],[5]

Höccətiyyə təşkilatının etiqadı:

1.             İmam Zamanın (ə) zühuru barəsində narəva nişanələr və təhlillər etmək, o cümlədən bu hədis kimi: Allah- Taala dünyanı ədalət və haqq ilə dolduracaq, o cür ki, zülm və haqsızlıqla dolu olan bir zamandır.[6],[7]

O cür ki, təkid edirdi imam Zamanın (ə) zuhurunun əlamətlərindən biri də budur ki, günah və fəsad yer üzündə o qədər çox olacaq ki, insan, Allahın ən çirkin yaradmışı kimi hesab olunacaq. Bu zaman Allah onları üç bəlaya düçar edəcək, zalim rəhbər, zaman darlığı, hakimin zülmü.[8]

2.             Dinlə siyasət arasındakı rabitəylə bağlı bu fikirdə idilər: Din siyasətdən ayrılır, bu təşkilatın əsas siyasi fikri bundan ibarət idi ki, İmam Zamanın (ə) qeybəti dövründə siyasi çərçivəsinə daxil olmaq səhvdir. Bu fikir onların qanunlarında da gəlmiş və öz iclaslarında onu təbliğ edirdilər və bundan əlavə təşkilarda üzv olmağın şərtlərindən biri də sayılırdı. Əgər bu şərtlə müxalifət olunardısa təşkilatdan kənarlaşdırılırdı.[9]

3.             İmam Zamanın (ə) zühurundan əvvəl dini hakimiyyət təşkil vermək barəsində deyirdilər: İmam Zaman (ə) hakimiyyət təşkil verməyə razılıq vermir və hər bir dini hakimiyyət məğlub və nabud olacaq və hökumət təşkil vermək imam Zamanın dünyaya hakim olmasına mane olur.[10], [11]

4.             Təşkilatın hər bir zalım rəhbərlə mübarizə barəsində etiqadı, inanırlar ki, qeybət dövründə, intizarda olan şəxsin döyüş və mübarizəsi o qədər də aşkar deyildir: çünki o böyük müharibə üçün bütün qüvvələri və döyüş- sursatları saxlamaq lazımdır... və gizli saxlamaq lazımdır və bundan da üstün səbirli olmaq lazımdır.[12] Bunun üçün də şiddətli olaraq İmam Xumeyninin (r) inqilabıyla müxalif idilər.[13]

Təşkilatın fəaliyyətləri:

1.             Bəhaiyyə məzhəbiylə mübarizə.

2.             Pepsi və kokakolayla mübarizə və onu əvəz edən kokakola və kanadayla əvəz edirdilər.

3.             Klublarda verilən kinolarla mübarizə və onların yerinə komediya tamaşalarının verilməsi.

4.             Əhli- sünnətlə müxalifət, Əmirəl- möminin Əli (ə)- ın şücaət və fəzilətlərini intişar etmək və ona münasib şəkillərin buraxılması.

5.             Fəlsəfə və irfanla müxalifətçilik və bu əsnada onu bu iki elmə[14] bidət (dinə əlavə etmək) kimi bilirdilər.

6.             İmam Xumeynini və İran camaatının İslam inqilabıyla müxalifətçilik.

Bu düşüncə və fikir bununla nəticələndi ki, bu təşkilat məhv olsun, çünki bir təşkilat əgər inqilab dövründə, İmam Xumeynini və keçirilən nümayişləri məhkum edirdi və İslam inqilabından sonra məğlub oldu; beş- altı ay müddətində öz möhkəmliyini itirdi və ondan sonra bir dəfəlik olaraq fikir ayrılığı yarandı və yavaş- yavaş təşkil olan iclasları tətil olundu və bəzi üzvlərin təsiri nəticəsində əsasnamələrində qanun dəyişiklikləri oldu.[15]

(1983) 1362- ci il mordad ayının 5- də İmam Xumeyninin çıxışlarından sonra rəsmi olaraq o təşkilatın tətil olması elan olundu: Baxmayaraq mümkündür ki, rəsmi olmayaraq fəaliyyət göstərir.[1] - İslam təlifatları nəzarətində olan təşkilatlardan biri.

[2] - Cərəyan şunasiye əncuməne höccətiyyə, Seyyid Ziyauddin Ulya nəsəb, Salman Ələvi Niku, səh 13- 14- 15- 16- 17.

[3] - Həmin, səh 17.

[4] - Həmin, səh 97.

[5] - Nümayəndəliklərin fəaliyyətiylə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bax: Həmin səh 97- 98.

[6] - Bu rəvayət müxtəlif ibarətlərdə bizim hədis mənbələrimizdə gəlmişdir: Usul- Kafi, cild 1, səh 41. Biharul- əl- ənvar, cild 3, səh 268, cild 36, səh 359, cild 51, səh 360, cild 52, səh 151.

[7] - rəvayətin düzgün təhlili üçün bax: Həmin səh 67- 68.

[8] - Həmin, səh 54.

[9] - Həmin, səh 75- 76- 77- 78.

[10] - Həmin, səh 78.

[11] - Bu nəzəriyyəni rədd etmək üçün, bax: İmam Xumeyni və şəhid Bahunərin nəzəriyyəsi, həmin səh, 78- 79- 80.

[12] - Həmin, səh 57. Onlar bu nəzəriyyəni sabit etmək üçün, təqiyyə, elmi mübarizə, etiqad və təqlid kimi dəlillərdən istifadə etmişdirlər. Bu nəzəriyyəni rədd etmək üçün dəlillər barəsində məlumat əldə etmək üçün, bax: həmin səh 78- 79.

[13] - Təşkilatın İmam Xumeyniylə müxalifətindən məlumat əldə etmək üçün bax: Həmin, səh 143- 172.

[14] - Həmin, səh 22- 24- 94.

[15] - Həmin, səh 27- 28- 31- 37- 55- 113- 145- 147.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Şiə alimlərinin "Əbdullah ibni Səba" hadisəsinin "Seyf ibni Ömərin" vasitəsiylə qondarılması haqqında dəlili nədir?
  5414 تاريخ بزرگان 2011/11/09
  Həqiqi İslam həmin şiəçilikdir ki, həzrəti Əli (ə) onun maarifin əziz Peyğəmbər (s)- dən alıb və öz tabeçilərinə ötürübdür. Şiə təfəkkürünü "Əbdüllah ibni Səba" adlı yəhudi bir şəxsə nisbət vermək çoxlu əqli və nəqli dəlillərə görə xalis yalandır. Seyf ibni Ömərin bu dastanın ravisi olması bu nisbətin mənasız ...
 • Beş ay nəfəqə almayan qadın, özünü təlaq verilmiş bilə bilərmi? Cavab müsbətdirsə, onun iddəsi nə vaxdan başıayır?
  4067 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/05
  İslam nəzərindən təlaq vüemək kişinin (ərin) əlindədir.[1] Buna əsasən, qadın özünü boşaya bilməz. Kişinin ailəsinin xərclərini verməməsi, qadına özünü boşamaq ixtiyarını vermir. Bunun nəticəsində iddə saxlamaq və onun başlamaq məsələləri də, ortaya çıxacaq. Əlbəttə qadın şəriət hakiminə[2] müraciət edib və öz məsələsini (kişinin xərcləri ...
 • Bizim salavat göndərməyimiz Peyğəmbərin (s) məqamının yüksələməsinə səbəb olur?
  3056 Qədim kəlam 2012/09/01
  Peyğəmbərə salavat göndərməyin bir neçə müxtəlif cəhətləri vardır ki, bunların bəzilərinə işarə edirik: Salavat Allahın Quranda qeyd edilən əmridir. Buyurur: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما» ”Həqiqətən ...
 • İmam Hüseyn (ə) üçün sinə vurmağın bir əsası var?
  7229 Qədim kəlam 2012/09/04
  İmam Hüseyn (ə) üçün əzadarlıq şiə məzhəbinin inandıqlarındandır və bir çox dəlillər onu təsdiqləyir. Əzadarlığın keçirilməsi haqqında demək lazımdır: Nə qədər ki, əzadarlığın keyfiyyəti İslamın əsaslarının biriylə və Quran ayəsiylə sünnətə olan hansısa bir rəvayətlə, ziddiyyət təşkil etmirsə heç bir eybi yoxdur. Müxtəlif ürflərin müxtəlif şəkillərdə əzadarlıq ...
 • Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda neçə dəfə gəlmişdir?
  3134 Təfsir 2012/04/09
  Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda (İsa kimi) 23 dəfə gəlmişdir. O cümlədən: 1. “Bəqərə” surəsi, 87, 136, 253-cü ayələrdə; 2. “Ali-İmran” surəsi, 45, 52, 55, 59 və 84-cü ayələrdə; 3. “Nisa” surəsi 157, 163, 171-ci ayələrdə; 4. “Maidə” surəsi, ...
 • Həzrət Adəmin övladları, kimlə evləndilər?
  10307 Quran elmləri 2011/05/31
  Həzrət Adəmin (ə) övladlarının evlənməsi barəsində, İslam alimləri arasında iki nəzəriyyə vardır: 1.             O zamanlar bacıyla qardaşın evlənməsinin haram olması Allah tərəfindən qərar verilməmişdi; çünki bəşər nəslinin qalması üçün başqa bir yol yox idi, bunun üçün də onlar bir- biriylə evləndilər.
 • İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) qadınla arxadan cinsi əlaqədə olmağın nəhy olunmasına baxmayaraq necə olur ki, fəqihlər bu işə icazə hökmü veriblər?
  5335 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2015/06/29
  Bu mövzuda bizə gəlib çatan rəvayətlər iki qismə bölünür. Birinci: Bir dəstə rəvayətlərdən belə bir əməlin icazəsi olması nəzərə gəlir. İkinci: Bir dəstə rəvayətlərdə isə belə bir əməlin icazəsi olmamasından əlavə haramlığı da məlum olur. Həmçinin, belə bir şəxs lənətlənmişdir. Beləliklə, bu iki dəstə rəvayətlər arasında bir ...
 • Öhdəsində xüms olan şəxs hal- hazırda onların xümsünü verməyə imkanı yoxdur. Bu şəxs nə etməlidir?
  2790 Xumsun hesablanması və onun ödənmə qaydası 2013/02/03
  Ümumiyyətlə xüms ili çatmış şəxs malının xümsünü vermədən öz malındaan istifadə edə bilməz. Əgər xümsü verməzdən əvvəl həmin maldan istifadə edərsə həmin miqdar xümsə zamindir. Və əgər xümsü bir dəfəyə ödəyə bilmirsə öz məhəlləsində və yaxud tanıdığı yerin təqlid etdiyi qanuni mərcə təqlidin nümayəndəsindən bu barədə şəriətin ...
 • Нәјә ҝөрә гадынын ирсдә пајы кишинин ирсинин јарысы гәдәрдир?
  3311 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/07/18
     Кишинин ирсинин гадынынкындан чох олмасынын сәбәбләриндән бири гадынын аилә хәрҹләринин кишинин өһдәсиндә олмасыдыр. Јәни, киши өз хәрҹләрини өдәмәкдән әлавә гадынын вә ушагларынын да јашајыш хәрҹләрини өдәмәлидир. Башга тәрәфдән, киши меһријјәни верән, гадын исә аландыр.
 • Həzrət Abbas su gətirən zaman nə mədhi oxuyurdu?
  4130 Dahilərin sirəsi 2011/12/25
  Keçmiş zamanlarda doyüşlərdən öncə öz doyüşçülərini ruhlandırmaq üçün müxtəlif şüarlar və mədhlər (təriflər) söyləyirdilər. İmam Hüseyn və onun yavərləri də aşura günü bir çox əzici və məna dolu şüar və mədhlər söyləmişlər. O cümlədən Həzrət Hüseynin (ə) böyük qardaşı həzrət Əbulfəz Abbasın da aşura günü müxtəlif vaxtlarda ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  106067 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  80867 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  58644 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  41387 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  31441 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  24219 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22498 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22273 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20829 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20417 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...