Baxanların
3957
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/20
Sualın xülasəsi
Höccətiyyə təşkilatının əqidəsi nədir? Bu günkü gündə fəaliyyət göstərirmi?
Sual
höccətiyyə təşkilatının əqidəsi nədir? Bu günkü gündə fəaliyyət göstərirmi?
Qısa cavab

Höccətiyyə təşkilatı, şəmsi iliylə 1332- ci il mordad ayının 28- ci tarixində Şeyx Mahmud Zakirzadə, hələb şəhərində dünyaya göz açmış bir şəxs tərəfindən Bəhaiyyə məzhəbiylə mübarizə məqsədiylə təsis olunmuşdur.

Bu təşkilat bir baxımdan qarşılıq ümumi bir təşkilat və şöbələrdən ibarətdir: Tədris, tədqiq, yazıçılıq, hidayət, xarici ölkələrlə rabitə və konfranslardan ibarətdir:

Təşkilatın əqidəsi:

1.             İmam Zamanın (ə) zühuru barəsində bəyan olunması.

2.             Dinin siyasətdən ayrı olması etiqadı.

3.             İmam Xumeyninin və İran camaatının bu düşüncədə ki, hər bir dini hakimiyyət (İmam Zamanın (ə) zührundan əvvəl olarsa) məğlub olmağa səbəb olacaq və İmam Zamanın hökumət təşkil verməsinə mane olacaqdır.

Bu düşüncə bais olur ki, bu təşkilat məhv olsun, çünki əgər bir təşkilat ki, inqilab içində, İran camaatının namayəndələrini və imam Xumeyninin (rəh) fikirlərini məhkum edirdisə, İslam inqilabının qələsindən sonra, zəiflədi və o təşkilat dörd- beş ay həyəcan və heyrət içində oldu. Bundan sonra bir dəfəlik fikir dəyişikliyi oldu və yavaş- yavaş məclisləri tətil olmağa başladı. Təşkilatda olan bəzi üzvlərin etirazı nəticəsində o dəyişiklik qanuni oldu. İmam Xumeyninin 1362- ci il mordad ayının 5- də ki, çıxışlarından sonra rəsmi şəkildə onun tətil olunması elan olundu.

Baxmayaraq rəsmi olmayan bir halda öz fəaliyyətini həyata keçirir.

Ətreaflı cavab

Höccətiyyə təşkilatının adı Şeyx Məhmud hələbinin (bu təşkilatın təsisçisi) adıyla bağlı olduğu üçün onun həyatına qısa işarə edirik:

Şeyx Mahmud hələbi, siyasətçi ruhanilərdən idi ki, milli neft hərəkatı zamanı çoxlu odlu və kəsərli çıxışlar edərək camaatı Ayətullah Kaşanidən himayət etməyə çağırırdı.

Amma milli neft inqilabının rəhbərləriylə müxalifət etdiyi üçün birdəfəlik geri çəkilib siyasətdən uzaq oldu, bir çox dini inqilab rəhbərləri kimi ki, siyasətdən naümid oldular. O da bu nəticəyə gəldi ki, siyasət meydanını siyasətçilərə bağışlamaq lazımdır.

O əvvəllər Müslim ibni Əqil[1] heyətinin, bəhailər barəsində tədqiq və yazıçılıq məmuru kimi fəaliyyətə başladı.[2]

O 1332- ci il mordad ayının 28- i dövrlərində, Höccətiyyə təşkilatının bəhaiyyə məzhəbiylə mübarizə məqsədiylə təsis etdi.[3]

Bu təşkilat qurum baxımından çox qarışıq və anlaşılmaz bir təşkilat, o cümlədən: Tədris, tədqiq, yazıçılq, hidayət, xarici ölkələrlə əlaqələr və konfranslar; bütün bunlar müdiriyyətlər heyəti nəzarəti altında Şeyx Məhmud hələbi rəhbərliyində işləyirdilər.[4],[5]

Höccətiyyə təşkilatının etiqadı:

1.             İmam Zamanın (ə) zühuru barəsində narəva nişanələr və təhlillər etmək, o cümlədən bu hədis kimi: Allah- Taala dünyanı ədalət və haqq ilə dolduracaq, o cür ki, zülm və haqsızlıqla dolu olan bir zamandır.[6],[7]

O cür ki, təkid edirdi imam Zamanın (ə) zuhurunun əlamətlərindən biri də budur ki, günah və fəsad yer üzündə o qədər çox olacaq ki, insan, Allahın ən çirkin yaradmışı kimi hesab olunacaq. Bu zaman Allah onları üç bəlaya düçar edəcək, zalim rəhbər, zaman darlığı, hakimin zülmü.[8]

2.             Dinlə siyasət arasındakı rabitəylə bağlı bu fikirdə idilər: Din siyasətdən ayrılır, bu təşkilatın əsas siyasi fikri bundan ibarət idi ki, İmam Zamanın (ə) qeybəti dövründə siyasi çərçivəsinə daxil olmaq səhvdir. Bu fikir onların qanunlarında da gəlmiş və öz iclaslarında onu təbliğ edirdilər və bundan əlavə təşkilarda üzv olmağın şərtlərindən biri də sayılırdı. Əgər bu şərtlə müxalifət olunardısa təşkilatdan kənarlaşdırılırdı.[9]

3.             İmam Zamanın (ə) zühurundan əvvəl dini hakimiyyət təşkil vermək barəsində deyirdilər: İmam Zaman (ə) hakimiyyət təşkil verməyə razılıq vermir və hər bir dini hakimiyyət məğlub və nabud olacaq və hökumət təşkil vermək imam Zamanın dünyaya hakim olmasına mane olur.[10], [11]

4.             Təşkilatın hər bir zalım rəhbərlə mübarizə barəsində etiqadı, inanırlar ki, qeybət dövründə, intizarda olan şəxsin döyüş və mübarizəsi o qədər də aşkar deyildir: çünki o böyük müharibə üçün bütün qüvvələri və döyüş- sursatları saxlamaq lazımdır... və gizli saxlamaq lazımdır və bundan da üstün səbirli olmaq lazımdır.[12] Bunun üçün də şiddətli olaraq İmam Xumeyninin (r) inqilabıyla müxalif idilər.[13]

Təşkilatın fəaliyyətləri:

1.             Bəhaiyyə məzhəbiylə mübarizə.

2.             Pepsi və kokakolayla mübarizə və onu əvəz edən kokakola və kanadayla əvəz edirdilər.

3.             Klublarda verilən kinolarla mübarizə və onların yerinə komediya tamaşalarının verilməsi.

4.             Əhli- sünnətlə müxalifət, Əmirəl- möminin Əli (ə)- ın şücaət və fəzilətlərini intişar etmək və ona münasib şəkillərin buraxılması.

5.             Fəlsəfə və irfanla müxalifətçilik və bu əsnada onu bu iki elmə[14] bidət (dinə əlavə etmək) kimi bilirdilər.

6.             İmam Xumeynini və İran camaatının İslam inqilabıyla müxalifətçilik.

Bu düşüncə və fikir bununla nəticələndi ki, bu təşkilat məhv olsun, çünki bir təşkilat əgər inqilab dövründə, İmam Xumeynini və keçirilən nümayişləri məhkum edirdi və İslam inqilabından sonra məğlub oldu; beş- altı ay müddətində öz möhkəmliyini itirdi və ondan sonra bir dəfəlik olaraq fikir ayrılığı yarandı və yavaş- yavaş təşkil olan iclasları tətil olundu və bəzi üzvlərin təsiri nəticəsində əsasnamələrində qanun dəyişiklikləri oldu.[15]

(1983) 1362- ci il mordad ayının 5- də İmam Xumeyninin çıxışlarından sonra rəsmi olaraq o təşkilatın tətil olması elan olundu: Baxmayaraq mümkündür ki, rəsmi olmayaraq fəaliyyət göstərir.[1] - İslam təlifatları nəzarətində olan təşkilatlardan biri.

[2] - Cərəyan şunasiye əncuməne höccətiyyə, Seyyid Ziyauddin Ulya nəsəb, Salman Ələvi Niku, səh 13- 14- 15- 16- 17.

[3] - Həmin, səh 17.

[4] - Həmin, səh 97.

[5] - Nümayəndəliklərin fəaliyyətiylə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bax: Həmin səh 97- 98.

[6] - Bu rəvayət müxtəlif ibarətlərdə bizim hədis mənbələrimizdə gəlmişdir: Usul- Kafi, cild 1, səh 41. Biharul- əl- ənvar, cild 3, səh 268, cild 36, səh 359, cild 51, səh 360, cild 52, səh 151.

[7] - rəvayətin düzgün təhlili üçün bax: Həmin səh 67- 68.

[8] - Həmin, səh 54.

[9] - Həmin, səh 75- 76- 77- 78.

[10] - Həmin, səh 78.

[11] - Bu nəzəriyyəni rədd etmək üçün, bax: İmam Xumeyni və şəhid Bahunərin nəzəriyyəsi, həmin səh, 78- 79- 80.

[12] - Həmin, səh 57. Onlar bu nəzəriyyəni sabit etmək üçün, təqiyyə, elmi mübarizə, etiqad və təqlid kimi dəlillərdən istifadə etmişdirlər. Bu nəzəriyyəni rədd etmək üçün dəlillər barəsində məlumat əldə etmək üçün, bax: həmin səh 78- 79.

[13] - Təşkilatın İmam Xumeyniylə müxalifətindən məlumat əldə etmək üçün bax: Həmin, səh 143- 172.

[14] - Həmin, səh 22- 24- 94.

[15] - Həmin, səh 27- 28- 31- 37- 55- 113- 145- 147.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aya Malik Əştərin əcdadvə övladları tək Allahçı və vilayətçi idilər?
  4653 تاريخ بزرگان 2011/12/25
  Etibarlı tarix kitablarında Malik Əştərin əcdadını tək Allaha pərəstiş etməsi barəsində ki, "Nəx" və "Məzhəc" tayfalarından və Yəmən torpqalarında olmuşdur, heç bir şey qeyd olunmamışdır. Tarixdə yalnız buna işarə olunmuşdur ki, Yəməndən ilk İslama üz gətirən tayfalardan olmuşdurlar. Malik Əştərin iki övladı olmuşdur; İbrahim və İshaq adlarında, İshaq, ...
 • Günahdan paklanmanın hansı yolları vardır?
  3172 Əməli əxlaq 2011/06/14
  İnsanın günahlarının bağışlanması yolları çox olmasına baxmayaraq biz onların bəzilərini aşağıda qeyd edirik: 1). Tövbə və Allaha tərəf qayıdış (bəzi şərtlərlə) 2). Günahların bağışlanmasına səbəb olan ən gözəl savabları əldə etmək, yəni yaxşı əməllərə qədəm qoymaq. 3). Kiçik günahların ...
 • Məscidul-əqsanın Ömərin xilafəti dövründə azad edilməsinə diqqət yetirməklə tarix boyu şiələr nə kimi nailiyyətlər qazanmışlar?
  3797 نقش شیعه در گسترش اسلام 2012/07/22
  Sual verən şəxs sələfdən Ömər ibni Xəttaba, xələfdən isə Səlahəddin Əyyub olmaqla bu iki nəfərin adını çəkmişdir. Biz də həm sələf, həm də xələf əsrində şiənin apardığı cihad nümunələrini qeyd edirik. Sələf dövründə, yəni Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə cihadın ən çox məsuliyyəti və ağırlığı Əli ...
 • Ömər Əbu- Hüreyrəni saxta hədis düzəltməsinə görə cəzalandırıbdırmı?
  6418 Hədis nəql edənlər 2011/09/18
  Buxari, Müslim, Zəhəbi, İmam Əbu Cəfər İskafi, Müttəqi Hindi və digərləri nəql ediblər ki, ikinci xəlifə Əbu- Hüreyrəni Peyğəmbər (s)- ə nisbət verdiyi çoxlu əsassız rəvayətlərə görə şallaqladı və ona öz hökumətinin sonuna kimi rəvayət nəql etməyi qadağan etdi.Ömərin Əbu- Hüreyrəni pis gümanda olmasının səbəbləri aşağıdakılardan biri ola bilər:
 • Yaşları ötmüş şəxslər üçün elmiyyə hövzələrində dini təhsil almaq necə mümkündür?
  4201 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/07/28
  Elm öyrənmək heç bir yaşda və zamanda gec deyildir. Atalar demişkən, “balığı hər vaxt sudan tutsan, təzədir.” Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) bu barədə buyurur: “Elm əldə etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Agah olun! Allah-taala elm axtaranları sevir.”
 • Nəyə görə gərək həccdə ehram geyinək?
  3679 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2012/02/12
  Həcc, nişanələr və sirlərlə doludur ki, insanı təfəkkürə vadar edir və onu fitrətinə tərəf yönəldir.Yaxşıdır ki, həccdə qədəm- qədəm əməllərin zahiri və batininə diqqət oluna. Çünki, onun zahiri üçün məxsus hökmlər vardır ki, riayət olunması lazımdır.Onun batininə diqqət etməklə, sirlə dolu bu əməllərin fəlsəfəsini müəyyən miqdarda başa düşmək ...
 • Quranın andlarının sirləri nədədir?
  3963 Quran elmləri 2011/10/24
  “Qəsəm” sözəərəbsözüolub “andiçmək” mənasınıverirvətərifidəbundanibarətdir
 • Nə üçün kişilərə bir neçə qadınla evlənməyə icazə verilir amma qadınlara yox?
  7087 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/05/09
  Müqəddəs İslam dinindən öncə bu məsələnin insanlar arasında heç bir əhəmiyyəti yox idi və insanlar bu məsələ üçün konkret olaraq heç bir qanun fikirləşməmişdilər. Yəni hər kəs ürəyi istəyən qədər ərə gedə bilər və evlənə bilərdi. Amma İslam dini, insan həyatının zəruri qanunları çərçivəsində bəzi məsələləri ağır şərtlərlə qanunlaşdırdı. İslam ...
 • إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ “İyyakə nə’budu və iyyakə nəstəin” ayəsinin təfsiri nədir?
  4059 Təfsir 2012/04/09
  Ayənin tərcüməsi: “(Pərvərdigara!) Yalnız Sənə pərəstiş edir və yalnız Səndən kömək istəyirik.”[1] Allaha ibadət etmək bəndənin Onun qarşısında “məmluk” (Onun mülkiyyəti) olmasını,[2] Ondan kömək və yardım istəməsini göstərir.[3] “Nəstəin” kəlməsinin kökü olan “ovn” mütləq şəkildə nüsrət ...
 • Aya doğrudur ki, həzrət Peyğəmbərin sübh namazı bir dəfə qəza olmuşdur?
  3522 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/15
  Bu fiqh məsələlərindən biridir və etiqadi bəhslərə ehtiyacı vardır; əlbəttə ki, bu mövzuda bir neçə rəvayət də bizə çatmışdır. Amma fiqh alimləri bunu bir mənalı olaraq qəbul etməmişdirlər, bəziləri bunu digər dəlillərlə qarşı- qarşıya gəlməsi və Peyğəmbərin (s) ismətiylə uyğun olmadığını bu cür rəvayətləri qəbul ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  103931 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  79107 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  56986 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  39226 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  30293 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22120 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  21510 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  20767 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20016 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  19873 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...