گنجینه پاسخ ها (طبقه بندی موضوعی:قلمرو دین)

 • آیا دین تابعی از حکومت است؟
  3518 1393/04/02 کلیات
  دین ، مجموعه ای از اموزه های الهی و اسمانی است که شامل هست ها و نیست ها ؛ یعنی عقائد و اوامر و نواهی می شود. در واقع دین و تعالیم ان ، حاکم بر هر شخص و هر اجتماع و مجموعه ای است. نه این که خود تحت اشراف ...
 • مقدسات اسلامی چیست؟
  8197 1392/09/20 قلمرو دین
  مقدس ؛ به معنای چیزی است که شایسته احترام و قابل ستایش است و حسی عمیق و ژرف را در انسان به وجود می اورد. مقدسات ویژگی هایی دارند. وجود مقدس از هر عیب و نقصی مبراست و ان هم خداوند متعال است.همچنین هر چیز ...
 • آیا اصل موضوع (postulate) فلسفه با اصل موضوع (postulate) دین تفاوت دارد؟
  6512 1391/04/07 چیستی دین
  در پاسخ به این پرسش چند نکته را متذکر می شویم: 1. تعریف واژۀ دین: دین به معناى انقیاد ، خضوع ، پیروى ، اطاعت ، تسلیم و جزاست و در قران گاهى بر قوانین و مقررات و مصوبات بشرى [ 1 ] اطلاق شده و گاهى بر ...
 • ارتباط انسان، دین و دنیا را چگونه ارزیابی می کنید؟
  7592 1389/10/28 دین
  انچه که در بحث های گذشته مطرح شد [ 1 ] این بود که واقعا دین در دنیای امروز چه کارکردی دارد ؟ انسان معاصر با توجه به پیچیدگی وضعیت زندگی در دنیای امروز چه مقدار می تواند از دین استفاده کند. در پاسخ به این ...
 • با توجه به دنیای مدرن و عصر متحول امروز، آیا دین هنوز کارکرد دارد؟ چه کار کردی دارد؟
  13023 1389/08/18 دین
  این پرسش از دو منظر قابل پاسخ گویی است. یکی از منظر تئوریک ، و دیگری از منظر عملی. الف. به لحاظ بحث تئوریک پاسخی که ما داریم به طور خلاصه این است که انسان دارای دو بعد است ؛ یک بعد مادی و یک بعد ...
 • آیا علوم متداول امروزی، با ارزش‌های علوم اسلامی و پذیرفته‌شده اسلام، منافات دارد؟
  6056 1389/08/17 عقل، علم، حکمت
  اسلام با هر علم و دانشی که موجب رشد فزاینده ی عقل و تعالی روح انسانی شده و یا استفاده های حلال او از زندگی مادی را تسهیل نماید ، موافق بوده و خود در جهت تبیین ساختارهای ان علم و ترغیب مردم به سوی ان پیشرو ...
 • تبیین مبانی دینی چه دست آوردهایی برای شکوفایی بیشتر جامعه می تواند داشته باشد؟
  6058 1389/08/17 Philosophy of Religion
  در بعضی فرهنگ ها ؛ نظیر مسیحیت ، نحله و فرقه ای وجود دارد که ایمان گرایان هستند و معتقدند که ایمان و علم با هم در تضاد هستند. اما اسلام نقطه مقابل این دیدگاه است. اسلام که شعار خود را توسط پیغمبر ( ص ) ...
 • دین یعنی چه و چه هدفی را تعقیب می کند؟
  21171 1389/07/28 دین
  کلمه دین یک معنای گسترده ای دارد و در واقع گاهی در مصطلحات مختلف به معانی مختلفی به کار رفته است ، گاهی به مطلق باور دین گفته شده است ، بنابراین هر انسانی که یک باوری دارد یک دینی دارد ، اما ان که ما به ...
 • تصویر دین در دنیای مجازی چگونه خواهد بود؟
  6513 1388/10/24 دین
  از اغاز زندگی بشر تا کنون ، افرادی وجود داشته اند که به دنبال شناخت حقایق و شناساندن ان به دیگران بوده و فریاد بر می اوردند که ما متعهدیم جز حقیقت ، برای بشریت چیز دیگری را به ارمغان نیاوریم. [ 1 ]  ...
 • آیا در اسلام نگاهی شبیه اصطلاح جهان وطنی وجود دارد، یا این تنها یک اصطلاح غربی است؟
  9734 1388/09/25 حکومت دینی در نظام بین الملل
  مکتب جهان وطنی ( کوزموپولیتیسم ) ؛ معتقد است همه مردم جهان باید خود را هم وطن یکدیگر و همه جای دنیا را وطن خود بدانند. انان هدفشان رسیدن به فرهنگ و ادبیاتی جهانی به دور از هر گونه وابستگی ملی و تفاوت های ...
 • چرا از این همه کشورهای مسلمانی که داریم هیچ کدام مطلوب نیستند و در هیچ کدام ارزش های انسانی پیاده نشده است؟
  17314 1388/04/04 اسلام و ایمان
  انسان از نظر اسلام دارای ارزش والایی است. او خلیفه الله در زمین است. اسلام برای انسان احترامی قائل است که در هیچ جای جهان چنین احترامی برای او قائل نیستند. زیرا احترام به انسان با به راه اندازی این همه ...
 • در جامعه امروز نظر اسلام در مورد حقوق بشر چیست؟
  10141 1388/02/05 حکومت دینی در نظام بین الملل
  از ان جا که دین اسلام دین جامع و خاتم ادیان الاهی است ، برای تمام شئون زندگی بشر اعم از زندگی فردی ، اجتماعی ، و ... دارای برنامه است ؛ از جمله انها مسئله حقوق بشر و چالش های ان در جامعه امروز. این مسئله ...
 • چرا اسلام در آسیا بیشتر از اروپا گسترش یافته است؟
  13385 1388/02/03 علوم قرآنی
  از انجا که ظهور اسلام در قاره اسیا بوده ، گسترش ان نیز در اسیا بیشتر بوده است. عدم گسترش دین اسلام در اروپا را می توان معلول عوامل متعددی دانست همانند: اختلافات داخلی مسلمانان و تبیین نشدن چهره زیبای اسلام ...
 • از نظر اسلام و تشیع، محدوده اختیار و آزادی چیست؟
  32069 1387/02/02 آزادی بیان و عمل
  ازادی دارای معانی متعددی است و محدوده ازادی با توجه به معانی مختلف ان متفاوت است: 1. ازادی به معنای استقلال وجودی که مربوط به وجود مطلق و منحصر در ذات خداوند متعال است که هیچ گونه محدودیت وجودی ...
 • دلیل اندیشمندان سکولار بر سکولاریسم چیست؟
  11479 1386/04/30 نسبت علم و دین
  ادله انها بر نفى سیاست دینى به دو دسته قابل تقسیم است: الف دلیل هایى که هر سکولارى می تواند به ان تمسک کند ، چه خود را مسلمان شمارد ، چه مسیحى و چه ملحد. ب ادله اى که سکولارهاى مسلمان ، و به طور خاص ...
 • سکولاریسم یا اندیشه جدایى دین از سیاست چگونه شکل گرفت؟
  8221 1386/04/30 قلمرو دین
  در دوران نوزایى ، دین باوران مسیحى متوجه شدند که این ایین با کاستی هایى که دارد ، نمی تواند جوابگوى نیازهاى اجتماعى - سیاسى جدید باشد. بدین سان اندیشه جدایى دین از سیاست شکل گرفت. سکولاریسم فرزند مشروع ...
 • آیا دین با سیاست سازگار است؟
  11375 1386/04/27 کلیات
  دینى که امده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند ، نمی تواند نسبت به امرى که همه جوامع به ان نیاز دارند ؛ یعنى حکومت ، ساکت و بی تفاوت باشد. از سوى دیگر ، ساخت و بافت احکام اسلامى به گونه ...
 • آیا در دین اسلام، عناصر متغیّر وجود دارد؟
  7750 1386/04/17 Philosophy of Religion
  ادیان الهى ، از دو بخش تشکیل شده اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیر. ان بخش از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان شمول ، همه جایى و همه زمانى هستند ، در واقع ناظر به ان بخش از هویت انسان می ...
 • چرا برده‌داری در اسلام حرام نگردیده است؟
  55091 1386/04/13 بیشتر بدانیم
  در برخورد اسلام با این مساله برده داری باید به این نکات توجه داشت که: 1 - اسلام هرگز ابداع کننده بردگى نبوده است. 2 - اسلام به سرنوشت دردناک بردگان در گذشته به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی نگریسته ...
 • چگونه قرآن، سنت، عقل و شهود، برای اخلاق، منبع محسوب می شوند؟
  11041 1386/03/21 Philosophy of Ethics
  در مورد این که الزامات اخلاقی از کجا شکل گرفته اند دیدگاه ها و مبانی گوناگونی ابراز شده و بر اساس نظام اخلاقی ما ، هر یک از منابع یاد شده جهتی خاص از اخلاق را تحکیم می ورزند و گوشه ی از باغ جان را اباد ...
 • آیا دین جامعه قابل تغییر است؟
  5387 1386/02/03 Philosophy of Religion
  در پاسخ به سؤال ، ابتدا لازم است مراد از سؤال روشن گردد. گاه ممکن است مراد از تغییر در دین جامعه ، تغییر در - اصل دین الهى و حق - باشد که مورد قبول یک جامعه قرار گرفته است ؛ در این فرض ، سخن از ثبات و ...
 • کارکرد دین در دنیای مدرن چگونه است؟
  10732 1386/01/27 دین
  واژه دین شامل همه ی ادیان ، اعم از ادیان اسمانی و غیر اسمانی ، تحریف نشده ( اسلام ) و تحریف شده و ... می شود. به اعتقاد ما تنها دین اسلام است که می تواند در همه ی زمان ها و در تمامی اعصار کارکردهای مثبت ...
 • چرا عالمان دین، اسلام را بر اساس زمان و به روز عرضه نمی‌کنند؟
  8642 1386/01/26 بیشتر بدانیم
  علما بر اساس نیازهاى زمان و مکان خود به طرح مباحث مى پرداختند و در زمان انها نیازى به طرح اسلام به صورت یک نظام سیستمى وجود نداشت. اما امروز این بحث مطرح است. و عالمانی چون استاد مطهری ، شهید صدر و ... ...
 • آیا دین براى آزادى ما است یا اسارت ما؟
  7324 1385/04/12 Philosophy of Religion
  ازادى از منظر دین را در دو ساحت ازادى معنوى و ازادى اجتماعى - سیاسى می‌توان بررسى کرد. از بعد معنوى ، حقیقت انسان که همان نفس مجرد او است ؛ چون از عالم امر و ساحت ملکوت است نظر به سوى موطن خویش دارد. و ...

قلمرو دین

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  896904 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  559557 Laws and Jurisprudence 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  463546 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت جهان شمول
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  421969 Laws and Jurisprudence 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  399657 Laws and Jurisprudence 1387/05/23
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  372421 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  354284 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  336041 Practical 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی اگر ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  321650 Laws and Jurisprudence 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  313661 Laws and Jurisprudence 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...