جستجوی پیشرفته
بازدید
6255
آخرین بروزرسانی: 1396/08/14
خلاصه پرسش
نام درختان بهشتی
پرسش
نام درختان بهشتی
پاسخ اجمالی
یکی از پاداش‌های بهشتیان، بهره‌مندی از درختان بهشتی است که در آیات و روایات، برای برخی از این درختان، نام‌هایی هم ذکر شده است که بیشتر آنها ناظر به تجسّم اعمال نیک انسان است. نام برخی از این درختان عبارتست از:
1. طوبی
براساس روایات متعدد مقصود از «طوبی» در آیه «الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى‏ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»؛[i] درختی در بهشت است.[ii] البته همان‌طور که مفسّران قرآن گفته‌اند این معنا یکی از مصادیق و معنای اسمی «طوبی» در این آیه شریفه می‌باشد؛[iii] چرا که معنای «طوبی» بهتر و پاکیزه‌تر یا بهترین و پاکیزه‌ترین است، و با توجه به مفهوم این کلمه که از هر نظر وسیع و نامحدود می‌باشد، و همه نیکی‌ها و پاکی‌ها را شامل می‌شود؛ از همه چیز بهترینش: بهترین زندگى، بهترین نعمت‌ها، بهترین آرامش، بهترین دوستان، و بهترین الطاف خاص پروردگار، همه اینها در گرو ایمان و عمل صالح است، و پاداشى است براى آنها که از نظر عقیده، محکم و از نظر عمل، پاک و فعال و درستکار و خدمت‌گزارند.[iv]
به هر حال؛ در روایات از رسول خدا(ص) چنین نقل شده است:
«همانا در بهشت درختی است که "طوبی" نام دارد. در بهشت، هیچ خانه‌ای نیست که شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت در آن نباشد. میوه‌اش، شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره است. ریشه این درخت در خانه من است و فرع آن در خانه علی بن ابی‌طالب(ع) است».[v]
«طوبی، درختی است در بهشت که خداوند آن‌را با دست رحمت خود غرس نموده و از روح خود به آن دمیده است، از این درخت زینت‌ها و میوه‌های خوش‌گوار می‌روید که به دهان اهل بهشت بسیار نزدیک و در دسترس است و شاخه‌هایش از پشت دیوارهای بهشت پیدا است».[vi]
2. سخاء(سخاوت و بخشندگی)
رسول خدا(ص) می‌فرماید: «سخاوت، نام درختى است در بهشت که روز قیامت سخاوت‌مندان را به بهشت می‌رساند».[vii]
3. خُلد[viii]
از امام صادق(ع) درباره آیه «ن و القلم»[ix] پرسیده شد، آن‌حضرت در پاسخ فرمود: «براستى خدا قلم را از درختى در بهشت به نام "خلد" آفرید».[x]
4. حسن و حسین
رسول خدا(ص) می‌فرماید: «هنگامی که به آسمان عروج کردم و داخل بهشت شدم، در باغ‌های بهشت به درختی رسیدم که از بوی خوش آن حیرت کردم. جبرئیل به من گفت: ای محمد! از این درخت حیرت نکن که میوه‌اش گواراتر از بوی آن است».
آن‌گاه از میوه‌های آن درخت به من هدیه داد و من از آن خوردم.
آن‌گاه به درخت دیگری رسیدیم. جبرئیل گفت: ای محمد! از میوه این درخت بخور که شبیه درختی است که از میوه‌اش خوردی اما طعمی گواراتر و بویی خوش‌تر دارد. و از میوه‌های آن به من هدیه می‌داد و من می‌خوردم.
به جبرئیل گفتم: «برادرم، جبرئیل! من در میان درختان درختی پاکیزه‌تر و بهتر از این دو درخت ندیده‌ام».
به من گفت: آیا می‌دانی نام این دو درخت چیست؟
گفتم: «نمی‌دانم».
گفت: یکی حسن است و دیگری حسین... .[xi]
البته؛ می‌توان گفت: علت نام‌گذاری این درخت به نام حسن و حسین به جهت این است که کسانی که مُحبّ و دوست‌دار امام حسن و امام حسین(ع) باشند؛ تجسم این عمل نیکشان، وجود چنین درختی در بهشت برای آنها است.
5. سِدر
یکی از مواهبی که اصحاب یمین در بهشت دارند قرار گرفتن در زیر سایه درختان «سدر» است و در ذیل تفسیر آیه مبارکه «فی‏ سِدْرٍ مَخْضُودٍ»[xii] خصوصیات این درخت مطرح می‌شود. قرآن کریم در این آیه می‌فرماید: آنها(اصحاب یمین) در سایه درختان سِدر بی‌خار قرار دارند.
درخت «سدر» درختی است تناور و بلند، لذا سایه‌ای بسیار سنگین و لطیف دارد و تنها عیب این درخت این است که خار دارد، از این‌رو؛ قرآن کریم با توصیف «مخضود» این عیب را از درختان سدر بهشتی بر می‌دارد[xiii] چرا که «مخضود» به معنای بدون تیغ و خار است.[xiv]
در روایتی؛ پیامبر اکرم(ص) در ذیل توضیح و تفسیر درخت سدر می‌فرماید: «...یعنی خارهای آن‌را قطع کرده است؛ و به‌جای هر خار، میوه‌ای قرار داده که هر میوه‌ای هفتاد و دو رنگ ماده غذائی دارد که هیچ‌یک شباهتی به دیگری ندارد».[xv]
6. طَلح
در قرآن نام این درخت چنین آمده است: «طَلْحٍ مَنْضُودٍ».[xvi] که همان درخت موز است[xvii] و میوه‌هایش خوشه خوشه روى هم چیده شده است.
 
[i]. رعد، 29.
[ii]. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق، موسوی جزائری، سید طیب،‏ ج ‏1، ص 365، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، 1404ق؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏2، ص 239، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[iii]. ر. ک: طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏7، ص 336، تهران، اسلام، چاپ دوم، 1378ش؛ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏11، ص 356 – 357، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
[iv]. مکارم شیرازی، ناصر تفسیر نمونه، ج ‏10، ص 209، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1374ش.
[v]. فرات کوفی، ابوالقاسم، تفسیر فرات، تحقیق، محمودی، محمد کاظم، ص 208، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1410ق.
[vi]. صدوق، محمد بن على‏، الخصال، محقق، غفاری، علی اکبر، ج ‏1، ص 332، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1362ش.
[vii]. دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب إلی الصواب، ج ‏1، ص 139، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، 1412ق.
[viii]. «خلد»؛ یعنی همیشه بودن و مکث طولانی. چیزی که از عروض فساد به دور بوده و در یک حالت باقى ماند و نیز هر آنچه تغییر و فساد دیر عارض آن شود. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن‏، ص 291 – 292، بیروت، دار القلم‏، چاپ اول، 1412ق.
[ix]. قلم، 1 و 2.
[x]. تفسیر القمی، ج ‏2، ص 379.
[xi]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ‏43، ص 314 – 315، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق. 
[xii]. واقعه، 28.
[xiii]. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق، قصیرعاملی، احمد، ج ‏9، ص 495، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا؛ بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، تحقیق، مرعشلی‏، محمد عبدالرحمن، ج ‏5، ص 179، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1418ق.
[xiv]. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق، مخزومى، مهدى، سامرائى، ابراهیم، ج 4، ص 175، قم، هجرت، چاپ دوم، 1410ق.
[xv]. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ‏6، ص 156، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق. 
[xvi]. واقعه، 29.
[xvii]. فیض کاشانی، ملا محسن، الاصفی فی تفسیرالقرآن، تحقیق، درایتی، محمدحسین، نعمتی‏، محمدرضا، ج ‏2، ص 1253، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1418ق؛ بحار الأنوار، ج ‏8، ص 109.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  912942 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  582344 Laws and Jurisprudence 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  518017 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت ...
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  443211 Laws and Jurisprudence 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  419122 Laws and Jurisprudence 1387/05/23
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  378116 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  372613 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  358942 Practical 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  332743 Laws and Jurisprudence 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  321187 Laws and Jurisprudence 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...