جستجوی پیشرفته
بازدید
947
آخرین بروزرسانی: 1397/11/27
خلاصه پرسش
نمازهای مستحبی ویژه شب‌های ماه مبارک رمضان چگونه ادا می‌شود؟
پرسش
نمازهای مستحبی شبهای رمضان را چگونه میتوان خواند؟
پاسخ اجمالی
در مورد فضیلت و پاداش تهجد، شبزندهداری و انجام نمازهای مستحبی در شبهای ماه مبارک رمضان روایات متعددی وارد شده است.
در این شب‌ها می‌­توان بسیاری از نمازهای مستحب را خواند، اما توصیههایی به انجام نمازهای مستحب با روشهای ویژهای نیز وجود دارد که در پاسخ تفصیلی به یک روایت که شهید اول از امام علی(ع) در این زمینه نقل کرده اشاره خواهیم کرد.
پاسخ تفصیلی
در مورد فضیلت و پاداش نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان روایات متعددی وارد شده است.[1] امام علی(ع) در باره نمازهای شبهای رمضان و ثواب آن چنین فرمود:
شب اول:
نماز مستحبی شب اوّل ماه رمضان چهار رکعت است. در هر رکعت، یک مرتبه «سوره حمد» و پانزده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند ثواب صدیقان و شهیدان[2] را به او میدهد، همه گناهان او را میآمرزد و روز قیامت او را از کامیابان قرار میدهد.
شب دوم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند همه گناهان او را میآمرزد و رزق و روزى‏ او را توسعه میدهد[3] و کار آن سال را کفایت میکند.
شب سوم:
ده رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و پنجاه مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او را از آتش نجات میبخشد و درهاى آسمان برای او باز میکند.
شب چهارم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند اعمال او را در این شب مانند عمل هفت پیامبر که رسالات الهى را ابلاغ کرده باشند، بالا میبرد.
شب پنجم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و پنجاه مرتبه «سوره توحید» خوانده شده و بعد از نماز، صد مرتبه صلوات فرستاده میشود. کسی که این نماز را بخواند، به دلیل ثواب این نماز، در روز قیامت کنار در بهشت رقیب طلب میکند.
شب ششم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سپس «سوره ملک» خوانده میشود. ثواب کسی که این نماز را بخواند، مانند کسی است که شب قدر را درک کرده باشد.[4]
شب هفتم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سیزده مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند براى او در بهشت دو قصر از طلا میسازد و تا ماه رمضان آینده در امان خداوند خواهد بود.
شب هشتم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و ده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود، و سپس هزار مرتبه تسبیح گفته میشود. کسی که این نماز را بخواند، درهاى هشتگانه بهشت برای او گشوده میشود و از هر درى که بخواهد وارد میشود.
شب نهم:
میان نماز مغرب و عشا شش رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و هفت مرتبه «آیة الکرسی» خوانده میشود و بعد از پایان نماز، پنجاه مرتبه صلوات فرستاده میشود. کسی که این نماز را بخواند، فرشتگان عمل او را مانند عمل صدّیقان و شهیدان و صالحان بالا میبرند.
شب دهم:
بیست رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سی مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند روزى‏ او را توسعه میدهد و از رستگاران خواهد بود.
شب یازدهم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره کوثر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، گناهى به او نمى‏رسد، اگرچه شیطان کوشش فراوان کند.
شب دوازدهم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سی مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند پاداش شاکران را به او میبخشد و روز قیامت از کامیابان است.
شب سیزدهم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست و پنج مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، در روز قیامت مانند برق از پل صراط[5] میگذرد.
شب چهاردهم:
شش رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سی مرتبه «سوره زلزال» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند سختى مردن و برخورد نکیر و منکر[6] را بر او آسان میگرداند.
شب پانزدهم:
شب نیمه ماه رمضان صد رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و ده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. همچنین چهار رکعت نماز خوانده می‌‌شود که در دو رکعت اوّل بعد از «سوره حمد»، صد مرتبه «سوره توحید» و در دو رکعت دوم بعد از «سوره حمد»، پنجاه مرتبه «سوره توحید» را خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد، هر چند به اندازه کف دریا و شن متراکم صحرا و ستاره‏هاى آسمان و برگهاى درختان باشد.
شب شانزدهم:
دوازده رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و دوازده مرتبه «سوره تکاثر» خوانده میشود. کسی این نماز را بخواند، از قبر با خوشحالی خارج مى‏شود و با گفتن «لا إله الّا اللَّه» وارد قیامت و بدون حسابرسى به بهشت وارد میشود.[7]
شب هفدهم:
دو رکعت، در رکعت اوّل بعد از «سوره حمد» هر سوره‏اى که براى او ممکن است و در رکعت دوّم بعد از «سوره حمد»، صد مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود و سپس صد مرتبه «لا إله إلّا اللَّه»‏ گفته میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند ثواب یک میلیون حجّ و هزار عمره و هزار مرتبه جهاد را به او میدهد.
شب هجدهم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست و پنج مرتبه «سوره کوثر» خوانده میشود. کسی این نماز را بخواند، از دنیا نمیرود تا این که ملک الموت به او رضایت خداوند را بشارت میدهد و خدا خشمى از او ندارد.
شب نوزدهم:
پنجاه رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و پنجاه مرتبه «سوره زلزال» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، در روز قیامت مانند کسى که صد حجّ و صد عمره انجام داده و اعمال او قبول شده است، خدا را ملاقات میکند.
شب بیستم:
هشت رکعت، «سوره حمد» همراه با هر سوره‏اى خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند همه گناهان او را میآمرزد.
شب بیست و یکم:
هشت رکعت(در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» را به همراه هر سوره‏اى را که باشد، خوانده میشود). کسی که این نماز را بخواند، هفت آسمان براى او گشوده میشود و دعای او مستجاب میشود، علاوه بر اینکه در پیشگاه خدا براى او [ثوابى‏] بیش از این هم در نظر گرفته شده است.
شب بیست و دوم:
هشت رکعت(در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» را به همراه هر سوره‏اى را که باشد، خوانده میشود). هر کسی این نماز را بخواند، درهاى هشتگانه بهشت براى او باز میشود تا از هر در که بخواهد، داخل شود.
شب بیست و سوم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» به همراه با هر سوره‏اى را که باشد، خوانده میشود. هر کسی این نماز را بخواند، درهاى آسمانهاى هفتگانه براى او گشوده و دعای او مستجاب میشود.
شب بیست و چهارم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» به همراه هر سوره‏اى که باشد، خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، ثواب انجام حجّ و عمره را دارد.
شب بیست و پنجم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و ده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. خداوند برای کسی که این نماز را بخواند، ثواب عابدان را مینویسد.
شب بیست و ششم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و صد مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، آسمانهاى هفتگانه براى او گشوده میشود، و دعای او مستجاب میشود. علاوه بر اینکه براى او ثوابى‏ بیش از این همه است.
شب بیست و هفتم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و یک مرتبه «سوره ملک» خوانده میشود و اگر کسی نتوانست «سوره ملک» را از روی حفظ بخواند، میتواند بیست و پنج مرتبه «سوره توحید» را بخواند. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او و پدر و مادرش را میآمرزد.
شب بیست و هشتم:
شش رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد»، ده مرتبه «آیة الکرسى»، ده مرتبه «سوره کوثر»، ده مرتبه «سوره توحید» و یک صلوات خوانده می‌‌شود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او را میآمرزد.
شب بیست و نهم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. خدا کسی که این نماز را بخواند را در زمره رحمت‏شدگان قرار خواهد داد و نامه عمل او به بالاترین مرتبه میرسد.
شب سیام:
دوازده رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره توحید» و صد صلوات خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او را در مشمول‏ رحمت خود میگرداند.[8]
 

[8].  شهید اول، محمد بن مکی، الأربعون حدیثا، ص 87، قم، مدرسه امام مهدی، چاپ اول، 1407ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  922707 دستور العمل ها
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  611207 Laws and Jurisprudence
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولو العزم چه کسانی هستند؟ چرا اولو العزم نامیده شدند، و کتاب‌‌های آنها چه نام دارد؟ و چرا زرتشت و داوود(ع) اولو العزم نیستند؟
  545117 پیامبران و کتابهای آسمانی
  واژۀ «اولو العزم» در آیۀ 35 سورۀ احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است، و اولو العزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بودند. در روایات برای پیامبران اولو العزم شرایطی ذکر شده است:داشتن دعوت جهان‌شمول،داشتن شریعت و دین،داشتن ...
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  450439 Laws and Jurisprudence
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  434368 Laws and Jurisprudence
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  385845 معصومین
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  383463 تفسیر
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  372241 Practical
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  337469 Laws and Jurisprudence
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  325177 Laws and Jurisprudence
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...