بازدید
13658
آخرین بروزرسانی: 1393/07/03
خلاصه پرسش
صفات «عدالت، ارحم الراحمین، واحد» در خداوند به چه معناست؟
پرسش
لطفاً این سه صفت خدا «عدالت، ارحم الراحمین، واحد» را با مثال شرح بدهید.
پاسخ اجمالی

عدل یعنى قرار دادن امور در جاى خود با این بیان عدل الاهى بر دو گونه است: عدل تکوینى که معنای آن این است که همه جهان خلقت از زمین گرفته تا آسمان هاى هفت گانه بر اساس عدل و داد استوار است. و عدل تشریعى که خود دو شاخه دارد یکی تشریع احکام، بدین معنا که دستورها و تکالیف الهى بر اساس عدل و دادگرى استوار است و دیگر این که خداوند در روز واپسین بین بندگان بر اساس عدل و دادگرى داورى مى کند.

 

اما رحمت در خدا به معناى احسان و نعمت است و ارحم الراحمین به معناى بالاترین درجه احسان و بخشایشگری پروردگار نسبت به مخلوقات است.

 

واحد بودن خداوند نیز به دو معنا است :1-این که در موجودات براى خدا شبیهى نیست. 2- خداوند متعال هیچ گونه جزء ندارد. نه در وجود خارجی و نه در عقل و نه در وهم.

 

پاسخ تفصیلی

در سه بخش باید به پاسخ بپردازیم.:

 

الف. عدالت

 

در توضیح عدالت باری تعالی قبل از هر چیز ضرورت دارد معناى عدل و اقسام آن روشن گردد و سپس به بحث درباره عدل الهى پرداخته شود. عدل یعنى قرار دادن امور در جاى خود با این بیان عدل الهى بر دو گونه است:

 

1. عدل تکوینى: محور بحث در این قسم از عدل الهى، نظام آفرینش است و مبناى آن این است که سراپاى جهان خلقت از زمین گرفته تا آسمان هاى هفت گانه بر اساس عدل و داد استوار بوده و تعادل و توازن نیز در ترکیب اجزاى آن رعایت شده است. دانشوران با بررسى ها و کاوش هاى علمى که انجام داده اند، توانسته اند از طریق بُرهان نظم جهانى این نوع از عدالت را اثبات کنند.

 

خداوند متعال درباره این قسم از عدل الهى مى فرماید: آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت.[1]

 

بنابراین، در تعریف این قسم از عدل باید گفت: عدل یعنى تناسب و توازن و رعایت استحقاق ها در افاضه وجود. نقطه مقابل این نوع از عدل عدم تناسب است، نه ظلم، این نوع عدل، لازمه حکیم و علیم بودن خداى متعال است.

 

2. عدل تشریعى: این نوع از عدل را باید در دو مورد جستجو کرد:

 

نخست. در تشریع احکام، بدین معنا که دستورها و تکالیف الهى بر اساس عدل و دادگرى استوار است، یعنى خداوند، قدرت و توانایى و اندازه امکانات بندگان را در نظر مى گیرد و بر آن اساس وظایف و تکالیفى را براى آنان تعیین می کند. چنانکه در قرآن آمده است:"براى هیچ کس بیش از توانایى اش وظیفه تعیین نمى کنیم."[2]

 

دوم. در روز واپسین بر اساس عدل و دادگرى میان مردم داورى مى شود چنان که در قرآن مى خوانیم: «.... نزد ما کتابى است که حق را بیان مى کند (نامه اعمال) و به آنها ظلم نمى شود.[3]

 

با این وصف، در تعریف این قسم از عدل باید گفت: عدل یعنى رعایت حقوق افراد، عطا کردن حق به صاحب حق و نفى هرگونه تبعیض. نقطه مقابل این نوع از عدل ظلم است که معناى آن عبارت است از پایمال کردن حقوق، تجاوز و تصرف در حقوق دیگران.

 

با این وصف، هیچ یک از فرقه هاى اسلامى منکر عدالت خداوند نبوده بلکه همه گروه هاى اسلامى، عدل را به عنوان یکى از صفات خداوند پذیرفته اند شهید مطهرى در این راستا مى نویسد: «هیچ کس نگفته که خدا عادل نیست، اختلاف معتزله با اشاعره در تفسیر و توجیهى است که درباره عدل مى کنند. اشاعره، عدل را به گونه اى تفسیر مى کنند که چنین تفسیرى از نظر معتزله مساوى است با انکار عدل وگرنه اشاعره هرگز حاضر نیستند که منکر و مخالف عدل خوانده شوند.»[4]

 

ب. معنای ارحم الراحمین

 

ارحم و راحم از ریشه رحم گرفته شده اند. ارحم افعل تفضیل است به معنای مهربانترین و راحم به معنای رحم کننده ومهربان است .و روی هم به معنای مهربان ترین مهربانان است.

 

راغب می گوید: رحمت، مهربانى و رقتّى است که مقتضى احسان نسبت به شخص مرحوم است. گاهى فقط در مهربانى و گاهى فقط در احسان بکار می رود: رحم اگر به خدا نسبت داده شود مراد از آن فقط احسان است نه رقّت قلب چنان که روایت شده: رحمت از خدا انعام و تفضّل و از آدمیان رقّت قلب و عاطفه است.[5]

 

در المیزان ذیل تفسیر "بسم الله الرحمن الرحیم "می گوید:"رحمت در خدا بمعنى عطا و احسان است."

 

طبرسى در موارد بسیارى از جمله در تفسیر سوره حمد و ذیل آیه 157 بقره رحمت را نعمت معنى کرده است و در سوره حمد پس از ذکر قول ابن عباس می گوید: خدا با رقّت و انفعال توصیف نمی شود پس مراد از رحمت نعمت و افضال است .

 

کوتاه سخن آنکه رحمت در خدا به معناى احسان و نعمت است و ارحم الراحمین به معناى بالاترین درجه احسان بخشایشگری است.

 

ج. معنای واحد

 

واحد در لغت به معانی گوناگونی اطلاق شده است. امیر المومنین (ع)در روز جنگ جمل در جواب شخص عربى که از حضرت پرسید یا علی(ع) معنای این که می فرمائید خداوند واحد است چیست؟ فرمود: معنای خدا واحد است بر چهار قسم تصور می شود که دو قسم آن جایز نیست و دو نوع دیگر آن را براى خداوند باید ثابت نمود اما آن دو قسم که جایز نیست یکى آنکه گفته شود خدا واحد است و مقصود یکى از اعداد باشد، چون هر چیزى که دومى نداشته باشد داخل در عدد نیست آیا نمى‏بینى اگر کسى بگوید ثالث ثلاثه (خداوند یکى از سه تاست) کفر است؟ همچنین اگر گفته شود خدا واحد است و نوعى از جنس اراده شود این هم کفر است مانند کسی که بگوید خداوند یکى از موجودات است،چنان که گفته می شود فلانی یکی از مردم است چون در این صورت خداوند را تشبیه نموده است. و اما آن دو قسم از معنای واحد را که براى خداوند ثابت است: یکی واحد به معنای این که در موجودات براى خدا شبیهى نیست. و دیگر این که مراد از واحد این باشد که خداوند متعال در وجود و عقل و وهم منقسم نمی شود و این چنین است پروردگار ما .[6]

 

پس طبق روایت مراد از واحد بودن خدا یا بساطت و عدم ترکیب خداست و یا یگانگی و بی همتایی اوست.

 

مشهورترین معنای توحید همان یگانگى ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبیه براى اوست.

 

در کتب فلسفه و کلام چهار شاخه براى توحید ذکر شده است که عبارتند از: الف .توحید ذات‏(که معنای آن بیان شد.)

 

ب. توحید صفات یعنى صفات خداوند عین یکدیگر و عین ذات اوست.

 

ج. توحید افعالى‏ یعنى هر وجودى، هر حرکتى، هر فعلى در عالم به ذات پاک خدا بر مى‏گردد.

 

د) توحید در عبادت: یعنى تنها باید او را پرستش کرد و غیر او شایسته عبودیت نیست، چرا که عبادت باید براى کسى باشد که کمال مطلق و مطلق کمال است، کسى که از همگان بى‏نیاز است، و بخشنده تمام نعمتها، و آفریننده همه موجودات است خداوند است، و این صفات جز در ذات پاک او جمع نمى‏شود.[7]

 

 

[1] . الرحمن، 7. وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزان.

[2] . مومنون، 62 وَ لا نُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها

[3]  . مومنون، 62 و لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهْمْ لا یُظْلَمُون

[4] .مطهری مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ص 157.

[5] . المفردات فی غریب القرآن، ص347.

[6]. شیخ صدوق، التوحید، ص83، نوبت چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم 1398ق.

[7] . بابایى احمد على‏، برگزیده تفسیر نمونه، ج‏5، ص: 61، دار الکتب الاسلامیه، تهران‏، 1382 ش، نوبت چاپ سیزدهم.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  887720 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  549020 Laws and Jurisprudence 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  426503 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت جهان شمول
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  414044 Laws and Jurisprudence 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  390501 Laws and Jurisprudence 1387/05/23
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  369596 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  335021 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  320903 Practical 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی اگر ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  314894 Laws and Jurisprudence 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  310302 Laws and Jurisprudence 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...