جستجوی پیشرفته
بازدید
3208
تاریخ بروزرسانی 1396/11/23
 
کد سایت fa79494 کد بایگانی 97107 نمایه نام همسران امامان(ع)
طبقه بندی موضوعی 14 معصوم
خلاصه پرسش
همسران امامان اهل‌بیت(ع) چه نام‌هایی داشتند؟
پرسش
نام تمامی همسران امامان شیعه را بیان کنید.
پاسخ اجمالی
در منابع حدیثی و تاریخی، گزارش‌هایی در مورد نام همسران ائمه اطهار(ع) وجود دارد که البته این گزارش‌ها از لحاظ درجه اعتبار و نیز تواتر به یک اندازه نیست. بعد از این مقدمه و با توجه به منابع قابل استناد، به ذکر نام برخی از این بانوان خواهیم پرداخت:
1. امام علی(ع)
حضرت فاطمه زهرا(س)،[1] اسماء دختر عُمیس،[2] امامه دختر ابوالعاص بن ربیع، ام‌ّ البنین، أمّ سعید دختر عروة بن مسعود ثقفی، خوله حنفی، لیلى دختر مسعود بن خالد نهشلیة تیمی، صهباء (ام حبیب دختر حبیب بن بجیر تّغلبی)،[3] محیّاة دختر امرئ القیس.[4]
2. امام حسن مجتبی(ع)
ام اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله تیمی، ام بشیر دختر ابی مسعود عقبه بن عمرو، خوله دختر منظور،[5] جعده دختر اشعث، ام کلثوم دختر فضل بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم، حفصه دختر عبدالرحمن بن أبی‌بکر، زینب دختر سبیع بن عبدالله‏، عائشه خثعمیه، هند دختر سهیل بن عمرو.[6]
3. امام حسین(ع)
ام اسحاق دختر طلحة بن عبیدالله تیمی.[7]‏ امام حسن(ع) هنگام رحلتش از او اظهار رضایت کرد و به برادرش حسین(ع) توصیه کرد با او ازدواج کند. او براى امام حسین(ع) دخترى به نام فاطمه آورد.[8]
رباب دختر امرؤ القیس، شهربانو  یا «شاه زنان»، لیلی دختر ابی مرة بن عروه، سلافه قُضاعی.[9]
4. امام سجاد(ع)
أمّ محمد دختر امام حسن(ع)،[10] أمّ عبدالله‏ (صدّیقه) دختر امام حسن (ع) (مادر امام باقر).[11]
5. امام باقر(ع)
امّ فَروة دختر قاسم بن محمد بن ابی‌بکر (مادر امام صادق)، ام حکیم دختر أسید بن مُغیره ثقفی.[12]
6. امام صادق(ع)
حمیده (مادر امام کاظم).[13]
7. امام کاظم(ع)
نجمه (مادر امام رضا)،[14] حبیبه.[15]
8. امام رضا(ع)
امّ حبیب دختر مأمون،[16] و سَبیکه (مادر امام جواد).[17]
9. امام جواد(ع)
ام فضل دختر مأمون،[18] سمانه مغربی (مادر امام هادی).[19]
10. امام هادی(ع)
با نام‌های: حُدَیث، سلیل، سوسن،[20] و حریبه.[21]
11. امام حسن عسکری(ع)
نرگس (مادر امام زمان).[22]
 

[1]. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله‏، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج 4، ص 1893، بیروت، چاپ اول، 1412ق؛ ابوالفرج اصفهانى، على بن حسین‏، مقاتل الطالبیین،‏ ص 59، بیروت‏، دار المعرفة، بی‌تا؛ ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد‏، الطبقات الکبری‏، ج 8، ص 18، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، 1418ق.
[2]. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج ‏8، ص 15، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق.
[3]. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏1، ص 275، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1417ق؛ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج ‏2، ص 192 - 193، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1417ق؛ سبط بن جوزى‏، ابوالمظفر یوسف بن قز اوغلى‏، تذکرة الخواص،  ص 168، قم، منشورات الشریف الرضى‏، چاپ اوّل‏، 1418ق؛ الطبقات الکبرى، ج ‏3، ص 14؛ شامی، یوسف بن حاتم‏، الدر النظیم فی مناقب الأئمة‏، ص 411، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اوّل‏، 1420ق.
[4]. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج ‏3، ص 305، قم، علامه، چاپ اول، 1379ق؛ الطبقات الکبرى، ج ‏3، ص 14.
[5]. شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‏2، ص 20،  قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق؛ الطبقات الکبرى، ج ‏10، ص 226؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 24؛ الاصابة فی تمییز الصحابة، ج ‏6، ص 176.
[6]. أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 14، 20 و 22؛ شیخ صدوق‏، اعتقادات الامامیة، ص 98، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ دوم، 1414ق؛ الطبقات الکبرى، ج ‏10، ص 225 – 226؛ ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغة، ج ‏16، ص 12 - 13، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ اول، 1404ق؛ اربلی، على بن عیسى‏، کشف الغمة  فی معرفة الأئمة، ج ‏1، ص 516، قم، رضى‏،  چاپ اوّل‏، 1421ق؛ ابن عساکر، على بن حسن‏، تاریخ مدینة دمشق، ج ‏13، ص 250، بیروت، دار الفکر، چاپ اوّل‏، 1415ق.
[7]. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‏2، ص 135؛ الطبقات الکبرى، ج ‏10، ص 370.
[8].  تاریخ مدینة دمشق، ج ‏70، ص 17؛ ابو الفرج اصفهانی، على بن حسین، الأغانی، ج ‏21، ص 78، بیروت، دار احیاء تراث عربی، چاپ اول، 1415ق.
[9]. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‏2، ص 135؛ أنساب الأشراف، ج ‏2، ص 194؛ تذکرة الخواص، ص 249؛  الطبقات الکبرى، ج ‏10، ص 370؛ صفار، محمد بن حسن،  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)‏، ص 335، قم، مکتبة آیة الله المرعشى النجفى‏، چاپ دوم‏، 1404ق.
[10]. الطبقات الکبرى، ج ‏10، ص 479.
[11]. مسعودی، على بن حسین‏، إثبات الوصیة للإمام على بن أبی‌طالب‏، ص 176، قم، انصاریان‏، چاپ سوم‏،  1426ق؛ اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏1، ص 493؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 73.
[12]. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‏2، ص 176؛ الفصول المهمة، ج ‏2، ص 905 – 906؛ کشف الغمة، ج ‏2، ص 684.
[13]. اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏1، ص 546؛ کشف الغمة، ج ‏2، ص 683.
[14]. صدوق، محمد بن على‏، عیون أخبار الرضا(ع)، ج ‏1، ص 16 – 17، تهران، جهان، چاپ اول‏، 1378ق؛ دیار بکرى‏، حسین، تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیس‏، ج ‏2، ص 287، بیروت، دار الصادر، بی‌تا.
[15]. نباطى بیاضی‏، علی، الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم‏، ج ‏2، ص 190، نجف، المکتبة الحیدریة، چاپ اوّل‏، 1384ق.
[16]. إثبات الوصیة للإمام على بن أبی‌طالب‏، ص 212؛ اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏2، ص 86؛ عیون أخبار الرضا(ع)، ج ‏2، ص 147.
[17]. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد،ج ‏2، ص 273.
[18]. إثبات الوصیة للإمام على بن أبی‌طالب‏، ص 223؛ عیون أخبار الرضا(ع)، ج ‏2، ص 147.
[19]. کشف الغمة، ج ‏2، ص 884؛ الفصول المهمة، ج ‏2، ص 1063؛ تذکرة الخواص، ص 322.
[20]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 313؛ کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج ‏2، ص 416؛ الدر النظیم، ص 737.
[21]. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‏50، ص 237، تهران، اسلامیة، چاپ دوم‏، 1363ش.
[22]. طبرسی، احمد بن على،‏ الإحتجاج على أهل اللجاج‏، ج ‏2، ص 374، مشهد، مرتضى‏، چاپ اوّل‏، 1403ق؛ ذهبی، ابو عبدالله محمد بن احمد، تاریخ الإسلام، ج ‏20، ص 161، بیروت، دار الکتاب العربى، چاپ دوم‏، 1409ق؛  الدر النظیم، ص 753.
نظرات
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

درخبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

پرسش‌های اتفاقی

پربازدیدترین‌ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  877694 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  540618 حقوق و احکام 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  420286 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت جهان شمول
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  405558 حقوق و احکام 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  366226 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  329124 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  310785 حقوق و احکام 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  306807 حقوق و احکام 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  305499 اخلاق عملی 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی اگر ...
 • آیاتی را از قرآن در اثبات امامت امام علی(ع) بیان فرمائید.
  297917 گوناگون 1386/08/30
  بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی ...

پیوند‌ها

حاضرین در سایت :

5703  نفر