جستجوی پیشرفته

بلاگ

شهدای کربلا (شهدای عاشورا)

یکشنبه, 31 مرداد 1400

توضیحات

در جریان قیام امام حسین(ع) و قیام خونبار عاشورا، ده‌ها نفر از پاک‌ترین شیعیان به شهادت رسیدند که قتلگاه بیشتر آنها در سرزمین کربلا بوده و تعداد اندکی نیز در نقاط دیگری چون شهر کوفه به شهادت رسیدند و البته در متون بسیاری از تمام آنان با عنوان شهدای عاشورا یا شهدای کربلا یاد می‌شود.

در مورد تعداد دقیق این شهیدان، آمارهای متفاوتی ارائه شده است که شهادت برخی از آنان از متواترات تاریخی بوده و تردیدی در آن نیست، اما در مورد گروهی از آنان نیز گزارش‌های پراکنده و گاه نادری وجود دارد که وجود یک نام در لیست پایین، لزوما بدان معنا نیست که شهادت آن فرد در کربلا مورد تأیید پایگاه می‌باشد، بلکه یک پژوهشگر با مطالعه منابع - که برخی از آنها ذیل هر عنوان در پاسخ‌های مرتبط بررسی شده - می‌تواند به ارزش استنادی گزارش‌ها پی ببرد. به هر حال این شهدا را می‌توان در چند گروه تقسیم‌بندی کرد.

فرزندان امام علی ع :

امام حسین(ع)

عباس بن علی

جعفر بن علی

عبدالله بن علی

محمد بن علی

ابو بکر بن علی

عثمان بن علی

فرزندان امام حسن ع :

ابوبکر بن الحسن

عبدالله بن الحسن 

قاسم بن الحسن

عمرو (عمر) بن الحسن

فرزندان امام حسین ع:

علی بن الحسین (علی اکبر)

عبدالله الرضیع (علی اصغر)

ابراهیم بن حسین

جعفر بن حسین

حمزة بن حسین

زید بن حسین

محمد بن حسین

عمر بن حسین

قاسم بن حسین

ابوبکر بن قاسم بن حسین

فرزندان ابوالفضل العباس ع :

محمد بن عباس بن علی 

عبدالله بن عباس بن علی

شهدا از دودمان جعفر بن أبی طالب:

محمد بن جعفر بن أبی طالب

عون بن عبدالله بن جعفر

محمد بن عبدالله بن جعفر

عبدالله بن عبدالله بن جعفر

عبیدالله بن عبدالله بن جعفر

حسین بن عبدالله بن جعفر

ابوبکر بن عبدالله بن جعفر

شهدا از دودمان عقیل بن أبی طالب:

مسلم بن عقیل

عبدالله بن مسلم بن عقیل

عبدالرحمن بن مسلم بن عقیل

محمد بن مسلم بن عقیل

طفلان مسلم

ابو سعید بن عقیل

محمد بن أبی سعید بن عقیل

جعفر بن عقیل

عبدالرحمان بن عقیل

عبدالله بن عقیل

محمد بن عبدالله بن عقیل

محمد بن عقیل

جعفر بن محمد بن عقیل

حمزة بن عقیل

علی بن عقیل

عون بن عقیل

دیگر شهدا:

منجح بن سهم؛ غلام امام حسین(ع)

سلیمان بن عوف؛ غلام امام حسین(ع)

سلیمان بن رزین؛ غلام امام حسین(ع)

سلیمان بن ربیعة

قارب دیلمی

حارث بن نبهان

عبدالله بن یقطر

حبیب بن مظاهر

زهیر بن قین

أنس بن حارث

قیس بن مسهر صیداوی

مسلم بن عوسجة سعدی

عبدالله بن قیس بن أبی عروة

عبیدالله بن قیس بن أبی عروة

جون (حوی)؛ غلام ابوذر غفاری

حر بن یزید ریاحی

غلام ترک حر بن یزید

شبیب بن عبدالله

حجاج بن بدر

قاسط بن زهیر بن حارث

کردوس بن زهیر بن حارث

کنانة بن عتیق

ضرغامة بن مالک

جوین بن مالک

عمرو بن ضبیعة

یزید بن ثبیط

عبدالله بن یزید بن ثبیط

عبیدالله بن یزید بن ثبیط

عامر بن مسلم

سالم، غلام عامر بن سالم

سیف بن مالک نمیری

ادهم بن امیة

عمرو بن قرظة

عبدالرحمان بن عبد رب

نعیم بن عجلان انصاری

عمران بن کعب انصاری

سعد بن الحارث

[ابو]حتوف بن حارث

ضباب بن عامر

عبدالله بن بشر الاکلة

سوید بن عمرو بن المطاع

بکر بن حی تیملی

جابر بن حجاج

مسعود بن حجاج

عبدالرحمان بن مسعود بن حجاج

مجمع بن عبدالله

عائذ بن مجمع

عمار بن حسان

امیة بن سعد

نافع بن هلال جملی

جنادة بن حارث سلمانی

عمرو بن جناده انصاری

جابر بن حارث سلمانی

واضح رومی؛ غلام جناده بن حارث

جبلة بن علی

سعید بن عبدالله

جندب بن حجیر

حجیر بن جندب

عمرو بن خالد صیداوی

سعد (سعید) ؛ غلام عمرو بن خالد

عبدالله بن عمرو بن عیاش بن عبد قیس

أسلم؛ مولی عبدالله بن عمرو

حارث بن امرئ القیس

یزید بن زید بن المهاصر

زاهر؛ مولی عمرو بن حمق

کثیر بن عبدالله شعبی

مهاجر بن أوس

سلمان بن مضارب

نعمان بن عمرو راسبی

حلاس بن عمرو راسبی

مجمع بن زیاد

عباد بن أبی المهاجر جهنی

عقبة بن صلت

مسلم بن کثیر

قاسم بن بشر (حبیب)

زهیر بن سلیم

رافع؛ مولی اهل شنده

أبو ثمامة، عمرو بن عبدالله صائدی

یزید بن عبدالله مشرقی

حنظلة بن أسعد شبامی

عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی

عمار بن سلامة دالانی

عابس بن أبی شبیب شاکری

شوذب (غلام ابو شبیب شاکری)

سیف بن حارث بن سریع

مالک بن عبدالله بن سریع

همام بن سلمه قانصی

سوار بن حمیر الجابری

عمرو (عمر) بن عبدالله جندعی

هانی بن عروه مرادی

بشیر بن عمر (عمرو) حضرمی 

اسحاق بن مالک (اشتر)

عبدالأعلی بن یزید کلبی

ابراهیم بن حصین اسدی

سعید بن کردم

عبدالله بن أبی عروة غفاری

عبدالرحمن بن أبی عروة غفاری

یحیی بن سلیم مازنی

رمیث بن عمرو

نصر بن أبی نیزر

أنیس بن معقل

خفینة بن قیس

سعد (شعبة) بن حنظله تمیمی

أبو الهیاج عبدالله (علی) بن أبی سفیان

بدر بن معقل (یزید بن مغفل)

مالک بن دودان

عمرو بن خلف

خالد بن عمرو ازدی

حجاج بن مسروق جعفی

قرة (عثمان) بن أبی قرة غفاری

و ...

 

شهدای کربلا

شنبه, 30 مرداد 1400

در جریان قیام امام حسین(ع) و قیام خونبار عاشورا، ده‌ها نفر از پاک‌ترین شیعیان به شهادت رسیدند که قتلگاه بیشتر آنها در سرزمین کربلا بوده و تعداد اندکی نیز در نقاط دیگری چون شهر کوفه به شهادت رسیدند و البته در متون بسیاری از تمام آنان با عنوان شهدای عاشورا یا شهدای کربلا یاد می‌شود.

بحث از ویژگی ها و آداب مهم برای دانشجویان و دانش پژوهان – چه دانش آموز، دانشجو و چه طلبه - در چند بخش زیر به اختصار بیان می شود و برای آگاهی بیشتر به منابع مربوطه مراجعه شود:

«انحطاط» در لغت به معنای «پست‌شدن»، «پستی» و به «پستی گراییدن»، آمده است.[1]

انحطاط در حقیقت همان سقوط اخلاقی و سقوط از مقام و جایگاه انسانى است که در برابر کرامت انسانی قرار می‌گیرد. همان کرامتی که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حقیقت انسان به شمار می‌رود، و به همین دلیل خداوند به فرشتگان امر فرمود تا در مقابل انسان به خاک بیفتند.

 امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه الهی سیاسی خود که حاصل اندیشه‌های ناب ایشان در تمامی سال‌های زندگی‌شان است، چنین می‌نگارند:

از تو حرکت از خدا برکت

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400

 اگرچه در قرآن به ضرب المثل معروف «از تو حرکت و از خدا برکت»، تصریح نشده است؛ اما در عین حال می‌توان این معنا و این توصیه‌ی اخلاقی را از چندین آیه در فرازهای مختلف قرآنی برداشت کرد؛ مانند:

روزه و رمضان در قرآن و احادیث

شنبه, 04 ارديبهشت 1400

ماه رمضان در قرآن

خداوند متعال، در قرآن کریم درباره ماه رمضان می‌فرماید: "ماه رمضان است ماهی كه در آن براى راهنمايى مردم و بيان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است. پس هر كس كه اين ماه را دريابد، بايد كه در آن روزه بدارد. و هر كس كه بیمار يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهاى ديگر. خدا براى شما خواستار آسايش است نه سختى و تا آن شمار را كامل سازيد. و خدا را بدان سبب كه راهنماييتان كرده است به بزرگى ياد كنيد و سپاس گوييد.[1]

زندگی‌نامه امام مهدی(عج)

سه شنبه, 26 اسفند 1399

 امام مهدی(عج) در سال 255 قمری در سامراء متولد شد. نام پدر آن‌حضرت، امام حسن عسکری(ع) و نام مادرش نرجس، یا حکیمه(دختر یشوعا، پسر قیصر روم که مادرش از اولاد حواریّون و نسبش به شمعون وصیّ حضرت عیسی(ع) می‌رسد) بود.[1]

منابع تاریخی و روایی تصریح دارند که امام عسکری(ع) فقط یک فرزند داشت که نامش مهدی(عج) است.[2]

دموکراسی شیوه‌ای است برای اداره جامعه، و احترام به رأی اکثریت و آزادی‌های فردی و مدنی و... از ویژگی‌های بارز آن است. اگرچه تلازمی بین اکثریت و حقانیت نیست، اما اکثریت می‌تواند فعلیت‌بخش باشد، یا با مقبولیت خود زمینه‌‌ساز تحقق حکومتی گردد. از دیدگاه اسلام، تا مردم و اکثریت، حکومتی را نپذیرند عملا زمینه‌‌های تحقق حکومت فراهم نیست.

از دیدگاه اسلام مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و در پرتو حکومت اسلامی از آزادی‌‌های فردی و اجتماعی بهره می‌برند. البته اسلام بعضی از مولفه‌‌های دموکراسی به مفهوم غربی آن‌را نمی‌پذیرد.

پدر ام البنین‌ ابوالمجْل‌ حزّام‌ بن‌ خالد، از قبیله‌ی بنی‌کلاب بود.[1] برخی از علمای معاصر نام مادرش‌ را ثمامه‌ دختر سهیل‌ بن‌ عامر بن‌ مالک ‌ذکر کرده‌اند.[2] در مورد تاریخ ولادت حضرت ام ‏البنین(س) اطلاعی در دست نیست و تاریخ‌نگاران سال ولادت او را ثبت نکرده‌اند.

حضرت امّ البنین، مادر حضرت عباس(ع) بود که پس از شهادت حضرت فاطمه(س) به همسرى حضرت علی(ع) درآمد.[3] نام ام البنین «فاطمه بنت حزام»، بود.[4] وی بانویی با شرافت، از خانواده‌اى ريشه‌دار و دلاور و نسبت به فرزندان حضرت زهرا(س) نيز بسيار مهربان بود. ثمره‌ی ازدواج امام على(ع) با او چهار پسر بود، به نام‌هاى: عباس، جعفر، عبداللّه و عثمان،[5] كه هر چهار فرزندش روز عاشورا در ركاب سيد الشهدا به شهادت رسيدند.[6]

امّ البنين، پس از شهادت فرزندانش، همه روزه به بقیع می‌رفت و به ياد فرزندان شهيدش مرثيه‌های بسیار سوزناکی می‌خواند و مردم مدینه نيز به ندبه و نوحه او گوش فرا می‌دادند، تا جایی که مروان بن حکم - این دشمن اهل‌بیت- نیز به نوحه‌خوانی او حاضر شده و می‌گریست.[7]

ام البنين در مدينه از دنیا رفت و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد. اما از سال و چگونگی وفات ام البنین، در منابع دسته اول روایی و تاریخی چیزی ذکر نشده است. البته برخی متأخران با استناد به منابعی سال وفات وی را روز سیزدهم جمادی الثانی سال 64 هجری قمری نوشته‌اند،[8] اما با توجه به این‌که منابع مورد استناد توسط نویسندگان یکی دو قرن اخیر، در دسترس نبوده و نیز قابلیت چندانی برای استناد تاریخی ندارند از ردّ و یا تأیید آن معذوریم.

 


[1]. ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد‏، الطبقات الكبرى، ج ‏3، ص 14، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، 1418ق.

[2]. سماوی، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين(ع)‏، ص 56، قم، دانشگاه شهيد محلاتى‏، چاپ اول، 1419ق.‏

[3]. بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الاشراف، ج ‏2، ص 192، دار الفکر، چاپ اول، 1417ق؛ سبط بن جوزی‏، تذکرة الخواص من الأمة فی ذکر خصائص الأئمة، ص 168، قم، منشورات الشریف الرضی‏، چاپ اول، 1418ق؛ امین، ‏سید حسن، مستدرکات ‏اعیان ‏الشیعة، ج ‏1، ص 326، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‏، 1403ق. 

[4]. ابن عنبه‏ حسنى‏، سید احمد بن على‏، عمدة الطالب في أنساب آل أبى طالب‏، ص 327، قم، انصاريان، ‏1417ق‏؛ عاملى‏، سيد محسن امين، لواعج الأشجان في مقتل الحسين(ع)‏، ص 136، بیروت، دار الأمير للثقافة و العلوم‏، چاپ اول،  1996م‏.

[5]. أنساب الأشراف، ج ‏2، ص 192؛ الطبقات الکبری‏، ج ‏3، ص 14.

[6]. الطبقات الکبری‏، ج ‏3، ص 14؛ شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‏1، ص 354، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق؛ لواعج الأشجان، ص 136. 

[7]. ابوالفرج اصفهانى،‏ على بن حسين‏، مقاتل الطالبيين‏، ص 90، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا؛ مجلسی، محمدباقر، جلاء العيون‏، ص 678، قم، سرور، چاپ نهم، 1382ش؛ لواعج الأشجان، ص 139.

[8]. برخی در فضای مجازی چنین نگاشته‌اند: در کتاب کنز المطالب نوشته شده به تاریخ 1321 هجری قمری نوشته علّامه سیّد محمّد باقر قره­باقی همدانی در باب سال و روز وفات حضرت ام البنین به نقل از کتاب اختیارات طی حدیثی از اعمش آمده است: «روز سیزدهم جمادی الثّانی که مصادف با جمعه بود بر امام زین العابدین وارد شدم. ناگهان فضل بن عبّاس(ع) وارد شد و در حالی که گریه می‌کرد، گفت: جدّه‌ام ام البنین از دنیا رفت. شما را به خدا ببینید چطور این روزگار فریب‌کار، خاندان کساء را در یک ماه دوبار عزادار کرد».

مرحوم قره باقی می‌نویسد: پس از چندی از خبر دیگری مندرج در حاشیه کتاب وقایع الشّهور و الایام تألیف بیرجندی اطلاع یافتم که به نقل از اعمش نوشته شده است: «در سیزدهم جمادی الثّانی و در سال 64 هـ.ق ام البنین وفات یافت و در قبرستان بقیع به قول مشهور دفن گردید».

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

 • آیا بین دو سجده نماز، باید کاملا نشست؟
  12272 دو سجده
  نشستن بین دو سجده در نماز –واجب یا مستحب- واجب است؛ یعنى بعد از تمام شدن ذکر سجده اول، باید نشست تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رفت؛ پس اگر این کار عمدا ترک شود، نماز باطل است، ولی ترک سهوی آن، نماز را باطل نمی‌کند.
 • اسلام درباره خودکشی چه نظری دارد؟
  49750 گناه
  مسلماً در زندگی هر انسان، ناراحتی ها و یا شکست هایی پیش می آید که دنیا را در چشم انسان تیره و تار می کند. در این حالت انسان ها دو گونه اند؛ عده ای از میان این غرقاب مشکلات، سر بلند می ...
 • چرا باید بگوییم اشیای عالم را خدا آفریده است؟
  12937 توحید در خالقیت
  در پرسش؛ به برهانی اشاره شده است که معنای آن بدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر گمان شده است که می توان صفات واجب تعالی را بر موجودات مادی و محدود منطبق کرد و به نبود خدا حکم راند. از این رو لازم است که ...
 • منظور از قول ثقیل در آیه \"إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً\"، چیست؟
  20852 تفسیر
  منظور از "قول ثقیل" در آیه: "إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً"، قرآن کریم است. اگرچه مفسران در تفسیر "قول ثقیل" هر کدام بیاناتى دارند که هر یک از نظریات ناظر به یکى از ابعاد مسئله است، ولى چنین به نظر مى‏رسد که سنگین بودن این قول که منظور از ...
 • در حال قنوت نماز، رعایت چه اموری مستحب است؟
  13160 مستحبات نماز
  موارد زیر از مستحبات قنوت شمرده می‌شود: 1. اللّٰه اکبر گفتن قبل از قنوت. 2. در وقت تکبیر، دستها را تا نزدیک گوش بالا بردن. 3. در وقت قنوت، دستها را مقابل صورت و رو به آسمان قرار دادن. 4. چسباندن انگشتان دست به همدیگر، مگر دو انگشت ...
 • سرچشمه خوشبختی و بدبختی از دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟
  22650 دستور العمل ها
  امام خمینی (ره)، به عنوان فردی اسلام شناس و عارف، سر چشمه تمام خوشبختی های افراد و جوامع را در توجه آنان به خداوند و تلاش برای اجرای دستورات الاهی دانسته و در طرف مقابل آغاز بدبختی ها را زمانی می دانست که آنان به جای خداپرستی، به ...
 • چرا باید سهم امام (ع) را به مجتهد جامع الشرایط داد؟
  22040 بیشتر بدانیم
  با توجه به این که فقهای جامع الشرایط نواب عام امام زمان (عج) در زمان غیبت هستند، و برای تعطیل نشدن احکام و از بین نرفتن سهم امام (ع) و ...، آنها اجازه دارند که سهم امام (ع) از خمس را در راهی که تشخیص می دهند درست و مورد ...
 • آیا گزارشی وجود دارد که پیامبر(ص) به کفار ناسزا گفته باشند؟
  12698 رفتار با غیر مسلمانان
  اساس اسلام بر اخلاق، نزاکت، ادب بنا نهاده شده است، تا آن‌جا که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «من از آن رو برانگیخته شدم که اخلاق کریمه [و صفات ستوده و انسانى را] در بشر به کمال رسانم»‏.[1] ‏از این‌رو؛ رهبران معصوم ما، زمانی که مشاهده ...
 • اگر کشور اسلامی، قدرت لازم را به دست آورد، آیا می تواند جهت تبلیغ دین اسلام به دیگر کشورها حمله کند؟
  7471 حکومت دینی در نظام بین الملل
  پاسخحضرت آیت الله هادوی تهرانی(دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:1. تبلیغ اسلام و بیان حقایق آن به زبان منطقی بر هر مسلمانی در حد دانش و اطلاعات او لازم است و از مصادیق هدایت به حساب می آید.2. وادار کردن ...
 • آیا جمله «أَکْرِمِ الضَّیْفَ وَ لَوْ کَانَ کَافِراً» حدیث است؟ معنای آن چیست؟
  12938 بیشتر بدانیم
  در آموزه‌های اسلامی، اهمیت ویژه‌ای به مهمان و پذیرایی از آن داده شده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: «هرگاه شخصی وارد شهری می‌شود؛ مهمان هم‌کیشان خود در آن شهر است».[1] و در سخن دیگری می‌فرماید: «هرگاه مهمانی بر شما وارد می‌شود، به همراه خود؛ ...

پربازدیدترین ها