جستجوی پیشرفته

بلاگ

برخی از عواملی که موجب دست‌یابی به شرح صدر و گشادگی سینه برای دریافت معارف الهی، و استفاده هرچه بهتر از آنها در ارتباط با مردم می‌شود، عبارت‌اند از:

پیامبر گرامی اسلام(ص) در عام الفیل، (سال 570 میلادی) در مکه مکرمه، در شعب ابی‌طالب منطقه‌ای در نزدیکی مسجد الحرام، دیده به جهان گشود.[1] اکثر محدّثان و مورّخان معتقدند که تولد پیامبر(ص)، در ماه ‏ربیع الاول بود، اما در روز تولد آن‌حضرت اختلاف دارند. معروف میان عالمان شیعه این است که آن‌حضرت، در روز جمعه، هفدهم ماه ربیع الاول، پس از طلوع فجر چشم به دنیا گشود، و مشهور میان اهل سنت این است که ولادت آن‌حضرت، در روز دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است.[2]

شهدای کربلا (شهدای عاشورا)

یکشنبه, 31 مرداد 1400

شهدای کربلا

در جریان قیام امام حسین(ع) و قیام خون‌بار عاشورا، ده‌ها نفر از پاک‌ترین شیعیان به شهادت رسیدند که قتلگاه بیشتر آنها در سرزمین کربلا بود و تعداد اندکی نیز در نقاط دیگری مانند شهر کوفه به شهادت رسیدند. البته در بسیاری از منابع حدیث و تاریخی از تمام این شهیدان با عنوان شهدای عاشورا یا شهدای کربلا یاد می‌شود.

در مورد تعداد دقیق این شهیدان، آمارهای متفاوتی ارائه شده است که شهادت برخی از آنان از متواترات تاریخی بوده و تردیدی در آن وجود ندارد؛ اما در مورد گروهی از آنان نیز گزارش‌های پراکنده و گاه نادری وجود دارد؛ لذا وجود نام یک فرد در لیست پایین، لزوما بدان معنا نیست که شهادت آن فرد در کربلا مورد تأیید پایگاه است، بلکه یک پژوهشگر با مطالعه‌ی منابع - که برخی از آنها ذیل هر عنوان در پاسخ‌های مرتبط بررسی شده است - می‌تواند به ارزش استنادی گزارش‌ها پی ببرد. به هر حال این شهدا را می‌توان در چند گروه تقسیم‌بندی کرد.

«فرزندان امام علی(ع)»:

امام حسین(ع)

عباس بن علی

جعفر بن علی

عبدالله بن علی

محمد بن علی

ابو بکر بن علی

عثمان بن علی

«فرزندان امام حسن(ع)»:

ابوبکر بن الحسن

عبدالله بن الحسن

قاسم بن الحسن

عمرو (عمر) بن الحسن

«فرزندان امام حسین(ع)»:

علی بن الحسین (علی اکبر)

عبدالله الرضیع (علی اصغر)

ابراهیم بن حسین

جعفر بن حسین

حمزة بن حسین

زید بن حسین

محمد بن حسین

عمر بن حسین

قاسم بن حسین

ابوبکر بن قاسم بن حسین

«فرزندان ابوالفضل العباس(ع)»:

محمد بن عباس بن علی

عبدالله بن عباس بن علی

«شهدای دودمان جعفر بن أبی‌طالب»:

محمد بن جعفر بن أبی طالب

عون بن عبدالله بن جعفر

محمد بن عبدالله بن جعفر

عبدالله بن عبدالله بن جعفر

عبیدالله بن عبدالله بن جعفر

حسین بن عبدالله بن جعفر

ابوبکر بن عبدالله بن جعفر

«شهدای دودمان عقیل بن أبی‌طالب»:

مسلم بن عقیل

عبدالله بن مسلم بن عقیل

عبدالرحمن بن مسلم بن عقیل

محمد بن مسلم بن عقیل

طفلان مسلم

ابو سعید بن عقیل

محمد بن أبی سعید بن عقیل

جعفر بن عقیل

عبدالرحمان بن عقیل

عبدالله بن عقیل

محمد بن عبدالله بن عقیل

محمد بن عقیل

جعفر بن محمد بن عقیل

حمزة بن عقیل

علی بن عقیل

عون بن عقیل

«دیگر شهدا»:

منجح بن سهم؛ غلام امام حسین(ع)

سلیمان بن عوف؛ غلام امام حسین(ع)

سلیمان بن رزین؛ غلام امام حسین(ع)

سلیمان بن ربیعة

قارب دیلمی

حارث بن نبهان

عبدالله بن یقطر

حبیب بن مظاهر

زهیر بن قین

أنس بن حارث

قیس بن مسهر صیداوی

مسلم بن عوسجة سعدی

عبدالله بن قیس بن أبی عروة

عبیدالله بن قیس بن أبی عروة

جون (حوی)؛ غلام ابوذر غفاری

حر بن یزید ریاحی

غلام ترک حر بن یزید

شبیب بن عبدالله

حجاج بن بدر

قاسط بن زهیر بن حارث

کردوس بن زهیر بن حارث

کنانة بن عتیق

ضرغامة بن مالک

جوین بن مالک

عمرو بن ضبیعة

یزید بن ثبیط

عبدالله بن یزید بن ثبیط

عبیدالله بن یزید بن ثبیط

عامر بن مسلم

سالم، غلام عامر بن سالم

سیف بن مالک نمیری

ادهم بن امیة

عمرو بن قرظة

عبدالرحمان بن عبد رب

نعیم بن عجلان انصاری

عمران بن کعب انصاری

سعد بن الحارث

[ابو]حتوف بن حارث

ضباب بن عامر

عبدالله بن بشر الاکلة

سوید بن عمرو بن المطاع

بکر بن حی تیملی

جابر بن حجاج

مسعود بن حجاج

عبدالرحمان بن مسعود بن حجاج

مجمع بن عبدالله

عائذ بن مجمع

عمار بن حسان

امیة بن سعد

نافع بن هلال جملی

جنادة بن حارث سلمانی

عمرو بن جناده انصاری

جابر بن حارث سلمانی

واضح رومی؛ غلام جناده بن حارث

جبلة بن علی

سعید بن عبدالله

جندب بن حجیر

حجیر بن جندب

عمرو بن خالد صیداوی

سعد (سعید)؛ غلام عمرو بن خالد

عبدالله بن عمرو بن عیاش بن عبد قیس

أسلم؛ مولی عبدالله بن عمرو

حارث بن امرئ القیس

یزید بن زید بن المهاصر

زاهر؛ مولی عمرو بن حمق

کثیر بن عبدالله شعبی

مهاجر بن أوس

سلمان بن مضارب

نعمان بن عمرو راسبی

حلاس بن عمرو راسبی

مجمع بن زیاد

عباد بن أبی المهاجر جهنی

عقبة بن صلت

مسلم بن کثیر

قاسم بن بشر (حبیب)

زهیر بن سلیم

رافع؛ مولی اهل شنده

أبو ثمامة، عمرو بن عبدالله صائدی

یزید بن عبدالله مشرقی

حنظلة بن أسعد شبامی

عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی

عمار بن سلامة دالانی

عابس بن أبی شبیب شاکری

شوذب (غلام ابو شبیب شاکری)

سیف بن حارث بن سریع

مالک بن عبدالله بن سریع

همام بن سلمه قانصی

سوار بن حمیر الجابری

عمرو (عمر) بن عبدالله جندعی

هانی بن عروه مرادی

بشیر بن عمر (عمرو) حضرمی

اسحاق بن مالک (اشتر)

عبدالأعلی بن یزید کلبی

ابراهیم بن حصین اسدی

سعید بن کردم

عبدالله بن أبی عروة غفاری

عبدالرحمن بن أبی عروة غفاری

یحیی بن سلیم مازنی

رمیث بن عمرو

نصر بن أبی نیزر

أنیس بن معقل

خفینة بن قیس

سعد (شعبة) بن حنظله تمیمی

أبو الهیاج عبدالله (علی) بن أبی سفیان

بدر بن معقل (یزید بن مغفل)

مالک بن دودان

عمرو بن خلف

خالد بن عمرو ازدی

حجاج بن مسروق جعفی

قرة (عثمان) بن أبی قرة غفاری

و ...

 

 

 

شهدای کربلا

شنبه, 30 مرداد 1400

در جریان قیام امام حسین(ع) و قیام خونبار عاشورا، ده‌ها نفر از پاک‌ترین شیعیان به شهادت رسیدند که قتلگاه بیشتر آنها در سرزمین کربلا بوده و تعداد اندکی نیز در نقاط دیگری چون شهر کوفه به شهادت رسیدند و البته در متون بسیاری از تمام آنان با عنوان شهدای عاشورا یا شهدای کربلا یاد می‌شود.

بحث از ویژگی ها و آداب مهم برای دانشجویان و دانش پژوهان – چه دانش آموز، دانشجو و چه طلبه - در چند بخش زیر به اختصار بیان می شود و برای آگاهی بیشتر به منابع مربوطه مراجعه شود:

«انحطاط» در لغت به معنای «پست‌شدن»، «پستی» و به «پستی گراییدن»، آمده است.[1]

انحطاط در حقیقت همان سقوط اخلاقی و سقوط از مقام و جایگاه انسانى است که در برابر کرامت انسانی قرار می‌گیرد. همان کرامتی که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حقیقت انسان به شمار می‌رود، و به همین دلیل خداوند به فرشتگان امر فرمود تا در مقابل انسان به خاک بیفتند.

 امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه الهی سیاسی خود که حاصل اندیشه‌های ناب ایشان در تمامی سال‌های زندگی‌شان است، چنین می‌نگارند:

از تو حرکت از خدا برکت

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400

 اگرچه در قرآن به ضرب المثل معروف «از تو حرکت و از خدا برکت»، تصریح نشده است؛ اما در عین حال می‌توان این معنا و این توصیه‌ی اخلاقی را از چندین آیه در فرازهای مختلف قرآنی برداشت کرد؛ مانند:

روزه و رمضان در قرآن و احادیث

شنبه, 04 ارديبهشت 1400

ماه رمضان در قرآن

خداوند متعال، در قرآن کریم درباره ماه رمضان می‌فرماید: "ماه رمضان است ماهی كه در آن براى راهنمايى مردم و بيان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است. پس هر كس كه اين ماه را دريابد، بايد كه در آن روزه بدارد. و هر كس كه بیمار يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهاى ديگر. خدا براى شما خواستار آسايش است نه سختى و تا آن شمار را كامل سازيد. و خدا را بدان سبب كه راهنماييتان كرده است به بزرگى ياد كنيد و سپاس گوييد.[1]

زندگی‌نامه امام مهدی(عج)

سه شنبه, 26 اسفند 1399

 امام مهدی(عج) در سال 255 قمری در سامراء متولد شد. نام پدر آن‌حضرت، امام حسن عسکری(ع) و نام مادرش نرجس، یا حکیمه(دختر یشوعا، پسر قیصر روم که مادرش از اولاد حواریّون و نسبش به شمعون وصیّ حضرت عیسی(ع) می‌رسد) بود.[1]

منابع تاریخی و روایی تصریح دارند که امام عسکری(ع) فقط یک فرزند داشت که نامش مهدی(عج) است.[2]

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها