Advanced Search

Bank Pertanyaan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa tujuan adanya setan yang nota-bene merupakan makhluk pembangkang dan menyesatkan? Mengapa Tuhan menciptakan setan?
  12541 Teologi Lama
  Pertama: Peran setan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada tataran mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan senantiasa berlangsung di tengah pelbagai pertentangan dan paradoks. Atas dasar ini, penciptaan entitas dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak dapat disebut sebagai sebuah perbuatan sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan ...
 • Apa yang menjadi penyebab ghaibat dan tersembunyinya Imam Zaman Ajf?
  6623 Teologi Lama
  Gaibnya Imam Zaman Ajf tidak bermakna bahwa beliau bersembunyi dalam goa dan jauh dari masyarakat, melainkan beliau hidup di tengah masyarakat dan berinteraksi dengan mereka. Dan sebagaimana warga masyarakat lainnya, beliau menjalani kehidupanya secara normal. Imam Mahdi Ajf melihat masyarakat dan mengenal mereka. Masyarakat ...
 • Ceritakan sejarah lengkap Muslim bin Ausajah?
  3591 Dirayah al-Hadits
  Walaupun sahabat Imam Husain As termasuk sahabat-sahabat pilihan para Imam Maksum As, sebagaimana ketika Imam Husain As berkata-kata kepada para sahabat dan penolong setianya pada malam Asyura, “Aku tidak mengenal sahabat yang lebih baik dan lebih utama dari pada para sahabatku” [1] namun kita ...
 • Apakah melakukan bunuh-diri meski sekedar mengancam pun sesuai dengan qadha dan qadar Ilahi?
  40736 Teologi Lama
  Agar masalah ini menjadi jelas, pertama ada beberapa redaksi yang harus dipahami dengan baik, yaitu: "qadha", "qadar", "takdir" dan "qada Ilahi". Selanjutnya kami akan menjelaskan masalah qadha dan qadar. Qadar  artinya adalah ukuran, takdir bermakna mengukur (menakar) dan qadha berarti menetapkan ...
 • Mengapa tatkala hujan turun, doa-doa lebih cepat diijabah?
  6549 دعا
  Waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca doa salah satunya adalah ketika turun hujan; dalil umumnya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam beberapa ayat dan riwayat, dapat disimpulkan bahwa salah satu tanda rahmat Ilahi adalah hujan dan tatkala hujan turun pintu rahmat Ilahi terbuka, sehingga harapan untuk terkabulkannya doa ...
 • Tolong kemukakan dan jelaskan tentang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang berbicara tentang berjalan kaki – entah itu sebagai olah raga atau sebagai amalan ritual?
  6400 Dirayah al-Hadits
  Dalam khazanah dan himpunan hadis-hadis Ahlulbait As terdapat dua perbedaan pandangan terkait dengan masalah berjalan kaki. Pada sebagian hadis, berjalan kaki hanya dinilai sebagai sebuah gerak fisikal dan disebutkan adanya anjuran terkait dengan adab-adab dan syarat-syaratnya dalam perjalanan; dan terkadang dalam perjalanan menuju tempat-tempat suci dikemukakan sebagai ...
 • Tolong Anda sebutkan pada surah dan ayat mana wilâyah fakih dinyatakan dalam al-Qur’an?
  7957 Hukum dan Yurisprudensi
  Dalam menetapkan wilâyah fakih, sebagian ulama bersandar pada beberapa ayat al-Qur’an dan menginferensi konsep wilâyah fakih dari keumuman ayat-ayat ini. Ayat-ayat tersebut menyatakan, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut ketentuan yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  20252 Teologi Lama
  Untuk menjelaskan masalah ini kiranya beberapa poin di bawah ini perlu mendapat perhatian:1.     Apabila yang Anda maksud dengan "Syiah" adalah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para pemeluk Syiah, penyandaran pelbagai kesalahan ini terhadap mazhab Syiah ...
 • Apa yang dimaksud dengan a’lâm dan fal a’lâm?
  3918 Hukum dan Yurisprudensi
  Al-a’lâm dan fal a’lâm merupakan satu terma fikih yang mengemuka dalam pembahasan syarat-syarat marja taklid.  Al-a’lâm dan fal a’lâm bermakna seorang fakih yang lebih pandai dan orang yang setingkat lebih pandai ...
 • Mengapa kita harus belajar bahasa Arab?
  10724 Ulumul Quran
  Bahasa Arab dikenal sebagai bahasa kitab abadi Ilahi yaitu al-Qur’an dan warisan berharga Islam yaitu kitab-kitab hadis, sejarah dan tafsir. Bahasa ini memiliki beberapa karakteristik tipikal seperti keragaman dalam ungkapan, keluasan bahasa, kefasihan dan ekspresif dalam menyampaikan pesan-pesannya.Dan yang terpenting salat kita dan demikian juga doa-doa yang diriwayatkan dari ...

Populer Hits