Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah telaga kautsar itu?
  28416 Tafsir
  Kata "kautsar" mempunyai arti kebaikan yang banyak dan melimpah. Dan terdapat begitu banyak obyek luaran (mishdaq) untuk kata kautsar ini, dimana diantaranya adalah: telaga kautsar, syafaat, nubuwwat atau kenabian, hikmah, ilmu, generasi dan keturunan yang banyak.Kautsar memiliki dua mishdaq, yaitu mishdaq duniawi (yang tidak lain ...
 • Apakah seorang Sunni boleh membaca doa orang Syiah?
  7491 Akhlak Praktis
  Mengingat bahwa doa-doa yang disebutkan melalui jalur mazhab Syiah adalah doa-doa dari para Imam Maksum As yaitu Ahlulbait Rasulullah Saw. Sesuai dengan wasiat dan anjuran Rasulullah Saw untuk berpegang teguh kepada mereka dan mengikuti mereka adalah sama dengan menabur benih keselamatan. Di samping itu, sesuai dengan pengakuan Syiah ...
 • Siapakah di antara Imam Maksum As yang membaca doa Faraj?
  10891 Dirayah al-Hadits
  Kata “fa-ra-j” secara leksikal bermakna “Terlepas dari kesedihan dan kegundahan. Dan  bermakna kelapangan.[1]Dalam literatur-literatur hadis yang menyebutkan doa-doa dan amalan-amalan untuk mencapai fa-ra-j dan kelapangan atas pelbagai urusan juga dengan memperhatikan makna leksikal Faraj ini.Di sini, kami akan mencukupkan dengan menyebut tiga hal ...
 • Bagaimanakah perspektif al-Quran dalam menjelaskan tentang kepemimpinan pria atas wanita dalam keluarga?
  27201 Hukum dan Yurisprudensi
  Kepemimpinan lelaki atas perempuan sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Nisa (4) ayat 34, “Kaum laki-laki itu memimpin kaum perempuan”  bukanlah bermakna dominasi, pemaksaan atau pemerasan lelaki terhadap perempuan, melainkan sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli linguistik dan juga kebanyakan para penafsir bahwa ...
 • Kapan haji mulai diwajibkan?
  9909 حج و عمره
  Berdasarkan riwayat, haji memiliki latar belakang yang sangat panjang dan sedemikian panjang sehingga sampai pada masa-masa sebelum penciptaan Nabi Adam As. Disebutkan bahwa setelah pelaksanaan haji Nabi Adam As usai, malaikat Jibril bersabda kepadanya, “Berbahagialah wahai Adam! Engkau telah dimaafkan. Aku bertawaf di sekeliling rumah (Ka’bah) ini ...
 • Apa dalilnya mengapa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling sempurna?
  11012 Ulumul Quran
  Meski pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an telah menjadi sebab kemuliaan bahasa ini namun sempurnanya bahasa Arab bukan karena kesempurnaan al-Qur’an melainkan terdapat sebagian tipologi eksklusif yang dimiliki bahasa Arab seperti keluasan dalam bahasa dan terminologi, konstan dan solid dalam struktur bahasa, keragaman dalam perubahan, dapat diberikan tanda ...
 • Apakah Isfahan adalah sentral Yahudi dan orang-orang Yahudi Isfahan adalah para pengikut Dajjal?
  8750 Serba-serbi
  Kami telah lakukan pencarian pada literatur-literatur Syiah namun kami tidak mendapatkan hadis seperti ini. Karena itu, mereka yang mengutip riwayat ini harus memberikan jawaban atas pertanyaan gerangan apa yang dimaksud. Riwayat ini dikutip dalam literatur-literatur Ahlusunnah semisal Shahih Muslim.[1] Anggaplah riwayat ini sah, ...
 • Bagaimana anjuran untuk berdoa supaya panjang umur yang disebutkan dalam beberapa riwayat sejalan dengan perintah untuk memohon kematian sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Jum’ah?
  23801 Tafsir
  Umur panjang merupakan salah satu nikmat Ilahi yang sangat bernilai. Dari sudut pandang Islam mengharapkan kematian merupakan sebuah perbuatan tercela dimana Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As dalam beberapa riwayat melarang adanya harapan seperti ini. Al-Qur’an hanya dua ayat pada surah al-Baqarah dan Jum’ah yang berkata ...
 • Dalam pandangan fikih, definisi atau kriteria apa yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kelamin pria atau wanita?
  8930 Hukum dan Yurisprudensi
  Sebagian hukum dan masalah, terkhusus secara eksklusif untuk kaum pria dan sebagian masalah lainnya terkhusus secara eksklusif untuk kaum wanita. Seperti hukum dan masalah warisan, hijab, nafkah, wilayah, dan pengurusan anak-anak. Untuk menentukan jenis kelamin, banyak kriteria dan standar yang diusulkan oleh para dokter dan psikolog. Sebagian ...
 • Berdasaran riwayat, apakah baik jika setelah mengkhatamkan al-Quran membaca doa-doa?
  2322 Hadis
  Dalam literatur-literatur hadis dinukilkan beragam doa dari Nabi Muhammad Saw dan para Imam As tentang doa khatam al-Quran atau indikasi-indikasi tentang hal ini akan kami sebutkan sebagai berikut:: Nabi Muhammad Saw setelah mengkhatamkan al-Quran membaca doa: «اللَّهُمَّ ارحَمنی بِالقُرآنِ وَ اجعَلهُ لی ...

Populer Hits