Advanced Search
Item tidak ditemukan

Menu

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa Imam Zaman tidak dilahirkan saja ketika ia harus muncul?
  6490 Teologi Lama 2010/03/10
  Pertanyaan ini mungkin dapat dijawab dengan menjelaskan filsafat kegaiban, masalah penantian (intizhâr), pengaruh dan keberkahan yang dapat diraup atas keberadaan Imam Zaman Ajf pada masa kegaiban. Disebutkan bahwa falsafah kegaiban Imam Zaman Ajf tujuannya adalah supaya tiada satu pun baiat yang menggelayut di pundak Imam ...
 • Yang manakah yang dimaksud ayat-ayat sakhra dalam al-Qur'an?
  7776 Tafsir 2010/01/05
  Ayat-ayat sakhra atau ayat-ayat taskhir (menundukkan) adalah ayat-ayat yang terdapat pada ayat-ayat 54 sampai 56 surah al-A'raf (7) yang ketika dibaca maka akan menyebabkan tertolaknya pelbagai kejahatan setan-setan dari kalangan jin dan manusia sebagaimana hal ini disebutkan dalam beberapa riwayat. ...
 • Apakah para pengikut agama lain memiliki kewajiban untuk mentaati wali fakih atau tidak?
  2799 System 2011/01/20
  Berikut ini adalah jawaban yang diberikan oleh Hadhrat Ayatullah Mahdi Hadawi Tehrani (Semoga Allah melanggengkan keberkahannya): Para pengikut agama lainnya yang menerima konstitusi negara atau terikat kontrak dengan pemerintahan Islam, maka dalam batasan konstitusi atau kontrak yang disebutkan, memiliki kewajiban untuk ...
 • Siapakah Suhaib Rumi itu? Apakah ia termasuk pecinta Ahlulbait As? Apakah ia menerima imamah Sayyidina Ali As?
  4634 Sejarah Para Pembesar 2011/08/06
  Suhaib bin Sinan aslinya adalah orang Irak dan salah seorang penduduk di pinggiran Dajlah dekat Mousul. Ayah dan pamannya merupakan salah satu petinggi Kisra atas wilayah Ubullah. Pada satu peperangan Romawi dan Iran, Suhaib menjadi tawanan orang-orang Romawi. Ia diboyong ke Roma dan besar di tempat itu. Karena besar ...
 • Tolong jelaskan apa yang menjadi falsafah pembacaan khutbah akad itu?
  3225 بیشتر بدانیم 2014/04/14
  Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sebuah ikrar suci untuk membentuk rumah tangga demikian juga konsekuensinya yang akan membentuk masyarakat. Pernikahan memiliki pengaruh dan manfaat yang banyak di antaranya: Menyalurkan libido seksual, reproduksi dan kelestarian generasi, kesempurnaan manusia, ketenangan, kesucian, penguatan hubungan emosional dan afeksional, dan masih banyak ...
 • Siapakah yang dimaksud orang-orang saleh?
  4586 معیار شناسی (دین و اخلاق) 2013/07/15
  Kesalehan (saleh) apabila telah menjadi sifat pribadi seseorang maka hal itu bermakna adanya kelayakan dan kepantasan menerima pelbagai emanasi Ilahi serta pelbagai anugerah yang tak terbatas, kedudukan-kedudukan menjulang dan rahmat khusus Ilahi. Makna ini disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim As yang menyebutkan: ﴿رَبِّ هَبْ لی‏ ...
 • Mengapa Syaikh Kulaini Ra tidak memperlihatkan kitab al-Kâfi itu kepada Imam Zaman Ajf?
  6452 Para Pembesar 2012/03/14
  Terdapat dua pandangan di antara para ulama sehubungan dengan pertanyaan apakah Syaikh Kulaini memperlihatkan kitab al-Kâfi kepada Imam Zaman Ajf atau tidak: Sebagian ulama berpendapat bahwa kitab al-Kâfi telah diperlihatkan kepada Imam Zaman Ajf dan Imam bersabda, “al-Kâfi kâfi lisyiatina” (Kitab al-Kâfi telah mencukupi bagi ...
 • Apakah taqiyyah Imam Maksum berseberangan dengan kemaksuman yang mereka miliki?
  5011 Teologi Lama 2011/07/16
  Taqiyyah merupakan salah satu jalan untuk menjaga agama dan merupakan sebuah urusan rasional yang mendapat sokongan Al-Qur'an dan hadis-hadis. Taqiyyah adalah sebuah konsep amalan yang diterima dalam pandangan Sunni dan Syiah. Al-Qur'an menjelaskan dan mendukung praktik taqiyyah yang dijalankan Ammar bin Yasir di hadapan orang-orang musyrik. Demikian juga menyebutkan dengan ...
 • Apa hubungan yang terjalin antara akhlak dan tawakkal?
  10561 Akhlak Teoritis 2011/08/16
  Akhlak bermakna sebuah sifat dan karakter yang dimiliki secara inheren (malakah) dalam jiwa manusia. Malakah adalah sebuah sifat yang merasuk dan bersemayam pada ruh dan jiwa manusia sehingga pelbagai perbuatan yang dilakukan manusia, efek dan perbuatan tersebut dilakukan secara otomatis dan tanpa harus berpikir sesuai dengan sifat tersebut. ...
 • Apakah yang dimaksud dengan fana dalam dunia Irfan?
  9283 Irfan Teoritis 2009/09/22
  Fana merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab dan secara leksikal bermakna tiada atau binasa. Dalam terminologi Irfan fana ini bermakna tenggelamnya seorang hamba dalam samudera Ilahi.  Sedemikian karamnya sehinggga kemanusiaan seorang hamba lebur dan sirna dalam rububiyah Tuhan. Para pesuluk dan orang-orang yang meniti jalan menuju ...

Populer Hits

Jejaring