Carian Terperinci
Pengunjung
5519
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Dengan membuktikan perkataan-perkataan dan penyusunan al-Quran atau ketertiban surah-surah dan ayat-ayatnya adalah bersifat wahyu, apakah bentuk timbangan ketika bersandar al-Quran untuk mendapatkan hukum-hukum syar’ie?
soalan
Dengan membuktikan perkataan-perkataan dan penyusunan al-Quran atau ketertiban surah-surah dan ayat-ayatnya adalah bersifat wahyu, apakah bentuk timbangan ketika bersandar al-Quran untuk mendapatkan hukum-hukum syar’ie?
Jawaban Global

Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.

Jawaban Detil

Dalam menjawab pertanyaan ini perlu dikatakan: asasnya ketertiban surah-surah yang terdapat dalam al-Quran tidak memiliki sebarang pengaruh dan maksud dalam ijtihad di mana ianya boleh dijadikan titik tolak kepada pengeluaran hukum(istimbat). Begitu juga dalam petikan ayat-ayat di mana ianya tidak mempunyai kaitan makna di antara satu sama lain, dan tidak memberi sebarang pengaruh dalam ijtihad seorang faqih. Maka, faqih dalam asas kalamnya tidak memerlukan kepada pembuktian dua perkara ini.[1]

Apa yang perlu dilakukan oleh seorang faqih, adalah membuktikan bahawa kandungan al-Quran, perkataan-perkataan tunggal, rangkaian perkataan-perkataan di mana ayat-ayat disusun dan kumpulan-kumpulan ayat yang saling berkait antara satu sama lain, adalah bercorak Ilahi dan merupakan wahyu.[2] Dan perkara ini dapat dibuktikankan melalui keajaiban kefasihan al-Quran, lantaran itu kefasihan bukanlah pada lafaz semata-mata, bahkan pada perkataan dan makna, kedua-duanya memiliki pengaruh terhadap kefasihan al-Quran. Secara asasnya, kefasihan dan kepetahan tanpa kandungan yang benar dan makna yang teratur dan jalinan ruh adalah tiada makna.

Dari sudut lain, kemungkinan adanya perkara dalam al-Quran di mana dalam membezakan dan bertukar-tukar tempatnya ayat-ayat, sebahagian maknanya hilang (Sebagai contoh, satu indikasi struktur yang menujukkan pada satu makna khas dan kesan dari bertukar-tukar tempat, ayat-ayat telah hilang) dari sudut pandang mujtahid perkara ini tidak akan terjadi; karana berdasarkan dalil-dalil yang ada (yang dibahas pada pembahasan terkait) al-Quran terpelihara dari segala jenis pemesongan.

Walau bagaimanapun, jika seorang faqih memberikan kemungkinan bahawa terdapatnya kelebihan atau kekurangan  atau telah mencari ayat selepas dan sebelum. dan perubahan ini juga telah memberi kesan pada makna, maka ianya tidak lagi dapat berkata: saya memiliki tugas untuk menghukum secara zahir, karana kemungkinan seperti ini bermakna ia secara keseluruhan telah meragukan argumen zahirnya al-Quran.

Dengan itu, akal akan membuat andaian di mana perkataan-perkataan al-Quran atau gandingannya (yang membentuk ayat-ayat) atau himpunan-himpunan dari ayat-ayat yang memiliki struktur tunggal adalah berkait dengan satu perkara, bersumberkan dari selain Allah swt, perkara yang memerlukan pemesongan al-Quran dan hasilnya ialah ianya tertolak. Dengan keterangan ini, dapat dibuktikan bahawa penurunan al-Quran daripada Allah swt boleh disandarkan kepada akal, walaupun perkara ini menyebabkan asas yang ada sekarang ini berbentuk furuk daripada furuk yang lain (terpelihara dari sebarang pemesongan).

Oleh itu, dengan menerima kemungkinan ini di mana perkataan-perkataan atau gabungan dan himpunan-himpunan serta struktur al-Quran datangnya selain dari Allah swt, al-Quran tidak lagi dapat dijadikan hujjah.

Mungkin salah satu dari dalil-dalil di mana golongan ikhbariyun, zahir al-Quran tidak lagi dikira sebagai sebagai hujjah, mereka meyakini bahawa telah berlaku pengurangan atau bertukarnya tempat ayat-ayat dalam al-Quran. Perkara yang mereka lakukan bukan sahaja tidak mempertahankan agama malahan ianya diertikan sebagai telah berundur kebelakang. Kesilapan mereka yang terbesar adalah mereka berfikir jika dengan mengenepikan al-Quran, al-Quran akan terpelihara; tetapi dengan perbuatan ini pada hakikatnya telah meragukan seluruh isi kandungan agama.

Rujukan lanjut:

Hadawi Tehrani, Mahdi, Mabani Kalam Ijtihad, Muassasah Farhangi Khoneh Khirad, Qom, Cop Awal 1377


[1]. Erti daripada ucapan ini tidak bermakna bahwa al-Quran telah dikumpulkan pada masa Rasulullah s.a.w tidak dapat dibuktikan dan ditetapkan. Namun ucapan ini bermaksud faqih tidak mepunyai sebarang campur tangan dan ianya bukanlah sebahagian daripada asas kalam ijtihad. Tidak memiliki peranan signifikan dalam praktik seorang juris dan bukan bahagian dari paradigma teologi ijtihad. Sebagaimana pada waktu yang lalu, kebanyakan ulama Syiah berpandangan bahawa dalil-dalil sejarah telah memberikan kesaksian bahwa al-Quran telah disusun pada masa Rasulullah s.a.w. Di samping itu jika kita mampu menemukan noktah-noktah dalam urutan surah-surah dan ayat-ayat, dan jika urutan ini saling bertentangan, maka noktah-noktah tersebut akan terkeluar ( seperti hubungan angka-angka di antara surah-surah dan ayat-ayat, dan atau dalam himpunan al-Quran akan di dapati terdapat jalinan khusus, untuk membuktikan masalah ini, kita tidak memerlukan dalil-dalil sejarah, namun dengan bersandar pada akal, semua peraturan dan susunan telah dihasilkan oleh Allah swt.

[2]. Pengaruh yang bersifat wahyu ke atas himpunan ayat yang berkaitan adalah saling berkait di mana ianya dikenali sebagai keterangan struktur (qarinah siyak) yang mana terdapat perbezaan pendapat di dalamnya.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  62078 Teologi Klasik
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran ...
 • Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
  5337 Teologi Klasik
  Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu ...
 • Apa yang dimaksud dengan syaitan daripada golongan manusia?
  10194 ابلیس و شیطان
  Syaitan merupakan kata umum untuk setiap entiti ṭaghūt, penderhaka dan golongan sesat, samada daripada golongan manusia atau daripada golongan jin mahupun daripada golongan yang lain. Syaitan bukanlah sebuah kewujudan yang khusus di dalam al-Qur'an, bahkan sehingga manusia yang jahat, tukang fitnah dan orang yang melakukan kerosakan juga ...
 • Meskipun Zaid bin Ali as-Sajjad merupakan salah seorang dari Ahlulbait, tetapi mengapa ia mengakui kekhalifahan Abu Bakar?!
  4373 تاريخ بزرگان
  Walaupun penyoal dengan yakin mengatakan bahawa “Zaid bin Ali bersaksi keatas kebenaran Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi setelah penelitian yang banyak didalam sumber-sumber referensi penelitian yang kami ada, kami tidak menemui bukti dan dalil yang menguatkan pernyataan di atas. Kerana itu, pertama-tama kami akan menganggap dakwaan Anda ...
 • Apakan yang ciri-ciri penting seorang penduduk bandar dalam masyarakat Islam?
  6143 روش شناسی
  Agama Islam sebagai penutup syariat Ilahi merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna. Oleh sebab itu, Islam mengambil berat tentang hukum dan undang-undang sosial seperti hukum-hakam seseorang individu dalam sebuah masyarakat. Menurut pandangan Islam, terdapat prinsip dan penguatkuasaan dalam kehidupan sosial dan hubungan individu sebuah masyarakat yang mana ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  5617 Teologi Klasik
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Apa hubungan antara agama dan kebudayaan?
  6623 Teologi Baru
  "Agama" (din) secara leksikal bermakna mengikuti, mentaati, kepasrahan dan ganjaran. Dan secara terminologi bererti "sekumpulan keyakinan, akhlak dan aturan," yang bertujuan untuk "mengatur urusan masyarakat dan membina manusia."Agama kadangkala merupakan agama hak, kadang-kadang juga agama batil dan ada juga penyatuan aliran antara keduanya. ...
 • Apakah solat itu? Kenapa kebanyakan para pemuda menghindar dari melaksanakan solat?
  8242 Akhlak Praktikal
  Solat merupakan marhalah kemuncak peningkatan bagi setiap langkah ahli suluk –urafa'- dan sebuah lintasan tempat dimana seorang salik dapat berbicara dengan Tuhannya secara langsung dan tanpa perantara.Allah Swt dalam al-Quran berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingat-Ku
 • Apakah yang dimaksudkan dengan “arasy” dan “kursi ” (berdasarkan penafsiran yang pelbagai tentangnya)?
  20801 Tafsir
  “Arasy” bermakna sesuatu yang mempunyai atap. Takhta kerajaan juga boleh dinamakan arasy sebagai kiasan (kinayah) daripada kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan “kursi ” juga bermakna takhta dan singgahsana. Kedua-dua kata itu digunakan dalam al-Qur’an. Terdapat banyak tempat dalam al-Qur’an, arasy dinisbatkan kepada Allah ...
 • Mengapa teks surah al-Fatihah dinyatakan sedemikian rupa sehingga hamba bercakap-cakap dengan Tuhannya dan bukan sebaliknya?
  3912 Tafsir
  Sebagian surah dan ayat al-Quran memiliki sisi edukatif dan pengajaran; artinya diturunkan untuk mengajarkan cara bagaimana mengunkapkan pujian dan munajat kepada Allah Swt. Paragraf-paragraf al-Quran ini terkadang dimulai dengan ungkapan seperti “Qul” (Katakanlah) yang menegaskan sisi edukatif ungkapan tersebut; seperti surah-surah Tauhid dan al-Muaddzatain[1] ...

Populer Hits