Carian Terperinci
Pengunjung
3297
Tarikh Kemaskini 2012/05/20
Ringkasan pertanyaan
Apakah solat tarawih yang menjadi popular dalam mazhab Ahli Sunnah dengan berbagai cara perlaksanaannya mendapat tempat di dalam mazhab Ahlul Bait (a.s)?
soalan
Saya ucapkan tahniah kepada seluruh kakitangan Islamquest sempena menjelangnya bulan Ramadhan yang mulia tidak lama lagi. Pertanyaan saya ialah ialah apakah solat tarawih yang menjadi popular dalam mazhab Ahli Sunnah dengan berbagai cara perlaksanaannya itu mendapat tempat di dalam mazhab Ahlul Bait (a.s)?
Jawaban Global
Mereka (mazhab Ahli Bait) menyatakannya sebagai solat nāfilah iaitu didirikan setelah solat isya di setiap malam bulan Ramadhan.[1]
Ahli Sunnah telah memulakan solat ini secara berjemaah atas arahan khalifah kedua mereka.[2] Sebagaimana yang anda sebutkan, jumlah rakaatnya berbeza.[3] Namun berdasarkan riwayat yang telah sampai kepada Ahlul Bait (a.s), Nabi Muhammad (s.a.w) tidak mendirikan solat ini secara berjemaah. Begitu juga dalam hadis-hadis, mendirikan solat ini secara berjemaah adalah bid`ah dan tidak dibenarkan.[4] Manakala[5]
 

[1] Sa`d Abū Jīb, Al-Qāmus al-Fiqhī Lughah wa Isṭilāhan, muka surat 155
[2] Ibn Al-Sharf al-Nawāwī, Sharḥ al-Arba`īn Al-Nawāwiyyah fī Al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyyah, muka surat 25.
[3] Bagi mengetahui lebih lanjut tentang bilangan rakaat solat tarawih sepanjang sejarah khulafa dan setelah mereka, sila rujuk pada kitab “Al-Fiqh `Alā Madzāhib al-Arba`ah wa Madzāhib Ahl al-Bayt”, jilid 1 muka surat 474.
[4] Shaiykh Ḥur al-`Āmilī, Wasā’il Shi`ah, jilid 8 muka surat 44, Bab `Adam Jawāz al-Jamā`ah Fī al-Ṣalāh al-Nawāfil Fī al-Shahr Ramaḍān wa lā fī Ghayrih
[5] AyatuLlah Ja`far al-Ṣubḥānī, Al-Inṣāf Fī Masā’il Dām fīha al-Khalāf, muka surat 381
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah sanad-sanad hadis para maksumin tidak bersambung dengan Nabi?
  3424 سرنوشت حدیث 2014/05/22
  Syiah menganggap para imam (para pengganti Rasulullah s.a.w) adalah maksum. Oleh itu kata-kata mereka itu sendiri mempunyai hujjah sepertimana sabda Nabi (s.a.w) dan tidak perlu lagi disandarkan kepada baginda. Hadis-hadis para imam maksumin yang sampai kepada kita dibahagikan kepada dua bahagian. Salah satunya ialah riwayat yang berbentuk ...
 • Apa kematian (ajal) itu? Dan apakah masa kematian (ajal) itu dapat ditunda?
  9753 Teologi Klasik 2011/02/14
  Kematian (ajal) dalam perspektif falsafah Islam adalah terlepasnya pengurusan dan pengaturan jiwa (nafs) atas badan dan terpisahnya jiwa dari badan. Tentu saja, pandangan ini bersumber dari al-Qur’an dan riwayat-riwayat yang tidak memandang kematian sebagai ketiadaan, ...
 • Mengapa diat wanita satu perdua diat lelaki?
  3660 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Berdasarkan pembelajaraan ilmu hukum hakam (fiqh) dan sejarah, “diat” merupakan sebuah masalah ekonomi yang disyariatkan dengan tujuan untuk menebus kerugian yang dideritai oleh mangsa. Dari sisi lain, masyarakat ideal yang ingin diwujudkan Islam ialah meletakkan inti kegiatan-kegiatan perekonomian di bahu lelaki. Ertinya dengan satu pandangan ...
 • Dapatkah Anda jelaskan ciri-ciri rasm al-Usmani itu apa saja?
  19914 Ulum Al-Quran 2012/11/20
  Utsman Thaha adalah kaligrafer (khattât) terkenal dari Suriah yang hidup pada abad kontemporer. Naskah kaligrafinya memiliki banyak keunggulan seperti keteraturan, harmoni, tulisan yang sangat indah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah rumit tajwid. ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  3259 Huquq Dan Ahkam 2011/11/23
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Apakah setiap bencana yang berlaku di alam semesta merupakan azab Ilahi atau sekadar kejadian semulajadi?
  11169 ثواب و عقاب 2013/03/05
  Hikmah dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di alam semesta ini seperti banjir, gempa bumi dan angin ribut bukan semata-mata kerana azab Ilahi. Namun ia memiliki banyak pengaruh. Di antaranya ialah berbagai nikmat Ilahi, penyedaran manusia dari kelalaian, memicu potensi-potensi dan penyemaian bakat, penerusan generasi kehidupan di ...
 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  3406 Makanan Non-Muslim 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  60885 Teologi Klasik 2011/10/22
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  3626 دین 2013/01/08
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Bagaimana manusia dapat menjadi kekasih Allah Swt?
  14747 Akhlak Praktikal 2011/04/19
  Berteman dengan Allah Ta'ala dapat digambarkan dalam dua keadaan:1.     Kecintaan hamba dengan Tuhan dan Tuhan menjadi Yang dicintai2.     Kecintaan Tuhan dengan para ...

Populer Hits

Jejaring