Gelişmiş Arama
Ziyaret
25834
Güncellenme Tarihi: 2010/07/17
Soru Özeti
Alkol çeşitlerinden biri olan etanol pak mıdır ve onu içmek helal mıdır?
Soru
Bismillahirrahmanirrahim,
Selamun aleykum, lütfen açıklar mısınız, alkol çeşitlerinden biri olan ve ilaçlarda da büyük ölçüde kullanılan etanol pak mıdır? Pak ise onu içmek helal mıdır? Vereceğiniz cevaptan dolayı şimdiden teşekkür ederim.
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Alkoller genel olarak iki kısıma ayrılır: Biri petrol sanayii ve petrokimya yoluyla elde edilen alkoller, diğeri ise şarap buharının damıtılmasıyla elde edilen alkol. Etanol sanayii alkollerinden olduğu için aşağıda  onun hakkında bahsedeceğiz:

Gerçek şu ki, sanayii alkolü, kimyasal yapı olarak damıtılma yoluyla elde edilen alkolden hiç bir farkı olmayıp, her ikiside birinci türün bir elementli alkolündendir. Kimyasal formülü OH5H2C’dir. Ancak sanayii alkolü için (suyla veya benzeri bir sıvıyla karıştırılıp içilecek duruma getirilmeden) kesinlikle şarap kelimesini kullanamayız. Oysa damıtılma yoluyla elde edilen alkol, şarap buharının damıtılmasından elde edildiği için şarap adını alma ihtimali vardır.

 

Fakihlerin çoğu sarhoş edici her sıvıyı necis bilmekteler. Buna göre acaba sanayii alkolü temelden sarhoş edici sıvılardan mıdır?

Yine fakihlerin çoğunun görüşüne göre sanayi alkolü, her ne kadar sarhoş edici sıvıların asıl ve etkili maddesi olsada, onun sarhoş edici olduğunu söyleyemeyiz. Bunun nedeni sanayi alkolüne menatol gibi zehirleyici ve kötü koku veren maddelerin katılması değildir; nedeni alkolün yoğunluğu o kadar çok ki, ona katkı maddeleri eklenmesede ondan biraz içmek zehirlenmeye yol açmaktadır. Bu yüzden örftede bu maddeye sarhoş edici denmez.[1]

Büyük taklit merciilerinin görüşü bu söylediklerimizi desteklemektedir:

İmam Humeyni: ‘Kapı, masa, sandalye vb. gibi yerleri boyamak için kullanılan sanayii alkolü,[2] sarhoş edici ve sıvı şeylerden[3] elde edildiği bilinmezse, paktır.’[4]

Zencani: İnsan sarhoş edici olup olmadığını bilmezse paktır.

Fazıl: Saf alkol olan ve tıptada kullanılan beyaz ve tıbbi alkol paktır. Ancak eğer şarap ve biradan alınmış olsa o zaman necistir. Yine alkolden alınan ve tıptada kullanılan diğer temizleyici maddelerde paktır.

Aynı şekilde içine bir miktar zehirleyici madde eklenen ve sanayide kullanılan beyaz alkol diye bilinen sanayii alkolü paktır. Alkol içren kolonya ve diğer sanayii maddeleride paktır.

Sistani: Alkolün tüm kısımları -ister sanayi olsun, ister tıbbi- paktır.

Mekarim: İnsan tıbbi ve sanayi alkolün, sarhoş edici sıvı bir şeyden alındığını bilmezse paktır. Yine tıbbi veya sanayi alkol katılan kolonya, ıtır ve ilaçlarda paktır.[5] Aynı şekilde içilemeyen ve zehirleyici alkollerde necis değildir. Ama onu seyretseler, içilecek ve sarhoş edici hale gelirse içilmesi haramdır ve ihtiyaten necis hükmündedir.[6]   

Sonuç olarak etanol ve metanol gibi aslında zehirli olan ve içilemeyen alkoller temiz olup, seyreltilmedikleri, içilecek ve sarhoş edecek dereceye gelmedikleri sürece onu içmek bile haram değildir.


[1] - www.hawzah.net, Alkol ve Alkol Ürünleri, Kütüphane bölümü

[2] - Hoi: Bütün kısımları paktır (meselenin sonu).

[3] - Behçet: ‘kendi başına sarhoş edici ve sıvı şeylerden…’

[4] - Safi Gulpaygani: İnsan sarhoş edici olduğunu veya başlangıçta sıvı şeyden yapıldığını bilmezse paktır. (Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, s.80)

[5] - a.g.e. s.80-81

[6] - a.g.e. s.81; Mekarim, Tevzih-ul Mesail, 125. mesele

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İbn. Arabî Şii miydi yoksa Sünni miydi?
  20068 تاريخ بزرگان 2011/06/20
  İbn. Arabî’nin şahsiyetinin giriftliği ve İslamî mezhepler ve bu mezheplerin önde gelen şahsiyetlerine karşı takınmış olduğu tavır, onun hangi mezhebe mensup olduğu hakkında görüş ayrılıklarının çıkmasına neden olmuştur. Bazıları onu Ehli Sünnet, bazıları On İki İmam Şia’sı, bazıları İsmailî, bazıları Malikî mezhebine mensup bilmiş ve bazıları mezhep üstü ve ...
 • Bir şirket, ürünlerini yabancı bir marka adı altında daha fazla değere satarsa bunun hükmü nedir?
  4912 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/15
  Taklit merciilerinin bürolarından alınan cevaplar şöyledir:Ayetullah el-Uzma Hamanei: İç ürün mü yoksa dış ürün mü olduğu müşteri tarafından ayırt edilebiliyorsa böyle bir üretime sahte ve kandırmacadır denilemez. Ama gerçeğin aksi bir şey söylenirse bu yalan olur ve haramdır. Ve eğer ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5079 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  70226 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Muhammed b. el-Hasan el-Saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi?
  6340 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Muhammed b. el-Hasan el-Saffar’ın gulat ve müfevvize olmadığını birkaç delil ve karineye dayanarak söyleyebiliriz:1-Rical alimlerinin onun hakkındaki görüşleri: Şianın büyük rical alimlerinin hepsi onu saygıyla anmış ve bazıları da onun ‘Basair-ud Derecat’ kitabını övmüşlerdir.2-Merhum Muhammed b. el-Hasan el-Saffar’ın kendisinin gulatı reddeden kitabı vardır.
 • Peygamber Efendimizin, Ebu Bekir Ömer ve Osman’la akrabalık kurması ve İmamların Çocuklarına onların İsimlerini koymaları onlardan razı olduklarına delalet etmez mi?
  57622 Eski Kelam İlmi 2011/08/16
   Her evliliğin gerçekleşmesinde çeşitli nedenler olabilir ve evlilik iki ailenin bakış açısı, fikri yapısı veya inanç yapısının müşterek olduğu ve bir fikri ayrılık olmadığı anlamına gelmez. Buna ek olarak mümkündür iki insanın belli bir zaman diliminde birçok konuda ortak ve uyumlu noktaları olsun ve bir müddet ...
 • Bir Müslüman vatandaşın, çevreyi temiz tutma ve koruma hususundaki görevleri nelerdir?
  12285 Teorik Ahlak 2009/05/13
  İslâm dini evrensel ve kâmil bir dindir. İslâm dini bu özelliğinden dolayı insan hayatının çeşitli alanlarındaki bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş, bireysel ve toplumsal hayatın ihtiyaçlarıyla ilgili bütün konular için hükümler belirlemiş ve kurallar koymuştur.İslâm dininin dikkate aldığı konulardan biri de toplumsal hayat şartlarıdır.“Su” ve “hava” çok önemli ...
 • Acaba “aşura gününde insan kedisi için dua yapmamalıdır” şeklindeki iddia doğru mudur?
  5315 عزاداری و زیارت 2012/09/15
  Dua kulun fakirane bir şekilde hak Teâlâ’yla irtibat kurup dünyevi ve uhrevi ihtiyacını gidermek için dilekte bulunmaktır. Her durumda kendine ve başkalarına dua yapmak beğenilmekte ve oldukça fazla fazileti ve sevabı vardır. Aşura gününde kedin için dua yapmanın hiçbir işkâlı yoktur. Bilakis aşura gününde yapılması ...
 • Tahrip edilmiş korunaktan hırsızlık yapmanın hükmü nedir?
  5441 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Hırsızın elinin kesilmesinin şartları şunlardır:1. Erginlik2. Akıl3. İrade4. Zorunluluğun olmaması5. İster yalnız başına ve ister beraberce olsun hırsızın korunağa saygısızlık etmesi6. Eşyayı korunaktan çıkarması7. Hırsızın mal sahibinin babası olmaması8. Korunağa saygısızlığın ve hırsızlığın gizlice yapılması; açıkça ve aşikâr olarak korunak kırılır ...
 • Eş, evlatlara karşı güzel davranmak onların bunu kötü kullanmalarına neden olmaz mı?
  6750 Pratik Ahlak 2011/03/02
  Evvela, yüce İslam dini eş, evlat ve öğrenci gibi tüm toplum fertlerine karşı güzel bir ahlak ve hoş bir tutum gösterilmesinin taraftarıdır. Bu yüzden Kur’an ayetleri ve masumların (a.s) rivayetlerinde güzel davranış emredilmiştir. İkinci olarak, Ehli Beytin (a.s) buyruklarına dikkat etmek suretiyle davranışta esas olan güzel ...

En Çok Okunanlar