Gelişmiş Arama
Ziyaret
9232
Güncellenme Tarihi: 2012/02/15
Soru Özeti
Namazdan sonra tekbir getirmenin ve başı sağa sola çevirmenin delili var mı?
Soru
Namaz bittikten sonra tekbir getirmek ve başı sağa sola çevirmek doğru mudur? Lütfen kaynak ve delilini de söyleyin.
Kısa Cevap

Namazın son selamından sonra başı sağa ve sola çevirmek müstehap amellerden olup, rivayet kitaplarında da buna işaret edilmiştir. Onun doğru şekli şöyledir:

1- Namaz kılan cemaat imamı ise namazın selamını verdikten sonra kıbleden yüzünü çevirmeden sağ gözüyle sağ tarafa bakar.

2- Eğer memum ise, kıbleye doğru imamın selamının cevabında bir selam verir ve biri sağa, diğeri de sola olmak üzere sola iki selam verir. Tabi solunda başka bir namaz kılan veya duvar olmalıdır. Ama sağında birisi olsa da olmasa da selam vermeyi terketmemelidir.

3- İnsan tek başına namaz kılıyorsa, yüzü kıbleye doğru olduğu halde ‘Esselamu Aleykum’ demeli ve yüzünü az bir şey sağa doğru, yani burnu biraz şey sağa doğru gelecek şekilde çevirmelidir.[1]

Yukarıda anlatılanlardan tek başına namaz kılınanın başını, burun sağa gelecek şekilde çevirmesinin müstehap olduğu anlaşılmaktadır. Ama cemaatle namaz kılan için anlatıldığı şekilde yüzü sağa ve sola çevirmek müstehaptır. Belirtmek gerekir ki üç kere elleri yukarı kaldırarak Allah-u Ekber diye tekbir getirmenin müstehap olduğu fıkıh kitaplarında zikredilmiştir.[2][1] -Şeyh Saduk, Men La Yahduruhu’l-Fakih, c.1, s.319-320, İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, HK.1413

[2] -Necefi, Muhammed Hasan (el-Cevahir’in yazarı), Mecmau’r-Resail (Haşiyeli), s.296, Müessese-i Sahibe’z-Zaman (a.s), Meşhed-İran, HK.1415.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahlâkla ahlâk ilminin farkı nedir?
  9713 Teorik Ahlak 2012/02/04
  Ahlâk kelimesi, Hulk kelimesinin çoğulu olup -ister iyi olsun ister kötü- huy, yapı, karakter ve alışkanlık demektir. Ahlâk ilminin alim ve filozofları, ahlâk için çeşitli tarifler yapmışlardır. Bütün bu tariflerden yola çıkarak ahlâkı şöyle tarif edebiliriz: ‘Ahlâk, insan nefsindeki keyfiyet olup, insanın ona ...
 • Nasıl kötü düşünceleri kendimsen uzaklaştırabilir ve Allah ile irtibatımı daha iyi yapabilirim?
  10797 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İrtibat her zaman iki yönlüdür. Allah ile irtibatımızın bazen kesilmesi ve zayıflaması bizim yönümüzden kaynaklanmaktadır. Ama O her zaman ve her yerde bizimledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Nerede olursanız Allah sizinledir.[1] O halde Allah ile irtibatımız ...
 • Mahrem kadınlar ve baldız ile şaka yapmanın ve lezzet olmaksızın oyun oynamanın hükmü nedir?
  22235 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/11
  Her erkeğe mahrem olan bayanlar şunlardır: Kız, kızın kızı, oğlun kızı, anne, büyük anne, teyze, hala, kız kardeş, kız kardeşin kızı, erkek kardeşin kızı, kaynana ve… .[1] Eş dışında mahrem kadınlardan lezzet ve şehvet kastiyle bakmak dâhil her türlü cinsel zevk almak haramdır
 • Şia neden abdeste ayaların yıkanmasını terk ederek farzı terk ediyor?
  17006 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Her fırka ve gurubun kendisini fırka-i Naciye (kurtuluşa eren fırka) bilmeleri gayet doğaldır ama biz, sizin aksinize kendi teklifimize boyun eğdiğimizi, farzı yerine getirdiğimizi ve Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin farzdan uzaklaştıklarını kabul ediyoruz ve bu iddiamızın delillerini Kur'an ve rivayetlerle ortaya koyacağız. Şia; ...
 • Cinleri, ruhları ve şeytanları çağırıp teshir etmenin (emri altına almanın) hükmü nedir?
  12830 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/16
  Ruhlar, cinler ve şeytanlardan ilmi ve ameli istifade etmeye ve irtibata geçmeye lugatte ve fıkhi ıstılahta sihir denmektedir.[i] Kur'an, hadis ve fıkhi delillere göre sihirbazlık dünya ve ahiret yaşantıları açısında insanın faydasına değildir.
 • arapça dilinin en kamil dil olduğuna dair delil var mıdır?
  6834 Kur’anî İlimler 2011/03/01
  Arapça dilinin kuran dili olarak seçilmesi elbette ki bu dilin değerli ve şerefli olmasına neden olamuştur. Ancak arapça dilinin kamilliği kuranın kamil olduğ için değildir. Lügat ve kavramdaki genişliği, dilsel sisteminin mühkemliği, türlü tabirlere haiz olması, irabı (kelimenin cümledeki farklı konumlarını belirtilmesi içun son harfının üzerindeki ...
 • Hindistan ve Osmanlı İslamının teorik mukayesesi.
  6993 Fıkıh Tarihi 2010/12/04
  Osmanlı İslamıyla Hind İslamını değerlendirip mukayese etmek için bu iki ülkeye nüfuz eden ve hakim olan mezhebi bilmek gerekir. Osmanlıya (hicri 7. asırdan 10. asıra kadar) hakim olan fıkhi mezhep Ehl-i Sünnetin dört mezhebinden biri olan Hanefi mezhebidir. Ancak onlar itikatta Eş’ari mezhebine mensuptular. Hanefi ...
 • Dünya kadınlarının efendisi tabiri, Hz Meryem (a.s) için kullanılmıştır. Bunun Hz Zehra (a.s) için kullanılmasının sakıncası yok mudur?
  9106 Eski Kelam İlmi 2012/04/15
  Dünya kadınlarının efendisi tabiri direkt olarak Kur’an’da zikredilmemiştir. Bu tabir Âli İmran suresinin 43. ayetinden alınmıştır. Yüce Allah bu ayette Hz Meryem’e hitap ederek şöyle buyurmaktadır: Allah seni dünya kadınları arasından seçti. Bu ayetin anlamı, Yüce Allah’ın Hz Meryem’i kendi asrında yaşayan kadınlar arasından seçmesidir. Ama din ...
 • Kur’an’ın nüzulu hangi yılda tamamlandı?
  14212 Kur’anî İlimler 2011/04/28
  Peygambere nazil olan son ayet ve son sure hakkındaki rivayetler farklıdır. Bazı rivayetlerde Peygambere (s.a.a) nazil olan son surenin Nasr suresi olduğunu söylenirken bazılarında da Beraet suresinin son sure olduğunu söylenmektedir. Yine bazı rivayetlerde Bakara suresinin 281. ayetinin son ayet olduğunu söylenirken bazılarında da ‘Bugün dininizi size ikmale ...
 • Miraç nedir? Hz. Muhammed’in (s.a.a) dışında da bir peygamber miraca gitmiş midir?
  19328 Eski Kelam İlmi 2011/12/10
  Miraç, Arapça’da göğe çıkmak için kullanılan vasıta demektir. Rivayet ve tefsirlerde ise Peygamberimizin (s.a.a) fiziki olarak Mekke’den Beytu’l-Mukaddes’e gitmesine, oradan göğe çıkmasına, sonrada tekrar Mekke’ye dönmesine miraç denmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Resulullah’ın (s.a.a) dışında herhangi bir peygamber miraca gitmemiştir; sadece Hz. Süleyman, Hz. İdris ve Hz. İsa ...

En Çok Okunanlar