Gelişmiş Arama
Ziyaret
6166
Güncellenme Tarihi: 2009/05/13
Soru Özeti
Müslüman olmayan birisinin kesmiş olduğu hayvandan yararlanıla bilinir mi?
Soru
Bizler bulunduğumuz yerde, İslamî usullere göre kesilmemiş olan hayvanların etlerinden yararlanmaktayız. Acaba bu etleri yemenin bir sakıncası var mıdır? Diğer ülkelerden burada bulunan bazı Müslümanlar bu etlerin helal olduğunu ve yemenin bir sakıncasının olmadığını söylemekteler.
Kısa Cevap

Ehl-i Beyt mektebinin fakihlerine göre, İslamî usullere göre kesilmemiş olan hayvanların etleri mundar (leş) hükmündedir. Bu hayvanların etleri haramdır ve yenmesi de caiz değildir.

Ayrıntılı Cevap

Şia fıkhına göre: Pazarlarda, kasaplarda ve marketlerde satılan etlerin helal olmasının şartı; öncelikle eti yenen hayvanların etinden olması ve ikinci olarak da bu hayvanların İslamî usullere göre kesilmemiş olmasıdır.

İslamî usullere göre kesilmemiş olması için aşağıdaki şartlara dikkat edilmelidir:

1) Hayvanı kesen kimsenin Müslüman veya Müslüman hükmünde olan birisi olması gerekmektedir. Örneğin, buluğ çağına ulaşmamış Müslüman birisinin çocuğu Müslüman hükmündedir.[1] Müslüman olmayan birisinin kesmiş olduğu hayvan murdar (leş) hükmündedir. Bu hususta Ehl-i Kitap kâfirleriyle, Ehl-i Kitap olmayan diğer kâfirler arasında bir fark yoktur.[2]

2) Hayvanın başı, demirden olan kesici bir şey (bıçak vb. aletlerle) ile kesilmelidir.

3) Hayvanın başını keserken, hayvan kıbleye doğru olmalıdır.

4) Hayvanı kesen kimse, kesme anında Allah’ın ismini söylemelidir.

5) Hayvan kesildikten sonra az bir hareket etmesiyle de olsa, önce canlı olduğu ve sonra kesilmiş olduğu belli olmalıdır.

6) Hayvan, başının arkasından kesilmemelidir.[3]

Eğer bu şartlar uyarak eti yenen bir hayvan kesilirse, bu hayvanın eti helal ve yararlanılması da caizdir.

Fakat Ehl-i Sünnet'in bu konuda farklı bir görüşü bulunmaktadır.[4] Onlar, Ehl-i Kitap olmayan kâfirlerin kesmiş oldukları hayvanları helal bilmemektedirler ve bu hususta Şia mezhebiyle bir farklılıkları yoktur. Ama Ehl-i Kitap kâfirlerinin kesmiş oldukları hayvanları (Yahudi, Hıristiyan ve Mecusîlerin kesmiş olduğu hayvanları) yemeyi helal bilmektedirler.[5]

Ama Şia mezhebine mensup olan birisi onların vermiş olduğu fetvaya göre amel edemez ve bu kimsenin görevi Ehl-i Beyt fıkhına göre amel etmesidir.

Daha fazla bilgi için müçtehitlerimizin Tam İlmihal kitaplarının, hayvan kesme hükümleri bölümüne baka bilirsiniz.[1] Şeyh Bahaî, Kitap Ehlinin Kesmiş Oldukları Hayvanların Haram Olması adlı kitabının 59. sayfasında şöyle nakletmektedir: Yahudi, Hıristiyan ve Mecusî olmayan Ehl-i Kitap kâfirlerinin kesmiş oldukları hayvanların haram olduğuna dair, Şia ve Sünni olmak üzere İslam âlimleri arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Sadece Yahudi, Hıristiyan ve Mecusîler hakkında ihtilaf vardır.

[2] Tahrir-ul Vesile, c: 2, s: 621.

[3] Tahrir-ul Vesile, c: 2, s: 621–623.

[4] Elbette onlar arasında Hanbelîlerin görüşü Şia ile muvafıktır, Ehl-i Kitabın Kesmiş Olduğu Hayvanların Haram Oluşu, s: 62.

[5] Şeyh Bahaî, Kitap Ehlinin Kesmiş Oldukları Hayvanların Haram Olması adlı kitabının 59. sayfasında şöyle yazmaktadır: Şeyh Müfit Muhammed b. Numan gibi Şia âlimlerinin hepsi ve… Allah’ın ismi söylesin veya söylenmesin Ehl-i Kitab'ın kesmiş olduğu hayvanların haram olduğunu ve hiçbir durumda da bu hayvanların etinin yenmesinin caiz olmadığını bilmektedirler. Bu konuda Hanbelîler Şia ile muvafıktırlar ve Hanefiler, Şafiiler ve Malikiler, Allah’ın ismi söylenmese dahi Ehl-i Kitabın kesmiş olduğu hayvanların helal olduğunu bilmektedirler; bu hususta Şia mezhebinden çok az ve nadir bir grup; Hanefiler, Şafiiler ve Malikilerle muvafıktır.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İbn-i Sina mantık kitaplarındaki konuların sıralamasını neden değiştirdi?
  7656 İslam Felsefesi
  İbn-i Sina mantıkta iki yenilik yaptı:1- Mantığın konularında.2- Mantığın yapısında.Mantığın yapısı konusundaki ikinci yenilik, onun iki derin düşüncesinin sonucudur. Bu iki düşünceden birincisi, mantığın bazı konularını kaldırması oldu. Örneğin kategorilerin bir kısmını mantık ilminden kaldırdı. ...
 • bazı vacip ve müstahaplara önem verilmesi namazın yerine geçebilir mi?
  2973 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Cevaba geçmeden önce bir noktayı açıklamamız lazım, oda şudur: İslami hüküm ve yasalarda, her ne kadar maslahat ve mefsede konusunu göz önünde tutulmuş ise de, insanın aklı bu hükümlerin tüm fayda ve zararlarını tek başına derk edebilmesi olanaksızdır. Bu bağlamda kesinlikle Allahın vahyine ve masumların sözlerine tabi ...
 • Mümkünse nur suresinin 30 ve 31. Ayetlerini açıklayınız. Yani bu iki ayet hakkında zikredilen tefsirleri açıklayınız. Elimde bir araştırma var bu araştırmamda açıklamanıza ihtiyacım var.
  10677 Tefsir
  Bu iki ayet İslam’da kadınların hicabı ve örtünmeleri ve örtünmelerinin haddi hakkındadır. “Tefsiri nümüne” farklı tefsirlerin özeti ve onların bir alıntısı konumda olduğu itibariyle bu iki ayetin tefsirini söz konusu tefsirde yapılmış açıklamayı burada zikrediyoruz. ...
 • Bir Amerikan fabrikasında üretilmiş olan üzüm reçelini yemek helal midir?
  3013 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Büyük merci taklitler, Amerika veya genel olarak İslamî olmayan ülkelerdeki fabrikalarda yapılmış olan üzüm reçelinden istifade etmenin hükmünü şöyle beyan etmişlerdir:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (Allah onu korusun):Eğer sarhoş edici değilse ve kitap ehli olmayan bir ...
 • İnsan neden Allah’ı unutur?
  7335 Pratik Ahlak
  Şeytanın vesveseleri, dünyaya bağlılık ve günah işlemek Allah’ı unutmanın nedenlerindendir. Buna karşılık namaz kılarak, Kur’an okuyarak, ayetler üzerinde tefekkür ederek, yine istidlal ve bürhan ile Allah’ı anmayı kalplerde canlı tutabiliriz.Allah’ı anmanın çeşitli faydaları vardır, örneğin: 1- Allah’a hep itaat halinde olmak, 2- Huzu ...
 • Allah Teala bir şahsiyete ve kendini bilme özelliğine sahip mi?
  3578 Teorik İrfan
  İslam, Hıristiyanlık dininin aksine Allah Tealayı bir insan olarak görmemiş ve Allah Teala’yı sınırlı bir varlık olarak telakki etmemiştir. Onun insani bir vücuda sahip bir varlık olduğuna inanmaktadır. İşte bu yüzden İslam dininde Allah Teala:1.             İnsanla karşılaştırılmaz.
 • Hicr suresi 91. ayetteki bölenlerden Allah’ın kasti nedir?
  6855 Tefsir
  Bu ayet-i şerifede yer alan “el-muktesimin” kavramı bölen ve bölücüler anlamındadır. Bu ayetin nüzul sebebinin ne olduğu ve kimler hakkında nazil olduğu hususunda ise tefsirlerde birkaç ihtimal beyan edilmiştir. 1. Hac aylarında yolculara Muhammed adındaki bir şahsın bir takım iddiaları olduğunu ve kesinlikle kendisinin sözlerini dinlememelerini ...
 • Kök hücreleri araştırmak ve incelemek haram mıdır?
  3290 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorulan sorudaki meselenin mevcut fıkhî hükmünü istemeniz nedeniyle büyük mercilerin (Allah kendilerini korusun) bürolarından ve Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’den (ömrü uzun olsun) fetva sorduk ve kendilerinin yanıtları aşağıda yer almaktadır: Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Sakıncasızdır. Hz. Ayetullah Uzma Şirazi’nin (ömrü uzun ...
 • Ehl-i Sünnet ve Şia arasında, Hz. Mehdi (a.f.) hakkında farklılık var mıdır?
  19110 Eski Kelam İlmi
  Mehdilik inancı ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhur edeceği düşüncesi, İslamî inançlardan biri olarak kabul edilir. Bu inancın Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in müjdelemesi sonucu bütün İslamî fırkalar ve mezhepler arasında önemli bir yeri vardır. Ehl-i sünnete göre bu inanç temel inançlar arasında yer almamasına rağmen ama bunun temeli sağlam inançlarda olduğunda da ...
 • Dini plüralizmi ve dinin farklı algılanışları teorilerini açılayarak bunların farklarını beyan eder misiniz?
  8599 Yeni Kelam İlmi
  1) Plüralism, çoğulculuk manasındadır ve din felsefesi, ahlak felsefesi, hukuk, siyaset ve… gibi alanlarda farklı kullanımları vardır. Ama hepsinin ortak yanı çoğulculuğu tekelciliğe tercih etmektir. Dinsel plüralizm; Kurtuluşun bir tek dine özgü olmadığı ve bütün dinlerde hakikatin ve kurtuluşun var olduğuna inanmaktır.2) Çoğulculuk, dinler arasında da düşünülebilir; bir dinin ...

En Çok Okunanlar