Gelişmiş Arama
Ziyaret
6779
Güncellenme Tarihi: 2011/05/21
Soru Özeti
Hz. İbrahim’in kitabı henüz mevcut mudur?
Soru
Hz. İbrahim’in kitabı henüz mevcut mudur? Onun metnine nasıl ulaşabiliriz?
Kısa Cevap

Bugün Hz. İbrahim’in kitabı adıyla elde bir şey mevcut değildir. Elbette aşağıdaki kaynaklarda onun hakkında bir takım açıklamalar yapılmış ve onun bazı bölümleri zikredilmiştir:

1. Kur’an’da İbrahim’in sayfaları sıfatıyla bu peygamberin kitabından bahsedilmiştir. A’la suresindeki vaazlarının bir bölümünün Hz. İbrahim’in sayfalarında da olduğu belirtilmiştir.[1]

2. Ebuzer’den nakledilen bir rivayette Peygamberin (s.a.a) Hz. İbrahim’in sayfaları hakkında şöyle buyurduğu belirtilmiştir: Allah İbrahim’e on kitap nazil etti.[2] Bir başka rivayette Hz. İbrahim’in kitaplarının sayısı yirmi olarak belirtilmiştir. Aynı şekilde Peygamber (s.a.a) Ebuzer’in onun içinde ne vardı diye sorduğu soru üzerine şöyle buyurmuştur: Onun tümünde (hikmetli) özdeyiş vardı ve ondaki tabirlerden bazı bölümler rivayette beyan edilmiştir.[3]

3. Kutsal kitabın eski ahdinde tekvin seferinin on yedinci eshahının bazı bölümlerinde Allah’ın Hz. İbrahim (a.s) ile ahitleşmesi adıyla bir takım tabirler aktarılmıştır. Bu metinlerdeki mevcut tahrifler nedeniyle, onların Hz. İbrahim’in kitaplarıyla sadece bir irtibat taşıma olasılığı vardır denilebilir.[1] A’ala, 19.

[2] Şeyh Mufid, el-İhtisas, 264, Çap-ı Kongre-i Şeyh Mufid, Kum, 1413 k.

[3] Şeyh Saduk, el-Hisal, c. 2, s. 524, İntişarat-ı Camia-i Müderrisin, Kum, 1403 k.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Ali’nin (a.s) halifeliği neden Gadir-i Hum’da iblağ edildi?
  5311 Eski Kelam İlmi
  Şam tarafından gelen Rum tehdidi İslam ülkesinin kuzey sınırlarını tehdit edip, Rumların gücü herkesi dehşete düşürdüğünde Allah Resulü (s.a.a), bütün İslam şehirlerinden ağır bir orduyu kuzey sınırlarına göndermek için hazırladı. Belirlenen zaman gelip çattığında Peygamber (s.a.a) ordunun hareket etmesi için emir verdi. Ancak bu sefer geçmişin aksine Ali’yi ...
 • Cabir İbn-i Hayyan’ın kısa biyografisini açıklar mısınız?
  7115 تاريخ بزرگان
  Cabir İbn-i Hayyan, Ebu Abdullah veya Ebu Musa Cabir İbni Abdullah-i Tarsus-i Kufi olarak tanınanmeşhur bir sofidir (tasavvufçudur). [1]İbni Nedim “El-Fihrist” kitabında onun künyesini Ebu Abdullah olarak zikir ederek, şöyle diyor: Razi (Zekeriya-i Razi) fenni kitaplarında Cabir ...
 • Rüyada bilinçli olma imkânı mevcut mudur? Bazı rüyaların gerçekleşmesinin nedeni nedir?
  8450 Teorik İrfan
  Bilgelerin görüşüne göre uyku, zahiri duyuların tedricen dış dünyayla ilişkisinin kesildiği, ama batıni duyuların henüz aktif olduğu bir haldir. Uyku anında dış dünyayla uğraşmaktan ve değişik meşguliyetlerden uzaklaşması neticesinde insan nefsi, melekût âlemine odaklanır ve nefis madde âleminden ne kadar çok uzaklaşırsa, nefsin kendi âlemiyle irtibat kurması daha fazla ...
 • İslam’ın, tenasüh (reenkarnasyon) hakkındaki görüşü nedir?
  7094 Eski Kelam İlmi
  Asırlar önce Hindistan’da, reenkarnasyon görüşü ortaya atılmış ve ruhların defalarca tekrar dünyaya geri dönmesi hakkında dünya çapında bir inanç yaygınlaşmıştır. Bu görüş, asırların geçmesiyle dünyadaki halkların birçoğunun ilgisini çekmiş ve hatta bazıları, mezhebi bir inanç olarak ona bağlanmışlardır. Bu kesintisiz süre içersinde, büyük bilginler ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı hakkında açıklamada bulunabilir misiniz?
  9341 تاريخ بزرگان
  Kırkıncı gün merasimi hakkında kültürümüzde yer alan şey, Sefer ayının yirmisine denk gelen Şehitlerin Efendisinin (a.s) şahadetin kırkıncı gününü anmaktır. İmam Hasan Askeri (a.s) bir hadiste müminin alametlerinin altı tane olduğunu buyurmuştur: Elli bir rekât namaz, kırk duası, sağ ele yüzük takmak, toprağa secde etmek ve namazda ...
 • İslam Peygamber’inin mektuplarını padişahlara kim ulaştırmaktaydı?
  209 Tarih
 • Ahlak ve Terbiye arasında nasıl bir bağ vardır?
  185 کلیات
 • Köpek ve domuzun necis oldukları hakkında bir hadis söyleyebilir misiniz?
  8932 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Köpek ve domuzun necaseti hakkında Masum İmamlardan (a.s) elimize çeşitli rivayetler ulaşmıştır. Bu rivayetlerin bazılarında necis sözcüğü açıkça gelmiş bazılarında ise gelmemiştir. Açıkça gelmeyenlerden de köpek ve domuzun necis olmaları gereklilik babından anlaşılmaktadır. Böyle rivayetlerde köpeğin artığı veya domuzun insanın elbisesine değmesi hakkında İmamdan (a.s) sorular ...
 • Acaba Hz. Masume (s.a) mezarının ziyareti için özel bir gusül mevcut mudur?
  3044 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Bazı Taklit Mercileri İmamların Haremlerine girmek ve ziyaret etmek için gusül almayı müstehap bilmektedirler. Diğer bazı taklit mercileri ise bu ziyaretler için gusül’ün müstehap oluşunu rivayet açısından sabit bilmemekte şöyle buyurmaktalar: Eğer bir kimse ziyaret için gusül almak isterse bunu reca (sevap ümidi) ile ...
 • Hz. Ali’ye (a.s) zekat vermek farz değilken neden namazda sadaka verdi?
  10593 Eski Kelam İlmi
  Hz. Ali (a.s) hiçbir zaman fakir ve yoksul değildi. Devamlı çalışıp çabalayarak çok mal kazanırdı; ama onların hepsini Allah yolunda infak ettiğinden kendisine bir şey bırakmazdı. Ayet-i Kerime’de Hz. Ali’nin (a.s) zekat vermesi hakkında anlatılan şey, bu durumlardan biridir.Öte yandan Kur’an’ın literatüründe müstehap ...

En Çok Okunanlar