Gelişmiş Arama
Ziyaret
100381
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
İslam, cinsel ilişki için yer ve zamanı belirlemiş midir?
Soru
İslam, cinsel ilişkinin yatakta olmasına özel bir önem vermiş midir? Aslında İslamda cinsel ilişki için herhangi bir şekil ve pozisyon belirlenmiş midir? İmkan dahilinde müçtehitlerin görüşlerinin yanı sıra bu konudaki rivayetleride zikredebilir misiniz? (Taklit Mercii: Sistani)
Kısa Cevap

İslam, insan yaşamının bütün yönlerine bu cümleden cinsel ilişki konusunda adaplar koymuştur. Bu adapların bireyin ve toplumun sağlığında, kadın ve erkeğin ruh ve bedeninde, çocuk sahibi olmada ve çocuğun yaşamasında, sevginin artmasında vs. şeylerde etkileri vardır. Rivayetlerde ilişkinin mutlaka yatakta olması konusunda herhangi bir şey gelmemişse de İslam, bu amelin her yer ve zamanda yapılmasına izin vermemiştir. Bunun için özel ve uygun bir yerin olması gerekir ve belli şartlar altında olmalıdır.    

Ayrıntılı Cevap

Yaşam dini olan İslam insan yaşamının tüm yönlerine bu cümleden cinsel ilişki ve evlilik için adaplar koymuştur. Bu adapların bireyin ve toplumun sağlığında, kadın ve erkeğin ruh ve bedeninde, çocuk sahibi olmada, çocuğun yaşamasında, sevginin artmasında vb. şeylerde etkileri vardır.

Rivayetlerde söz konusu adaplardan bazılarının şunlar olduğu görülmektedir:

1- Cinsel ilişkiye Allah’ın zikriyle başlamak: Rivayetlerde ilişkiye girmeden önce okunacak dua ve zikirlere yer verilmiştir. Onların en önemlisi Allah’ı zikretmektir. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Cinsel ilişkiye girmek isteyen kimse şöyle desin: Bismillahi ve billahi! Allahumme cennibni eş-şeytane ma razekani. (Allah’ın adıyla ve Allah için; Allahım! Şeytanı bana verdiğin rızıklardan uzaklaştır.)’[1]

2- İlişkinin Zamanı: Cinsel ilişki için belli zamanlar önerilmiştir. Bu önerilere uyulmazsa ardından kötü sonuçlar doğurur. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Ayın başında, ortasında ve sonunda cinsel ilişkiye girme, aksi taktirde çocuk düşüklüğüne neden olur ve dünyaya çocuk gelecek olsa deli ya da sara hastalığına tutulabilir...’[2]

3-Hayız ve nifas günlerinde, oruçlu iken ilişkiye girilmemelidir. Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor: ‘Karısıyla hayız halinde iken ilişkiye giren kimsenin doğacak çocuğu cüzzam olursa kendisinden başkasını kınamasın.’[3]  

Ayetullah Sistani de diğer bütün taklit merciileri gibi böyle günlerde cinsel ilişkiye girmenin haram olduğuna dair fetva vermiştir.[4]

4- İlişkiye girildiği sırada insanın yüzü ve arkası kıbleye doğru olmamalıdır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘...(Erkek) Yüzü ve arkası kıbleye doğru olduğu halde ilişkiye girmemelidir.’[5]

5- Cinsel ilişki, kimsenin olmadığı hatta çocukların ve uyanık olan bebeklerin bile olmadığı yerde olmalıdır. İslam Peygamberi (s.a.a) buyuruyor: ‘Çocuğunuz uyanık olduğu zaman eşinizle (cinsel) ilişkiye girmeyin. Zira bu çocuğun kurtuluşa ermesini engelleyebilir.’[6]

6- Bazı rivayetlerde gemide ve göğün altında ilişkiye girmekten sakındırılmıştır.[7]

Rivayetlere baktığımızda ilişkinin mutlaka yatakta olması gerektiği konusunda herhangi bir şey yoksa da İslam, bu amelin her yer ve zamanda yapılmasına izin vermemiştir. Bunun için özel ve uygun bir yerin ve belli şartların olması gerekir.

Hatırlatmak gerekir ki, yukarıda söylenenlerden yalnızca 3. madde haram olup, geriye kalanlar mekruhtur.   [1] -Hür Amuli, Muhammed b. Hasan, Vesailu’ş Şia, c.20, s.136, Mektebetu’l İslamiyye, Tahran.

[2] -Meclisi, Muhammed Bakır, Hilyetü’l Muttakin, 4. Bab, Evliliğin Fazileti ve Adabı, 4. Bölüm

[3] -Hilyetü’l Muttakin.

[4] -Ayetullah Sistani, Tevzihu’l Mesail, Mesele: 448, 504, 1565.

[5] -Hilyetü’l Muttakin, 4. Bölümden; Vesailu’ş Şia, c.20, s.120.  

[6] -Vesailu’ş Şia, c.20, s.132.

[7] -Vesailu’ş Şia, c.20, s.137.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar