Ziyaret
3665
Güncellenme Tarihi: 2010/10/02
Soru Özeti
Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
Soru
: Zahiren araştırmacı ve ilim ehli şu inançtadırlar ki hazreti Ümmi Gülsüm hazreti Zeynep’in kendisidir. Yani aslında hazreti Zehra’nın tek bir kızı var idi, Acaba bu konu doğru mudur? Ve eğer kesin değilse hangi ihtimal daha gülüdür?
Kısa Cevap
Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] 
İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: Peygamberin (s.a.a.) kızı hazreti Fatime’nin çokcukları şunlardır: İmam Hasan (a.s.), İmam Hüseyin (a.s.), Muhsin, Zeynebi Kubra, ve ümmi Gülsüm-i Kubra. Muhsin hazreti Zehra’nın evine hamle edildiği sırasında düşük yapıyor.[iv] Buna binaen Hazret Zehra’nın (a.s.) iki kızı varmış, birisi Zeynep diğeri Ümmi Gülsüm, bu ikincisi Zeyneb-i Sugra’dır. Hazreti Ali ve hazreti Zehra’nın (a.s.) Ümmi Gülsüm adındaki kızının yaşam ve vefatının nasıllığı konusu kaynak kitaplarda zikir edilmiştir, burada bu konuyu zikir etmiş olan bazılarına işaret edeceğiz: Dinuri “Ahbari’t-Tival”, ibn. Abu Ber “el-İsti’ab”, ibn. Esir “Usudul-Gabe”, ibn. Hecer “el-İsabe”. Zerkeli “el-Alam”, ibn. Kuteybe Dinuri “el-İmame ve es-Siyase”, Belazeri “Ensabul-Eşraf”, ibn. Kesir  “el-Bidaye en-Nihaye”, Mutahheri ibn. Tahir Mekdisi, “el-Bud’u ve et-Tarih”, Tarihi ibn. Haldun, Zehebi “Tarihul-İslam”, Taberi “Ttarihi Tabari”, Mustevfa Kazvini “Tarihi Berguzide”, Tarihi Yakubi, Ebr Kuvve, “Siretü er-Resul”, ibni Sadın “et-Tebakatu’l-Kubra”, Kitabi Vakidi, İbn. Esir “el-Kamil”, Mesudi “Murucu’z-Zeheb”, Ebul-Fereci el-İsfehani, Cevat Fazıl “Ferzendan ali Ebi Talip”, ve…
 

[i] Mufit, Muhammed bin. Numan, “el-irşad”, emiril müminin (a.s.) çocukları, sayısı, isimleri ve kısa açıklaması babı…el-Hasan, el-Hüseyin, Zenebi Kubra, ve Zeynebi Sugra=ümmü gülsüm, Anneleri Fatime el – Betul alemin kadınlarının seyyidesi ve resullerin seyidi olan hazreti Muhammedin kızıdır. 
[ii] “Tabakati İbni Sad”, tecüme; dr. Mahmud mehdi, c. 2, s. 13. 
[iii] Belazeri, “Ensabul Eşraf”, c. 2, s. 136. 
[iv] Alıntı: soru 2702 (sayt: 3198). Endeks; FErzendan hazreti Ali (a.s).
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  294056 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  185737 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112629 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  107967 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  102047 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99462 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  88801 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82400 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  81949 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...