Gelişmiş Arama
Ziyaret
45075
Güncellenme Tarihi: 2011/05/09
Soru Özeti
Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır?
Soru
Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır? Eğer haram ise niçin bu ürünler İran'da satılıyor?
Kısa Cevap

 Istakoz[1] ve deniz kabuklarını yemek haramdır. Dini kaynaklar uyarınca helal ve haram olan hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi için bir takım genel kurallar açıklanmıştır. Bu kurallar deniz ve kara hayvanları hakkında birbirinden farklıdır. Kuşların da kendilerine özgü hükümleri vardır…

Su hayvanları hakkında açıklanan helal olma ölçüsü pullu olmalarıdır.

Muhammed b. Muslim İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) "Bize üzerinde pul olmayan balık getiriyorlar (ne yapmamız gerekir)? İmam şöyle buyurdular: "Kabuğu olan balığı ye; kabuğu olmayanı yeme.[2]" Kabuktan maksat rivayetlerde açıklandığı üzere puldur.[3]

Değerli taklit mercileri hadislere istinat ederek su hayvanlarının hükmünü şu şekilde açıklamışlardır:

"Deniz hayvanlarını yemek haramdır sadece balık türünden ve üzerinde pulu olan hayvanların eti helaldir."

Elbette karides bu hükümden müstesnadır. Karides hakkında mahsus bir hadis vardır. Bu hadise göre karidesi yemenin bir sakıncası yoktur ve o bir çeşit balıktır.[4]

Karides cins ve tür yönünden pullu değildir, ancak hüküm yönünden pullu balığın hükmünü taşır ve yenmesinin bir sakıncası yoktur. Başka bir ifade ile bizim bilmediğimiz bazı hikmetlerden dolayı, bu deniz hayvanı pulsuz olmasına rağmen helal bilinmiştir.[5]

Yine yengeç hakkında özel bir hadis vardır. Hadis şöyle buyurur: "Ceri (bir çeşit balık),kaplumbağa ve yengeç yemek haramdır."[6]

Buna göre ıstakoz, ahtapot vb. hayvanlar genel haram olma kuralının kapsamında kalırlar.

Şu noktaya değinmekte de yarar var ki bir şeyin haram oluşu avlamasına ve alış verişine engel sayılmaz. Çünkü bir şeyi yemenin haram oluşu ile onun alış verişi ayrı ayrı konulardır. Bazı şeyleri yemek ve içmek haram olmasına rağmen onu alıp satmanın bir sakıncası yoktur. Örneğin kanı içmek ve yemek haram olmasına rağmen onun diğer yararları nedeniyle satılmasında bir sakınca yoktur. Buna göre eğer ıstakoz, deniz kabukları vb. hayvanlarının yenmeleri haram olmasına rağmen diğer makul faydaları var ise onların alış verişi caizdir.

Daha fazla bilgi için bk. soru: 744  [1] Istakoz genelde 500 metre derinliğine kadar yaşayan sert kabuklulardandır.

[2] Hur Amili, Vesailu'ş-Şia, c. 16 bab. 8 s. 397-398 1. Hadis

[3] ade 3. ve 7. hadis

[4] ade s. 408 5. ve 12. hadis

[5] ade s. 408 dipnot

[6] ade c. 24 s. 146; bab 16 1. hadis

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  289157 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  175809 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  110182 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  103413 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  98688 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  98353 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  82295 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  80057 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  78456 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  72994 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler