Gelişmiş Arama
Ziyaret
4366
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Neden biz Aşura duası secdesinde Allah’a bu musibet için şükretmekteyiz?
Soru
Aşura duasın secdesinde okuduğumuz " اللهم لك الحمد حمد الشاكرین على مصابهم " cümlesinin tam anlamı nedir? Neden biz Allah’a bu feci musibetten dolayı şükretmekteyiz ve bu secdenin sırrı nedir? Eğer Aşura duası secdesindeki bu tabirin açıklamasını Ehli Beyt (a.s) hadisleri eşliğinde irfan ve aşkın hikmet temelleri esasınca yaparsanız, daha fazla istifade edeceğim.
Kısa Cevap

Nimete şükretmek, hadis kaynaklarımızda özel bir yeri olan konulardandır.[1] Mümin ve muvahhit bir insan Allah ve yaratıklarına yönelik doğru bir bilgi ve marifete sahip olduğundan, Rabbi tarafından kendisine gelen her şeye şükreder; zira böyle bir insan her zaman ilahi vazifesini yerine getirir, ister tatlı olsun ve ister acı olsun tüm hadiseler karşısında teslim olur ve onları yetkinlik mesiri ve Allah’a yönelik seyir çerçevesinde değerlendirir. İmam Hüseyin (a.s) dokuzuncu günün ikindi vaktinde yarenleri içinde ilahi hamd ve övgüyü rahatlık ve rahatsızlık halinde yerine getirir: "احمده على السرّاء والضرّاء"[2]; Allah’a iyi ve uygun haldeyken ve rahatsız haldeyken şükrederim. İmamın yarenleri de ona yardım etme ve imamlarının yanında şehit olma şerefine nail oldukları için ilahi hamd ve övgüyü yerine getirdiler: [3] "الحمد للّه الذی أکرمنا بنصرک وشرّفنا بالقتل معک"; Sana yardım etmeyle bizi üstün kılan ve senin ile öldürülmeyle bizi şereflendiren Allah’a hamd olsun. Kanlı Kerbela hareketi her ne kadar bir açıdan acı verici bir musibet olsa da başka bir açıdan İslam ve Müslümanlar için büyük bir nimetti; çünkü Seyitlerin Efendisi (a.s) ve yarenlerinin kanının bereketiyle, İslam saptırılmaktan kurtuldu. İslam az kalsın Ümeyye oğulları, Ebu Süfyan ailesi ve özellikle Yezid’in eliyle saptırılacaktı ve Yezid ve taraftarı din adı altında istedikleri her şeyi halka ve topluma yutturacaktı. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadeti bu büyük sapmayı engelledi ve bu şükretmeyi gerektirmektedir. Bundan dolayı, bizim perspektifimizde musibet Allah tarafından insana verilmiş bir nimettir. Kerbela kıyamı da bu açıdan Müslümanlar ve özellikle Şiiler için hayat yolu, hakkı savunma ve düşmanla mücadele etmede en üstün örnek olup ilahi büyük bir nimet ve lütuftur. Bu yüzden bu nimete şükretmek gerekmektedir.

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.    

 


[1] Bkz: Kuleyni, Kâfi, c. 2, s. 94, Babu’ş-Şükr, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1365 ş.

[2] Makrem, Abdürrezzak, Maktelü’l-Hüseyin (a.s), s. 212, Müessesetü’l-Horasan lil-Matbuat, Beyrut, 1362.

[3] A.g.e. s. 215.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Peygamberin döneminde gece yarısı nasıl hesaplanırdı?
  18434 بیشتر بدانیم
  Kur’an’da ve rivayetlerde ‘Gasaku’l-Leyl’ ve Nisfu’l-Leyl’ ifadeleriyle gece yarısına işaret edilmiştir. Allah Teala Kur’an da şöyle buyuruyor: ‘Güneşin zeval vaktinde, geceleyin karanlık basınca ve fecir çağında namaz kıl; şüphe yok ki sabah namazı, (meleklerden taraf) tanık olunandır.’ İmam Sadık (a.s) buyuruyor: ‘Güneş battıktan sonra gökteki kızıllığın çekilmesi ...
 • daimi ve geçici nikâhın akdi nasıl okunuyor?
  2619 Evlilik Hutbesi
  Ayetullah Mehdevi Hadevi Tahrani Hazretleri (damet berakatuh) mezkûr sorunun cevabı hakkındaki açıklaması şöyledir: Eğer erkek bayan tarafından, bayanı kendine aktetme vekaletine sahip ise daimi akitte mihriyesini tayin ettikten sonra şu şekilde akti okuyabiliyor: a) bayan adına desin: “zevvectü müvvekkileti li nefsi ala sidaki’l malum. Yani ...
 • Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) diri midirler? Eğer diriyseler bunun manası nedir?
  5387 دانش، مقام و توانایی های معصومان
  Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) diri olması, hakiki hayat konusunda Kur’an’daki anlamı içerir ve özellikle şehitler hakkında buna vurguda bulunulmuştur: "وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ". Aynı şekilde birçok rivayette de imamların diri oluşu hakkında bu anlama ...
 • İmam Ali (a.s)’ın hayatını özet olarak beyan edebilir misiniz?
  110 امام علی ع
 • İslam göre namahrem kadın ve erkeğin tokalaşmasının hükmü nedir?
  5563 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İnsanın namahreme karşı olan tutumu fesat ya da fesada düşmekorkusu olmayacak şekilde olmalıdır.[1] Namahrem kadın ve erkeğin bedensel temasları ve birbirleriyle tokalaşmaları hususunda değerli taklit mercileri genel olarak şöyle buyuruyorlar: ...
 • Hz. Ali (a.s) Ebubekr, Ömer ve Osman’a biat etti mi? Neden?
  12417 Eski Kelam İlmi
  1-     İmam Ali (a.s) ve Peygamberin ashabından bazıları başlangıçta Ebubekr’e biat etmediler. Sonradan biat ettilerse de bunu İslamın korunması ve İslam devletinin hayırı için yaptılar.
 • Hıristiyanlar Hz. Hızır’ın varlığını kabul ediyor mu?
  6208 تاريخ بزرگان
  İncil’de Hz. Hızır’ın (a.s) ismi geçmemektedir ve Hıristiyanlığın diğer kitaplarının da onun hakkında bir bilgi içereceği uzak bir ihtimaldir. Elbette Kur’an’da da “Hızır” adı geçmemektedir ve ondan sadece kendisinin ubudiyet makamını ve özel ilim ve bilgisini yansıtan kullardan bir kul sıfatıyla söz edilmiştir.
 • Kurban bayramında boynuzu kırık olan hayvan kesilebilir mi?
  16692 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Kurbanlıktan maksat kurban bayramında Mina’da kesilen hac kurbanıysa fakihlerin çoğunun fetvasına göre yaratılıştan boynuzu var imişse (şu anda boynuzu olmasa veya kırılmış olsa bile) kurbanlık için yeterlidir.[1] Ancak boynuzun içi kırılmış veya kesilmiş ise yeterli olmaz. Dış boynuzun kırılmasının sakıncası ...
 • Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında “hayatına son vereceğim (müteveffike)” tabiri kullanılmıştır?
  6056 پیامبران و کتابهای آسمانی
  Bu ayetin bazı yanlış tercümeleri bu sorunun söz konusu edilmesine vesile olmuştur. Bu sebeple ayetin doğru anlamı aydınlığa kavuşursa sorun da halledilmiş olacaktır. Bu konuda çeşitli Kur’an ayetlerinde her ne kadar “teveffi” kelimesi ölmek anlamında kullanılsa da Kur’an ayetlerinin çeşitli yerlerinde bu kelimenin başka manaya da geldiği ...
 • Başkalarının düşünce ve davranışlarının etkisinde kalmamak ve huzura kavuşmak nasıl mümkündür?
  7017 Pratik Ahlak
  Bu soruda dile getirilenler erginlik ve ilk gençlik döneminin bazı alametleridir. İnsan bu dönemde başkalarının düşünce ve hatta bakışlarının etkisinde çok kalır. Bu özellik bir ölçüye dek tabiidir; çünkü genç en küçük bir zaaf noktası bile göstermek istememekte ve herkesin gözünde sevilen ve övülen biri olmak istemektedir. Özgüven taşımak ...

En Çok Okunanlar