Ziyaret
21547
Güncellenme Tarihi: 2011/07/31
Soru Özeti
Eğer bir kadın zinadan hamile kalır ve çocuğu düşürmediği takdirde büyük bir sıkıntıya girerse, ruh girmeden (dört aylık olmadan) onu düşürmesi caiz midir?
Soru
Birkaç yıldır ki özel durumlarda çocuğun düşürülmesi yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun günün sorunlarını halletmek için yeni çözüm yolları sunabilecek kapasitededir. Benim sorum şu ki: Eğer bir hanıma zorla tecavüz edilir ve hamile kalırsa hamileliğin devam etmesi ve gayr-i meşru çocuğun dünyaya gelmesi durumunda hem aile hem de toplum için bir çok sorunlar doğuracağı bilinirse yani böyle bir durum aileyi sıkıntıya soktuğu ve o kadının kocası tarafından boşanması tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine yo açarsa, diğer yandan böyle bir çocuğun toplumda bulunması toplumsal sorunlara ve bozukluklara yol açarsa acaba bu durumda o cenine ruh verilmeden yani dört aylık olmadan onu düşürmenin hükmü nedir? Bu konuda Ayetullah Mehdi Hadevi'nin görüşü nedir?
Kısa Cevap

İmam Humeyni ve diğer merciler şöyle demişlerdir: Eğer bir kadın zinadan hamile kalır. Eğer o kadın veya onunla zina eden erkek müslüman iseler o zaman kadının çocuğu düşürmesi caiz değildir.[1] Bu çocuk onun çocuğu sayılır ama miras almaz.[2]

Yukarıdaki soru mercilerden bazılarının büroları tarafından şöyle cevaplandırılmıştır:

Ayetullah Uzma Hamene'nin Fetva Bürosu:

"Cenini düşürmek haramdır ve soruda geçen durum çocuk düşürmek için cevaz vesilesi sayılmaz."

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin Fetva Bürosu:

"Bu iş caiz değildir. Elbette çok önemli bir sorun ortada olursa o başka."

Ayetullah Uzma Sistani'nin Fetva Bürosu:

"Eğer zarar korkusu olur veya şiddetli bir sıkıntıya yol açacağı bilinirse o zaman ruh gelmeden önce o cenini düşürmesi caizdir."

Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani Fetva Bürosu:

"Soruda geçen mazeretler cenin düşürmek için cevaz oluşturmaz. Cenini düşürmek haramdır."

Ayetullah Hadevi Tehrani'nin görüşü:

"Cenini bekası önemli bir zarara yol açar veya şiddetli bir sıkıntıya sebep olursa ruh verilmeden önce çocuğu düşürmek caizdir. Zarara veya söz konusu sıkıntının oluşacağına dair kesin bilgisi olmaz veya itina edilir örfçe kabul olan bir ihtimal de söz konusu olmazsa bu iş haramdır."

İhtiyatı gözetmek için bu iş yetkili yargı mercilerinin denetimi ve mütehassısların teyit etmesinden sonra yapılmalıdır.

Daha geniş bilgi için bk

Dizin: Zina eden erkek ve kadının ve bu yolla dünyaya gelen çocuğun hükmü soru: 2030 (site: 2397)[1] Tevzihu'l-mesail (hasişyeli) İmam Humeyni, c. 2 s. 497

[2] ade Mekarim

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293263 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  183126 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  111766 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  106396 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  100591 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99307 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  86744 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  81551 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  80620 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73481 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...