Ziyaret
330
Güncellenme Tarihi: 2014/09/29
Soru Özeti
Acaba rivayetlerde kız çocuklarının adet dönemlerinden önce evlendirilmesi tavsiye edilmiş midir?
Soru
Kız çocuklarının babalarının evlerinde ilk adetlerini görmeden evlenmeleri gerektiği doğrumu? Bu tavsiyeyi nakleden rivayetin senedi muteber midir? Açıklaması nedir?
Kısa Cevap
 Sorduğunuz soru hakkında İslam Peygamberi (s.a.a)’den şu rivayet nakledilmiştir:
«مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ‏ ابْنَتُهُ‏ فِي بَيْتِه» “Kızın, baba evinde adet görmemesi erkeğin saadetindendir.”[1] Bu rivayet senet açısından mursel hadistir[2].
Bu konuda başka bir rivayet bulunmaktadır: [3]«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَال‏: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ» “Kızın adet yaşına baba evinde yetişmemesi erkeğin saadetindendir.” Bu rivayette zayıf bir rivayettir. Zira bu hadisin rivayet silsilesinde tanınmayan şahıslar bulunmaktadır. Buna binaen zikredilen rivayet senet açısından itimat edilemiyecek bir konumdadır. Rivayetleri senet açısından taşıdıkları noksanlıklara rağmen kabul edecek olsak dahi bu ve benzeri rivayetlerin açıklığa kavuşturmak istedikleri nokta evliliğin özelliklede genç kızlar için geçiktirilmemesidir. Vurgulanan nokta eğer genç kız evlilik yaşına gelmişse, talibi varsa ve kızın’da rızası söz konusuysa evlendirilmesidir. Zira genç kızlar erkekler gibi ne zaman isteseler kendilerine münasip bir taliple karşılaşmıyorlar. Çoğu zaman, hatta dünyanın her yerinde genç kızlar münasip bir taliplerinin olmasını beklemektedirler. Malesef günümüzde münasip talipler kızların genç olması sebebiyle red edilmektedir. Daha sonrasında evlilik yaşları geçene kadar münasip talip çıkmamakta hatta evde bile kalmaktadırlar.
İmam Sadık (a.s) naklediyor Allah Resulü (s.a.a) bir gün minber’e çıkarak insanlara şöyle buyurdu: “Ey insanlar Cebrail Allah katından bana bildirdi. Genç kızlar dalında yetişmiş meyveye benzer. Meyveler olgunlaştıkları zaman toplanmazsa güneş onları bozar ve rüzgarda döker. Eğer genç kızlar kadınların derk ettikleri şeyleri derk ederlerse tek yolu evlenmeliler aksi taktirde fesada uğrarlar.[4]
Özetleyecek olursak rivayetlerde evliliğe teşvik ve isteklendirme bulunmaktadır. Elbette bu teşvik edep, ahlak, akıl ve fiziksel gelişim açısından evliliğe, karı koca hayatına ve eş olarak topluma çıkmaya hazır olan, yetkinliğe kavuşmuş genç kızlar içindir. Hatta bu genç kız adet dönemine gelmemişse bile. Zira bazı bölgelerde kızların adet yaşı oldukca geç, bazı bölgelerde ise iklim ve yaşam şartları sebebiyle bu döneme gelen kızlar yetkinliğe kavuşmuş olmaktadırlar. Böyle bir durumda münasip bir talip söz konusuysa kız babası gerekli hazırlıkları yapmalı ta evladı ahlaki bozulmalardan beri olsun.
Bu teşvikler ve isteklendirmeler evlilik taliplerine kolay kolay olumlu yanıtların verilmediği, kendi kendilerine yersiz ve temelsiz evliliği zorlaştıracak adetlerin olduğu toplumlar içindir.  Zira rivayetin devamı bunu teyit etmektedir: “ Allah Resulü’nü dinleyen birisi ayağa kalktı ve sordu: Kime olumlu cevap verelim Ya Resulullah? Alah Resulü (s.a.a) “size akran ve denk olanlara” diye cevapları. İlk soruyu soran tekrar sordu “Kim  akran ve denktir bizlere?”
Alah Resulü (s.a.a) “İman ehli her insan size akran ve denktir.”[5]
 
[1] Şeyh saduk, men la yehzur’ul-Fakih, muhakkık ve musahhih: gaffarri, Ali ekber, 3.c, 472.s, Kum, islami yayınlar ofisi, 2.bk, 1413.k.
[2] Mursel hadis ravi’nin direkt olarak Masum’dan duymadığı veya nakleden şahsı rivayette zikretmediği hadistir. Bu hadisin itibarına engel teşkil edip direkt olarak delil olarak gösterilmesinin engeller.
[3] Kuleyni, muhammed bin. Yakup, kafi, muhakkık ve musahhih: gaffari, Ali ekber, Ahudi, Muhammed, 5.c, 336.s, tahran, dar’ul-kitab İslami, 4.bk, 1407.k.
[4] Feyzi Kaşani, Muhammed Muhsin, El-vafi, 21.c, 75-76, isfahan, kitaphaneyi İmam Emir’el-Müminin Ali (a.s) 1.bk, 1406.k
[5] Feyzi Kaşani, Muhammed Muhsin, El-vafi, 21.c, 75-76, isfahan, kitaphaneyi İmam Emir’el-Müminin Ali (a.s) 1.bk, 1406.k
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Yahudiler Yahudi olarak adlandırılmaktadır?
  6151 Eski Kelam İlmi 2012/03/11
  Yahudilerin Yahudi olarak adlandırılmasının nedeni hakkında ihtilaf vardır. Bazıları Yahud’un hidayete ermiş olduğu manasına geldiğini ve bunun nedenin de Musa’nın (a.s) kavminin buzağı tapmaktan tövbe etmesi olduğunu belirtmiştir.[1] Bazıları da bu kavme Yahudi söylenmesinin nedeni hakkında şöyle demiştir: Hz. Yakub’un dördüncü oğlunun adı “Yahuza” ...
 • Babam şehid olmuştur ve ben o dönemde ergin değildim ve onun ne kadar namaz kazası olduğunu bilmiyorum. Yükümlülüğüm nedir?
  2633 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/18
  Büyük taklit mercilerinin görüşüne göre, eğer babanın kazası varsa, onun vefat etmesinden sonra en büyük oğlunun kaza namazlarını yerine getirmesi farzdır. Babanın vefat ettiği zamanda oğlun ergin olup olmaması bir şeyi değiştirmez.[1] Eğer oğul kaza namazlarının sayısını bilmiyorsa, kesin ...
 • İnsanın ölen yakınını rüyada görebilmesi için hangi duayı okumalı veya hangi ameli yerine getirmelidir?
  61134 Kur’anî İlimler 2012/03/14
  Misbah-ı Kef’ami adlı kitapta ölenleri rüyada görmek için yapılması gerekenler konusunda şunlar yazılıdır: ‘Masum İmamların bazı ashabının kitaplarında şöyle yazdıklarını gördüm: İnsan Peygamberlerden (a.s) veya Masum İmamlardan (a.s) birini, annesini, babasını veya herhangi birini rüyasında görmek istiyorsa Şems, Leyl, Kadir, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas ...
 • Gaybet döneminde ilahi velayet makamı kime aittir?
  5864 Eski Kelam İlmi 2010/04/07
  Gaybet ve Huzur döneminde ilahi teşrii velayet Masum İmam (a.s) tarafından uygulanır. Bu da ya doğrudan masumun kendisi tarafından ya da İmam tarafından belirlenen fakihler tarafından gerçekleşir. Çünkü Allah’ın itaati bize gerekli olduğundan Allah’ın velisinin itaati de Allah’ın itaati sayıldığından o da bize farzdır. Masum İmam’ın ister gaybet ...
 • Peygamberin buyruğuna göre Kur’an’ın batın ve tefsirini açıklayan kimdir?
  6127 Eski Kelam İlmi 2011/08/17
  Bu içerik değişik tabirlerle imamlar (a.s) hakkında zikredilmiştir. Oların imanın temsilcileri, Kur’an’ın gerçek müfessirleri, konuşan Kur’an ve Kur’an’ın emirlerini aşikâr kılanlar oldukları ve başlarında da İmam Ali’nin (a.s) yer aldığı belirtilmiştir. Elbette bu hususun İslam inançlarında kanıtsal bir desteği de mevcuttur. Buna örnek teşkil edecek rivayetler vardır. Bu cümleden ...
 • İkindi namazının ilk vakti ne zamandır?
  5870 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/25
  İkindi namazının ilk fazilet vakti, bu namazın fazilet vaktinin başlangıcıdır ki o da öğle namazının (fazilet) vaktinden sonradır. Ancak bir de öğle ile ortak vakitleri vardır ki ayrıntılı cevapta açıklanmıştır. ...
 • İki kız kardeşle bir arada evlenmenin haram oluşunun felsefesi nedir?
  26542 Fıkıh 2009/07/11
  İslam dininde aynı zamanda iki kız kardeşle evlenmek caiz değildir. Elbette iki kız kardeşle bir arada evlenmez örneğin birinin ölümünden sonra diğeriyle evlenirse bunun bir sakıncası yoktur. Başka bir ifade ile bir kişi bir kadınla evlenirse bu evliliği devam ettiği sürece onun kız kardeşiyle evlenemez ister sürekli ...
 • Eğer servet yığmayı kınama hakkında nakledilmiş rivayetler doğruysa, insanların ve bazı âlimlerin servet yığması nasıl açıklanabilir?
  4950 Know More 2012/11/06
  Birincisi, belirtilen rivayet her ne kadar senet açısından zayıf olsa da bu konuda bulunan diğer rivayetler göz önünde bulundurulduğunda senet zaafı giderilmektedir. Muhteva açısından bu rivayet ya meşru olmayan yollardan elde edilmiş veya humus ve zekât gibi mali yükümlülükleri yerine getirilmemiş servet yığmaya işaret etmektedir. İslam’da şer’i ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  10880 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...
 • Acaba mezi, vezi, vedi necismidir?
  316 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/04/07
  İnsan bedeninde idrar yolundan meni ve idrar dışında dışarı çıkan sıvılar bir kaç kısma ayrılır: Büyük abdesten sonra açığa çıkan ve azda olsa yapışkanlık taşıyan sıvı; bu sıvı “vedi” olarak adlandırılır. Cinsel birliktelik sırasında orgazm öncesi ve meninin gelmesinden önce açığa çıkan sıvı; bu ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293259 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  183092 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  111755 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  106386 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  100575 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99305 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  86712 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  81531 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  80587 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73477 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...