Ziyaret
198
Güncellenme Tarihi: 2014/09/29
Soru Özeti
Acaba rivayetlerde kız çocuklarının adet dönemlerinden önce evlendirilmesi tavsiye edilmiş midir?
Soru
Kız çocuklarının babalarının evlerinde ilk adetlerini görmeden evlenmeleri gerektiği doğrumu? Bu tavsiyeyi nakleden rivayetin senedi muteber midir? Açıklaması nedir?
Kısa Cevap
 Sorduğunuz soru hakkında İslam Peygamberi (s.a.a)’den şu rivayet nakledilmiştir:
«مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ‏ ابْنَتُهُ‏ فِي بَيْتِه» “Kızın, baba evinde adet görmemesi erkeğin saadetindendir.”[1] Bu rivayet senet açısından mursel hadistir[2].
Bu konuda başka bir rivayet bulunmaktadır: [3]«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَال‏: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ» “Kızın adet yaşına baba evinde yetişmemesi erkeğin saadetindendir.” Bu rivayette zayıf bir rivayettir. Zira bu hadisin rivayet silsilesinde tanınmayan şahıslar bulunmaktadır. Buna binaen zikredilen rivayet senet açısından itimat edilemiyecek bir konumdadır. Rivayetleri senet açısından taşıdıkları noksanlıklara rağmen kabul edecek olsak dahi bu ve benzeri rivayetlerin açıklığa kavuşturmak istedikleri nokta evliliğin özelliklede genç kızlar için geçiktirilmemesidir. Vurgulanan nokta eğer genç kız evlilik yaşına gelmişse, talibi varsa ve kızın’da rızası söz konusuysa evlendirilmesidir. Zira genç kızlar erkekler gibi ne zaman isteseler kendilerine münasip bir taliple karşılaşmıyorlar. Çoğu zaman, hatta dünyanın her yerinde genç kızlar münasip bir taliplerinin olmasını beklemektedirler. Malesef günümüzde münasip talipler kızların genç olması sebebiyle red edilmektedir. Daha sonrasında evlilik yaşları geçene kadar münasip talip çıkmamakta hatta evde bile kalmaktadırlar.
İmam Sadık (a.s) naklediyor Allah Resulü (s.a.a) bir gün minber’e çıkarak insanlara şöyle buyurdu: “Ey insanlar Cebrail Allah katından bana bildirdi. Genç kızlar dalında yetişmiş meyveye benzer. Meyveler olgunlaştıkları zaman toplanmazsa güneş onları bozar ve rüzgarda döker. Eğer genç kızlar kadınların derk ettikleri şeyleri derk ederlerse tek yolu evlenmeliler aksi taktirde fesada uğrarlar.[4]
Özetleyecek olursak rivayetlerde evliliğe teşvik ve isteklendirme bulunmaktadır. Elbette bu teşvik edep, ahlak, akıl ve fiziksel gelişim açısından evliliğe, karı koca hayatına ve eş olarak topluma çıkmaya hazır olan, yetkinliğe kavuşmuş genç kızlar içindir. Hatta bu genç kız adet dönemine gelmemişse bile. Zira bazı bölgelerde kızların adet yaşı oldukca geç, bazı bölgelerde ise iklim ve yaşam şartları sebebiyle bu döneme gelen kızlar yetkinliğe kavuşmuş olmaktadırlar. Böyle bir durumda münasip bir talip söz konusuysa kız babası gerekli hazırlıkları yapmalı ta evladı ahlaki bozulmalardan beri olsun.
Bu teşvikler ve isteklendirmeler evlilik taliplerine kolay kolay olumlu yanıtların verilmediği, kendi kendilerine yersiz ve temelsiz evliliği zorlaştıracak adetlerin olduğu toplumlar içindir.  Zira rivayetin devamı bunu teyit etmektedir: “ Allah Resulü’nü dinleyen birisi ayağa kalktı ve sordu: Kime olumlu cevap verelim Ya Resulullah? Alah Resulü (s.a.a) “size akran ve denk olanlara” diye cevapları. İlk soruyu soran tekrar sordu “Kim  akran ve denktir bizlere?”
Alah Resulü (s.a.a) “İman ehli her insan size akran ve denktir.”[5]
 
[1] Şeyh saduk, men la yehzur’ul-Fakih, muhakkık ve musahhih: gaffarri, Ali ekber, 3.c, 472.s, Kum, islami yayınlar ofisi, 2.bk, 1413.k.
[2] Mursel hadis ravi’nin direkt olarak Masum’dan duymadığı veya nakleden şahsı rivayette zikretmediği hadistir. Bu hadisin itibarına engel teşkil edip direkt olarak delil olarak gösterilmesinin engeller.
[3] Kuleyni, muhammed bin. Yakup, kafi, muhakkık ve musahhih: gaffari, Ali ekber, Ahudi, Muhammed, 5.c, 336.s, tahran, dar’ul-kitab İslami, 4.bk, 1407.k.
[4] Feyzi Kaşani, Muhammed Muhsin, El-vafi, 21.c, 75-76, isfahan, kitaphaneyi İmam Emir’el-Müminin Ali (a.s) 1.bk, 1406.k
[5] Feyzi Kaşani, Muhammed Muhsin, El-vafi, 21.c, 75-76, isfahan, kitaphaneyi İmam Emir’el-Müminin Ali (a.s) 1.bk, 1406.k
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  292513 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  179430 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  110795 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  104725 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  99476 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99080 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  84024 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  80708 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  79398 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73275 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...