Gelişmiş Arama
Ziyaret
6585
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
Soru
Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
Kısa Cevap

Dikkat etmemiz gerekir ki Kuran’ı kerim ayetlerinde ve masum imamların rivayetlerinde anne ve babaya iyi ve saygılı davranmak İslam’ ın en önemli esaslarının yanında- tevhit ve ilahiyat- yer alır. Bu önemli konumuyla insan hayatında anne ve babanın rolü kendisine direk olarak hayırlı akıbetin onların duasıyla olduğu gösterir. Bu yüzden anne ve babanın anlaşmazlıklarında çocuklar her ikisine de saygılı bir şekilde davranmalıdır ki hem sorun aşılabilsin hem de kalp kırılmalarına neden olmasın. Nitekim peygamberi Ekrem şöyle buyurur: “Babaya itaat etmek Allah’a itaat etmektir ve babaya eziyet etmek Allah’a eziyet etmektir.”

Unutmamalıyız! İyiliği emredip kötülüğü nefyetmede en güzel yöntem sözle olmayanıdır, yani diğerlerine pratik olarak göstererek doğru yolu öğretmeliyiz. Masum imamlar da bu şekilde amel etmişlerdir.

Buna binaen dini öğretilerin ışığında birkaç yol önerilebilir:

 1. Çocuklar anne ve babaya saygılı bir şekilde bizzat kendileri müdahale ederek anlaşmazlıklarını çözmelidirler.
 2. Anne ve babanın kabul ettiği büyük insanları devreye sokarak çözmek.
 3. Onları danışmanlık merkezlerine yönlendirerek gerekli olan uzman desteğini almalarını sağlamak.
 4. Eğer anne ve babanın okuma yazması varsa ve eğitimli insanlar iseler, eğitici ve dini kitapları onlara vermek.

Her halükarda çocuklar anne ve babanın sorunlarını bilinçli bir şekilde araştırıp saygı sınırlarını koruyarak müdahil olup sorunlarını çözebilirler.

Ayrıntılı Cevap

Kuran müfessirleri, psikologlar ve eğitimciler anne ve baba arasındaki anlaşmazlıkta çocukların davranışlarıyla ilgili dini kaynaklardan yararlanarak birkaç yol açıklamışlardır:

 1. Birinci yöntem: Çocukların bizzat kendisinin müdahale etmesi. Elbette çocuklar bu yöntemde anne ve babalarının konumu ve kültürel durumunu göz önünde bulundurup doğru bir davranış biçimiyle doğru bir netice almalıdır. Çünkü anne ve babalar yaşları ilerledikçe çocuklarının eleştirileri onlar için gençliğine nispet daha kırıcıdır. Bu yüzden gerekli dikkati göstermeliyiz ki anne ve baba çocuklarının davranışından incinmesinler. Çünkü bizim dini değerlerimizde babayı incitmek cehennem ateşiyle eşittir.[1]  Allah Teâla kutsal kitabında anne ve babaya eziyeti yasaklamıştır.[2] Aynı zamanda anne ve babanın gözünde çocukların sahip oldukları konum da önemlidir. Yani çocuklarda kendi konumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Nasihat ettiğinde kabul mü ederler yâda bulunulan durumdan daha kötü bir hal mi alır? Örnek olarak; bir evde dört çocuk yaşıyor burada hangi çocuğun anne ve babası tarafından daha çok seviliyorsa onun kanalıyla harekete geçilmelidir ve oda gerekli yolları açıklamalıdır. Diğer çocuklara nazaran onun etkili olma şansı daha yüksektir ve bu açıdan erkek ve kız çocuğu olması, büyük veya küçük olmasının bir farkı yoktur.
 2. İkinci yöntem: Anne ve babanın kabul ettiği bir büyüğün sorunu çözmesi; Bu kişi yakın akrabalardan birisi olabilir örneğin: büyük baba, büyük anne, amca, dayı veya anne babanın yakın dostlarından duruma müdahale edip doğru yolu bulmalarını isteyin.
 3. Üçüncü yöntem: Onları danışmanlık merkezine yönlendirip uzman desteğinden yararlanmalarını sağlayın.
 4. Dördüncü yöntem araştırma: Bu yöntemde eğer anne ve baba okuryazar iseler ve dini eğitim kitapları onları etkiliyorsa onlara okuması için verilmeli veya çocukların kendisi bu kitapları okuyup, kendileri baba ve anneye karşı doğru davranış yöntemini gerçekleştirmelidirler.
 5. Beşinci ve son yöntem CD ve kaset dinlemek: Bu yöntemde anne ve baba İslam terbiyesi âlimlerinin ve uzmanlarının CD’ler ini veya kasetlerini temin edip dinleyerek sorunlarını bu yolla halledebilirler. Çocuklarda bu CD’leri temin edip dinleyerek sorunun çözümünü bulup bizzat kendileri gerekli adımları atmalıdırlar.

Her halükarda çocuklar anne ve babanın sorunlarını bilinçli bir şekilde araştırıp önerilen yöntemleri dikkate alıp, saygı sınırlarını koruyarak müdahale edip sorunlarını çözebilirler.

 


[1].Usulu kâfi, kuleyni, mustafevi tercümesi, c:4 s: 49, baba ve anneye eziyet etmenin cezası bölümü, tahran.

[2].İsra: 23.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Şialar, Yalancı Cafer’in, “kardeşimin çocuğu yoktu” şeklindeki iddiasını kabul etmiyor. Ama Osman b. Said’in iddiasını kabul ediyor?
  4218 Eski Kelam İlmi 2011/05/23
  İmam-i Zamanın doğumu farklı yollarla ispatlanmış. Masum olan babası tarafından açık bir şekilde oğlunun var olduğunu söylemesi, bir çok mümin kimseler tarafından (ki Osman b. Sait onlardan birisidir) buna şahitlik etmesi ve ehlisünnetin bazı âlimlerinin bunu itiraf edip kabul etmeleri, söz konusu yollardan bir kaçıdır. İmam Hasan ...
 • Kur'an-i Kerim "Açık kitap nazil ettik. Bu ayetteki açık kelimesinden maksat nedir?
  6046 Tefsir 2011/07/23
  Açık (mübin) Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ı bu şekilde vasıflandırmakla onu halka daha fazla tanıtmayı hedef almaktadır. Onun diğer semavi olan ve olmayan kitaplara olan üstünlüğünü açıklıyor. Çünkü hiçbir kitabın emir ve programları Kur'an gibi açık değildir.Kur'an'da sürekli çeşitli ayetlerde bu Kur'an'ı nazil ettiğini açıklaması hidayet nimetini insanlara hatırlatmak içindir.
 • Bedenin ruha alet olması konusunda doğal ve yapma aletler arasındaki fark nedir?
  4064 İrfan Felsefesi 2012/04/03
  Doğal ve yapma terimler felsefede doğal ve yapma varlıklar arasında mukayese yapıldığı zaman kullanılır. Örneğin insan bedeni doğal bir cisimdir, yatak ise yapma bir cisimdir. Bedenin kendi parçalarıyla bileşimi doğaldır. Ama yatağın kendi parçalarıyla (tahta, çivi vs.) bileşimi yapmadır. ...
 • Güneş elbise, battaniye veya halıyı da temizleyebilir mi?
  3949 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Güneş; yer ve binayı ve de kapı ve pencere gibi binada kullanılan şeyleri ve de duvara çakılmış çiviyi (binadan sayılır) beş şartla temizler:1. Necis olan şey bir başka şey kendisine değdiği zaman yaş olacak kadar yaş olmalıdır. O halde kuru olması durumunda güneşin kurutması için bir vesileyle o ...
 • Mahşer yeri nasıl bir yerdir?
  8358 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  Kıyametin varlıksal mertebesi, nasıl tabiat âleminden ve dünyadan farklıysa ve dünyevi cismin parçalarındaki var olan değişimler, kıyametin varlığıyla farklılık arz ediyorsa, mahşer veya kıyamet yeri de tözsel varlık yönüyle yeryüzünden farklılık arz eder. Bu sebepten ötürü cismani dirilişi kabul eden kimseler şöyle demişlerdir: Parçalardan ve zıtlardan oluşan ...
 • Hz. Fatıma’nın (s.a) lakap ve künyesi olan Betül ve Ümmü Ebiha’nın manası nedir?
  45151 القاب حضرت زهرا س 2012/09/24
  Ümmü Ebiha, babasının annesi anlamındadır ve Betül ise erkeklere yönelik hiçbir meyil ve şehveti olmayan kadına denir. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Betül, asla adet görmeyen kadına denir; zira adet peygamber kızları için güzel değildir. Her ne kadar belirli ve normal bir yaşta bütün kadınların bedenlerinden adet ...
 • Hz. Mehdi'den gelen tevki'lerin doğru olduğuna nasıl güvenebiliriz?
  3606 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2011/07/26
  Masumlardan bize ulaşan hadisler sözlü ve yazılı olarak iki kısma ayrılır. Masum İmam'ın yazılı olarak sorulara verdiği cevaba tevki' denir. Buna göre tevki'ler yazılı hadisler sınıfına girer. Bu hadislerin Hz. Mehdi'den geldiğini bilmek için izlenen yol diğer hadislerin doğruluğunu belirlemekle ayınıdır. Aslında rical ve diraye ilimleri hadis ve rivayet kaynaklarında ...
 • Hangi bilimsel kanıtlar ile ayın yarılması ispat edilmiştir?
  31226 Tefsir 2011/08/21
  Uzay araştırmacılarının araştırmaları ve keşifleri göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun cevabı fazla zor değildir; zira keşifler şöyle demektedir: Böyle bir şey muhal olmamakla birlikte defalarca örnekleri gözlemlenmiştir. Uzay araştırmaları merkezi “Nasa” ayın ikiye ayrıldığını ve ardından bu iki yarığın birbiriyle birleştiğini rapor etmiştir. Amerika baskılı Arapça yayınlanan ...
 • Kur’anî ve dinî faaliyetler karşılığında veya genel olarak vacib-i kifayinin karşılığında ücret almanın hükmü nedir?
  4028 Dinsel Faaliyetler Nedeniyle Ücret Almak 2012/05/15
  Kur’an öğretmek, hıfzetmek gibi Kur’anî faaliyetlerin dışında kalan, namazın farzlarını öğretmek gibi farzların karşılığında alınan ücret caiz değildir. Ama dinin müstehap olan amelleri için ücret almanın sakıncası yoktur. Kur’anî faaliyetler, Hamd ve sure öğretmenin dışında olursa onun karşılığında da ücret almanın sakıncası olmaz, ancak mekruhtur. Fakat hediye ...
 • Eğer bir kimse kendi kesilmiş elinin diyetini talep ediyorsa ve bu kişi zina suçundan dolayı recme mahkûm edilmiş ve recim edilmeden önce vefat ederse onun kesilmiş elinin diyeti yine elini kesenin üzerinde vacip midir?
  2531 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Söz konusu soru birkaç taklidi merci defterine gönderildi bu defterlerce verilmiş olan cevaplar şöyledir: Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Evet, diyetini varislerine vermelidir.Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Diyet sabittir. Recim ile ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  290469 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  177458 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  110471 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  104034 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  98931 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  98846 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  83047 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  80336 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  78840 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73123 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler