Gelişmiş Arama
Ziyaret
3504
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
Yolcu, on gün niyeti etmeksizin müstehap oruç tutabilir mi?
Soru
Yolcu, on gün niyeti etmeksizin müstehap oruç tutabilir mi? Ayetullah Hadevi’nin bu konu hakkındaki görüşü nedir?
Kısa Cevap

Taklit mercileri şöyle demektedir: Yolcu, müstehap oruç tutamaz. Eğer oruç tutmayı nezrederse ve onun gününü belirlemezse, onu yolculukta tutamaz. Ama yolculukta belirli bir günde oruç tutmayı nezrederse, onu yolculukta yerine getirmelidir. [1] Yolcu hacet istemek için Medine-i Münevvere’de üç gün müstehap oruç tutabilir. [2] Bugünlerin Çarşamba, Perşembe ve Cuma olması en ihtiyatlı olanıdır. Elbette bir grup yolculukta oruç tutmayı mekruh bilmekte ve hatta Medine’de hacet istemek için bu üç günde tutulan oruç için şöyle demektedir: Bu halde oruç tutmanın caiz oluşu delilden yoksun değildir, lakin en ihtiyatlı olan onu terk etmektir. [3]

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) belirtilen soru hakkındaki yanıtı şudur:

Yolculukta müstehap oruç tutmak caizdir. Elbette ihtiyat onu terk etmektedir. Medinetü’n-Nebi’de (s.a.a) hacetin kabul edilmesi için üç gün müstehap oruç tutmak gibi bazı durumlar istisnadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreslere müracaat edilebilir:

İndeks: Memuriyette Orucun Hükmü, Soru Sayısı: 14283 (Site: 14066) .[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 952.

[2] A.g.e, s. 952, (Hoyi, Tebrizi, Sistani, Zencani).

[3] Mecmeu’e-Resail (el-Mahşi li-Sahibi’l-Cevahir), c. 1, s. 432.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kerbela’da namaz Mekke’de olduğu gibi tam olarak mı kılınır?
  4469 Varie
  İmam Hüseyin’in hareminde namazın tam veya seferi olarak kılınması hakkında şunları belirtmek gerekir: Yolcu, Mesdicü’l Haram, Peygamber mescidi ve Küfe mescidinde namazı tam olarak kılabilir. Ama bu mescitlerin parçası olmayan ve sonra bu mescitlere eklenmiş bir yerde namaz kılmak isterse, müstehap ihtiyat gereği namazı seferi kılması gerekir. ...
 • “Envaru’l-muşa\'şa’in” kitabında Hıdır Dağı ve Cemkeranla ilgili imam Ali’den (a.s.) bir hadis rivayet edilmiş. Bu hadis sahih midir? Ve İmam\'ın Kerametlerinden sayılıyor mu?
  4644 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Her nekadar böyle bir hadisi, kesin bir dille inkâr edilemez ama hali hazırda, bu hadisi sadece Müminlerin Emiri'nin (a.s.) hayatından bin sene fasılayla yazılmış olan kitaplarda görebiliriz. Üstelik "Envarul-Muşe'şein" gibi sonradan yazılan kitablarda da senedi dikkatlice beyan edilmeden Şeyh Saduk'un bir kitabına (Munisu'l-Hazin) nisbet verilmiş. Mezkûr ...
 • Mecbur kalınca günah işlemenin hükmü nedir?
  5046 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Dini öğretilere göre şer’i sorumluluklar insanın ihtiyar ve özgür iradesine bağlıdır; yani insan özgür iradesiyle güzel bir ameli yaparsa mükafatı hakkeder. Dolayısıyla şia fıkhında sorumluluğun kaldırıldığı yerlerden biri mecburiyettir. Müslüman biri haram müzik dinlemek gibi özgür iradesiyle yapmayacağı bir ameli mecburiyetten dolayı yaparsa burada ...
 • Acaba bu alem sona erdikten sonra yani yaratılışlar olacak mı?
  17957 معاد و قیامت
  Allah u Teala mutlak feyyaz ve feyzi daimidir. Feyzinin devamlılığı daimi ve ardı ardına yaratmayı iktiza eder dolayısıyla vücut bulmayı (yaratılışı) hak eden her şeyi yaratır. Allahın feyyaz ve Cevat (gibi) sıfatları, yaratmak ve icat etmekle tahakkuk ve tecelli bulur. Dolayısıyla feyyaz oluşunun gereği yaratıcı olmaktır.
 • Huzurun hakikatı nedir ve ona hangi yollarla ulaşılır?
  15235 Pratik Ahlak
  Yaşamda sakinlik ve düşüncenin rahatlığı demek olan huzur, İslam’ın övdüğü güzel bir hakikattır. İslam ona ulaşmak için yollar koymuştur. İslamın öngördüğü huzura ulaşmanın yollarından bazıları şunlardır: Allah’ı anmak, hüsn-ü zan, kendine güven, uzun arzulara kapılmamak, evlenmek, yaşamda ve işlerde programlı olmak, geceden istirahat etmek için faydalanmak, siyah üzüm ...
 • Gaybî varlıkların varlık felsefesi nedir?
  6980 İslam Felsefesi
  Gayb âlemi şahadet âleminin mukabilindendir. Şahadet ve huzur da 1- mekânsal huzur; 2- zahirî hisler nezdinde huzur; 3- fikir ve ilimde huzur; 4- marifet ve basiret makamında huzur gibi mertebelere sahip olduğundan, bu mertebelerin her biri karşısında gaybte de bir mertebe mevcuttur. Eğer gayb âlemindeki varlıklardan kastedilen, soyutların aklî ...
 • (Kur’an’da belirtilen) Şeytanların taşlanması ne anlama gelmektedir?
  9041 Tefsir
  Yüce Allah Kur’an’da hem mülk ve hem de melekût eksenli konuşmuştur. Çünkü mülk ve melekût ancak insan söz konusu olduğunda ayrı anlamlar kazanmaktadır. Aksi takdirde Allah için mülk ve melekût birdir ve bu ikisinin O’nun önünde hiç bir farklılığı yoktur. Bu yüzden es-sema (gök) kelimesi Kur’an’da ...
 • Âli İmran Suresinin 14. Ayetini dikkate alarak, kadınlar da erkekler için aşağılık maddi işler kısmından sayılıp dört ayaklı hayvanlar cinsinden mi hesap edilir?
  10112 زن
  Söz konusu ettiğiniz sorunun cevabında şöyle denilmesi gerekir: Sizin Ali İmran Suresinin 14. Ayetinden yaptığınız çıkarım yanlış bir çıkarım olup ayetin manasına dikkat edilirse, sizin açıkladığınızın dışında bir şey anlaşılır. Ayette şöyle buyrulur: “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin ...
 • Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
  7360 Pratik Ahlak
  Dikkat etmemiz gerekir ki Kuran’ı kerim ayetlerinde ve masum imamların rivayetlerinde anne ve babaya iyi ve saygılı davranmak İslam’ ın en önemli esaslarının yanında- tevhit ve ilahiyat- yer alır. Bu önemli konumuyla insan hayatında anne ve babanın rolü kendisine direk olarak hayırlı akıbetin onların duasıyla olduğu gösterir. ...
 • Haram aylarda ne zamandan başlayarak diyet artar?
  2914 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Değerli taklid mercilerin'in konuyla ilgili fetvaları şöyledir: "Eğer bir kimse haram aylarda (Recep, zilkade, zilhicce ve muharrem) aylarında bir kimseyi öldürürse diyetin asıl miktarına ek olarak diyetin üçte birini de vermelidir… Ancak bu artış birinin azaları konusunda yapılan cinayet ve kesmelerde geçerli değildir. Yine katil kendi akrabasından birini öldürmüş olsa ...

En Çok Okunanlar