Gelişmiş Arama
Ziyaret
2845
Güncellenme Tarihi: 2015/04/17
Soru Özeti
geçici nikahın aktı için kullanılan lafızlar nelerdir? Şartları ve Hükümleri nasıldır?
Soru
geçici nikâhın aktini kıymak için molla ve ruhani olmayan bir kimseyle kıyılabiliniyor mu? Bu amelin gerekli şartları nelerdir?
Kısa Cevap
Geçici nikâhın aktini okumak için birkaç şart gereklidir:
 1. Aktin sıgasını okumak; şöyle ki süreli akitte bayan ve erkek’in rızası tek başına yeterli değildir. Belki bunun yanı sıra akit için okunan has lafızların okunması şarttır.
 2. İhtiyati vacip gereğince aktin sıgası sahih Arapça ile okunması gerekiyor. Eğer bayan ile erkek sahih Arapçayla akti okuyamıyorlarsa istedikleri her hangi bir lafızla okusalar akitleri sahihtir. Vekil almalarına gerek yok. Ama okuyacakları lafızlar kesinlikle “zevvectü=kendimi eş ettim” ve “kabiltü=eşliğinizi kabul ettim” anlamını vermeleri lazım.
 3. Eğer bayan ve erkek daimi olmayan aktin sıgasını okurlarsa, aktin müddetini ve mihrin miktarını tayin ettikten sonra bayan, “zevvectüke nefsi fil-müddetil – malumeti ala el-mihri el-malumeti”= ben kedimi şu kadar müddete ve şu mihr karşılığında sana eş ettim”  der, araya fasıla girmeden erkek, “kabiltü et - tezvce” eşliğinizi kabul ettim derse akitleri sahihtir. Veya bayan ve erkekin vekili, “metatü müvekkileti, müvekkileke fil – müddeti el-malumeti ala el-mihri el-malumeti” erkeğin vekili, araya fasıla girmeden, “kabiltü limüvekkili hakeza” derse bu akit sahihtir.
 4. Akit esnasında mihrin tayin edilmesi ve mihri zikir etmek.
 5. Erkek ve bayan veya akitlerini okuyan vekilleri inşa niyetini etmeleri gerekiyor. Yani eğer bayan ve erkeğin kendisi akti okuyorlarsa bayan, “zevvectüke nefsi” dediğinde; kendini söz konusu kişiye eş yapma niyetinde olmalı ve erkek “kabiltü et-tezvize” demekle bayanı kendisi için eş yapmaya kabul etme niyetinde olmalıdır.    
 6. Akıt sigasını okuyan kişi buluğa ermiş ve akıllı olmalıdır.
 7. Eğer akıt sıgasını okuyanlar vekillerse akıt esnasında bayan ve erkeği müşahhas etmelilerdir.
 8. Buluğ çağına gelmiş ve maslahatını teşhis edebilecek raşide bir bakire kız eğer evlenmek isterse babasında veya dedesinden (babanın babasından) izin almalıdır. Ama eğer bakire değil ve bakireliği evlilikle giderilmiş (dol) ise baba veya babanın babasından izin almasına gerek yok.
 9. Bayan geçici aktın okunacağı esnada -ister geçici ister daimi olsun- başka birisinin nikahı altında olmamalıdır. Hakeze  –ister daimi nikâhtan boşanmışa ait ister geçici nikâhın müddetinin bitmesine ait olan- idede de olmamalıdır.
 10. Bayan ve erkek evliliğe razı olmalılar. İcbardan, zorlamadan ve kendilerine tahmilden olmayacak.[1] Elbette başka meseleler ve şartlar daha vardır ki hakkında bilgi edinmek için fikhi ve “Tevdihul – Mesail” kitaplarına müracaat ediniz.[2]  
Beyan edilen konular imam Humeyni (Allah rahmet etsin)  fetva ve mebnasına göre beyan edilmiştir. Bazı cüz’i konularda başka mercilerin ufak tefek farklı görüşleri olabiliyor. Dolayısıyla eğer ondan başka bir merci-e taklit ediyorsanız yeniden merciin adını zikir ederek bizimle yazışabilirsiniz.     
 

[1]Tevdihu’l – Mesail Meracii”, c. 2, s. 449 – 460; “Tahriru’l – Vesile”, c. 2, s. 701-707 ve s. 734 – 736. 
[2] Age.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nafile namazlarını hangi zamanlarda kılmak gerekir?
  7929 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Nafile namazlarını kılmak, farz namazları kılmak için hazırlık oluşmasına ve insanda farzları ve farz namazları yerine getirmeye dönük bir rağbet meydana gelmesine neden olur. Nafilenin en önemli etkisi, yakınlık hadisi adındaki hadiste belirtilen şeydir: İmam Sadık (a.s) büyük atası Peygamberden (s.a.a), Peygamber (s.a.a) Cebrail’den ve Cebrail de Yüce Allah’tan ...
 • Peynir yemek neden mekruhdur.
  40096 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Hikmet sahibi Allah, kullarının faydasına olan şeyleri farz kılmış, onların zararına olan şeyleride ya haram yahutta mekruh etmiştir. Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetlerden, peynirin tek başına yenildiğinde mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Ama cevizle yenirse zararı olmayacağından mekruhta olmayacaktır.       ...
 • Vanilya özünden yararlanmak haram mıdır?
  10224 خوراکی های صنعتی
  Hz Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Eğer alkol sarhoş edici türden değilse ve gerçekte sıvı değilse, helaldir. Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) bürosu: Taşıdığı yüzlük yüksek oran sebebiyle ondan sakınılmalıdır. Hz Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü ...
 • Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?
  3133 Tefsir
  Adak belli bir yere (sorudaki sosyal kurum gibi) adanmışsa oraya verilmesi gerekir. Eğer başka hayır bir iş için (yakın akrabalara vermek gibi) harcanırsa adak kabul olmaz ve yeniden ödenmesi gerekir. Ancak:1-Adağın gerçekleşmesi için adak akdin okunması ve Arapça olmasa da dilde söylenmesi gerekir. Demek ki ...
 • Niçin Kuran’ı kerimde şöyle bir ibaret: «فبشّرهم بعذاب الیم» bulunmaktadır. Zira müjde olumlu bir mana içermektedir?
  3907 ثواب و عقاب
  Kuran da ve sözlükte «بشارت» kelimesi hem mutluluk verici ve hemde üzüntü verici haber için kullanılmıştır. Karineler sayesinde hangi manada kullanıldığı anlaşılır. Kuran’ı kerimde bu kelimenin hayırda ve şerde kullanılması kinaye ve kesinlik içindir. Azaptan başka hiçbir şey onları beklememektedir. Zira nasihat, öğüt kâfirlerin ve putperestlerin kalplerinde ...
 • Ramazan kefareti taşıyan biri onu sonraki ramazana kadar eda etmeli midir?
  2898 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Büyük taklit mercileri şöyle buyurmaktadır: “Kendisine ramazan orucunun kefareti farz olan kimse, bir köle özgürleştirmelidir (bugün köle özgürleştirme diye bir şey söz konusu değildir) veya iki ay oruç tutmalıdır (orucun otuz bir gününü ardı ardına tutmalıdır, geri kalanının ardı ardına olmaması bir sakınca taşımaz
 • Allah-u Teala, insanı hangi hedef için yaratmıştır?
  7308 Eski Kelam İlmi
  Allah’ın yaratıcılık sıfatı, O’nun yaratmasını gerektirmektedir.Yaratılış düzeni, hikmet ve hedef üzere olan bir düzendir.Kâinatın ve varlıkların yaratılış hedefi insandır ve bütün her şey onun için yaratılmıştır. Yaratıcısının en üstün olduğu gibi o da mahlûkatın en üstünüdür.İnsanın yaratılış hedefi ne için olursa olsun, sonucu hiçbir şeye muhtaç olmayan ...
 • Hz. Mehdi'den gelen tevki'lerin doğru olduğuna nasıl güvenebiliriz?
  4049 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Masumlardan bize ulaşan hadisler sözlü ve yazılı olarak iki kısma ayrılır. Masum İmam'ın yazılı olarak sorulara verdiği cevaba tevki' denir. Buna göre tevki'ler yazılı hadisler sınıfına girer. Bu hadislerin Hz. Mehdi'den geldiğini bilmek için izlenen yol diğer hadislerin doğruluğunu belirlemekle ayınıdır. Aslında rical ve diraye ilimleri hadis ve rivayet kaynaklarında ...
 • Yezit İmam Hüseyin’i (a.s) neden öldürdü?
  11307 Eski Kelam İlmi
  Birçok delil Yezit b.Muaviye’nin ahiret ve kıyamete hiçbir inancı olmadığını göstermektedir. O, üç yıllık yönetimi süresince İmam Hüseyin’i (a.s) şehit etmek, Medine’yi yağmalamak ve tahrip etmek, sahabelerden ve diğer kesimlerden[1] birçok ferdi öldürmek ve Allah’ın evini taşa tutmak ve ...
 • Neden İdeolojimizin ve dünya görüşümüzün bazı gerekliliklerini terk etmemiz yanlış karşılanmaktadır?
  304 چیستی دین
  Aslında İdeoloji sözlükte inanç bilimi olarak geçer. Ama inanç ve düşünce sistemi yerine istimal edilmektedir.Terminolojik olarak ise bazen genel anlamda Teorik ve pratik düşünceler bütünü olarak istimal edilmekte; bazen ise özel anlamda dünya görüşünün karşısında kullanılmaktadır.İkinci anlamında kullanılacak olursa İdeoloji, insan ...

En Çok Okunanlar