Ziyaret
2453
Güncellenme Tarihi: 2015/04/17
Soru Özeti
geçici nikahın aktı için kullanılan lafızlar nelerdir? Şartları ve Hükümleri nasıldır?
Soru
geçici nikâhın aktini kıymak için molla ve ruhani olmayan bir kimseyle kıyılabiliniyor mu? Bu amelin gerekli şartları nelerdir?
Kısa Cevap
Geçici nikâhın aktini okumak için birkaç şart gereklidir:
 1. Aktin sıgasını okumak; şöyle ki süreli akitte bayan ve erkek’in rızası tek başına yeterli değildir. Belki bunun yanı sıra akit için okunan has lafızların okunması şarttır.
 2. İhtiyati vacip gereğince aktin sıgası sahih Arapça ile okunması gerekiyor. Eğer bayan ile erkek sahih Arapçayla akti okuyamıyorlarsa istedikleri her hangi bir lafızla okusalar akitleri sahihtir. Vekil almalarına gerek yok. Ama okuyacakları lafızlar kesinlikle “zevvectü=kendimi eş ettim” ve “kabiltü=eşliğinizi kabul ettim” anlamını vermeleri lazım.
 3. Eğer bayan ve erkek daimi olmayan aktin sıgasını okurlarsa, aktin müddetini ve mihrin miktarını tayin ettikten sonra bayan, “zevvectüke nefsi fil-müddetil – malumeti ala el-mihri el-malumeti”= ben kedimi şu kadar müddete ve şu mihr karşılığında sana eş ettim”  der, araya fasıla girmeden erkek, “kabiltü et - tezvce” eşliğinizi kabul ettim derse akitleri sahihtir. Veya bayan ve erkekin vekili, “metatü müvekkileti, müvekkileke fil – müddeti el-malumeti ala el-mihri el-malumeti” erkeğin vekili, araya fasıla girmeden, “kabiltü limüvekkili hakeza” derse bu akit sahihtir.
 4. Akit esnasında mihrin tayin edilmesi ve mihri zikir etmek.
 5. Erkek ve bayan veya akitlerini okuyan vekilleri inşa niyetini etmeleri gerekiyor. Yani eğer bayan ve erkeğin kendisi akti okuyorlarsa bayan, “zevvectüke nefsi” dediğinde; kendini söz konusu kişiye eş yapma niyetinde olmalı ve erkek “kabiltü et-tezvize” demekle bayanı kendisi için eş yapmaya kabul etme niyetinde olmalıdır.    
 6. Akıt sigasını okuyan kişi buluğa ermiş ve akıllı olmalıdır.
 7. Eğer akıt sıgasını okuyanlar vekillerse akıt esnasında bayan ve erkeği müşahhas etmelilerdir.
 8. Buluğ çağına gelmiş ve maslahatını teşhis edebilecek raşide bir bakire kız eğer evlenmek isterse babasında veya dedesinden (babanın babasından) izin almalıdır. Ama eğer bakire değil ve bakireliği evlilikle giderilmiş (dol) ise baba veya babanın babasından izin almasına gerek yok.
 9. Bayan geçici aktın okunacağı esnada -ister geçici ister daimi olsun- başka birisinin nikahı altında olmamalıdır. Hakeze  –ister daimi nikâhtan boşanmışa ait ister geçici nikâhın müddetinin bitmesine ait olan- idede de olmamalıdır.
 10. Bayan ve erkek evliliğe razı olmalılar. İcbardan, zorlamadan ve kendilerine tahmilden olmayacak.[1] Elbette başka meseleler ve şartlar daha vardır ki hakkında bilgi edinmek için fikhi ve “Tevdihul – Mesail” kitaplarına müracaat ediniz.[2]  
Beyan edilen konular imam Humeyni (Allah rahmet etsin)  fetva ve mebnasına göre beyan edilmiştir. Bazı cüz’i konularda başka mercilerin ufak tefek farklı görüşleri olabiliyor. Dolayısıyla eğer ondan başka bir merci-e taklit ediyorsanız yeniden merciin adını zikir ederek bizimle yazışabilirsiniz.     
 

[1]Tevdihu’l – Mesail Meracii”, c. 2, s. 449 – 460; “Tahriru’l – Vesile”, c. 2, s. 701-707 ve s. 734 – 736. 
[2] Age.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293436 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  184803 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112334 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  107492 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  101450 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99389 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  88072 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82096 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  81396 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73586 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...