Gelişmiş Arama
Ziyaret
6234
Güncellenme Tarihi: 2009/10/18
Soru Özeti
Müçtehitlerin makamı konusunda bir ayet veya hadis var mı?
Soru
Masum olmadıklarına nazaran müçtehitlerin seçkin bir makama sahip oldukları konusunda bir ayet veya hadis var mı?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor: “Müminler hep birlikte (cihat ve ilim için) hareket edecek değillerdir. Niçin dinde derin bilgi elde etmek ve geri dönünce kendi toplumlarını uyarmak için onların her kesiminden bir topluluk hareket etmiyor? Olur ki (onların uyarmasıyla) sakınırlar.”[1]

Kur’an-ı Kerim bu ayette müminlerin bir kısmını dinde derin bilgi edinmeye davet ediyor. Elde ettikleri ilim ve maarifle toplumlarını bilgilendirip onları ilahi azaptan korkutmuş olsunlar diye. Bu arada dikkat edilmelidir ki “olur ki sakınırlar” denerek insanlar bu kişilerin sözlerini kabul etmeye davet edilmişlerdir. Acaba fakih ve müçtehidi övme noktasında bundan daha büyük bir özellik bulunabilir mi?

Buna ek olarak Peygamber ve Masum İmamlardan fakihlerin övülmesi noktasında birçok hadis bizlere ulaşmış bulunmaktadır biz burada birkaç tanesini zikir etmekle yetiniyoruz.

1.             Merhum Şeyh Saduk Emiru’l-Müminin Hz. Ali’den (a.s) şöyle bir hadis nakleder:­ Hz. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: “Ey rabbim! Benim vasilerimi kendi rahmetinde karar kıl. Hazret’ten: Senin vasilerin kimlerdir ey Allahın resulü? Diye sorulduğunda şöyle buyurdu: Benim vasilerim benden sonra gelip benim hadisimi ve sünnetimi nakledecek olanlardır.” [2]

Acıktır ki: kendisinden sonra gelecek, onun hadisini ve sünnetini nakil edecek olanlar fakihlerdir; rivayet edenler ve muhaddisler değil. Yalnızca fakihler Peygamber’de bulunan özellikleri taşıma kabiliyetine sahiptirler.[3]

2.             İmam Hasan Askeri’ye(a.s) nispet edilen tefsirde; imam Rıza(a.s) söyle buyurmaktadır: “kıyamette abide denilecek: sen iyi bir adamdın senin himmetin kendini hidayet edebilmekti… o zaman gir cennete! Ama fakih(müçtehit)’in diğer insanlara hayrı dokunan kişidir. Onları düşmanlarından kurtarır cennetin nimetlerini onlara sunar; Yüce Allah’ın razılığını onlar için kazanır. İşte bu yüzden kıyamette fakihe denilecek: Ey Ehl-i Beyt yetimlerinin kefili, zayıfların hidayet edicisi, ehlibeyti sevenlerin dostu! Dur Dinini senden öğrenenlere şefaat et. O bekler ve kendisiyle beraber bir grupla birlikte cennete girer. Onlar fakihin ilminden istifade edenler, fakihin ilminden istifade edenlerden istifade edenler ve her kim kıyamete kadar onun ilminden istifade etmiş ise işte o kimselerdir.[4]

Bu rivayetten ve buna benzer rivayetlerden anlaşıldığı gibi fakihin yüce makamını ahrette alacağı karşılıktan anlama mümkündür.[1] Tövbe,122. Enbiya suresinin yedinci ayetinde “Bilmiyorsanız bilenlerden sorun” diye buyurur; bu ayetin en acık mıstakları Ehl-i Beyt olmakla birlikte fakihlere de şamil olmaktadır.

[2] Şeyh Saduk, Men la yehzeruhu’l fakih, c.4, s.420, h. 5919; Kitabu’l-Emali, s.109, meclis 34, h.4.

[3] İmam Humeyni, Kitabu’l-Bey’, c.2, s.629; Velayet ve dianet der endişeyi siyasiy-i İslam, Hadevi-yi Tehrani, Mehdi, s95-102

[4] Biharu’l-Envar, c.2, bab.8, s.5, h.10.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  286739 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  173071 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  109322 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  102246 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  98268 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  97109 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  80467 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  79296 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  77580 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  72592 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler