Gelişmiş Arama
Ziyaret
18
Güncellenme Tarihi: 2019/06/12
Soru Özeti
Acaba İslam’da, Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Soru
Acabaİslam’da (4) Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Kısa Cevap
Rivayetlerde, Kurban bayramı “İ’d-i Azha” ve “İ’d-i Nahr” isimleri ile anılmıştır. Tüm bunlar lügatte; deve veya koyunun[1] Zilhicce ayının onuncu gününde[2] kurban edilmesine işaret ediyor. Dolayısı ile bu günde kurban verildiğinden ötürü (5) “Kurban bayramı” adı ile isimlendirilmiştir.[3] Kurban bayramı, Müslümanların en önemli bayramlarından bir tanesidir (6). İlahi emrin karşısında aşk ve teslimiyeti ispat etme, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in sınanma ve imtihan edilme günüdür. Öyle ki; bundan başları dik bir halde çıktılar (7). Bundan dolayı da Hz. İbrahim ve evladı Hz. İsmail’in anısına birçok Müslüman tarafından neşe ile karşıtlanmaktadır (8). 
Burada birkaç rivayetin zikredilmesi ile yetinilir (9):
 1. İmam Sadık (A.S.) buyurdu ki: “Hacc-ı Ekber, Nahr günü (Kurban bayramı) ve Hacc-ı Asgar ise (Mufred (10)) Umredir (11).”[4]O Hazret’ten (12) gelen başka bir rivayette ise Hacc-ı Ekberi, “Azha günü” olarak tabir etmiştir.[5] “Hacc-ı Ekber”[6] günü ile ilgili olarak müfessirler arasında değişik (13) görüşler mevcuttur. Ama rivayetlerden anlaşılıyor ki; ondan kasıt, Zilhiccenin onuncu günü (14), Kurban bayramı günü ve başka bir deyişle “Yevm –un Nahr” olduğudur.[7]  Ama ona “Ekber” demelerinin nedeni ise şu yöndendir, o senede Müslümanlara veputperestlere ek olarak tüm kitleler, (eski adetlerine binaen) Hac merasimine katılmışlardı (15). Ama bu iş,sonraki yıllarda tamamen durduruldu. Bu yoruma ilaveten şöyle bir yorum dahamevcuttur;Bundan (16) kasıt, Hac merasimidir ve Hacc-ı Asgar olarak adlandırılan Umre merasimi karşılığında kullanılmaktadır. Her iki unsurun da(17) bu adlandırmaya sebep teşkiletmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.[8]
 2. İmam Bakır (A.S.): “Nahr gününde hiçbir amel, kurbanlığın kanını dökmekten veya anne ve babaya iyilik için yanlarına gitmekten ya da ilişkisini kesen akraba ve yakına selam vermek ve ona yardım etmekle ilişki kurmaktan veya bir kimsenin kurbanlık etinden kendisi yedikten sonra geri kalanını yetim ve muhtaç olan komşularına vermesinden ya da esirlerin gönlünü almaya çalışmaktan daha üstün değildir.”[9]
1- ALLAH’IN
2- İLGİLİ
3- 29510. SORU:
4- Acaba İslam’da
5- Dolayısıyla bugün kurban verilmesi nedeniyle 
6- bayramlarındandır.
7- Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sınanarak ve imtihan edilerek başları dik halde çıktıkları gündür.
8- kutlanmaktadır.
9- yetinilecektir.
10- müfret
11- umredir.
12- İmam Sadık’tan
13- bir takım
14- anlaşıldığı üzere bundan kasıt, Zilhiccenin onuncu gününün
15- bu yılda Müslümanlar ve putperestler (eski adetlerine binaen) dâhil tüm kitlelerin hac merasimine katılmış olmasıdır.
16- bundan
17- nedenin birlikte
18- açıkça ifade
19- x
20- yahut
21- Bkz:
22- Camiu’l-Fetava
23- b.
24- adresler asıl dilinde yazılmalı
25- Şemsu’l-Ulum
26- Tefsir-i
 

[1]. Her ne kadar bazı raviler koyun ve deveyi tasrih (18) etmişlerse de ama (19) inek de kurban edilebilir. Dolayısı ile kurbanlık seçenekleri şunlardan ibarettir: deve veya inek veya (20) koyun. Ama deve daha iyidir. Bk (21): Musevi Şahrudi, Seyit Murtaza, Cami’u ul-Fetava (22) (Hac menasikleri) s. 193 ve 194. Meş’ar neşriyat. Kum. Üçüncü baskı. 1428 k.  
[2].Bk. Farahidi,Halil bin (23) Ahmet, A’yn kitabı, C. 3.  S. 210 ve 266. Hicret yayınları, Kum, ikinci baskı (24), 1409 k. Humeyri, Nişvan bin Sait, Şems-ul Ulum (25) ve Deva-i Kelam-ul Arab min-el Kelum, muhakkik ve musahhih: Aryani, Mutahhar bin Ali, Abdullah, Yusuf bin Muhammed, Ömeri, Hüseyin bin Abdullah, c. 6. S. 3930, Dar-ul Fikr, Dımışk, birinci baskı, 1420 k. 
[3]. Bk. Fettal Nişaburi, Muhammed bin Ahmet, Ravdet-ul Vaizin ve Besiret-ul Mutteizin, c. 2.s. 353, Rezi yayınları, Kum, birinci baskı, 1375 ş.
[4].«مُعَاوِیَةَبْنِعَمَّارٍقَالَ: سَأَلْتُأَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْیَوْمِالْحَجِّالْأَکْبَرِفَقَالَهُوَیَوْمُالنَّحْرِوَالْأَصْغَرُالْعُمْرَةُ»؛Şeyh Saduk, Maani-l Ahbar, muahakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, s. 295. İslami yayınlar ofisi. Kum, birinci baskı, 1403 k.
[5]. «الْحَجُّالْأَکْبَرُیَوْمُالْأَضْحَى»aynısı.
[6]. Tevbe süresi. 3. Ayet.
[7]. Beyzavi, Abdullah bin Ömer, Envar-ut Tenzil ve Esrar-ut Te’vil, tahkik: el-Mur’aşili, Muhammed Abdurrahman, c. 3. S. 71. Daru İhya-ut Turas-il Arab, Beyrut, birinci baskı, 1418k. Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 7. S. 288. Dar-ul kutub-ul İslamiyye, Tahran, birinci baskı 1374ş.
[8]. Tefir-i (26) Numune, c. 7. S. 288 – 289.
[9].«مَامِنْعَمَلٍأَفْضَلَیَوْمَالنَّحْرِمِنْدَمٍمَسْفُوکٍأَوْمَشْیٍفِیبِرِّالْوَالِدَیْنِأَوْذِیرَحِمٍقَاطِعٍیَأْخُذُعَلَیْهِبِالْفَضْلِوَیَبْدَؤُهُبِالسَّلَامِأَوْرَجُلٍأَطْعَمَمِنْصَالِحِنُسُکِهِوَدَعَاإِلَىبَقِیَّتِهَاجِیرَانَهُمِنَالْیَتَامَىوَأَهْلِالْمَسْکَنَةِوَالْمَمْلُوکِوَتَعَاهَدَالْأُسَرَاء»
Şeyh Saduk, El-Hisal, muhakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, c. 1. s. 289. İslami yayınlar ofisi, Kum, Birinci baskı, 1362ş.
 
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  290666 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  177651 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  110508 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  104175 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  98990 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  98872 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  83138 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  80373 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  78890 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73136 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler