Gelişmiş Arama
Ziyaret
5516
Güncellenme Tarihi: 2015/02/15
Soru Özeti
Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
Soru
Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
Kısa Cevap
Temiz bedene sahip olmak, temiz elbise giymek ve güzel koku sürmek güzellikten hoşlanan fıtri hisse sahip olan kimseler için bir nevi ruhani bir halet vücuda getirir, onun Allaha ve Allahın da pak ve temiz olan insana muhabbetini fazlalaştırmasına neden olabiliyor.
Molla Ahmed-i Nereki (r.h.) zahiri temizlik ile batini temizlik arasında var olan ilişki hakkında şöyle yazıyor:  o ibadet için en önemli iştir. Zira zahiri temizlik batini temizliğin gerçekleşmesi için vesiledir. Bu cihetledir ki ayetler ve rivayetlerde bu tür temizlik övülmüştür…; zira insanın kalbi, nefsinin kötü ve benimsenmeyen ahlaktan temiz olmadığı sürece Allahtan başkası olanlardan temizlenemez. İnsan organları (cevanihleri) günah kirinden temizlenmediği sürece nefsi kötülüklerden temizlenemez. Bedenin zahiri büyük ve küçük abdestsizliğinden temizlenmediği sürece organları temizlenemez”.[1] 
Masum imamlar (a.s.) kişisel, toplumsal ve Allaha ile irtibat noktasında daima temiz ve temizliğe riayet ediyorlardı.  Bu cihetledir ki o hazretlerden bedenin ve elbisenin temizliği, Allahın rızasının geçekleşmesine sebep olduğunu söylen birçok rivayet nakil edilmiştir. Burada örnek teşkil etsin diye temizliğin değerini, önemliliğini, Allahın rızasını celp edeceği miktarını belirleyen birkaç önemli rivayeti burada zikir edilecektir.
  1. İmam Sadık (s.a.a); “koku kollanan (namaz kılarken) bir kimsenin iki rekât namazı, koku kollanmayanın yetmiş rekatından daha değerli olduğunu” söylemiştir.[2]  
  2. İmam Sadık (a.a.) misvak kollanmanın on iki özelliği (eseri) var olduğunu buyurmuştur:  peygamberin sünnetidir;  ağzı temizliyor; gözün aydınlığını artırıyor; Allahın hoşnutluğuna sebep oluyor; dişleri beyazlatıyor; dişlerin düşmesine ve düzleşmesine engel oluyor; diş etlerini muhkem ediyor; iştahı açıyor; balgamı yok ediyor; insanın hafızasını güçlendiriyor; iyililerin katlanmasına neden oluyor; Allahın meleklerini şad ediyor.[3]      
  3. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurmuş: “Allah resulü (s.a.a) başı sidir ile yıkıyordu ve şöyle buyuruyordu: başınızı sidir ile yıkayınız. Zira her melek ve gönderilen her peygamber sidir’in temizleyici olanlardan saymışlardır. Her kim sidir yaprağıyla başını yıkarsa yetmiş gün şeytanın vesveseleri ondan uzak kalıyor. Yetmiş gün şeytan kendisinde uzak kalan bir kimse günah işlemez. Günah işlemeyen bir kimse cennete girer”.[4]   
  4. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuş: “çok aynaya bakan ve her bakışta Allaha şükür eden bir gence Allah cenneti vacip eder”,[5]
  5. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuş: “her kim Perşembe günü; yani Cuma akşamında mescidi süpürür ve tozunu dışarı atarsa hata eğer onun yaptığı bu iş göz sürmesi kadar olsa bile Allah onun günahlarını bağışlayacaktır”.[6]
Bu rivayetlerin toplamından anlaşılıyor ki Allah u Teâlâ temizliği ve paklığı seviyor ve ondan hoşnut oluyor. Pak ve temiz olana da sevap veriyor, onu cennete götürüyor. Elbette temiz olan genç mümin olması gerekiyor. 
 

[1] Neraki, Molla Ahmet, “Miracu’s – sade”, s. 838, Kum: Hicret, baskı, 6, 1387, ş.
[2] Şeyh Saduk, Muhammed b. Ali, “Sevabul – Amal ve İkabul - Amal”, s. 40, Kum: daru’r – rezi, baskı, 1, 1406. 
[3] Age., s. 18.
[4] Age., s. 20
[5] Age., s. 25
[6] Age., s. 31
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar