Ətraflı axtarış
Baxanların
6427
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/19
Sualın xülasəsi
Həzrət Məryəm və Asiyə necə və hansı zamanda dünyadan getmiş, harada torpağa tapşırılmışdır?
Sual
Həzrət Məryəm və Asiyə necə və hansı zamanda dünyadan getmiş, harada torpağa tapşırılmışdır?
Qısa cavab

Firon Asiyənin imanından xəbərdar olduqda onu bu işdən çəkindirir və israrla deyirdi ki, Musanın dinindən qayıt, onun Allahını boşla. Lakin bu imanlı qadın Fironun istəklərinə təslim olmurdu. Axırda Fironun göstərişi ilə yandırıcı günün altında onun əllərini və ayaqlarını yerə mıxladılar və böyük bir daşı onun sinəsinə qoydular, axırda şəhid oldu.

Həzrət Asiyənin qəbri Misirdədir.[i] Mövcud tarixi mənbələrdə aparılan tədqiqatlara əsasən, onun neçə yaşında vəfat etməsi barədə bir şey tapmadıq.

Kitabi-müqəddəsdə yazılanların əksinə olaraq islami mənbələrdə həzrət Məryəm İsa (əleyhiməs-salam)-ın həyatda olduğu zaman və 51 (və ya 63) yaşında dünyadan getmiş və həzrət İsa ona qüsl vermişdir.[ii] Həzrət Məryəmin qəbri Beytul-muqəddəsdədir.

 


[i] Yaqut Həməvi, Şəhabuddin Əbu Əbdillah Yaqut ibni Əbdillah, “Möcəmul-buldan”, 5-ci cild, səh. 142, “Darus-sadir”, Beyrut, 2-ci çap, 1995-ci miladi il

[ii] Kuleyni, Məhəmməd ibni Yəqub, “Əl-kafi”, 1 cild, səh. 459, hədis 4, “İslamiyyə” nəşriyyatı, Tehran, 2-ci çap, 1362-ci şəmsi il; Məclisi, Məhəmməd Baqir, “Biharul-ənvar”, 43-cü cild, səh. 206, 1404-cü il, “Vəfa” müəssisəsi, Beyrut

 

Ətreaflı cavab

Sual iki hissədə verildiyinə görə onun cavabını da iki hissədə təqdim edirik:

a) Həzrət Məryəm (əleyha salam)

Həzrət Məryəmin həyat tarixi dəqiq şəkildə məlum deyildir və onun həyatının incəlikləri barəsində nəzər vermək olmaz. Kitabi-müqəddəsin dediyinə görə həzrət Məryəm İsanın çarmıxa çəkilməsinin şahidi olmuş, onun ölümündən uzun müddət sonra yaşamışdır.[1] Lakin Kitabi-müqəddəsin yazılarının əksinə olaraq islami mənbələrdə həzrət Məryəm İsanın həyatda olduğu zaman 51 (və ya 63) yaşında dünyadan getmiş və həzrət İsa ona qüsl vermişdir.[2] Həzrət Məryəmin qəbri Beytul-muqəddəsdə yerləşir.[3]

Həzrət Məryəmin neçə yaşında vəfat etməsi barəsində fikir ayrılığı vardır: Bəziləri 51 yaşında,[4] bəziləri isə 63 yaşında vəfat etdiyini demişlər.[5] Amma onun necə vəfat etməsi barəsində düzgün bir rəvayət qeyd olunmamışdır.[6]

b) Həzrət Asiyə (əleyha salam)

Fironun arvadı Asiyə sehrkarlarla mübarizə günündə Musa (əleyhiməs-salam)-ın möcüzələrini gördükdə qəlbi iman nuru ilə oldu və həmin andan Musaya iman gətirdi. O həmişə öz imanını gizlədirdi, lakin Allaha eşq və iman həmişə gizlədilməsi mümkün olan bir iş deyildir. Firon onun imanından agah olduqdan sonra dəfələrlə onu bu işdən çəkindirdi və israr edirdi ki, Musanın dinindən əl çəksin və onun Allahını boşlasın. Lakin bu imanlı qadın Fironun istəklərinə heç vaxt tabe olmadı.

Axırda Fironun göstərişi ilə yandırıcı günün altında onun əllərini və ayaqlarını yerə mıxladılar və böyük bir daşı onun sinəsinə qoydular, axırda şəhid oldu. O, ömrünün axır anlarında belə dua edirdi: “Pərvərdigara! Mənim üçün behiştdə – Öz qonşuluğunda bir ev bina et, məni Firondan və onun əməllərindən xilas et və bu zalım qövmdən mənə nicat ver!”[7]

Allah da bu pak, möminə və fədakar qadının duasını qəbul etdi, onu da Məryəm kimi dünyanın ən yaxşı qadınlarının yanında qərar verdi.[8]

Həzrət Aisyənin qəbri Misirdə yerləşir.[9] Amma onun neçə yaşında vəfat etməsinə gəldikdə isə, mövcud tarixi mənbələrdə apardığımız tədqiqata əsasən bir şey tapmadıq.

Həzrət Məryəm və Asiyənin şəxsiyyəti ilə əlaqədar əlavə məlumat üçün aşağıdakı görünüşlərə baxın:

1. “Dünya qadınlarının Seyyidəsi Fatimə və Məryəm”, sual 23674 (sayt: fa13472)

2. “Həzrət Zeynəb və dünyanın fəzilətli qadınları”, sual 1318 (sayt: 4369)

3. “Həzrət Məryəmin məqamı”, sual 6591 (sayt: 8306)

 


[1] Yuhənna incili, 25:19

[2] “Kafi”, 1-ci cild, səh. 459; “Biharul-ənvar”, 43-cü cild, səh. 206

[3] İbnul-fəqih, Əbu Əbdillah Əhməd ibni Məhəmməd ibni İshaq, “Əl-buldan”, tədqiq: Hadi, Yusif, səh. 146, Beyrut , “Aləmul-kutub”, 1-ci çap, 1996-cı il (1416-cı qəməri il)

[4] İbni Əsir, “Əl-kamilu fit-tarix”, 1-ci cild, səh. 307, “Darus-sadir”, Beyrut, 1385-ci qəməri il

[5] “Nasixut-təvarix”, həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın tərcümeyi-halı, səh. 113, “Porsman” CD-sindən nəqlən.

[6] Məsələn, demişlər: Həzrət Məryəm bir gün səhraya getmişdi. Bir dağın ətəyində yorulub yatdı və orada da dünyadan getdi. Allah behişt hurilərini göndərdi, ona qüsl verdilər. Sonra onun üstünə ağ bir parça saldılar. Həzrət İsa (əleyhis-salam) anasının yanına gedəndə gördü (və elə bildi) ki, yatmışdır və üstündə ağ bir parça vardır. Anasını oyatmağa ürək etmədi, nəhayət anasının namaz və iftar vaxtı keçəndə yavaş-yavaş anasını çağırdı. Cavab eşitmədikdə yaxınlaşıb ucadan çağırdı. Yenə cavab eşitmədi. Parçanı götürdükdə anasının dünyadan getdiyini gördü. Yanar ürəklə, ağlar gözlə anasını götürdü, Beytul-muqəddəsə aparıb dəfn etdi.” (“Qisəsul-ənbiya, yaxud Adəmdən Xatəmə qədər Quran qissələri”, Hüseyn İmad Zadə, “İslam” nəşriyyatı, 1388-ci şəmsi il).

[7] “Təhrim” surəsi, ayə: 11

[8] “Biharul-ənvar”, 13 cild, səh. 164-165; “Əl-kamilu fit-tarix”, 1-ci cild, səh. 183-185

[9] Yaqut Həməvi, Şəhabuddin Əbu Əbdillah Yaqut ibni Əbdullah, “Möcəmul-buldan”, 5-ci cild, səh. 142, “Darus-sadir”, Beyrut, 2-ci çap, 1995-ci miladi il

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Rəf hədisi nədir?
  4749 Hədis elmləri
  Rəf hədisi, Peyğəmbərdən (s) iki hədisin ünvanıdır. Onlardan birinin mənası məxsus vəziyyətdə İslam dinində təklifin və ya mükəlləfin bəzi işlərindən təklifi və bəzi təsirlərin götürülməsi və başqa birisi isə müəyyən şəxslərə təklifin və bəzi hökmlərin inkar olunmasına aiddir.Birinci hədis, şiənin keçmiş və müasir mötəbər mənbələrinin ...
 • Səhraların yaranmasının fəlsəfəsi nədir?
  3868 Qədim kəlam
  1. Allah, Özünün xəlq etdiyi hər bir şeyi: asimanı və yeri, dağları və dəryaları, meşələri və səhraları... müəyyən məsləhət və faydalar əsasında xəlq etmişdir. Onların xilqəti haqdır və onda batilə əsla yer yoxdur.[1] Lakin bəşər övladı bu məsləhətləri dərk etməkdə acizdir. Meşələr və dəryaların ...
 • Şərab kimi Haram əşyaları satan super marketlərdə işləməyin hökmü nədir?
  5152 Cürbəcür
  Rəhbər bu suala ki, donuz əti konserva fabrikində və gecə klublarında və fəsad mərkəzlərində işləmək və ondan gələn gəlirin hökmü barədə suala cavabında buyurmuşlar: Donuz əti konserva fabrikində və gecə klublarında və fəsad mərkəzlərində və bu kimi Haram işlərdə işləmək cayiz deyildir. (İcazə verilmir) və ...
 • Asdi insanlar da məsum ola bilərlər?
  5777 Qədim kəlam
  İsmət amanda qalmaq, günaha bulaşmaqdan və unutmaqlığa mane olmaq mənasınadır. İsmət müxtəlif dərəcə və mərtəbələrə malikdir. Onun ən yüksək mərtəbəsi ilahi peyğəmbərlərə və övsiyalara məxsusdur. Bu məqamlar Quran nəssinə və rəvayətlərə əsasən ancaq onların barəsində isbat edilir. Digərləri barəsində isə baxmayaraqki, bir ...
 • İmam Əlinin(ə) Allahın bəzi hökmləri haqqında sakit qalmasından məqsədi nədir? Və nə üçün buyurdu onları tapmaq üçün özünüzü zəhmətə salmayın?
  4194 Təfsir
  İmam Əli (ə) bu sözündə buyurur: Allahın hökmlərindən və maarifdən bəyan etdiyi şeylər, həqiqətin hamısı deyil, bəlkə bir şeylər var ki, Allah onları vəzifə olaraq insanlar üçün təyin etməyib və onlar barədə sakitliyi seçibdir; axirət üçün faydasız olan dəqiq məlumatların vəzifəsi kimi: Çünki Allah unutqanlıq üzündən, sakitçiliyə təyin etməyib; ona ...
 • Namazı tərk etmək orucu batil edirmi?
  2873 کلیات
  İslamın bütün hökmləri insanın kamala yetməsi və inkişafı üçün nəzərdə tutulmuşdur onların hər birinə əməl etmək insanın özünə faydası var. Bütün bu qanunlar topolumu bir yerdə tam əməl olunduqda insana nəticə verə bilər. Belə olan surətdə namazsız oruc və orucsuz namaz təbii ki lazım olan nəticəsi olmaz. ...
 • Modern dünyada dinin yol göstərməsi necə təsəvvür olunur?
  4217 Təzə kəlam
  "Din" kəlməsi bütün dinlərə istər səmavi olsun istərsə də olmasın, təhrif olmuş olsun və yaxud təhrif olmamış (İslam) olsun, şamil olur. Bizim əqidəmiz budur ki, İslam dini yalnız buna malikdir ki, bütün dövr və əsrlərdə müsbət yol göstərməyə malikdir; Çünki İslam bütün dinlərin sonuncusu və ən kamil İlahi ...
 • Quran mətnində istifadədə “innə” ilə “ənnə”, “məvəddət” və məhəbbət”, “mulk” və “mələkut” arasında fərq nədir?
  7160 Təfsir
  1.“İnnə” və “ənnə” hərflərinin arsındakı fərqlər bundan ibratədir ki, “innə”-dən (ilk hərfi kəsrə ilə başlayan) həmişə cümlə gəlir. Amma “ənnə” hərfi özündən sonrakı cümləni məsdərə – sözün kökünə tərəf aparır və tək hala dəlalət edir. 2.Quran təfsirçiləri məvəddət və məhəbbət sözlərini ərəbcədən dostluğ mənasında tərcümə edirlər. Zahirdə, ...
 • Nə üçün namazərəb dilində qılınmalıdır?
  4669 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  Cavabı daha aydın anlamaq üçün sualı bir az açıqlamağa ehtiyac duyulur. Əgər sualdan məqsədimiz bu olsa ki, nə üçün namazın sözlərin ayrı bir dilə tərcümə edək və o dildə qılaq bu suala başqa dillər üçün fakt olaraq yerində qalır. Amma sualdan əsas məqsədimiz bu olsa ki, "niyə məhz ərəb dilində ...
 • İstehsal məhsullarının satış qiymətini şəriət hakimi təyin edirmi?
  4220 İqtisad fəlsəfəsi
  İslam iqtisad sistemində bazarda qiymət istehsal-tələbat əsasında təyin olunur, lakin bu bazar hökumətin dəyişkən, şəriətin isə sabit qanunları tərəfindən məhdudlaşdırılır və dövlət tərəfindən ona nəzarət edilir. Əlbəttə, əgər dövlət müəyyən hallarda xüsusi bir qiymət təyin edilməsinin islam və müsəlmanların mənafeyini təmin etdiyini ayırd edərsə, onlara qiymət qoya bilər. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  130425 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  98583 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  80417 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  71632 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  63628 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  39878 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  35469 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  29230 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  28884 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  27213 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...