Ətraflı axtarış
Baxanların
7937
İnternetə qoyma tarixi: 2011/12/25
Sualın xülasəsi
Aya Malik Əştərin əcdadvə övladları tək Allahçı və vilayətçi idilər?
Sual
Aya Malik Əştərin əcdadı tək Allahçı idi? Aya Malik Əştərin övladı var idi ki, özündən sonra onun kimi öz imamının aşiqi olsun?
Qısa cavab

Etibarlı tarix kitablarında Malik Əştərin əcdadını tək Allaha pərəstiş etməsi barəsində ki, "Nəx" və "Məzhəc" tayfalarından və Yəmən torpqalarında olmuşdur, heç bir şey qeyd olunmamışdır.

Tarixdə yalnız buna işarə olunmuşdur ki, Yəməndən ilk İslama üz gətirən tayfalardan olmuşdurlar.

Malik Əştərin iki övladı olmuşdur; İbrahim və İshaq adlarında, İshaq, Kərbəlada İmam Hüseynin (ə) köməkçilərindən olmuş və o həzrətin yanında şəhid olmuşdur; İbrahim isə Muxtar Səqəfinin İmam Hüseynin qanını almaq üçün etdiyi qiyamda onunla şirkət etmiş və qoşun başçılğını layiqincə yerinə keçirmiş və imam Hüseynin (ə) qatillərindən bir çoxunu o cümlədən ibni Ziyadı həlak etdi. Tarix kitablarında İbrahimin beş övladı olduğu qeyd olunmuşdur: Noman, Malik, Məhəmməd, Qasim və Xəvlan, onun övladlarından Qasim və Məhəmməd hədis rəvayətçilərindən olmuşdur.

Ətreaflı cavab

"Malik ibni Əlharis ibni Əbu Yəğus ibn Sələmə ibni Rəbiə ibni əl haris ibni Xərimə ibni Səd ibni Malik ibni Əl- Nəx" Yəmən torpağında olan tanınmış "Nəx" və "Məzhəc" tayfasından dünyaya göz açmışdır.[1]

O İslamdan əvvəl və cahillik dövründə dünyaya gəlmişdir.[2] Amma onun və tayfasının əqidəsi barəsində ki, nə vaxt müsəlman olmuşdurlar, tarix kitablarında heç bir məlumat verilməmiş və heç bir hədis və xəbər bu mövzuda əldə olunmamışdır.[3]

Bəzi tarixçilər ehtimal verirlər. Yəmənin böyük tayfaları o cümlədən "Nəx", "Məzhəc" və "Həmdan" tayfalarının müsəlman olması, hicrətin oluncu ilində Peyğəmbərin İmam Əlini onlara tərəf göndərib İslama dəvət etməsindən sonra dəstə- dəstə İslam gətirmişdirlər.[4] Bu ərəb əsilli ailə Əbu Bəkrin xilafəti zamanı Şam şəhərinə gəlmiş və sonralar isə Kufəyə üz tutmuş və orada yaşamışdırlar. Sonralar isə onlarda böyük bir tayfa yaranmışdır. Malikin nəslindən böyük şəxsiyyətlər o cümlədən Bənu Malik, Bənu İbrahim və başqaları dünyaya gəlmişdir, İndiki dövrdə İraqda böyük və hörmətli nəsillər misal üçün Kaşiful- Ğuta və Ali- Şeyx Rza ailələri Malikin nəslindən sayılırlar.

Tarixdə Malikin iki övladı olduğu qeyd olunmuşdur: İshaq və İbrahim. İshaq Kərbəlada İmam Hüseynin vəfalı əshablarından olmuş və həbib ibni Məzahirdən sonra döyüş meydanına getmiş və orada şəhid olmuşdur.[5]

Malik Əştərin digər oğlu İbrahim şücaətli, şiə və Əhli- beyt aşiqi olmuşdur. O şiə olmağında möhkəm və payidar idi, nəin ki, atasının ruhiyyəsi və əxlaqından bəhrələnmiş bəlkə vücud və surətinin oxşarlığında da Malik kimi idi.[6] Sünni alimi Zəhəbi onun barəsində yazır: İbrahim atası kimi qəhrəman böyük şəxsiyyət və məqam sahibi idi.[7]

İbrahim Muxtar Səqəfinin qan alma qiyamında iştirak etmiş və Muxtarın qoşunlarından birində qoşun rəhbərliyini öz öhdəsinə götürmüşdür. O öz şücaətiylə əhli beyt düşmənlərini məğlub edib imam Hüseynin (ə) qatillərindən bir çoxunu öz cəzasına çatdırdı. O ibni Ziyadın hicrətin 67- ci ili Muhərrəm ayının onu həlak etdi.[8]

Tarix kitablarında İbrahimdən beş övladın adını müşahidə etmək mümkündür: Noman, Malik, Məhəmməd, Qasim və Xəlvan. İbrahimin övladlarından Məhəmməd və Qasim hədis rəvayətçisi olmuşdurlar.[9]

Əlavə məlumat üçün bax: Əmin, Seyyid Möhsin, Əyanuş- şiə, cild 2, səh 200, Darul- Təarif lil- mətbuat, Beyrut, 1406, hicri qəməri.[1] - Əl- Ələmi Əl- hairi, Məhəmməd Hüseyn, Dairətul- məarif, əl- Şiəyyətul- Ammə, cild 16, səh 40, ikinci çap, Əl- Ələmi lil- mətbuat müəssisəsi, Beyrut 1413; Əl- Əmin, Seyyid Möhsün, Əyanuş- şiə, cild 9, səh 38. Darul- Təaruf lil- mətbuat, Beyrut, 1403.

[2] - Əz- Zərkəli, Xeyruddin Əl- əlam, cild 5, səh 259, beşinci çap, Darul- elm, Beyrut.

[3] - Bax: Əl- həkim, Seyyid Məhəmməd Rza, Malik Əl- Əştər, səh 33, birinci çap, Əlməktəbətul- heydəriyə. Qum 1427.

[4] - Bax. Məhəmmədi Reyşəhri, Məhəmməd Malik Əştər, səh 19, ikinci çap, pəyame azadi intişaratı, Tehran 1372.

[5] - Məhəmmədi Reyşəhri, Malik Əştər, səh 188.

[6] - Əl- Ələmi Əl- hairi, Məhəmməd Hüseyn, Dairətul- Məarif Əşşiyətul- Ammə, cild 2, səh 131.

[7] - Zəhəbi, Seyri Əlamun- nubəla, cild 4, səh 35, doqquzuncu çap, Əl- risalə müəssisəsi, Beyrut, 1413.

[8] - İbni Əsir, Əl- Kamil- fil- tarix, cild 4, səh 264, yazan Nəzəri Munfərid, Əli Qisseye Kərbəla, səh 670, altıncı çap, Sudur nəşriyyatı, Qum 1379.

[9] - Bax: Mahmud, Təhqiqi dər zendeqaneye Maliki Əştər, ruznameye risalət şomareye 6054, 1385/10/16.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

انسان و اختیار

Təsadüfi suallar

 • Lobsterin, dərya sədəflərinin və su ulduzunun yeyilməsi haramdırmı?
  6731 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  Lobsteri,[1] dərya sədəflərini və su ulduzunu yemək haramdır. Dini mənbələrdə heyvanların ətinin halal və ya haram olması barəsində külli qayda-qanunlar və müxtəlif meyarlar mövcuddur. Məsələn, quruda yaşayan heyvanlar üçün bir sıra qayada-qanunlar və meyarlar, dəryada yaşayan heyvanlar üçün başqa meyarlar, quşlar üçün daha başqa meyarlar ...
 • Amerka və İngilis müşriklərdən hesablanırlar? Və müşrilərdən bəraət mərasimində yer alırmı?
  5652 حج و عمره 2012/09/10
  Müşrik o şəxsə deyilir ki, Allaha şərik qoşar. Məsihilər təslisə (müstəqil şəkildə üçlük pərəstiş) inanırlar, Yəhidilərin bəzisi Üzeyri Allahın oğlu bilirlər, bunların hər ikisi İlahinin zatında tərkibə səbəb olur. Bir halda ki, Allah mürəkkəb deyil tam kamil və bəsit bir varlıqdır. Buna xatir Amerkanın və İngiltərənin xalqının ...
 • Aya imam Hüseyn (ə) rəvayətdə ərəb və əcəm arasında fərq qoymuşdur və əcəmləri təhqir etmişdir?
  8433 Hədis elmləri 2011/10/08
  İşarə etdiyiniz rəvayət əba Əbdillah (ə)- dan yəni İmam Sadiq (ə)- dandır. (İmam Hüseyn (ə) yox) ki, buyurur: Biz Qureyş tayfasındanıq və bizim şiələrimiz ərəb düşmənlərimiz isə əcəm. Bu rəvayət zahirdə olan mənası (ki, ərəb və əcəm sözlərindən məqsəd həmin tanınmış əcdadları olsun) istər dəlalət istərsə də sənəd nəzərindən düzgün ...
 • Нәјә ҝөрә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына ҝөрә дуа едирик?
  5663 Qədim kəlam 2010/11/22
  Һикмәт вә сәбәбини дәгиг билмәсәк дә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына дуа етмәк шәриәтин ҝөстәришләриндән сајылыр. Онлардан бир нечәсинә ишарә едирик;1.О һәзрәтин әзиз вүҹудунун саламатчылына дуа етмәк Һәзрәтин сағламлығына сәбәб олан амилләрдән биридир. Аллаһ-таала билир ки, ...
 • Təqva nədir?
  14186 Nəzəri əxlaq 2012/01/08
  Təqva saxlayan və çəkindirən daxili bir qüvvədir ki, insanın vücudunda yaranır və onu qeyri qanuni işləri yerinə yetirməyin qarşısında qoruyur. Kamil təqva odur ki, haramlar və günahlardan uzaqlaşmaqdan əlavə, günaha və harama oxşarlardanda çəkinilsin. Təqva mərhələlərə, şaxələri və bir sıra nəticələrə malikdir ki, geniş cavabda onlar haqqında məlumat veriləcək. ...
 • Бәшәрин Аллаһы танымасы мүмкүндүрмү? Мүмкүнсә, һансы һәддә гәдәр вә бу танымағын дәјәри нәдир?
  8774 Qədim kəlam 2010/06/13
  Инсан мүхтәлиф јолларла Аллаһы таныја биләр. Бу маариф, ола билсин ја әгли, ја да гәлби јолла олсун. Бәзән философлар вә һикмәт саһибләри һүсули елм (инсанын беш дәрк гүввәси васитәси илә әлә ҝәтирдији елм), һисс вә әгл васитәси илә Аллаһ-таалаја елми әлә ҝәтирирләр. Бәзи ...
 • Nə üçün Allahın sifətlərinin içərisində yalnız ədalət sifəti üsuliddindən hesab edilir?
  7229 Qədim kəlam 2011/11/14
  Şiənin əqaidi tovhid, ədalət, məad, nübuvvət və imamətdən təşkil olunmuşdur. Baxmayaraq ki, ədalət Allahın sifətlərindən biridir və tovhid bəhsində izah edilmlədir. Lakin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən ayrıca izah edilir. Amma əhəmiyyətli olmasının səbəb ondan ibarətdir ki, ədalət sifəti ədliyyə (şiə və mötəzilə) kəlamı ...
 • Muxtar Səqəfi qəlbən Əbu Bəkrə və Ömərə məhəbbət bəsləyirdimi? Nə üçün Kərbəlada imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ı müdafiə etməmişdi?
  22900 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Muxtarın barəsində hədis kitablarında gələn rəvayətlər iki qisimdir: bəzi rəvayətlərdə o təriflənir, bəzilərində isə məzəmmət olunur. Hədis və rical alimləri Muxtarın barəsində olan hədislərlə qarşılaşarkən əksər hallarda onu tərifləyən rəvayətlərə üstünlük vermiş və bunun müqabilində olan rəvayətlərlə əlaqədar müxtəlif nəzəriyyələr irəli çəkmişlər.Mərhum Məclisi Muxtarın nicat tapması ilə əlaqədar deyilən ...
 • Məsihilərlə evlənməyin şərt və hökmləri hansıdır?
  7156 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/27
  İslam nəzərindən, məsihilər kitab əhlindəndirlər. Şiənin təqlid mərcələrinin nəzərinə əsasən, müsəlman qadın onlarla evlənə bilməz. həm daimi evlilik həm də müvəqqəti evlilik. Müsəlman kişi də kitab əhlindən olmayan kafir qadınlarla daimi ya müvəqqəti evlənə bilməz. Amma müsəlman kişilərin kitab əhli qadınlarıyla müvəqqəti evlənməsi barəsində möhkəm nəzər icazəli olma və daimi ...
 • İmam Hüseyn (ə)ın Rüqəyyə adında qızı vardımı?
  15687 تاريخ بزرگان 2011/12/25
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160346 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146510 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115636 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  106842 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89232 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  88464 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52161 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41671 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  40854 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40516 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...