جستجوی پیشرفته
بازدید
6545
آخرین بروزرسانی: 1395/10/12
خلاصه پرسش
امام حسین(ع) در مسیر حرکت خود از مکه به عراق از چه مسیرهایی عبور کردند؟
پرسش
امام حسین(ع) در مسیر حرکت خود از مکه به عراق از چه مسیرهایی عبور کردند؟
پاسخ اجمالی
پیش از بیان منزلگاه‌هایی که امام حسین(ع) در مسیر حرکت خود از مکه به عراق آنها را پیمود، باید به این نکته توجه داشت که در این تحقیق، نام منازلی معرفی می‌شود که در منابع معتبر و قابل استناد حدیثی و تاریخی از آنها یاد شده است؛ چون از منازل دیگری نیز نام برده‌اند که به سختی می‌توان در منابع روایی و تاریخی قابل استناد، گزارشی از آنها مشاهده کرد؛ مثل أقساس.
در همین راستا؛ مناطقی که امام حسین(ع) در مسیر حرکت خود از مکه به عراق آنها را پیمود تا به کربلا رسید عبارتند از:
1. بستان «ابن معمّر»؛[1] 2. تنعیم؛[2] 3. صفاح؛[3] 4. ذات عرق؛[4] 5. خزیمیه؛[5] 6. حاجِر بَطن الرُمّة؛[6] 7. زرود؛[7] 8. ثعلبیه؛[8] 9. شقوق؛[9] 10. زُباله؛[10] 11. بَطن عَقَبه؛[11] 12. شراف؛[12] 13. ذو حسم؛[13] 14. عُذَیب هجانات؛[14] 15. رُهَیمه؛[15] 16. قصر بنی مقاتل؛[16] 17. نینوا (کربلا).[17] و همان‌گونه که می‌دانیم حضرتشان در همین سرزمین ماندند تا حادثه عاشورا پیش آمد.
 

[1]. سبط بن جوزی‏، تذکرة الخواص من الأمة فی ذکر خصائص الأئمة، ص 217، قم، منشورات الشریف الرضی‏، چاپ اول، 1418ق؛ ابو الفرج اصفهانى‏، على بن الحسین، مقاتل ‏الطالبیین، ص 380، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
[2]. شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 2، ص 68، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق؛ دینورى‏، ابو حنیفه احمد بن داود، الاخبار الطوال، ص 245، قم، منشورات الرضى، 1368ش؛ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج 3، ص 164، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1417ق.
[3]. أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 164 – 165؛ خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین(ع)، ج ‏1، ص 319، قم، انوار الهدى‏، چاپ دوم‏، 1423ق‏.
[4]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 69؛ سید بن طاوس، اللهوف فی قتلی الطفوف، ص 69، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1348ش؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 165.
[5]. ابن اعثم کوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، ج ‏5، ص 70، بیروت، دارالاضواء، 1411ق؛ خوارزمی، مقتل الحسین(ع)، ج ‏1، ص 323 – 324.
[6]. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ‏2، ص 70؛ طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏1، ص 446، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1417ق؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 166.
[7]. مقتل الحسین(ع)، ج ‏1، ص 327؛ تسلیة المجالس، ج ‏2، ص 238 – 239.
[8]. اللهوف، ص 70؛ ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب(ع)، ج ‏4، ص 95، قم، علامه، چاپ اول، 1379ق؛ ابن نما حلی، جعفر بن محمد، مثیر الأحزان، ص 44، قم، مدرسه امام مهدی، چاپ سوم، 1406ق.
[9]. مناقب آل أبی طالب(ع)، ج ‏4، ص 95.
[10]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 75؛ اللهوف، ص 73؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 168 – 169.
[11]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 76؛ إعلام الورى، ج ‏1، ص 447 – 448.
[12]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 76 - 78؛ مناقب آل أبی طالب(ع)، ج ‏4، ص 95 – 96؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 169 – 170.
[13]. مقتل الحسین(ع)، ج ‏1، ص 329؛ مثیر الأحزان، ص 44.
[14]. أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 171 – 172.
[15]. شیخ صدوق، الامالی، ص 153 – 154، تهران، کتابچی، چاپ ششم، 1376ش.
[16]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 81 – 82؛ مقتل الحسین(ع)، ج ‏1، ص 324 – 325.
[17]. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ‏2، ص 83 – 84 و 87؛ أنساب الأشراف، ج ‏3، ص 176.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها