Carian Terperinci
Pengunjung
4959
Tarikh Kemaskini 2011/01/17
Ringkasan pertanyaan
Apakah hukumnya apabila kami memilih salah seorang marja’ taklid dari tujuh marja’ taklid yang diperkenalkan oleh Agensi Perguruan Hauzah (Jamiah al-Mudarrisin) tanpa mengetahui ‘alamiyah-nya?
soalan
Salah seorang pelajar agama yang dikirim oleh hauzah ke daerah kami berkata: “tidak cukup sekadar bergantung kepada tujuh orang marja’ taklid sahaja seperti mana yang telah dikenalkan oleh Agensi Perguruan Hauzah (Jamiah al-Mudarrisin) bagi menetapkan a'lam (yang paling alim) salah seorang dari mereka bagi tujuan taklid, dan kita harus lebih membuat kajian lagi supaya dapat menentukan ‘alamiyah kemudian bertaklid kepadanya. Karena seluruh marja’ agung telah memberikan fatwa bahawa mukallid harus bertaklid kepada yang lebih pandai (a’lam). Apakah perkara yang disampaikan pelajar tersebut benar? Jika benar, bagaimana pula hukum taklid kami (tanpa mengetahui kelebihpandaian -a’lamiyah- mereka) kepada salah seorang marja' yang tujuh tersebut?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Salah satu jalan untuk mengenal mujtahid yang a'lam (lebih pandai) adalah melalui penentuan yang dilakukan oleh sekumpulan ahli-ahli ilmuan tentang mujtahid dan kealiman seseorang mujtahid, yang mana dengan itu, muqallid menyakini ucapan-ucapan mereka, dan dapat membenarkan kemujtahidan seseorang serta kealimannya.[1]

Pada masa dewasa ini, sebahagian dari guru-guru hauzah Ilmiah Qum (sebagai tenaga pakar dan ahli dalam masalah agama) telah memperkenalkan beberapa orang dengan kelayakan yang diperlukan sebagai marja’ taklid, dimana setiap muslim boleh memilih salah satu dari mereka sebagai marja’ taklidnya. Dan seluruh amalannya harus dikerjakan berdasarkan kitab Taudhi al-Masâ’il (Kitab Himpunan Fatwa) marja yang diikutinya.

Oleh karena itu, apabila Anda sebelumnya telah mendapatkan keyakinan terhadap apa yang telah diperkenalkan oleh sebahagian guru-guru dan mujtahid-mujtahid Hauzah Ilmiah Qum tentang beberapa orang yang telah memiliki kelayakan yang diperlukan sebagai marja’ taklid  dan meyakini bahawa mereka semua berada dalam satu garisan dari sudut kealimannya (sama tahap ilmiah), dan anda telah bertaklid kepada salah seorang dari mereka sebagai marja’ taklid, maka amalan-amalan Anda terdahulu adalah sah dan dengan demikian Anda telah menunaikan tanggugjawab anda. Demikian juga, jika anda masih tetap yakin terhadap a’lamiyah  marja’ taklid  anda, maka anda harus melanjutkan taklid kepadanya, sebaliknya jika anda tidak yakin lagi terhadap a’lamiyah marja’ tersebut, maka ketika itu, anda harus lebih banyak membuat penelitian dan mendapatkan yang a’lam (lebih unggul dalam keilmuan).

 

Untuk informasi lebih jauh, sila rujuk kepada beberapa indeks di bawah ini:

Indeks: Memilih marja’ taklid yang a’lam (lebih pandai), pertanyaan 1657 (site 1820)

Indeks: Penelitian kembali untuk memilih marja’ taklid a’lam, pertanyaan 1848 (site: 1833)

Indeks: Hukum tidak menjaga batasan-batasan syar’i dalam memilih marja’ taklid a’lam, pertanyaan 553 (site: 603)

Indeks: Mengganti marja’ taklid, pertanyaan 3309 (site: 3867)

Indeks: Bolehnya berpindah dari marja’ taklid yang hidup kepada marja’ taklid lainnya, pertanyaan 2282 (site: 2390)

Indeks: Mujtahid a’lam dan bagaimana berpindah dari non-a’lam, pertanyaan 2077 (site: 2542)

Indeks: Memilih marja’ taklid, pertanyaan 2820 (site: 3024)[1]. Taudhi al-Masail (al-Mahsyah li al-Imam al-Khomeini), jil. 1, hal. 15. Jelas bahawa yang dimaksud dengan orang berilmu di sini adalah alim terh-adap ilmu-ilmu Islam.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah terdapat pertentangan antara kebebasan manusia dan penutupan Tuhan terhadap mata hati para pendosa?
  8155 Teologi Klasik
  Terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tertutupnya mata hati, penglihatan, dan pendengaran orang-orang kafir, kaum munafik, kelompok sesat dan penyimpang, para pendosa dan penjenayah.“Khatm” dan “thab’e’” bermakna tutup, mencap, mengukir, mencetak dan membentuk sesuatu dalam bentuk yang tertentu. “Qalb” terkadang digunakan untuk ...
 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  8625 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah (s.w.t) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian (shuhūd) ...
 • Apakah Waliyul faqīḥ itu lebih utama dibandingkan malaikat?
  6738 شرائط و خصوصیات ولی فقیه
  Wilāyatul Faqīḥ pada zaman keghaiban seperti sekarang ini, merupakan penerus Wilāyah Nabi Muhammad (s.a.w) dan para imam maksum (a.s). Dengan kata lain, Wilāyatul Faqīḥ itu berasal dari sumber Wilāyah Nabi (s.a.w) dan wilāyah para Imam maksum (a.s). Seorang Walī Faqīḥ memiliki ...
 • Apakah bulu landak, yang tercabut dari landak itu diketagorikan sebagai bangkai...?
  8775 Bangkai
  Secara umum; bagian-bagian tubuh bangkai yang tidak memiliki ruh seperti wol, rambut, bulu halus, gigi (pada binatang selain anjing dan babi) adalah suci[1] dan tidak dihukumi sebagai bangkai.[2] Apabila daging atau sesuatu lainnya yang memilikih ruh terpisah dari badan ...
 • Apa yang dimaksudkan pernyataan ‘buta di akhirat’?
  19537 Tafsir
  Yang dimaksud dengan buta di hari akhirat dalam ayat, “Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, nescaya di akhirat (nanti) ia akan buta (pula) dan lebih sesat dari jalan (yang benar).” (Qs. Al-Isra [17]:72) dan ayat
 • Apakah Imam ‘Ali (a.s) memiliki isteri yang lain selama Sayidah Zahra (a.s) masih hidup?
  6011 تاريخ بزرگان
  Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kitab-kitab sejarah bahawa isteri pertama Amirul Mukminin Ali (a.s) adalah Sayidah Fatimah. Di zaman hayat Sayidah Zahra, Imam ‘Ali (a.s) tidak menikah dengan wanita lain. Oleh kerana salah satu wasiat Hadhrat Zahra (a.s) iaitu beliau hendaklah menikah dengan Amamah binti ‘Ash yang pada hakikatnya ...
 • Apakah manusia dapat mengenal Tuhan? Hingga batasan mana dan bagaimana nilai pengenalan ini?
  10936 Teologi Klasik
  Manusia dapat mengenal Tuhan melalui berbagai-bagai jalan. Makrifat ini mungkin dicapai melalui jalan akal atau jalan hati. Terkadang sebagaimana yang dilakukan para philosofi yang mana untuk mencapai tujuannya mereka akan berargumen melalui jalan ilmu Husuli –ilmu yang dihasilkan melalui jalan pancaindera- dan ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  6186 Teologi Baru
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Apa yang dimaksudkan fizik dan metafizik? Dan bagaimana hubungan yang terjalin di antara keduanya?
  37397 Falsafah Islam
  Fizik bermakna tabiat-tabiat semulajadi yang bertentangan dengan ilahiyyat (teologi) dan riyadhiyyat (matematik). Adapun metafizik dalam makna falsafahnya hari ini adalah sebuah ilmu yang membahaskan tentang maujud selaku maujud (bima huwa maujud). Trans-fizik atau mâ warâ ṭabiat merupakan sebuah ilmu yang mengulas tentang masalah Tuhan dan pelbagai kewujudan. Namun hubungan yang ...
 • Mengapa diat wanita satu perdua diat lelaki?
  6041 Huquq Dan Ahkam
  Berdasarkan pembelajaraan ilmu hukum hakam (fiqh) dan sejarah, “diat” merupakan sebuah masalah ekonomi yang disyariatkan dengan tujuan untuk menebus kerugian yang dideritai oleh mangsa. Dari sisi lain, masyarakat ideal yang ingin diwujudkan Islam ialah meletakkan inti kegiatan-kegiatan perekonomian di bahu lelaki. Ertinya dengan satu pandangan ...

Populer Hits