Carian Terperinci
Pengunjung
4302
Tarikh Kemaskini 2011/01/17
Ringkasan pertanyaan
Apakah hukumnya apabila kami memilih salah seorang marja’ taklid dari tujuh marja’ taklid yang diperkenalkan oleh Agensi Perguruan Hauzah (Jamiah al-Mudarrisin) tanpa mengetahui ‘alamiyah-nya?
soalan
Salah seorang pelajar agama yang dikirim oleh hauzah ke daerah kami berkata: “tidak cukup sekadar bergantung kepada tujuh orang marja’ taklid sahaja seperti mana yang telah dikenalkan oleh Agensi Perguruan Hauzah (Jamiah al-Mudarrisin) bagi menetapkan a'lam (yang paling alim) salah seorang dari mereka bagi tujuan taklid, dan kita harus lebih membuat kajian lagi supaya dapat menentukan ‘alamiyah kemudian bertaklid kepadanya. Karena seluruh marja’ agung telah memberikan fatwa bahawa mukallid harus bertaklid kepada yang lebih pandai (a’lam). Apakah perkara yang disampaikan pelajar tersebut benar? Jika benar, bagaimana pula hukum taklid kami (tanpa mengetahui kelebihpandaian -a’lamiyah- mereka) kepada salah seorang marja' yang tujuh tersebut?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Salah satu jalan untuk mengenal mujtahid yang a'lam (lebih pandai) adalah melalui penentuan yang dilakukan oleh sekumpulan ahli-ahli ilmuan tentang mujtahid dan kealiman seseorang mujtahid, yang mana dengan itu, muqallid menyakini ucapan-ucapan mereka, dan dapat membenarkan kemujtahidan seseorang serta kealimannya.[1]

Pada masa dewasa ini, sebahagian dari guru-guru hauzah Ilmiah Qum (sebagai tenaga pakar dan ahli dalam masalah agama) telah memperkenalkan beberapa orang dengan kelayakan yang diperlukan sebagai marja’ taklid, dimana setiap muslim boleh memilih salah satu dari mereka sebagai marja’ taklidnya. Dan seluruh amalannya harus dikerjakan berdasarkan kitab Taudhi al-Masâ’il (Kitab Himpunan Fatwa) marja yang diikutinya.

Oleh karena itu, apabila Anda sebelumnya telah mendapatkan keyakinan terhadap apa yang telah diperkenalkan oleh sebahagian guru-guru dan mujtahid-mujtahid Hauzah Ilmiah Qum tentang beberapa orang yang telah memiliki kelayakan yang diperlukan sebagai marja’ taklid  dan meyakini bahawa mereka semua berada dalam satu garisan dari sudut kealimannya (sama tahap ilmiah), dan anda telah bertaklid kepada salah seorang dari mereka sebagai marja’ taklid, maka amalan-amalan Anda terdahulu adalah sah dan dengan demikian Anda telah menunaikan tanggugjawab anda. Demikian juga, jika anda masih tetap yakin terhadap a’lamiyah  marja’ taklid  anda, maka anda harus melanjutkan taklid kepadanya, sebaliknya jika anda tidak yakin lagi terhadap a’lamiyah marja’ tersebut, maka ketika itu, anda harus lebih banyak membuat penelitian dan mendapatkan yang a’lam (lebih unggul dalam keilmuan).

 

Untuk informasi lebih jauh, sila rujuk kepada beberapa indeks di bawah ini:

Indeks: Memilih marja’ taklid yang a’lam (lebih pandai), pertanyaan 1657 (site 1820)

Indeks: Penelitian kembali untuk memilih marja’ taklid a’lam, pertanyaan 1848 (site: 1833)

Indeks: Hukum tidak menjaga batasan-batasan syar’i dalam memilih marja’ taklid a’lam, pertanyaan 553 (site: 603)

Indeks: Mengganti marja’ taklid, pertanyaan 3309 (site: 3867)

Indeks: Bolehnya berpindah dari marja’ taklid yang hidup kepada marja’ taklid lainnya, pertanyaan 2282 (site: 2390)

Indeks: Mujtahid a’lam dan bagaimana berpindah dari non-a’lam, pertanyaan 2077 (site: 2542)

Indeks: Memilih marja’ taklid, pertanyaan 2820 (site: 3024)[1]. Taudhi al-Masail (al-Mahsyah li al-Imam al-Khomeini), jil. 1, hal. 15. Jelas bahawa yang dimaksud dengan orang berilmu di sini adalah alim terh-adap ilmu-ilmu Islam.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong jelaskan aliran Shaykhiyyah dan pendirinya Shaykh Ahmad Ahsai?
  4888 تاريخ بزرگان
  “Shaykhiyyah” (شيخية) adalah suatu firqah di mana pengasasnya ialah Shaykh Ahmad Ihsa’i. Shaykh Ahmad lahir di kota Ahsā’ pada tahun 1166 H dan pada tahun 1186 H berangkat ke Karbala dan mengikuti sesi kuliah ulama-ulama Syi’ah. Dalam perjalanannya ke Iran dengan tujuan menziarahi Imam Ridha (a.s), ...
 • Mengapa Syiah memiliki keyakinan terhadap masalah imāmah dan para imam secara khusus?
  9049 کلیات
  Nampaknya yang anda maksudkan dari pertanyan ialah bagaimana kita dapat meyakini dan memahami peribadi imam. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan anda seharusnya terlebih dahulu kami menjawab pertanyaan mengapa kita harus meyakini masalah imāmah? Imāmah dalam Islam memiliki nilai penting dan merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan manusia menuju ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  11577 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Bagaimana hubungan antara kehendak Ilahi dan keinginan manusia?
  15118 Teologi Klasik
  Manusia adalah kewujudan yang Mumkin  (iaitu kewujudan yang possible, iaitu ia boleh ada ketika ada penciptaanya dan boleh tiada ketika tiada penciptanya. Hubungan wujud dengan tidak wujud baginya adalah sama) yang mana hakikat wujud dan seluruh dimensi keberadaannya bersumber dari Allah Swt. Allah Swt dengan ...
 • Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam dasar-dasar agama (ushuluddin)?
  8159 Teologi Klasik
  Di dalam ilmu kalam,keadilan dibahaskan dan dikaji dengan seluruh pengertiannya. Akan tetapi kebanyakan dari pengertian yang mendapat kritikan dan menjadi sebab terpisahnya golongan Adliah (Imamiyah dan Mu’tazilah) dari golongan Asyairah, ...
 • Apakah solat tarawih yang menjadi popular dalam mazhab Ahli Sunnah dengan berbagai cara perlaksanaannya mendapat tempat di dalam mazhab Ahlul Bait (a.s)?
  5697 وضو، اذان و نماز
  Mereka (mazhab Ahli Bait) menyatakannya sebagai solat nāfilah iaitu didirikan setelah solat isya di setiap malam bulan Ramadhan.[1] Ahli Sunnah telah memulakan solat ini secara berjemaah atas arahan khalifah kedua mereka.[2] Sebagaimana yang anda sebutkan, jumlah rakaatnya berbeza.[3] ...
 • Apakah syaitan (Iblis) berasal dari golongan malaikat atau jin?
  22838 Tafsir
  Berkenaan syaitan samada ia berasal dari golongan malaikat atau jin, terdapat berbagai pendapat.Sumber perbezaan pendapat ini, berhubung peristiwa penciptaan Nabi Adam As dimana para malaikat sujud kepada Adam As atas perintah Tuhan namun syaitan tidak melakukan hal yang sama.Sebahagian berkata ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  8248 Teologi Klasik
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Tolong jelaskan asas pemikiran Syiah dan ciri-cirinya?
  11222 کلیات
  Asas pemikiran Syiah dan seluruh sumber maʻārif (jamak bagi perkataan pengetahuan) Syiah adalah al-Qur'an. Syiah melihat seluruh zahir ayat-ayat Al-Qur’an, perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi (s.a.w) sebagai hujjah. Selanjutnya Syiah juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di samping al-Qur'an menjelaskan ...
 • Apa yang menjadi material primer pembentuk alam semesta ini? Bagaimana pandangan al-Qur\'an dan riwayat berkenaan masalah ini?
  6965 آسمان و زمین
  Pandangan paling tepat yang diajukan oleh ahli-ahli fizik, berkenaan dengan unsur asli pembentukan material primer alam semesta ialah alam material pada awalnya terbentuk daripada unsur sodium padat yang menghuni sebuah ruang. Hal ini terjadi pada masa-masa yang sangat jauh sekitar 13 bilion tahun yang silam. Akibat ledakan ...

Populer Hits