Gelişmiş Arama
Ziyaret
7841
Güncellenme Tarihi: 2012/02/15
Soru Özeti
Her insanın doğumuyla birlikte bir doğum gerçekleşecek şeklinde olan iddia doğru mudur?
Soru
Her insanın doğumuyla bir doğum gerçekleşiyor denilmektedir, böyle bir şey doğru mudur? Lütfen, bu konuyu biraz açar mısınız?
Kısa Cevap

Her insanın doğumuyla bir başka doğum gerçekleşir bağlamında bir kaç rivayet nakil edilmiştir. Rivayetlerde nakil edildiğine göre Allah Teala İblise şöyle buyurmuştur: "Sana benzerini vermeden Adem’e çocuk vermem. Her insan doğar doğmaz şeytanı da doğar. (Yani) her insanın bir şeytanı vardır."[1]

Bir başka rivayette Peygamberimiz (a) şöyle buyurur:

" Hiç kimse yoktur ki beraberinde cinlerden bir yaşıtı vardır. Dediler; Ey Allah'n Resülü! Sizin doğumunuzla birlikte de bir şeytan doğdu mu? Buyurdu: Evet benimle birlikte de bir şeytan doğdu ne var ki Allahın yardımı ile o bana teslim olmuştur ve sadece hayra çağırır (ve ondan bana zarar gelmez)."[2]

Peygamberimizin (a) bu rivayette ki amacı, insanı kendisiyle yaşıt olan şeytanın vesvesesine ve iğvasine karşı uyarmaktır.

Ve insanı şeytanında haberdar ederek ondan mümkün derecede kendisini kurumaya çalışsın.       

Buna binaen, Allah peygamberleri insan oğlunun hidayeti için göndermiş ancak öte taraftan şeytan ve çocukları sakit ve sessiz oturmuş değillerdir. Bilakis Adem oğlunun ayaklarını kaydırmak için tuzaklar kurmakla maşguller.

Açıktır ki şeytan sadece gafil olanlar ve Allah'ın yâdını unutanlara musallat olur. Bu nedenle Allah Kur'anı Kerim de şöyle buyurmakta: “Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, ona bir şeytan salarız da o şeytan artık onun yakın dostu olur.”[3][1] Meclisi,Muhammed Bakır, "Biharul-Envar",Muessesetu-Vefa, Lübanan/Beyrut, 1404 h.k.,c.60,s,306

[2]  Aynı Kaynak,s.298

[3] Zuhruf, 36

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar