Gelişmiş Arama
Ziyaret
25518
Güncellenme Tarihi: 2012/05/12
Soru Özeti
Anneleri seyyid olanlar neden seyyid sayılmazlar? Halbu ki Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün evlatları seyyid’dirler.
Soru
Anneleri seyyid olanlar neden seyyid sayılmazlar? Halbu ki Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün evlatları seyyid’dirler. Şimdiden teşekkürler.
Kısa Cevap

İslamda Seyyid, Hz. Zehra’nın (s.a) evlatlarından olmasa da soyu baba tarafından Peygamber Efendimizin (s.a.a) ceddi Haşim’e ulaşan kimseye denir. Başka bir ifadeyle Haşim’in soyundan gelen herkese seyyid denir ve mutlaka Hz. Zehra’nın (s.a) soyundan gelmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla Hz. Zehra’nın (s.a) evlatları Onun (s.a) soyundan geldikleri için değil, hem anne hem de baba tarafından Hz. Haşim’e dayandıkları için seyyiddirler.

Ayrıntılı Cevap

Anneleri seyyide olanlar soyları Hz. Fatıma’dan (s.a) gelmektedir. Ancak hatırlatmak gerekir ki Seyyid yalnızca Hz. Zehra’nın (s.a) evlatlarına denmemektedir, soyu Haşim’e ve evlatlarına ulaşan herkes seyyid’dir. Bu konuda bütün İslam alimlerinin görüşü aynıdır. Sadece ona ait bazı hükümlerde görüş ayrılıkları vardır. Mesela müçtehitlerin çoğu onlara humus verilmesinin caiz olmadığı görüşündeler.

Bu sözden anlaşılan şey şudur: Anneleri seyyid olanlar kesinlikle Resulullah’ın soyundan gelmektedirler. Nitekim Masum İmamların da (a.s) Resulullah’ın soyundan gelmeleri bundan dolayıdır. Bu sözün delili İmam Rıza’nın (a.s) Abbasi halifesi Memun’a verdiği bir cevaptır.

Memun, İmam’a (a.s) şöyle arzetti: ‘Yaptığım araştırmalardan şu neticeyi aldım ki soy bakımından sizinle bizim aramızda fark yoktur. İki grupta fazilet yönünden eşitiz. Takipçilerimizin faziletlerimiz için söyledikleri farklılıklar nefsanidir ve tassuptan kaynaklanmaktadır.’

İmam (a.s): ‘Bunun cevabını istersen veririm, istemezsen vermem.’

Memun: ‘Benim bundan bahsetmemin nedeni sizden istifade etmektir.’  

İmam (a.s): ‘Allah Resulu (s.a.a) şu anda şu kamışlıklardan çıkıp gelse ve sizin kızınızla evlenmek istese ne yaparsınız?’

Memun: Subhanallah! Böyle bir vuslata kim razı olmaz?

İmam (a.s): Ben böyle bir vuslata razı olabilir miyim?

Memun bir an duraksadı. Sonra şöyle dedi: ‘Andolsun Allah’a sizin yakınlığınız Allah Resulü’ne yapışmıştır!’[1]

Rivayetten Resulullah’ın (s.a.a) kızının evlat ve torunlarının da Efendimizin (s.a.a) soyundan geldikleri ve Efendimizin (s.a.a) onlarla evlenmesinin caiz olmadığı anlaşılmaktadır.

Baba tarafından bir kabileye ve ırka bağlanmak bilinen ve örfi bir şeydir. Bizim ülkemizde de diğer birçok ülkede olduğu gibi insanların soyu baba tarafına yazılmaktadır. Bazen anne tarafına da intisap edilmektedir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta milletler arasındaki bazı örf ve adetleri İslam da kabul etmiştir. Bunun delili taabbudi olup rivayetlerde de ona işaret edilmiştir.

İmam Kazım’ın (a.s) humusun kimlere verileceği meselesini anlattıktan sonra buyurduğu şu sözü de konumuzla ilgilidir:

‘Annesi Benî Haşim’den, babası da Kureyş’in başka kabilelerinden ise sadaka alabilir ama humus alamaz. Çünkü Allah Teala Kur’an’da buyuruyor: ‘Onları, babalarının adlarını anarak çağırın.’[2]-[3]      

 


[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.10, s.349, H.9, Bab:25, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404. 

[2] -Kuleyni, Muhammed b. Yakup, el-Kafi, c.1, s.539, Hadis:4, Daru’l-Kütübi’l-İslamiyye, Tahran, HŞ.1365.

[3] -Ahzap/5

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bir malın humusu verildikten sonra ona yeniden humus vacip olur mu?
  5411 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/04/07
  Bilindiği üzere humus, füru-u dinden olup İslam’ın önemli farzlarından biridir ve ibadet sayılmaktadır. Bu yüzden kurbet kastıyla (Allah’ın emrini yerine getirmek niyetiyle) yerine getirilmelidir.Mal ve sermayeye humus geldiğinde bir kere humusları verilirse üzerinden uzun yıllar geçse de ona artık humus gelmez. Ama mal ...
 • Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?
  6206 Tefsir 2012/02/22
  ‘Sadugatihinne’[1] daimi evlilik hakkındadır ve mehir için ‘Sıdak’ denmiştir.[2] Bu kelimenin geçtiği ayet, kadınların kesin haklarının birinden bahsetmekte ve koca, karısı bağışlamadığı sürece[3] karısının mehrini ödemesi ...
 • Hz Ali’nin kendi hilafeti döneminde omzunda kırbaç taşıyarak sokak ve çarşıda hareket ettiği ve suçluları cezalandırdığına dair nakledilen hadis doğru mudur?
  6452 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/15
  Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Allah ömrünü uzatsın) Bürosu: Bu içerikte nakledilen rivayet sadece Hz Ali’nin Küfe’de bulunduğu, çarşıda gezdiği ve halkın tavsiyeleri ciddiye alması için yanında belirtilen kırbacı yanında taşımasıyla ilgilidir. Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani’nin (Allah ömrünü uzatsın) Bürosu:
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6841 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Eğer taklit mercileri zamanın imamı (a.s) tarafından seçiliyorsa müçtehit ve veliyy-i fakihi tanıtan diğer kaynakların rolü nedir?
  5068 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/08
  Dikkatleriniz için teşekkür ederiz. 1393. sorunun yanıtında işaret ettiğimiz gibi İmam belirgin bir şahsı hâkimiyete atamamış, sadece fakihleri genel bir şekilde atamıştır. Bundan dolayı zamanın imamı (a.s) tarafından mercilerin seçilme ve teyit edilmesinden kasıt, özel bir şahsın seçilmesi ve teyit edilmesi değildir. Sadece masum (a.s) ...
 • Niçin İslami düşünceyi açıklamak için her yönlü kamil bir sistematik teoriye ihtiyaç vardır?
  6900 Yeni Kelam İlmi 2007/08/23
  Şimdiye kadar din bilginleri, evrensel ve belli dönemlere ait unsurları içeren İslami öğretiler karşısında tikelci bir yöntem kullanmışlardır. Böyle bir yöntem ve yaklaşım İslami araştırmaların sistematik bir yapıya sahip olmasını önlemiştir. İslami düşünceyi oluşturan öğeler birbirleriyle aralarında bir düzene tabii tutulmadan bir araya toplanmıştır. Bu bir araya ...
 • Dört seçkin kadın ve babalarının ismi nedir?
  19865 تاريخ بزرگان 2010/05/19
  İnsanlık tarihi boyunca tevhid yolunda ve ilahi hedefler uğruna büyük fedakârlıklar gösteren Evliya ve Salihlerin içinde kadınlarda vardır. Onların namı insanlığın karanlık tarihinde parlamaktadır. İslami rivayet ve kaynaklarda büyüklük, fazilet ve yüce makamlarından ötürü en üstün kadınlar ve cennet kadınlarının en üstünleri olarak yad edilen, yücelikle övülen ...
 • Babam şehid olmuştur ve ben o dönemde ergin değildim ve onun ne kadar namaz kazası olduğunu bilmiyorum. Yükümlülüğüm nedir?
  5088 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/18
  Büyük taklit mercilerinin görüşüne göre, eğer babanın kazası varsa, onun vefat etmesinden sonra en büyük oğlunun kaza namazlarını yerine getirmesi farzdır. Babanın vefat ettiği zamanda oğlun ergin olup olmaması bir şeyi değiştirmez.[1] Eğer oğul kaza namazlarının sayısını bilmiyorsa, kesin ...
 • Bütün amellerimizi nasıl halis niyetle yerine getirebiliriz?
  10593 Teorik Ahlak 2009/12/20
  İhlâs; yapılan her işte ve kullukta asıl hedefin, başkalarının değil de Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmak için olmasıdır. Bunun için öncelikle ihlâsa mani olan şeyleri yani; riyakârlığı, dünyaya bağlılığı ve şeytanın vesveselerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Sonra imanı güçlendirme, Allah-u Teâlâ’yı tanıma, ihlâsın değeri ...
 • Mecbur kalınca günah işlemenin hükmü nedir?
  8733 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Dini öğretilere göre şer’i sorumluluklar insanın ihtiyar ve özgür iradesine bağlıdır; yani insan özgür iradesiyle güzel bir ameli yaparsa mükafatı hakkeder. Dolayısıyla şia fıkhında sorumluluğun kaldırıldığı yerlerden biri mecburiyettir. Müslüman biri haram müzik dinlemek gibi özgür iradesiyle yapmayacağı bir ameli mecburiyetten dolayı yaparsa burada ...

En Çok Okunanlar