Gelişmiş Arama
Ziyaret
15444
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Eşim istemeden hamile kaldı ve ruhsal sorunlar bizi nutfeyi düşürmemize mecbur etti. Bunun hükmü nedir?
Soru
İki çocuğum var. Küçük çocuğa engel olmak istedik, ama eşimin adet hali yaklaşınca istemeden hamile kaldığını gördük. Eşim ruhsal sorunlarından dolayı depresyon ilacı kullanmaktadır ve bu durum bizi, nutfeyi, bir ay olmamasına rağmen düşürmeye mecbur etti. Bunun hükmü nedir?
Kısa Cevap

Soruda belirttiğiniz özür, çocuğu düşürmek için şer’i cevaz sayılmamaktadır, onu düşürmeniz günahtır ve diyet vermeyi gerektirmektedir.  

Ayrıntılı Cevap

Taklit mercilerinin bu konudaki görüşleri aynı olduğundan aşağıda Hz. Ayetullah Safi Gulpaygani’den sorulan soruya verdiği cevabı getiriyoruz: 

Soruda belirttiğiniz özür çocuğu düşürmek için şer’i cevaz sayılmamaktadır, onu düşürmeniz günahtır ve diyet vermeyide gerektirmektedir. Allah Teala buyuruyor: ‘Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz onları öldürmek, pek büyük bir suçtur.’ Düşürülmek istenen çocuk rızkın bolluğuna, yaşamdaki sorunların giderilmesine, anne ve babanın dünya ve ahiret saadetine neden olabilir. Rızık Allah’ın elindedir: ‘Göğün ve yeryüzünün Rabbine andolsun ki hiç şüphe yok, O sizin konuşmanız gibi gerçektir’[1]

Çocuk düşürmenin diyeti ise şöyledir:

‘Zahire göre cenin rahime düştüğü andan 40 güne kadar ‘nutfe’dir. Bu süre içinde onu düşürmenin diyeti 20 şer’i miskal sikkeli altındır. Her miskal 18 nohut [3.5154 gr.] ağırlığındadır. Ondan sonra gelen 40 gün ‘alaka’ yani kan pıhtısıdır. Onun diyeti 40 miskaldir. Sonraki 40 gün mudġata yani bir et parçasıdır. Onun diyeti 60 miskaldir. (Buraya kadar dört aydır.)  Ondan sonra kemik olur, onun diyeti 80 miskaldir. Sonra et gelişir ve azası düzenlenmiş olur, onun diyeti 100 miskaldir. Ruh üflendiği anda ise oğlan olsa diyeti 1000 miskal, kız olsa 500 şer’i miskal sikkeli altındır. Tüm bu suretlerde her bir miskal altının yerine on dirhem gümüş verilse de yeterlidir. Hamile kadının kendisi bilerek cenini düşürürse, yukarıda ayrıntılı şekilde gelen diyeti ceninin varislerine vermelidir. Kadının kendisi bu diyetten miras alamaz. Evet ceninin varisleri affederlerse diyet düşer. Ama ruhun üflendiği ceninin katledilme keffaresini vermek ona farzdır.’[2]

Bütün bunlarla birlikte uzman bir bir doktora danışarak anneyi tehdit eden zarar ve tehlike ölçülmelidir. Zira fakihler anneye gelecek can tehlikesi veya önemli bir zararda cenini düşürmenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Örneğin:

Ayetullah Tebrizi: Hamile kalınan çocuktan dolayı anne tehlike korkusu yaşıyorsa (velev ki uzman doktorun söylemesiyle böyle bir korkuya kapılmış olsun) annenin kendisi ilaç kullanarak ve benzeri şekilde çocuğu düşürebilir. Vallahu’l-Alim.[3]

Ayetullah Mekarim: Anne için tehlike veya korku olduğuna yakin edilirse yahut önemli bir zarar söz konusu ise ilk merhalelerde (dört aylıktan önce) cenini düşürmesi caizdir.[4]

Daha fazla bilgi içib bkz: İslam ve Cenin Düşük Yapma Meselesi, Soru:4514 (Site:4961).   

 


[1] -Gulpaygani, Lütfullah Safi, Camiu’l-Ahkam, c.2, s.55, İntişarat-ı Hazret-i Masume (s.a), Kum-İran, 4. Baskı, HK.1417.

[2] -Lenkerani, Muhammed Fazıl, Camiu’l-Mesail, c.1, s.515, İntişarat-ı Emir-i Kalem, Kum-İran.

[3] -Tebrizi, Cevad, Risale-i Ahkam-ı Banuvan, s.239, Kum-İran.

[4] -Şirazi, Nasir Mekarim, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.486, İntişarat-ı Medrese-i İmam Ali b. Ebi Talib (a.s), Kum, 52. Baskı, HK. 1429.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hüseyin (a.s) mateminde çıplak bir şekilde sine vurmanın hükmü nedir?
  4067 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/17
  Taklit mercilerin İmam Hüseyin (a.s) matem merasimlerinde sine vurmak için çıplak olunması hakkında fetvalarında göze çarpan çoğunlukla namahremin gözü önünde olmaması ve fesat içermemesi halinde caiz olduğu yönündedir. Aynı şekilde hiçbir taklit merci hızlı şekilde sine vurulmasını haram bilmemektedirler. Bilakis bunun müstahak olduğunu ifade edip tekit etmişlerdir. ...
 • İslamî olmayan devletlerin bankalarından borç almanın hükmü nedir?
  5893 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/22
  “Borç almak devlet bankasından olsa dahi zatı itibariyle şerî otoritenin iznine bağlı değildir ve faizli olsa bile durum hükmü açısından doğrudur. Ancak faizli olması durumunda ister Müslüman’dan veya Müslüman olmayandan, ister İslam devletinden veya İslamî olmayan bir devletten alınmış olsun sorumluluk açısından haramdır. Harama bulaşmayı caiz ...
 • Şeytanın mı nüfuzu ve kudreti fazladır yoksa Allah’ın mı?
  6738 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Hiç şüphesiz Allah’ın kudreti her şeyin yaratıcısı olması yönüyle bütün işlerde şeytandan daha fazladır. Hz. Âdem’in Allah’ın buyruğuna uymayarak şeytan’ın sözünü dinlemesi şeytanın sözlerinin gücü ve nüfusu nedeniyle değildi, şeytanın vesvesesinin sonucuydu, çünkü insan muhtar(irade sahibi) bir varlıktır. Kendi seçimlerinde değişik unsurların etkisi altındadır.
 • İslam Peygamberinin berzah yaşamı, ilmi ve bu dünyayı görmesi hakkındaki görüşünüz nedir?
  8665 Eski Kelam İlmi 2011/11/21
  Şii inancına göre Peygamber Efendimizin (s.a.a), vefat ettikten sonra fiziki olarak maddi alemle irtibat kurmasının ve onu müşahede etmesinin imkanı yoktur, ama Allah’ın bu büyük elçisinin takipçileriyle manevi irtibat kurması mümkündür. Peygamberimizin şu anda dünyadan ve onda olup bitenlerden haberi vardır; Efendimiz selam ve ziyaretlerimizi kesinlikle duymakta ve bunlar birçok ...
 • Mübarek Tekvir suresindeki yıldızların ‘kuvviret’ ve ‘inkederet’ olmalarının manası.
  7813 Tefsir 2011/04/28
  Kuvviret, dürülmek, toplanmak, atılmak veya kararmak manalarına gelmektedir. Buradaki maksat Güneşin ışığının sönmesi, kararması ve onun hacminin küçülmesi demektir. Aynı şekilde ‘inkederet’ kelimesi ‘inkidar’ kökünden olup düşmek ve dağılmak demektir. Yine kararmak ve karanlık demek olan ‘küdüret’ten de gelmektedir. Dolayısıyla ayetin manası şöyle olur: Kıyamete yakın zamanda yıldızlar ...
 • ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ (Müzemmil/5) ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat nedir?
  6883 Tefsir 2012/02/14
  ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Müfessirler ‘Ağır Söz’ü değişik boyutlardan çeşitli şekillerde tefsir etmişlerse de anlaşılan o ki onun Kur’an-ı Kerim olduğunda şüphe yoktur. ‘Ağır Söz’ün çeşitli yönleri vardır. Ağır ...
 • ilahi yakınlığın (kurb) anlamı nedir? Kısımları nelerdir? Nasıl elde ediliyor.
  16195 Pratik İrfan 2010/12/14
  kurb lügatte; bir şeyin başka bir şeye yakınlığı anlamındadır. Bu yakınlık bazen mekânsal, bazen de zamansaldır. Bu nedenle yakınlık, ya mekânsaldır veya zamansal. Geleneksel ve genel örfte yakınlılık (kurb) başka bir anlamda da kullanılıyor. Oda şudur ki; bir kimsenin başka birisinin yanında değerli olmak ve ...
 • Bir Hindu, Kur’an’ı araştırmak ve okumak isterse ona Kur’an hediye etmenin şer’î hükmü nedir?
  6021 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Büyük taklit mercilerinin görüşlerine geçmeden önce bazı noktaları dikkatlerinize sunuyoruz:1- Hindular kafirler sınıfındandır.2- Kafirin Kur’an’a saygısızlık veya necis edeceği bilinse (ihtimal demiyoruz) taklit mercilerinden hiç biri bunu caiz bilmemekteler.3- Kafir, okumak maksadıyla ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8370 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz Peygamber’den (s.a.a) sonra kızı Hz Fatıma Zehra’nın (s.a) başına neler gelmiştir?
  12197 تاريخ بزرگان 2012/04/15
  Hz Peygamberin vefatından sonra kızı Fatıma’nın yaşadığı musibet ve sorunlar hakkında birçok söz ve rivayet vardır. Bu hususta Ehli Sünnetin en muteber kitabı olan Sahih-i Buhari’deki bir rivayete dikkatinizi çekiyoruz. ...

En Çok Okunanlar