Gelişmiş Arama
Ziyaret
10215
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Kur’an’da ‘Leyl’ (gece) kelimesi neden hep ‘Nehar’ (gündüz) kelimesinden önce gelmiştir?
Soru
Kur’an’da ‘Leyl’ (gece) kelimesi neden hep ‘Nehar’ (gündüz) kelimesinden önce gelmiştir?
Kısa Cevap

Kur’an’da ‘gece’ kelimesinin ‘gündüz’ kelimesinden önce gelmesi konusunda müfessirlerin öne sürdüğü  görüşlerin önemlileri şunlardır:

1- Bazılarına göre gecenin gündüzden önce gelmesinin nedeni Hak Teala’nın geceyi gündüzden önce yaratmasından dolayıdır.[1]

2- Bazılarına göre ‘gece’ kelimesinden sonra ve ‘gündüz’ kelimesinden önce gelen ‘Vav’ harfi sıralamayı gerektirmez. Çünkü Allah geceyi insanların istirahat etmeleri, gündüzüde çalışmaları için yaratmıştır. Nitekim şöyle buyuruyor: ‘Geceyi bir örtü yaptık, gündüzü de geçim zamanı.’[2]

Her zaman gece olsaydı her şey yok olurdu, her zaman gündüz ve güneşli olsaydı her şey yanardı.[3]

Kur’an’da bu görüşü destekleyen başka örnekler de var: ‘Ey Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et.’[4] Ayet-i kerime’de secdenin rükudan önce gelmesi Hz. Meryem’in (s.a) namazındaki sıralamayı göstermez. Amaç her iki ibadetinde yerine getirilmesidir. Zira ‘vav’la atfedilmesi sıralamayı göstermez. Mesela birine namaz kıl, humus ver, oruç tut denildiğinde ondan bunların hepsini yerine getirmesi ve itaat etmesi istenmektedir.[5]

Kısacası ‘vav’ harfi, cümlede karine olmadıkça sıralamaya delil olmaz.[6]

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tefsirlere müracat ediniz:

a) Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, c.17, s.90-91.

b) Hüseyni Hemedani, Seyyid Muhammed Hüseyin, Envar-ı Dırahşan, c.13, s.380.

c) Tusi, Muhammed b. Hasan, et-Tibyan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, c.8, s.459-460.

d) Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.18, s.385-386.

 


[1] -Ebu’l Fütuh Razi, Hüseyin b. Ali, Ravzu’l Cinan ve Ravhu’l-Cenan Fi-Tefsiri’l Kur’an, Tahkik: Yahakkı, Dr. Muhammed Cafer ve Nasih, Dr. Muhammed Mehdi, c.2, s.270, Bonyad-ı Pejuheşha-i İslami-i Astan-ı Kuts-i Razavi, Meşhed, HK.1408.

[2] -Nebe/10-11.

[3] -Ravzu’l Cinan ve Ravhu’l-Cenan Fi-Tefsiri’l Kur’an, c.2, s.270-271.

[4] -Al-i İmran/43.

[5] -Daverpenah, Ebulfazl, Envaru’l-İrfan Fi-Tefsiri’l Kur’an, c.5, s.380-453, İntişarat-ı Sadra, Tahran, 1. Baskı, HŞ.1375.

[6] -Örneğin: ‘Onlara öğüt verin, onları yatakta yalnız bırakın, dövün onları.’ (Nisa/34). ayetindeki çareler ‘vav’ harfiyle birbirlerine atfedilmelerine karşın sıralamaya delil olmamaktadır. Ama ayetin manasından o üçünün arasında bir sıralamanın olduğunu çıkarabiliriz. (Tababatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, (Musevi Hemedani, Seyyid Muhammed Bakır’ın Farsça çevirisi), c.4, s.345, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 5. Baskı, Hk.1417.)

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9655 خلقت انسان 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...
 • Hz. Adem (a.s)’ın cennetten inişi ne manaya gelmektedir?
  12195 Eski Kelam İlmi 2010/01/27
  Hubut yüksekten aşağı inmek (nüzul) manasında olup, Suud’un (yukarı çıkmanın) karşıt anlamlısıdır. Bazen bir mekanda yerleşme manasında da kullanılmıştır.Hz. Adem (a.s)’ın hubutu konusu ve hubut olayı, her şeyden önce Hz. Adem (a.s)’ın bulunduğu cenneti nasıl mana ettiğimize bağlıdır. Acaba ...
 • Siyah elbise giymenin İslam’daki hükmünün mekruh olup olmadığını sormak istiyorum. Ayetullah Behçet’in bu husustaki görüşü nedir?
  27039 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/01/20
  Din öğretiler bütününden elde edildiği kadarıyla kadın elbisesi bedeni örtecek tarzda olmalı ve aynı şekilde namahrem ile karşılaşıldığında da dikkat çekici olmamalıdır. Çok açık olduğu üzere siyah renk diğer renklerle mukayese edildiğinde kullanışlı bir şekilde kadın için daha koyu ve iyi bir örtü sağlamaktadır. Bu esas ...
 • Şii fakihleri arasında doğu kızıllığının gitmesine riayet etmenin gerekliliğine muhalefet edenlerin delilleri nelerdir?
  7354 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/06/16
  Doğu kızıllığı gökte görünen kırmızı ışığa denir. Fıkıhta iki doğu kızıllığından bahsedilmiştir: 1. Güneşin batması esnasında görünen doğu kızıllığı. 2. Güneşin doğuşu esnasında görünen doğu kızıllığı. Akşam namazı vaktinin belirlenmesinde doğu kızıllığının gitmesi konusu rivayetlerde zikredilmiştir. Doğu kızıllığının gitmesinden maksat, batıda ...
 • Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
  11151 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Dikkat etmemiz gerekir ki Kuran’ı kerim ayetlerinde ve masum imamların rivayetlerinde anne ve babaya iyi ve saygılı davranmak İslam’ ın en önemli esaslarının yanında- tevhit ve ilahiyat- yer alır. Bu önemli konumuyla insan hayatında anne ve babanın rolü kendisine direk olarak hayırlı akıbetin onların duasıyla olduğu gösterir. ...
 • Uykuda ve baygınlıkta ruhun faaliyetleri farklı mıdır?
  16859 İslam Felsefesi 2010/08/15
  Uyanıkken ruhla beden arasındaki tepkileşim, uykudakinden tamamen farklıdır. Bu yüzden İslami öğretilerde uykuya ölümün kardeşi denmiştir. Bilimin uyku sırasında ruhla beden arasındaki değişken ilişki hakkında bilgisi yoksada uyku sırasında baş gösteren bazı bedensel değişiklikleri keşfedebilmiştir. Labaratuvar çalışmalarına göre insanın ...
 • Şia’nın bakışında Muharrem ayını karşılamanın bir manası var mıdır, yok mudur?
  5470 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/02
  İmam Hüseyin (a.s) için matem merasimi düzenlemek, imamların (a.s) teşvik ve yönlendirmesiyle tesis edilmiş geleneklerdendir[1]ve düzenlenme şekli ve tarzında harama bulaşılmadıkça da bir engeli yoktur. Netice itibariyle Muharrem ayını ilan etme, halkın dikkatini bu ayın geldiğine ...
 • Secde etmek için iki mühürden istifade etmek doğru mudur?
  5603 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Namaz kılan insanın secde yeri dizlerinin olduğu yerden birleşik dört parmak miktarından aşağı veya yukarı olmamalıdır.[1] Bundan dolayı iki mührün yüksekliği birleşik dört parmaktan fazla olmazsa ona secde edilebilir. Namazda secde yerinin yüksekliğini değiştirmenin de bir sakıncası yoktur.
 • Birinin insan, diğerinin ise hayvan veya bitki olmasına neden olan varlıkların yaratılışındaki farklılığın temelinde ne vardır?
  9040 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/07/21
  Varlık âlemi, Allah’ın imkânlar dâhilinde en güzel şekilde yarattığı en üstün düzendir. Burada bulunan her şey ve her fenomen özel bir yer ve mertebeye sahiptir. Bu düzen bir dizi kanunlar ile idare edilip onda değişim ve dönüşüm geçerli değildir. Varlıktaki üstün düzen, mahlûklarda değişik mertebe ve farklı derecelerin olmasını ...
 • Hayvana dönüşme nasıl olmaktadır ve şuan yeryüzünde bulunan hayvanlar, hayvana dönüşmüş olan insanlar mıdır?
  24863 Tefsir 2009/05/17
  “Mesh” sözlükte, bir şekilden daha kötü bir şekle dönüşme anlamına gelmektedir; Kuran ve hadis teriminde ise, bazı günahkâr (bazı özel günahlara sahip) kimselere ve ümmetlere nazil olan bir çeşit azaptır.Mesh olan insanlar hayvan (maymun, domuz vb.) şeklindedirler; yani işlemiş olduğu günahın hayvansal şeklini bu dünyada onun insanî şeklinin üzerine ...

En Çok Okunanlar