Gelişmiş Arama
Ziyaret
25478
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Bir hadiste şöyle yer almaktadır: İki kişiyi birbiriyle barıştırmak tüm namaz ve oruçlardan daha değerlidir. Bunun manası nedir?
Soru
Bir hadiste şöyle yer almaktadır: İki kişiyi birbiriyle barıştırmak tüm namaz ve oruçlardan daha değerlidir. Bunun manası nedir?
Kısa Cevap

Bazı mütercimler ve sizin yaptığınız tercümenin özgür bir tercüme olduğu anlaşılmaktadır; zira Arapça metne "صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَام‏"[1] dikkat edildiği takdirde Allah Resulü’nün (s.a.a) sözünün manasının şu olduğu anlaşılacaktır: İki kişiyi barıştırmak birçok namaz ve oruçtan daha değerlidir ve bir yıllık namaz ve oruç veya tüm namaz ve oruçlar kastedilmemektedir. Arapçada “amme” kelimesi değişik yerlerde birçok anlam taşır. Örneğin, [2]"عَامَّةُ رِدَائِهِ مَطْرُوحٌ بِالْأَرْض‏" ; elbisesinin çoğu yere sürünüyordu ve "وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَار"[3] ; günün çoğu geçmişti, bu kabildendir. Bu nedenle, Allah Resulü’nün (s.a.a) bu sözünün manası şudur: “Müslümanları birbiriyle barıştırmanın ve onların aralarında küskünlüğü gidermenin sevabı, birçok müstehap namaz ve oruçtan daha üstündür.” Nitekim bazıları bunu şöyle açıklamıştır: Fertleri birbiriyle barıştırmak başkalarının da faydalandığı hayırlı işlerdendir. Müstehap namaz ve oruç ise ferdî hususlardan sayılır ve neticesi başkalarına ulaşmaz. Bundan dolayı, bu iki amille mukayese edildiğinde, insanları birbiriyle barıştırmanın sevabı namaz ve oruçtan daha çoktur.[4] Bu meselenin ihtilafın türü, fertlerin çeşitliliği ve kıldıkları namazlara bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin bazı ihtilaflar cüzidir ve kısa bir süre içinde sona ereceğini biliriz. Ama bazı ihtilaflar ise kan akıtmaya ve hayatın çözülmesine neden olmaktadır. Muhtemelen hadis bu tür barıştırmalara işaret etmekte ve cüzi de olsa tüm ihtilafları kapsamamaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:

İndeks: İslam Ve Barışın Asıl Oluşu, Soru: 8069 (Site: tr8146).

 


[1] Nehcü’l-Belağa, s. 421, İntişarat-ı Daru’l-Hicre, Bi Ta, Kum.

[2] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, Kafi, c. 1, s. 361, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1365 ş.

[3] Şeyh Hür Amıli, Vesailü’ş-Şia, c. 10, s. 11, Müeesese-i Âlu’l-Beyt, Kum, 1409 k.

[4] Bkz: Beyhaki, Kutbuddin Muhammed b. Hüseyin, Hedaiku’l-Hedaik, c. 2, s. 507, Bonyad-ı Nehcü’l-Belağa, İntişarat-ı Atarad, Kum, 1375 ş.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • arazinin tapusunu erken alabilmek için avukat tarafından rüşvet verilmesinin hükmü nedir?
  6252 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Rüşvetin alınması, verilmesi, rüşvetin tahakkuk bulaması için vasıtalık görevinin yapılmesi bütün şekilleriyle ve her kime veriliyorsa verilsin haramdır. İster hakkın tahakkuk bulması için olsun, ister batılın ibtaledilmesi için, ister asıl işin gerçekleşmesi için olsun, ister işin daha erken gerçekleşmesi için, ister başka kimselerin hakkına zayıat verilmesine sebebiyet ...
 • Tevatürün iddia edildiği veya sahih senetlerle nakledilen hadislerin metnininin gulat ve müfevvizeler tarafından uydurulma ihtimali var mıdır?
  7234 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  1. Gulat ve müfevvizeler çeşitli dönemlerde alimlerin bazı rivayetlerinde değişiklik yapıp hadis uydurmuş olsalarda, hadis kitaplarında yapılan eleme sonucunda bugün rivayetler mecmuası olarak elimize ulaşanlar takriben temiz mecmualardır. Kaldı ki guluvun ölçüsü elimizde olduğu için, guluvcu hadisleri (sahihde olsalar) diğerlerinden ayırmak zor bir iş değildir. 2. İlk ...
 • Hangi kaynaklarda hüküm ve yaratıkların hikmeti beyan edilmiştir?
  5919 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Esasen her hikmeti bilmek mümkün değildir; zira Yüce Allah bazı maslahatlar uyarınca birçok konuyu insana bildirmemiştir. Beyan edilenler hususlar da çok geniştir ve onların tümünü elde etmek ve bilmek herkes için müyesser değildir. Bu sebeple ve ömür ve fırsatın sınırlı olmasına binaen en faydalı ...
 • Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
  11146 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Dikkat etmemiz gerekir ki Kuran’ı kerim ayetlerinde ve masum imamların rivayetlerinde anne ve babaya iyi ve saygılı davranmak İslam’ ın en önemli esaslarının yanında- tevhit ve ilahiyat- yer alır. Bu önemli konumuyla insan hayatında anne ve babanın rolü kendisine direk olarak hayırlı akıbetin onların duasıyla olduğu gösterir. ...
 • Caiz olmamak haram olmak manasında mıdır?
  10558 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/03
  Şerî hükümler yükümlülük ve vaziyet hükümleri diye iki kısma ayrılır. Yükümlülük hükümleri, baştan direkt olarak yükümlü bireylerin amel ve işlerine taalluk eden farz, haram, müstehap, mekruh ve caiz (mubah) hükümlerine denir.[1] Vaziyet hükümleri ise baştan ve direkt olarak bireylerin ...
 • Yer küre balık ve balıkta dişi bir ineğin üzerine mi kurulmuştur? Bu konunun beyan edildiği ve balık hadisi olarak meşhur olan hadisin senet ve şerhi nasıldır?
  9558 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/11/04
  Bahse konu olan hadis senet açısından sahihtir. Bazı âlimler belirtilen hadisi şerh etmiş, hadisin değişik boyutlarına değinmiş ve bu ilmi diyalogun bilimsel, fiziksel konularla ilgili olup yeryüzünün düzeninin sırlarını ve yeryüzündeki kimyasal maddeleri anlamaya dönük olduğunu belirtmişlerdir. Lakin genel olarak bu hadis varlık âlemi hakkındaki hakikatleri açıklamak ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  80414 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...
 • Acaba Allah, kendisinin yok ve imha edemeyeceği bir varlık türünü yaratabilir mi?
  10728 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/09/15
  Allahın kudreti her ne kadar kapsamlı ise de ama tahakkuk bulma kabiliyetine sahip ve mümkün olan şeylere taalluk eder. Bu nedenle zati itibariyle mümteni (imkansız) veya zati olarak mümteni ve muhal değil ama mümteni ve muhal olan durumları gerektirecek şeylere taalluk etmiyor. Oysaki Allah, kendisinin yaratmış olduğu ...
 • Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığı ve zuhuru nasıl ispatlanabilir?
  11187 Eski Kelam İlmi 2009/04/18
  Genel olarak Kuran-ı Kerim ayrıntılarına inmeden konuları ele alır ve bu konuların açıklamasını sünnet üstlenir.Bu noktayı göz önünde bulundurduğumuzda Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığını ve zuhurunu Kuran- ı Kerim’deki iki kısım ayetten istifade edebiliriz:1) İlahî bir hüccetin (masum bir önderin) varlığının gerekliliğini açıklayan ayetler. Örneğin Allah-u Teala’nın Peygamber-i Ekrem ...
 • Şah İsmail, acaba sofi bir Sünni mi idi yoksa Şia mı idi?
  14669 تاريخ بزرگان 2009/04/08
  Her ne kadar sofilerin bazı yolları Şii alimler tarafından eleştirilse de bu, onların tüm öğretileri yanlıştır, demeyi gerektirmez. Dolayısıyla sofiliğin doğru öğretilerine amel eden kimseyi Şia mezhebinden çıkmış diye niteleyemeyiz. Birçok sofi var ki Şia mezhebine bağlı olduklarını açıkça söylüyorlar. 

En Çok Okunanlar