Gelişmiş Arama
Ziyaret
6501
Güncellenme Tarihi: 2011/07/28
Soru Özeti
Ayat namazı kılarken Bismillahirrahmanirrahim’i surenin bir ayeti sayarak bir bölüm olarak okuyabilir miyiz?
Soru
Ayat namazı kılarken Bismillahirrahmanirrahim’i surenin bir ayeti olarak kabul eder ve onu söyledikten sonra rükuya gidersek doğru olur mu?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Âyat namazı iki rekâttır, her rekâtında beş rükû vardır ve iki şekilde kılınır. Birincisi şöyledir: Niyet edildikten sonra tekbir alınır ardından bir Fatiha ve bir sure tam olarak okunur. Rükûya gidilir ve rükûdan kalkılır. Yine bir Fatiha ve bir tam sure okunarak tekrar rükûya gidilir; bu iş beş defa tekrarlanır, beşinci rükûdan doğrulduktan sonra iki secde yapılır, ayağa kalkılıp ikinci rekât da birinci rekât gibi kılınır; teşehhüt okunup selâm verilir.

İkinci kılınma şekli: Niyet, tekbir ve Fatiha'dan sonra bir surenin ayetleri beşe bölünüp, bir ayet veya daha fazlası okunup rükûya gidilir. Rükûdan kalktıktan sonra, Fatiha okunmadan o surenin sonraki ayeti okunup rükûya gidilir. Beşinci rükûya kadar bu şekilde devem edilir, beşinci rükûdan önce okunan sure bitirilir. Meselâ, İhlâs Suresi'nin okunması kastıyla "Bismillahirrahmanirrahim" denilir ve rükûya gidilir; sonra kalkılır ve "Kul huvellahu ehed" denilip ikinci kez rükûya gidilir; rükûdan kalkılır ve "Ellah'us-samed" denilir. Yine rükûya gidilip kalkılır ve "Lem yelid ve lem yûled" denilir ve rükûya gidilir, tekrar kalkılır ve "Ve lem yekun lehu kufuven ehed." denilip beşinci rükûya gidilir ve ondan sonra kalkılır ve iki secde yapılır. İkinci rekât da birinci rekât gibi yerine getirildikten sonra, iki secde yapılır ve teşehhüt okunup namazın selâmı verilir.

İmam Humeyni ve çoğu çağdaş fakihlerin fetvasına göre Bismillahirrahmanirrahim bir ayet olarak okunabilir ve surenin geriye kalan kısmı dörde bölünerek namaz eda edilir.

Ayetullah Sistani gibi bazı merciiler ise şöyle buyuruyorlar: ‘Ancak farz ihtiyat gereği tam bir cümle olmalıdır. Surenin başından başlamalı “Bismillah’a” da iktifa etmemelidir. Sonra rükûya gidilir... Meselâ, Felak Suresi'nin okunması kastıyla "Bismillahirrahmanirrahim, Kul Euzu Birabbi’l-Felak" denilir ve rükûya gidilir; sonra kalkılır ve "Min Şerri Ma Halak" denilip ikinci kez rükûya gidilir; rükûdan kalkılır ve "Ve Min Şerri Ğasigin İza Vekab" denilir. Yine rükûya gidilip kalkılır ve "Ve Min Şerri’n Neffessati Fi’l Ukad" denilir ve rükûya gidilir, tekrar kalkılır ve "Ve Min Şerri Hasidin İza Hased." denilip beşinci rükûya gidilir...[1][1] -Tevzih-ul Mesail (el-Muhaşşi Li’l İmam Humeyni), c.1, s.819, Ayat Namazı’nın Hükümler, Mesele:1507-1508

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar