Gelişmiş Arama
Ziyaret
6022
Güncellenme Tarihi: 2011/04/21
Soru Özeti
Spor müsabakalarında şarta girmek hakkında İslam’ın hükmü nedir?
Soru
İslam’ın şarta girmek hususunda hükmünün ne olduğunu bilmek istiyorum. Spor müsabakalarında (at yarışı, futbol, tenis vb.) kendi paramla şarta girmem caiz midir?
Kısa Cevap

Müsabaka tarafları her kim mağlup olursa galip tarafa bir şey vermeli veya onun için bir iş yapmalıdır diye bir karar alırlarsa, bu anlamıyla müsabakada şarta girmek haramdır. Aynı şekilde taraftarların birbirleriyle şarta girmesi de haramdır. Elbette bu haram hüküm at yarışı ve ok atma müsabakalarına katılanlar için geçerli değildir.[1] Aynı şekilde devlet, bir organ, müessese veya üçüncü bir şahıs tarafından müsabakada kazanan tarafa hediye, ödül veya başka bir sıfatla bir mal verilirse, bu şarta girmek sayılmaz ve bir sakınca taşımaz. Ama ilk başta müsabaka masraflarını karşılamak için taraflardan bir ücret alınırsa ve en sonda da onun bir kısmı ödül için kullanılırsa, ödül mağlup tarafın malından alındığından bu şarta girmek ve haram olur.[2] Bazı taklit mercileri şarta girmede malî ve manevî şarta girmek arasında bir fark gözetmemiştir. Onlara göre hatta bir müsabakada her kim mağlup olursa galip şahsın ölüleri için bir cüz Kur’an okumalıdır diye şarta girilse bile bu şart sakınca taşır.[3] Ama bazı taklit mercileri de manevî şartların sakıncasız olduğunu söylemektedir.[4] Ama taraflar şarta girmede ciddi olmazlarsa, müsabaka için uyulması gereken bir şart koymazlarsa, sadece eğlence ve şaka olsun diye bir karar alırlarsa ve kendilerini ona onu yerine getirmeye mecbur bilmezlerse, gerçekte şarta girmiş sayılmazlar ve bu herhangi bir sakınca taşımaz.

Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun)Yanıtı:

1. At yarışı, fil yarışı ve yayla ok atma müsabakalarında şarta girmek caizdir.

2. Modern silahlarla kurşun sıkmak veya el bombası atmak gibi savaşa hazırlanmayı sağlayan müsabakalarda şarta girmek caizdir.

3. Kazanıldığında İslam ülkesinin yücelmesine veya Müslüman birey veyahut toplumun menfaat elde etmesine neden olan spor müsabakalarında şarta girmek caizdir.

4. İhtiyat olarak ikinci kısım ile yani savaşa hazırlanmayı sağlayan müsabakalar ile yetinmek gerekir ve ihtiyata bundan daha yakın olan ise sadece birinci hususta şarta girmektir.

5. Köpek yarışı veya horoz dövüşü gibi ilk üç kısmın özelliklerini barındırmayan müsabakalarda şarta girmek haram ve geçersizdir.

6. Şarta girmekten maksat, bir müsabakaya katılanlar arasındaki şarta girmek veya üçüncü bir şahıs tarafından onlara ödül verilmesidir. Dışarıda olan şahısların netice hakkında şarta girmesi ise mutlak surette caiz değildir ve anlaşıldığı kadarıyla asıl soru da bu hususla ilgilidir.      [1] Bkz: İmam Humeyni, Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi), c. 2, s. 962, Müessesetü’n-Neşri’l-İslamî, et-Tabaa’s-Samine, Kum, 1424 k; Mahmudî, Seyid Muhsin, Mesail-i Cedid Ez Didgah-ı Ulema ve Meraci’ Taklid, c. 1, s. 107, İntişarat-ı İlmî Ferhengi Sahibi’z-Zaman, çap. 14, zımıstan 1384; İstiftaat-ı Meraci’ der sayt-ı defater işan.

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932

[2] Bkz: Ayetullah Behçet’in bürosunun sitesinde yer alan fetvaları:

http://www.mt-bahjat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=56

Ayetullah Mekarim Şirazi’nin bürosunun sitesinde yer alan fetvaları:

http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php 

[3] Ayetullah Mekarim Şirazi’nin bürosunun sitesinde yer alan fetvaları:

 http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php

[4] Ayetullah Sistani’nin bürosunun sitesinde yer alan fetvaları:

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’a göre bir imamın sahip olması gereken özellikler nelerdir?
  10799 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  Kur’an-ı Kerim’de İmamet (insanın toplumsal liderliği manasında) meselesi ikiye ayrılmıştır: 1) Nur İmamları: Salih ve ilahi imamlardır. 2) Ateş İmamları: Küfür ve dalalet imamlarıdır. Kur’an’da nur imamları için zikredilen birçok özellik şunlardır: Masumiyet, hidayet eden, yakin ehli olan, ibadet eden, sağlam ve sabit, şahid, Allah yolunda cihad eden, ...
 • Allah Teala neden ‘Erhemerrahimin’ olan rahmetinin yanında idama kadar giden (kısas, el kesmek veya fazla miktarda şiddet gibi) cezalar koymuştur?
  7249 Tefsir 2011/11/12
  Ayet ve rivayetlere baktığımızda, Allah’ın rahmaniyet ve rahimiyet sıfatları gibi gazap sıfatının da olduğunu görmekteyiz. Yani Allah, günahları bağışladığı gibi şiddetli bir şekilde azapta eder. Hem ‘Erhemerrahimin’dir, hemde ‘Eşeddü’l Muakibin’ (Şiddetle Cezalandıran).  Kur’an’da tehdit ve azabın bahsedildiği yerlerde genellikle rahmet ve mağfirettende behsedilmiştir. ...
 • Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
  4763 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur: 1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur. 2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır. 3. Hz. Ayetullah ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8374 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6589 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında eşimi vardı?
  3073 پیامبر اکرم ص 2018/11/14
  İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini ve peygamberin onlar ile olan ilişkilerini incelemek şu noktayı açığa çıkarır: Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz. Öncelikle Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  13420 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...
 • Mahşer yeri nasıl bir yerdir?
  11285 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  Kıyametin varlıksal mertebesi, nasıl tabiat âleminden ve dünyadan farklıysa ve dünyevi cismin parçalarındaki var olan değişimler, kıyametin varlığıyla farklılık arz ediyorsa, mahşer veya kıyamet yeri de tözsel varlık yönüyle yeryüzünden farklılık arz eder. Bu sebepten ötürü cismani dirilişi kabul eden kimseler şöyle demişlerdir: Parçalardan ve zıtlardan oluşan ...
 • Şirk nedir?
  19119 Eski Kelam İlmi 2009/10/10
  Şirk lügatte, pay vermek anlamındadır, Kur’ani kullanışta ise şirkten kasıt Allah-u Teala’ya ortak ve benzer koşmaktır. Şirk, tevhit ve “hanifliğin karşısında yer almaktadır. Hanif yani, istikamet ve itidale yönelmek. Muvahhit insanlar şirkten yüz çevirip tevhit esasına yöneldikleri için onlara hanif denir.
 • Bir grup hata yapabilen insanın el yazımı olan tarih neden kabul edilmelidir?
  5696 تاريخ کلام 2011/09/13
  İnsan tarafından düzenlenip tedvin edildiğinden ve insan da hataya mürtekip olabileceğinden tarih kabul edilmemelidir diye ifade edilen istidlali kabul etmiyoruz; zira bu istidlal doğru olursa, tüm beşerî bilimler itibarını kaybedecek ve günümüz dünyasında da hiçbir habere güven duyulamayacaktır. Çünkü onların hepsi insanın mahsulüdür. Biz insanların doğruyu yanlıştan ve iyiyi ...

En Çok Okunanlar