Ətraflı axtarış
Baxanların
5833
İnternetə qoyma tarixi: 2007/12/07
Sualın xülasəsi
“Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Sual
“Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir? Quranın saxtalaşdırılmış bir nüsxəsi də nəşr olunubmu?
Qısa cavab

Bu şərif ayədə gələn الْمُقْتَسِمِينَ “əl-müqtəsimin” kəlməsi “ayrılıq salanlar və bölənlər” mənasınadır. Bu ayənin şəni-nüzulu (kimlərin barəsində nazil olması) ilə əlaqədar təfsirlərdə bir neçə ehtimal verilmişdir:

1. Kafir başçılar; belə ki, onlar həcc mövsümündə öz qüvvələrini Məkkənin yollarında və girişlərində bölüşdürürdülər ki, müsafirlərə desinlər: “Məhəmməd adlı bir şəxs böyük iddialar edir, onun sözlərinə qulaq asmayın!” Habelə, o həzrəti kahin, sehrkar və məcnun bir insan kimi təqdim edirdilər.

2. Bir qrup da Quranı öz aralarında bölüşdürürdülər ki, hər biri özünə düşən hissənin oxşarını düzəltsin.

3. Bəziləri Quranı hissə-hissə edir, bir hissəsinə əməl edib başqa hissəsini boşlayırdılar.

4. Qüreyş tərəfindən bir tayfa Quranı hissə-hissə edirdilər, bir dəstə “sehrdir!”, başqa bir dəstə “keçmiş nəsillərin əfsanəsidir!”, bir dəstə də “saxta şeylərdir!” deyirdilər.

5. Bəziləri demişlər: məqsəd İslamdan əvvəlki yəhudilər və məsihilərdir. Belə ki, onlar dində təfriqəyə düçar olaraq müxtəlif firqələr şəkilinə düşmüşdülər. Hər qrup öz ixtiyarında olanlarla şad olurdular və “Quran” dedikdə məqsəd ümumi şəkildə asimani kitabdır.

Aydın olur ki, “Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində Allahın məqsədi Quranın saxta nüsxəsinin varlığı və ya yayılması deyildir.

Ətreaflı cavab

Allah-taala “Hicr” surəsinin 89-91-ci ayələrində Peyğəmbərə göstəriş verərək buyurur: “İmansız şəxslərin müqabilində möhkəm dayan və çəkinmədən de: mən aşkar şəkildə (ilahi əzabdan) qorxudanam[1], mən sizə təhlükə elan edirəm! Çünki Allah buyurur ki, sizə ağır bir əzab nazil edərəm ki, necə ki, təqsim edənlərə (müqtəsimlərə) göndərmişəm.[2] Həmin kəslər ki, Allahın ayələrini hissə-hissə edirdilər.”[3]

Bu şərif ayədə gələn “əl-müqtəsimin” kəlməsi ayrılıq salanlar və bölənlər mənasına gəlmişdir. Bu ayənin şəni-nüzulu və kimlərin barəsində nazil olması ilə əlaqədar təfsirlərdə bir neçə ehtimal verilmişdir:

1. Kafir başçılar, belə ki, onlar həcc mövsümündə öz qüvvələrini Məkkənin yollarında və girişlərində bölüşdürürdülər ki, müsafirlərə desinlər: “Məhəmməd adlı bir şəxs böyük iddialar edir, onun sözlərinə qulaq asmayın!” Habelə, o həzrəti kahin, sehrkar və məcnun bir insan kimi təqdim edirdilər.

2. Bir qrup da Quranı öz aralarında bölüşdürürdülər ki, hər biri özünə düşən hissənin oxşarını düzəltsin.[4]

3. Qüreyşdən bir tayfa Quranı hissə-hissə edirdilər, bir dəstə “sehrdir!”, başqa bir dəstə “keçmiş nəsillərin əfsanəsidir!”, bir dəstə də “saxta şeylərdir!” deyirdilər.[5]

4. Bəziləri demişlər: Məqsəd islamdan əvvəlki yəhudilər və məsihilərdir ki, dində təfriqəyə düçar olmuş və müxtəlif firqələr şəkilinə düşmüşdülər. Hər qrup öz ixtiyarında olanlarla şad olurdular, Quran dedikdə məqsəd asimani kitabdır.[6]

5. Bəziləri Quranın bir hissəsinə əməl edib başqa hissəsini boşlayırdılar.

Beşinci ehtimalda qeyd etmək lazımdır ki, ilahi proqramlar ümumi şəkildə bütün insanların mənafeyini qoruyub təmin edir. Lakin zahirdə və ilk baxışda adətən, onun bəziləri insanın meylləri ilə müvafiq, bəziləri isə müxalif olur. Məhz belə olan halda həqiqi möminlər yalançılardan seçilir. Birinci dəstə hər bir hökmü sözsüz qəbul edirlər. Onlar hətta zahirdə onların mənfəətinə olmasa belə, “Hər şey Allah tərəfindəndir” deyərək[7] ilahi hökmlərin arasında heç bir fərq qoymadan və istisnasız olaraq hamısını qəbul edirlər.

Amma qəlbləri xəstə olanlar, Allahın dinindən və ilahi hökmlərdən şəxsi mənafe istiqamətində bəhrələnmək istəyənlər yalnız öz mənfəətlərinə olanları qəbul edir və sairlərdən üz çevirirlər. Onlar Quran ayələrindən hətta bir ayənin özünü belə, iki hissəyə bölür, öz meylləri ilə müvafiq olanları qəbul edir, qalanlarını isə boşlayırlar.

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ “Bəzi ayələrə iman gətirib bəzilərinə kafir oluruq”[8] deyən bəzi keçmiş qövmlər kimi nəğmələr oxumağımız layiqli deyildir. Çünki bütün dünyapərəstlər elə bu işi görürlər. Haqq və batil ardıcıllarının seçilməsində əsas meyar insanların şəxsi meylləri, nəfsani istəkləri və zahiri mənafeyi ilə uyğun gəlməyən şeylər müqabilində təslim olmaqdır. Məhz belə olan halda möminlər münafiqlərdən ayrılıb seçilir.[9]

Deməli, “Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində məqsəd Quranın saxta nüsxələrinin varlığı və ya nəşr olunması deyildir. Tövsiyə edirik ki, şəkk-şübhəyə düşdüyünüz və ya məfhumunu düzgün şəkildə təhlil edə bilmədiyiniz ayələrlə qarşılaşan zaman aşağıdakı mötəbər təfsir kitablarına müraciət edəsiniz:

1. “Əl-mizan” təfsiri, Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai

2. “Təfsiri-nümunə”, Ayətullah Məkarim Şirazi və alimlərdən bir qrupu

3. “Nur” təfsiri, Möhsün Qiraəti.

 


[1] وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

[2] كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ

[3] الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

[4] “Təfsiri-nur”, 6-cı cild, səh. 356

[5] “Əl-mizan” təfsirinin farsca tərcüməsi, 12-ci cild, səh. 286

[6] “Hidayət” təfsiri, 5-ci cild, səh. 401

[7] “Ali-İmran” surəsi, ayə: 7 كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

[8] “Nisa” surəsi, ayə: 150

[9] “Təfsiri-nümunə”, “Hicr” surəsinin 85-91-ci ayələrinin təfsiri

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Bəndəlik nədir? Bəndə kimdir? Bəndəlik yolu ilə necə getmək olar?
  9817 Əməli əxlaq 2010/09/27
  Lüğət alimləri abadəti xüzu və zəlilliyin sonu mənasında məna edirlər. Onlar deyirlər: İbadət xuzu və təvazönün ən üstün mərhələsi olduğuna görə, yalnız o şəxsə layiqdir ki, ehsan və nemətin və vücud və təkamülün ən uca mərhələsi onda olsun. Bu cəhətdən Allahdan qeyrisinə olan ibadət şirkdir, çünki, ibadətdə ...
 • Mələkut mələkləri ilə cəbərut mələkləri arasında fərq nədədir?
  10498 فرشتگان 2014/05/20
  Mələklərin mələkut və cəbərut dəstəsinə bölünməsi mövzusunda bir neçə məsələni nəzərə almaq lazımdır: 1.Məlaik sözünün əsli ərəbcədən mələk sözündən olub iqtidar və bir şeyə tam əhatə tapmasına deiyilir. Həmçinin, mələkut və cəbərut sözü sözün mübaliğə mənasındadır. Mələkut, mülk sözünün mübaliğə mənasını çatdırır.[1] Cəbərut isə ...
 • İslam ilə məsihilik arasında Allahın övlad sahibi olub-olmaması ilə əlaqədar ziddiyyət necə izah edilə bilər?
  5703 Qədim kəlam 2011/09/12
  “Tövhid” surəsindən aydın olduğu kimi, müsəlmanların əqidəsi budur ki, Allah-taala nə bir kəsi doğmuş, nə də bir kəsdən doğulmuşdur. Bütün tövhid dinləri də belə etiqada malikdir və həzrət Məsihin dini də bu külli qaydadan istisna deyildir. Çünki bütün ilahi dinlər əql və sağlam insan fitrəti əsasında qurulmuşdur. ...
 • Bəxtin mənası nədir? Bəxt və tale deyilən bir anlamın olması həqiqətdirmi?
  25434 Qədim kəlam 2011/05/09
  Bəxt, tale və şans ədəb və şer cümlələri olmasına baxmayaraq insanlar arasında daha çox istifadə olunur. Bu sözlər iki mənada işlənə bilər. 1). Səbəbsiz bir şeyin baş verməsi. Bu məna fəlsəfə elmi baxımında qəbul olunmur. Çünki fəlsəfə elmi hər bir hekayənin, hadisənin, olayın baş verməsində ondan öncə səbəbin ...
 • Qeyri İslami dövlətlərin banklarından kredit götürməyin hökmü nədir?
  6519 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/11/12
  Kredit götürməyin əsası hakimi şərin icazəsinə bağlı deyil. Hətta əgər dövləti bir bankdan olmuş olsa belə. Vəzi hökm nəzərindən də düzgündür. Baxmayaraq ki riba və sələm də olmuş olsa. Amma riba və sələm olarsa təklifi nöqteyi nəzərdən haramdır. İstər müsəlmandan almış olasan və istərdə qeyri müsəlmandan. İstər İslami dövlətdən olsun ...
 • Ələm və fələləm- in mənası nədir?
  8782 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Əl- eləm və fələləm fiqh terminidir ki, müctəhidliyin şərtləri bəhsində işlənir. Və "alim və başqasından daha elmli" deməkdir. Bildiyimiz kimi müctəhidin şəraitlərindən biri də onun ələm olmasıdır; yəni başqa alimlərdən daha elmli olmalıdır. (Bu cür müctəhiddən təqlid olunması lazımdır). Əgər bu müctəhidin müəyyən bir məsələdə fətvası olan müctəhiddən təqlid ...
 • Gündəlik vacib namazların qiraətinin keyfiyyətini bəyan edin
  5319 Qiraət 2012/05/19
  Qadınların namazı ucadan qılması barəsində vəzifələrini iki qrupa ayırmaq olar: 1. Zöhr və əsr namazlarının həmd və surəsi alçaqdan qılınmalıdır.[1] 2. Sübh, məğrib və işa namazlarının həmd və surələri iki şəkildə oxunur: A. Naməhrəm onun səsini eşitmədiyi halda.
 • Namaz qurtardıqdan sonra əlləri möhürə çəkib sonra əli üzə sürtmək müstəhəb sayılır?
  5100 بیشتر بدانیم 2013/12/16
  Müstəhəbdir insan namazdan sonra namazın təqibin yəni zikr, dua və quran oxusun.[1] Bu təqiblərdən biri də odur ki, rəvayətlərdə ona sifariş olunmuşdur, səcdə yerinə əl çəkib (o əşyalar ki, onların üzərinə səcdə etmək düzgündür) sonra üzünə çəksin, əlbətdə o cür ki rəvayətlərdə onlara işarə olunmuşdur: Rəvayətlərdən ...
 • Bir şeyin murdar olması yalnız üç yolla məlum ola bilər? Yəqin etmək yalnız gözlə görməklə hasil olur?
  5902 Nəcasətin isbatı 2012/07/22
  İslam dini insanların vasvasılığının qabağını almaq, onların həyat və məişətlərində məşəqqətə və çətinliyə düşməmələri üçün hər bir şeyin ilkin nəzərdə pak-pakizə olmasını əsas qərar vermiş və öz ardıcıllarına göstəriş vermişdir ki, yalnız bir şeyin nəcis olduğuna yəqin etdikləri halda ondan çəkinsinlər, bundan başqa hallarda heç bir vəzifələri ...
 • Xatəm dinin kamil olmasını necə isbat etmək olar?
  5598 Qədim kəlam 2010/11/10
  Əvvəla, “kamil” kəlməsinin mənasını izah etməyi lazım bilirik. “Kamil” “naqis”in (nöqsanlının) müqabil nöqtəsi və antonimidir. Ümumiyyətlə, islamın kamil bir din olduğunu dediyimiz zaman məqsədimiz budur ki, onda heç bir nöqsan yoxdur. Daha aydın desək, bu din dünya və axirətdə səadətli həyatın tələb etdiyi hər ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160342 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146492 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115634 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  106836 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89229 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  88453 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52158 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41668 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  40851 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40513 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...