Ətraflı axtarış
Baxanların
4140
İnternetə qoyma tarixi: 2012/01/18
Sualın xülasəsi
Yer kürəsindən xaricdə, məsələn Ayda vəfat edən insanın məhşərə gəlməsi necə olacaqdır?
Sual
Məada etiqad bizim dini etiqad və prinsiplərimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Quranda bu barədə çoxlu ayələr vardır. O gündə ruh yenidən bədənə qayıdacaq və Pərvərdigarın hüzurunda dayanacaq. Sizdən xahiş edirik ki, bu gün adi bir iş olan, amma bir neçə on il bundan qabaq qeyri-adi və qəribə bir iş hesab edilən kosmos məsələləri ilə əlaqədar sualımıza cavab verin. Hal-hazırda kosmosa getmək adi bir işdir, hətta kosmonavtlar arasında müsəlman şəxslər də gözə dəyir. Sualımız budur: Əgər fəzada məmuriyyət zamanı, misal üçün, islam dininə inanclı olan bir müsəlman Ayda, yaxud başqa bir səma cismində (planetdə) enib müəyyən hadisələr nəticəsində dünyadan gedərsə, qiyamət günü onun Yer üzündə qurulan məhşərə gəlməsi necə olacaqdır?
Qısa cavab

Yer kürəsindən xaricdə dünyadan gedən şəxs barəsində verilən sualın cavabında diqqət yetirmək lazımdır ki, məhşər səhnəsi (yeri) bizim Yer kürəsindən təsəvvür etdiyimizdən əsaslı və köklü fərqlərə malikdir. Qiyamətin əvvəlində Yer kürəsi hazırkı şəklindən tam başqa formaya düşəcək, onda və bütün varlıq aləmində böyük, əsaslı dəyişikliklər baş verəcəkdir. Nəticədə məhşər səhrasının yeri daha yüksək həyata, istedadlara və behişt həyatına malik olacaqdır.

Ətreaflı cavab

Hər şeydən öncə xatırladırıq ki, qəbir aləmi və qəbirdən dirildilmə məsələləri maddi qəbirdən çox yüksəkdə olan bir məsələdir və rəvayətlərə əsasən “qəbir aləmi” dedikdə çox geniş miqyasda olan  “bərzəx aləmi” nəzərdə tutulur.

Yer kürəsindən xaricdə dünyadan gedən şəxs barəsində verilən sualda da diqqət yetirmək lazımdır ki, məhşərin yeri bizim Yer kürəsi barəsindəki təsəvvürümüzdən əsaslı fərqlərə malikdir. Qiyamət başlananda Yer hazırkı vəziyyətindən tam başqa bir formaya düşəcək, bütün varlıq aləmində əsaslı dəyişikliklər baş verəcəkdir. Belə ki, məhşərin baş verdiyi yer daha yüksək həyatla mütənasibdir, onda behişt həyatı, əbədilik istedadı və sair olacaqdır.

Varlıq aləmindəki elmlərə, daha böyük və külli nəzərlərə əsasən, əgər bütün maddi aləmi, özündə mövcud olan bütün cisimlərlə birlikdə “ümumi mənada olan yer” hesab etsək, səma cisimləri arasındakı fəzanı birinci asiman və sonrakı altı asimanı da qeyri-maddi asimanlar kimi nəzərdə tutsaq, bu halda “qəbirdən dirildilmək” məsələsi “Yer kürəsindəki mövcud qəbirlərdən dirildilmək”də həsr olunmayacaq, torpaqdan olan  hər bir kürə – istər Yer, istərsə də sair səma cisimləri bu ümumi mənaya daxil olacaqdır. Bildiyimiz kimi, böyük qiyamət və məad ilə əlaqədar hadisələr və dəyişikliklər də bütün varlıq aləmindəki hadisədən ibarətdir.

Quran xitablarında “yer” (“ərz”) kəlməsindən zehnə gələn şey üzərində yaşadığımız həmin Yer kürəsi olsa da, bu, onun əksəriyyət təşkil edən  mənasına görədir. Yəni onun (1400 il bundan qabaqkı) dinləyiciləri kosmik inkişaflar ilə sair səma cisimlərində də həyatın davam etməsinin mümkünlüyünü əsla təsəvvür edə bilməzdilər. Bununla belə, bir çox terminlərdə “ərz” (yer) kəlməsi behişt yeri, bərzəx yeri və s. kimi mənalarda işlədilmişdir və hamısı göstərir ki, “ərz” kəlməsi məna baxımından yalnız Yer kürəsinə məxsus deyil, hər bir məqamdakı vücud maddəsi və döşəmə (yataq) mənasına işlədilmişdir.

Bu nəzəriyyəyə görə insanların həşri ilə əlaqədar nazil olan ayələr torpaqdan ibarət olan bütün kürələrə şamildir və bütün insanları əhatə edir. Hətta Aydakı maddə də qiyamət günü yerin bir hissəsi hesab edilə bilər.

Sonda qeyd edirik ki, bu suala müxtəlif nəzəriyyələr cəhətindən, o cümlədən nəqli, kəlami və s. verilən cavablara müraciət etmək olar. Biz burada bu bəhsi külli bir nəzəriyyə ilə araşdırdıq ki, kainata nəzər və onun Quran mətləbləri ilə müqayisəsindən əldə olunan bir çox digər şübhələrə də cavab verə bilək.

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı görünüşlərə baxa bilərsiniz:

“Məhşərin yeri”, sual 14990

“Cismani məad və dağılmış hissələrin qayıda bilməməsi şübhəsi” 14414 (sayt 14773)

“Fələklər və asimanlar”, sual 8269 (sayt 9151)

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quranda burucdan məqsəd nədir?
  7319 Təfsir
  "Buruc" kəlməsi gələn ayələrin zahiri mənası budur ki, Allah buyurur: "Biz səmada (hansı ki, yerin yuxarı tərəfindən ibarətdir) günəş və ayın mənzilləri olan bürc və qəsrlər qərar verdik və ona baxanlar üçün zinətlə bəzədik və zinət ulduzlardır.Bu kəlmə həm hasarlı və möhkəm bürc və qalalar olan qədimi ...
 • Uxdud səhabələri kim idi?
  4366 Təfsir
  “Uxdud” böyük çala, yaxud xəndək mənasınadır. Bu ayədə odla doldurulan böyük çala nəzərdə tutulur ki, mömin şəxsləri oraya salıb yandırmış və ağır işgəncə ilə qətlə yetirmişlər. Bu hadisənin nə zaman baş verməsi, hansı qövmə aid olması, eləcə də bunun xüsusi və konkret bir hadisə, yoxsa ...
 • Əgər şərii and əksinə əməl edilsə (hens), andın özü, öz qüvvəsində qalırmı?
  3603 Nizamlar hüquq və əhkam
  And içməyin şərtləri var ki, o şərtlərin hamısı olduqda, insan onu yerinə yetirməyə vəzifəlidir və onu yerinə yetirmədikdə, kəffarəyə səbəb olacaq. Əgər bir dəfə anda qarşı çıxsa, o and sındırılıb və ona qarşı yenidən çıxmağın kəffarəsi yoxdur. Andın şərii olması üçün, yenilənməlidir (yenidən and içilməlidir). ...
 • İmamın məsum olması niyə zəruridir və imamın məsum olması necə məlum olur?
  4963 Qədim kəlam
  Şiə əhli- sünnənin əksinə olaraq, bu dikirdədir ki, imam bütün işlərdə (vəhy məsələsindən başqa) Peyğəmbərlə eyni və ona uyğun olmalıdır. Buna əsasən, Peyğəmbərlə eyni və uyğun olmalıdır. Buna əsasən, Peyğəmbər kimi səhv və günahdan məsum olmalıdır. Necə ki, islam Peyğəmbəri (s) və digər ilahi Peyğəmbərlər belə olublar. Amma əhli- ...
 • Cövhər və ərəzin arasında fərq varmı?
  4754 İslam fəlsəfəsi
  Cövhər lehsikologiya nəzərindən gövhər (ərəbləşmiş kəlmə) kəlməsinin tərcüməsidir.Ərəz, peyda olma, üz vermə, ərz etmək və ... mənasındadır.[1]Filosoflar cövhərin tərifində belə deyiblər:«الجوهر ماهیة اذ وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنها»"Əl- cövhəru mahiyyətun iza vucudət fil- xaric ...
 • necə inanmaq olar o alimlər ki, nəsihət edib söz deyirlər özləri bu işlərə layiqdirlər?
  3880 Əməli əxlaq
  İslam göstərişlərinə əsasən bütün insanlara lazımdır ki, dini başa düşmək üçün əgər mümkündürsə özü elmi tədqiqat edib İlahi hökmləri əldə etməli və yaxud din alimlərinə müraciət etməlidirlər. Amma hər bir şəxs dini məsələlərdə fəqih olmağa qadir olmadığı üçün, din alimlərinə müraciət etməlidir. Məsum imamlar (ə) layiqli alimləri təyin ...
 • Нәјә ҝөрә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына ҝөрә дуа едирик?
  4139 Qədim kəlam
  Һикмәт вә сәбәбини дәгиг билмәсәк дә имам Заманын (әҹ) саламатчылығына дуа етмәк шәриәтин ҝөстәришләриндән сајылыр. Онлардан бир нечәсинә ишарә едирик;1.О һәзрәтин әзиз вүҹудунун саламатчылына дуа етмәк Һәзрәтин сағламлығына сәбәб олан амилләрдән биридир. Аллаһ-таала билир ки, ...
 • Rizvan behiştinə sahib olmaq, onlar üçün mələyin şəfaət etməsi ilə necə uyğundur?
  4371 Təfsir
  Allah iman və saleh əməl sahiblərindən razıdır, amma çünki iman və saleh əməllər qüdrət və zəif mərtəbəsindən fərqlidir, Allahında razılğı onlar üçün fərqlidir.Behiştin ən uca mərtəbəsi behişti rizvandır. Onun sahibləri, yəni Peyğəmbərlər, övsiya övliya və Allah dərgahında yaxşı olanlardır. Bu dəstənin şəfaətə ehtiyacı yoxdur və bunlar ...
 • Yoldaşım təzəlikcə istəmədən hamilə olubdur, ruhi çətinliklər bizi spermanın obortuna məcbur edibdir, bu işin hökmü nədir?
  6653 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qeyd olunan üzr spermanın abortu üçün şəri icazəyə səbəb olmur. Onun abortunun günahı var. Və diyəyə də səbəb olacaq. ...
 • Kitab əhli məadın cismani olmasına inanırlarmı? Lütfən, bu barədə bir neçə kitab təqdim edir.
  3977 Qədim kəlam
  Cavabın aydın olması üçün bir neçə məsələyə diqqət yetirmək zəruridir: 1. Əhli-kitabın (istər yəhudi, istər məsihi, istərsə də zərdüşt) təlimlərində “cismani məad” adlı bir ünvan irəli çəkilməmişdir. Bu barədə bəyan etdiklərimiz məadın özünə etiqadın əsli ilə əlaqədar əhli-kitabın dini mətnlərindəki çıxarışlarımızdır. 2. Bu ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  124732 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  94398 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  75590 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  61433 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  58978 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  38740 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  30528 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  27718 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  27515 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  25890 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...