Bizim haqqımızda

Bizim haqqımızda

Allahın adı ilə

Allah- Taala Qurani kərimdə buyurur: "Əgər bilməyirsinizsə, zikr əhlindən soruşun!"[1] İnsanın həyatının ən dəyərli qismi onun elmi, təfəkkürü və mərifətidir. İnsan öz elm və mərifətinin kamala yetməsində həmişə maraqlı və yeni suallarla üzləşir.

Mərifəti olmayan insana sual maraqlı olmaz. Din sahəsində insanı təfəkkürə vadar edən suallar onun mərifət və məlumatının genişlənməsinə səbəb olur. "Rəvaqi- hikmət" elmi- mədəni müəssisəsi də ilk gündən bu hədəflə yaranmışdır ki, insanların ən çətin və mühüm dini suallarının bir qisminə cavab tapsın, bununla da elmi ocaqlarda bu suallar ətrafında tədqiqatlar və axtarışlar aparılsın. Bu yolda elmi mərkəz əlindən gələn hər şeyi əsirgəməmişdir, çevikliyi zəif olsa da tam qüdrətlə hədəfinə doğru fəaliyyətdədir.

Bu səbəbdən elmi- mədəni mərkəzdə olan sayt bölməsi, ixtiyarında olan xüsusi texniki fənlə dini sualları cavablandırmaq üçün fəaliyyətə başlamış və bu hədəfə məxsus sayt icad etmişdir. Fəaliyyətimizin ilk mərhələsi 1381- ci şəmsi ilində (2002) "Tibyan" saytının vasitəsi ilə bizə göndərilən fəlsəfə, hikmət və kəlam bəhslərinə aid müxtəlif suallar olmuşdur. Bu sualların cavabları "Ravaqi- hikmət" elmi-mədəni mərkəzin vasitəsi ilə cavablandırılaraq internet səhifəsində "www.hadavi.info" saytında yerləşdirilmişdir.

Müxtəlif elmi mərkəzlərin bir sıra şübhə və sualların cavablanması sahəsində səy və fəaliyyətinə baxmayaraq, belə elmi mərkəzlərin fəaliyyəti və əlaqələrinin daha da genişlənməsi, həmçinin suallara sırf şəkildə islamın nəzəri sayıla biləcək cavablar verilməsi yenə də zəruridir. Bu minvalla elmi- mədəni mərkəzimiz fəaliyyətinin ikinci mərhələsini www.islamQuest.net saytı adı altında üç dildə- fars, ərəb və ingilis dillərində İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alih) adına adlanan ildə işinə başladı. Saytın rəsmi internet səhifəsinə buraxılışa isə 1427- ci hicri qəməri ili rəbiul- əvvəl ayının 17- də (şəmsi ili 1385/1/27) İslam Peyğəmbərinin (s)- in doğulduğu gün oldu.

 

Suallara cavab vermə yolu

Saytımıza göndərilmiş müxtəlif suallar və şübhələr İslam axtarışı saytında çalışan mütəxəssislərin vasitəsi ilə cavablandırılır. Həmçinin, xaricdən və ya daxildən gələn xüsusi əhəmiyyətli sualların cavabları mütəxəssislərin nəzərindən əlavə, elmi mərkəzin rəhbərlərinin də nəzərindən keçirildikdən və təsdiqləndikdən sonra müəssisənin mütəxəssislərinin vasitəsi ilə mərkəzin saytına yerləşdirilir. Sual verənin verdiyi məlumatlar vasitəsi ilə onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir və sualın cavabı elmi mərkəzin rəhbərliyinin nəzərindən keçib təsdiqləndikdən sonra saytın sual- cavab bölməsində yerləşdirilir.

Suallara cavab müxtəlif yollarla olur. Göndərilmiş suallar içərisində əgər hər hansı bir sual öz növbəsində bir neçə sualı əhatə edirsə, mütəxəssislər vasitəsi ilə o suallar təkbətək ayrılır və öncə belə suallara cavablar verilir. Əgər sual vahid bir mövzunu əhatə edirsə həmin suallara birlikdə cavab verilir. Həmçinin, sualların cavabları iki qismə bölünür. Xülasə cavab və geniş, izahlı cavab. Ola bilsin ki, eyni sualı verən bir neçə sualın cavabı vahid bir formada cavablandırılsın.

Elmi mərkəzin bütün səyi bundan ibarətdir ki, suallara verilən cavablar tam şəkildə təhqiqi və elmi etibarı olsun, bununla da verilən cavablar islamın nəzəri olmuş olsun!

 


[1] - Nəhl surəsi ayə 43 və Ənbiya surəsi, ayə 7.

 

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Zikrdən məqsəd nədir?
  6493 ذکر 2012/10/06
  Allahı zikir etmək insanın ruhiyyə və əxlqında böyük təsiri vardır ki, qarşılıqlıdır. Allahı yad etmək bəndədən və ürəyin aydın, saf və Allahın əmirlərinə əməl etməmək qorxusu, günahların bağışlanması, elm və hikmətin əta olunması isə Allah tərəfindəndir. Umumi olaraq zikri iki hissəyə bölmüşdürlər dildə və qəlbdə, dildə olan ...
 • “Əgər elm Sürəyya ulduzunda olsa, fars ölkəsindən olan kişilər mütləq onu əldə edəcəklər” hədisinin sənədi necədir?
  3364 Hədis nəql edənlər 2011/09/12
  Bu hədis Əbdüllah ibni Cəfər Himyərinin “Qurbul-əsnad” kitabında Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən nəql olunmuşdur. “Qurbul-əsnad” kitabı mötəbər rəvayət kitablarından sayılır. ...
 • Müxtəlif qismlərdə olan hansı eşq İslamda doğru sayılır?
  6672 Nəzəri irfan 2011/07/02
  Filosoflar və ariflər eşqi bir neçə hissəyə bölmüşdürlər. Amma ümumi olaraq deyirlər eşq iki hissəyə bölünür: Həqiqi ehq, həmin Allaha, sifət və felərinə aşiq olmaqdır. Məcazi eşq, bu eşq geniş əhatəyə malikdir ki, demək olar: Məcazi eşq ...
 • Вилајәти-фәгиһ һаггында мөвҹуд олан ән гәдим сәнәд нәдир?
  2953 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/04
  Вилајәти-фәгиһ һаггында мөвҹуд олан ән гәдим сәнәд мәрһум даһи алим Шејх Муфидин “Мугние” адлы китабыдыр. О, бу китабын әмрбе мәруф вә нәһј әз мункәр бөлүмүндә ашағадакылары адил фәгиһин вәзифәләриндән сајыр:А) Әмр бе мәруф вә нәһј ...
 • O hədisin etibarı ki, buyurur: "Qurban bayramında təşkil olan nütfənin sahibi altı barmaqlı olacaq" nə dərəcədədir?
  5222 Hədis elmləri 2012/01/12
  Əziz İslam Peyğəmbəri (s) ayləlik əməlinin müsəhəbbat və məkruhatını bir hədisdə Həzrəti Əli (ə)a buyurdular:Yoldaşına Qurban bayramı gecəsi yaxınlıq etmə çünki əgər bu gecə nütfə ana bətninə yerini tutarsa, olan uşaq ya altı barmaq olacaq ya dörd barmaq...[1]Bu hədis Hilyətul Müttəqin kitabından əlavə ...
 • Bir şəxsdən kəramətin aşkar olması, onun haqq olması mənasınadırmı?
  2875 Əməli irfan 2012/04/17
  İrfanda müzakirə olunan mövzulardan biri, kəramət və qeyri- adi işləri göstərmək məsələsidir. İrfan və nəfsi saflaşdırma yolunda, kəramət, mükaşifə və qeyri- adi işlərin yaranması, bunlar insanı məğrur edib və onları çox mügüm sayan işlərdən deyillər. Bunlar, Allah Taalanı şuhudi tanımanın çox aşağı dərəcələri və ibtidai ...
 • Məhəmməd ibni Hənəfiyyənin rəvayətində deyilən “hüczə” kəlməsinin mənası nədir?
  3585 Hədis elmləri 2012/02/13
  Rəvayətlərdə “hüczə” kəlməsindən məqsəd dünyada bizimlə Allah, Peyğəmbər və imamlar (əleyhimus-salam) arasında qərar verilən sarılma vasitəsi və səbəbidir. O səbəblər din, gözəl əxlaq, saleh əməllərdən ibarətdir. Əgər insanlar islam dininə tabe olsalar, gözəl əxlaqa yiyələnsələr və yaxşı işlər görsələr, bu əməllər axirətdə ilahi ...
 • "Əhli-beyt" kimə deyilir?
  10470 İslam fəlsəfəsi 2011/06/28
  "Əhli-beyt" kəlməsi Quran, hədis və ilahiyyat termini olub, İslam peyğəmbərinin (s) ailəsi mənasındadır. Bu termin məlum (əhli-beyt) mənada Quranın "təthir" ayəsində; yəni "Əhzab" surəsinin 33-cü ayəsində istifadə olunmuşdur.«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» Şiə təfsirçilərinin hamısı, həmçinin əhli-sünnə təfsirçilərinin əksəriyyəti – şahidlərə, qərinələrə ...
 • Kişinin ailə məsələlərində qadının üzərində hakim olmasını Qurani kərim necə başa salır? Quranın bu barədə olan nəzərini açıqlayın.
  10934 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/02/15
  Ailə məsələlərində kişinin hakim olması haqda Quranda beə buyurulmuşdur: «الرجال قوامون علی النساء»Amma ayənin həqiqi mənası bu deyil ki, kişilər qadınların üzərində hakimdirlər və hər nə istəsələr edə bilərlər. Əksinə təfsirçilərin və lüğətşunasların nəzərlərinə əsasən "qivan" ...
 • Nəyə görə fiqhi cəhətdən həddin icrası hakimin öhdəsindədir?
  2027 بیشتر بدانیم 2015/08/01
  Bəşər cəmiyyətlərinin ürfündə cinayətkarların cəzalanması hökumətlərin ixtiyarındadır və hökumətdən başqa kimsə hədd icrasını öhdəsinə ala bilməz. Belə bir əsas İslam fiqhində də təkid və qəbul olunmuşdur. Müəslman fəqihləri cinayətkarların həddinin icrasını zəmanənin İmamamının (əleyhissalam) hüzuru dövründə Onun və ya İmam (əleyhissalam) tərəfindən təyin olunmuş şəxslərin ixtiyarında olduğunu ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  100911 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  76595 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  55345 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  36734 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  28622 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  21570 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  20677 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  19195 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  19134 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  17806 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...

Əlaqəlilər