Bizim haqqımızda

Bizim haqqımızda

Allahın adı ilə

Allah- Taala Qurani kərimdə buyurur: "Əgər bilməyirsinizsə, zikr əhlindən soruşun!"[1] İnsanın həyatının ən dəyərli qismi onun elmi, təfəkkürü və mərifətidir. İnsan öz elm və mərifətinin kamala yetməsində həmişə maraqlı və yeni suallarla üzləşir.

Mərifəti olmayan insana sual maraqlı olmaz. Din sahəsində insanı təfəkkürə vadar edən suallar onun mərifət və məlumatının genişlənməsinə səbəb olur. "Rəvaqi- hikmət" elmi- mədəni müəssisəsi də ilk gündən bu hədəflə yaranmışdır ki, insanların ən çətin və mühüm dini suallarının bir qisminə cavab tapsın, bununla da elmi ocaqlarda bu suallar ətrafında tədqiqatlar və axtarışlar aparılsın. Bu yolda elmi mərkəz əlindən gələn hər şeyi əsirgəməmişdir, çevikliyi zəif olsa da tam qüdrətlə hədəfinə doğru fəaliyyətdədir.

Bu səbəbdən elmi- mədəni mərkəzdə olan sayt bölməsi, ixtiyarında olan xüsusi texniki fənlə dini sualları cavablandırmaq üçün fəaliyyətə başlamış və bu hədəfə məxsus sayt icad etmişdir. Fəaliyyətimizin ilk mərhələsi 1381- ci şəmsi ilində (2002) "Tibyan" saytının vasitəsi ilə bizə göndərilən fəlsəfə, hikmət və kəlam bəhslərinə aid müxtəlif suallar olmuşdur. Bu sualların cavabları "Ravaqi- hikmət" elmi-mədəni mərkəzin vasitəsi ilə cavablandırılaraq internet səhifəsində "www.hadavi.info" saytında yerləşdirilmişdir.

Müxtəlif elmi mərkəzlərin bir sıra şübhə və sualların cavablanması sahəsində səy və fəaliyyətinə baxmayaraq, belə elmi mərkəzlərin fəaliyyəti və əlaqələrinin daha da genişlənməsi, həmçinin suallara sırf şəkildə islamın nəzəri sayıla biləcək cavablar verilməsi yenə də zəruridir. Bu minvalla elmi- mədəni mərkəzimiz fəaliyyətinin ikinci mərhələsini www.islamQuest.net saytı adı altında üç dildə- fars, ərəb və ingilis dillərində İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alih) adına adlanan ildə işinə başladı. Saytın rəsmi internet səhifəsinə buraxılışa isə 1427- ci hicri qəməri ili rəbiul- əvvəl ayının 17- də (şəmsi ili 1385/1/27) İslam Peyğəmbərinin (s)- in doğulduğu gün oldu.

 

Suallara cavab vermə yolu

Saytımıza göndərilmiş müxtəlif suallar və şübhələr İslam axtarışı saytında çalışan mütəxəssislərin vasitəsi ilə cavablandırılır. Həmçinin, xaricdən və ya daxildən gələn xüsusi əhəmiyyətli sualların cavabları mütəxəssislərin nəzərindən əlavə, elmi mərkəzin rəhbərlərinin də nəzərindən keçirildikdən və təsdiqləndikdən sonra müəssisənin mütəxəssislərinin vasitəsi ilə mərkəzin saytına yerləşdirilir. Sual verənin verdiyi məlumatlar vasitəsi ilə onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir və sualın cavabı elmi mərkəzin rəhbərliyinin nəzərindən keçib təsdiqləndikdən sonra saytın sual- cavab bölməsində yerləşdirilir.

Suallara cavab müxtəlif yollarla olur. Göndərilmiş suallar içərisində əgər hər hansı bir sual öz növbəsində bir neçə sualı əhatə edirsə, mütəxəssislər vasitəsi ilə o suallar təkbətək ayrılır və öncə belə suallara cavablar verilir. Əgər sual vahid bir mövzunu əhatə edirsə həmin suallara birlikdə cavab verilir. Həmçinin, sualların cavabları iki qismə bölünür. Xülasə cavab və geniş, izahlı cavab. Ola bilsin ki, eyni sualı verən bir neçə sualın cavabı vahid bir formada cavablandırılsın.

Elmi mərkəzin bütün səyi bundan ibarətdir ki, suallara verilən cavablar tam şəkildə təhqiqi və elmi etibarı olsun, bununla da verilən cavablar islamın nəzəri olmuş olsun!

 


[1] - Nəhl surəsi ayə 43 və Ənbiya surəsi, ayə 7.

 

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Qəbirlərin ziyarəti müvəqqəti olaraq qadağan olunmuşdur. Hansı ildə icazə verildi?
  3499 Qədim kəlam 2012/04/18
  İslamın əvvəlində qısa bir müddət qadağan olunan işlərdən biridə qəbirlərin ziyarəti olub. Bu qadağan olmanın müxtəlif dəlilləri vardır. İslami cəmiyyətin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən inkişaf və genişlənməsi ilə bu məsələyə məşğul olmaq üçün münasib fəza hazırlandı. Buna görə də Peyğəmbər Əkrəm (s) bir müddətdən sonra qəbirlərin ...
 • Rəmyi-cəməratda daş atmağa bacarıqsız olan bir şəxsin tərəfindən naib tutmaq istəsək, o (naib tutulan şəxs) əvvəlcə öz rəmyini əncam verməlidir, sonra başqası üçün?
  4414 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/18
  Bütün mərcəyi-təqlidlərin, o cümlədən imam Xomeyninin (rəhmətullahi əleyh) fətvasına əsasən caizdir ki, hacı (naib olduğu halda) öz rəmyindən əvvəl başqalarının tərəfindən rəmy işini yerinə yetirsin.[1]
 • Bir-biri ilə müqayisədə bəzi günahlar digərlərindən bir neçə qat artıq cəzaya malikdir?
  3150 Nəzəri əxlaq 2011/11/24
  Quran ayələrindən və Əhli-beyt (əleyhimus-salam) hədislərindən məlum olur ki, günahların dünya və axirətdəki cəzalarının müxtəlif mərtəbələri vardır. Quranda şirk günahı “zülmün ən böyük mərtəbəsi” ikimi qeyd olunur. Həmçinin bəzi günah işləri görən adamlara ilahi əzab vədəsi verilir ki, bu da həmin ...
 • Нәфс вә ја руһ да јухуја мүбтәла олурму?
  2982 Qədim kəlam 2010/06/13
  Кечмишдән бу вахта гәдәр инсан үчүн ән мүһүм вә ихтилафлы бәһсләрдән бири руһ вә онун һәгигәти һаггындадыр. Јухарыдакы суал да һәмин мөвзудан мәншәләнир ки, инсанын һәгигәти һәмин мадди вә заһири тәрәфидир, јохса, онун заһиринин архасында диҝәр бир варлыг да вар ки, онда артыг ...
 • Xeyir əməllə həsənə və salehlin fərqləri nədir?
  2795 Əməli əxlaq 2011/05/17
  Xeyir, həsənə, saleh kəlmələri lüğət baxımından fərqli mənalara malik olsa da, xarici nümunə və işlədilmə baxımından aralarında heç bir fərq yoxdur. ...
 • Həzrət Əlinin (əleyhissalam) dövründə xumsun cəm olunması kimin öhdəsində idi?
  839 Cürbəcür 2015/05/21
  Bütün müsəlmanların etiqadı budur ki, ilahi vaciblərdən biri də xumsdur və ona əməl etmək lazımdır. Bu hökm, şəriətdə tətbiq olunduğu vaxtdan yəni, Bədr döyüşündən sonra müsəlmanlar arasında həmişə əməl olunub. Həzrət Əli (əleyhissalam) də o kəslərdən idi ki, İslam Peyğəmğbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) yanında ...
 • Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi?
  8514 تاريخ بزرگان 2011/05/31
  Həzrət Adəmin övladlarının sayı barəsində (tarixi hadisələrin çoxu kimi) qəti nəzər mövcud deyil, çünki tarixi mötəbər kitablarda, onların adları və sayları barəsində ixtilaflar nəzərə çarpır. Bu da, ola bilsin onların tarixi yazma zamanı ilə çoxlu fasilənin olmasına ua onların hamısının adlarının mühüm olmaması və ... görə ola bilər. Qazi ...
 • Dua kitabları kifayət qədər etibara malikdirmi?
  4269 Əməli əxlaq 2011/10/20
  Burada üç məsələni qeyd etmək lazımdır: 1. Qeyd olunan kitablar, müəllifləri tərəfindən etimadlı sayılır və qəbul olunur. Bu mövzuya “Əl-məzarul-kəbir”, “Əl-bələdul-əmin” kitablarının müqəddiməsində işarə edilmişdir. Mərhum Əllamə Məclisi bu kitablara etimad ...
 • İslam və imanın şərtləri nədir?
  7105 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/03
  İman və islam müəyyən dərəcələrə malikdir.. Birinci dərəcə islamdır. Şəhadəteyni yəni, “ La İlahə İlləllah və əşhədu ənnə Məhəmmədən Rəsulullah”«اشهد أن لا اله الا الله" و اشهد أنّ محمداً رسول الله»deyən hər bir insan müsəlman hesab olunur və islam əhkamı ona aid edilir. Bədəni pak ...
 • Zinadan doğulan uşaq (vələduz- zina) barəsində olan hədislər hansılardır?
  5185 Hədis elmləri 2012/01/16
  Zinadan doğulan uşağın (vələduz- zina) xüsusi hökümləri var ki, Peyğəmbər (s)-dən və pak imamlar (ə)dan olan rəvayətlərdə açıqlanıbdır. O hədislərin bəzisinin ünvanı bunlardır: 1-     Vələduz-zinanın irsi: Vəsailuş- şiə, cild 26, səh 274:

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  91639 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  61866 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  49356 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  30191 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  20679 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  19511 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  17570 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  16064 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  15575 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
  15105 Qədim kəlam 2011/03/06
  Diqqət yetirmək lazımdır ki, məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməsə də, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in kəlamında onların adları, xüsusi ilə “Qədir” hədisinin aşkar nümunəsi olan Əli (əleyhis-salam)-ın adı tam aşkar şəkildə zikr olunur. Bu hədis Əli (əleyhis-salam)-ın xilafət məqamını rəsmi olaraq bəyan edir. “Qədir” ...

Əlaqəlilər