Blog (2)

1). İlkin surətdə bunu qeyd edək ki, Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) gündəlik həyatlarının tənzimlənməsində və hər hansı bir ictimai çətinliklərdə İlahi möcüzələrdən, qeybi köməklərdən və xariqul- adə qüvvələrindən istifadə etməmişdirlər. Onlar bu qüvvələrdən yalnız Allahın izni ilə və insanların doğru yola yönəlmələri üçün istifadə etmişdirlər.

2). İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: "İsmi- əzəmin (Allahın sirli və böyük adları) yetmiş üç hərfi vardır. "Asəf ibni Bərxiya bunlardan yalnız birini bilirdi. Bi bir hərf səbəb oldu ki, o Bil Qeysin təxtini gətirə bilsin. Amma biz İmamlar (ə) onun yetmiş ikisini bilirik".[1]

İslam quest saytı böyük İslam Peyğəmbərinin (s) besət bayramında üç dildə (fars, ərəb və ingilis dillərində) yaradılmışdır.

Bu saytın açılmasında məqsəd İslama aid suallara cavab vermək olmuşdur.

Bu saytda ilk məlumatlar imanlı və bilikli İran yeniyetmə və cavanları tərəfindən irəli sürülmüşdür.

Axtarış

Əlaqəlilər