Ətraflı axtarış
Baxanların
12188
İnternetə qoyma tarixi: 2010/05/12
Sualın xülasəsi
Bədr döyüşündə Peyğəmbər (s) kömək edən mələklər, Ühüd döyüşündə qənimət əldə etməyə gedən əsgərlərin qarşısına nə ücün almadılar; Nə ücün imam Həsən və imam Hüseynin (ə) köməyinə getmədilər?
Sual
Ali imran surəsinin 122-ci ayəsi buyurur: Allah Taala sizi haqq olaraq Bədr döyüşündə kömək və düşmənlərə qələbə etdi, baxmayaraq ki, siz düşmən qarşısında hər bir cəhətdən zəyifdiniz ...” əlavə edərək 123- cü ayədə buyurur: Ey Peyğəmbər yad et o vaxtı ki, mömünlərə deyin Allah sizə kömək etmədi və sizə kömək ücün 3000 mələk göndərmədi? Sonrakı ayədə buyurur: “Bəli əgər muğavimət göstərib səbirli və pərhizkar olsanız, kafirlərin sizlərə hucum etdiyi bir vaxtda, əllərində islama məxsus bayrağı olan 5000 mələyi sizin köməyinizə göndərər.” Nə ücün bu mələk qoşunu Ühüd döyüşündə, qənimət ücün postuqoyub qacan əsgərlərin qarşısını almadılar , və islam qoşununun məğlub olmasıyla nəticələndi; nə ücün İmam Həsən (ə) bu ayə hökmünə əsasən Müaviyəylə müharibə etmədi?. Beş min İlahi qoşunu (mələklərin)gücü on min addi insanın qüvvəsindən üstün olmalıdır, nə ücün 5000 mələk imam Hüseyn (ə)-ın köməyinə getmədilər?
Qısa cavab

Bədr döyüşü, Müsəlmanların ilk müharibə təcrübələridir ki, tarixdə baş vermişdir. Əlbətdə islam yeni bir din və bir dəstəbüt pərəst və müşrüklərlə qarşı- qarşıya durmuşdu. Onlar islamın məhv olmasından başqa hec bir istəkləri yox idi. Odur ki, müsəlmanların Allah tərəfindən mələklər vasitəsiyləhimayət olunması zəruri idi. Biz inanırıq ki, müsəlmanlara Ühüd döyuşündə də qeyb qüvvələrindən onlara nəsib olmuşdur. Allah onların düşmənlərinin ürəyinə qorxu hissi saldı ki, onların döyüş meydanını tərk edib qacmasına səbəb oldu. Bir gecə rəvayətə əsasən, Mələklər imam Hüseynə (ə) kömək etmək ücün o həzrətin xidmətində hazır oldular lakin o həzrət bunu qəbul etmədi.

Quran ayəsinə əsasən mələklərin kömək etməyə gəlməsi yalnız bəşarət və təşviqücün idi nəyinki ələ qılınc alıb döyüşmək ücün . Yəni bu cür deyil biz bir tərəfdə oturub və Allahı onlarla müharibə etməyə məmur

Edək, o cür ki, İsrai övladları belə etdilər və dedilər:

Ey Musa hec vaxonlar orada olan müddətdə biz oraya daxil olmayacaqıq, biz burada gözləyirik sən öz rəbbinlə gedib onlarla mühibə edin. Bizim sizdən sualımız budur, O Allah ki, Həzrət İbrahimi (ə) Nəmruların, həzrət İsanın (ə) İsrail övladlarının əlindən nicat verdi , O Allah Həzrət Zəkəriyya və Yəhyanı (ə) zülımkar Hərudisiin və digər peyğəmbərləri İsrail övladları və başqa zalimlərin əlindən nicat verə bilməzdim?

Ətreaflı cavab

Bu sualın cavabı ucün bir necə zəruri nöqtəyə işarə etmək lazımdır:

1. Dünya varlığı bir sıra qanunlara əsasındadır ki, onu hikmət sahibi olan bir şəxs qərar vermişdir.

Allahın dünyaya hakim olması qanunu əsaasında fəaliyyət edən hər bir şəxs öz işinin nəticə və səmərəsinə cataçaqdır. Əlbətdə fərqi yoxdur o insaən xeyir xah insan olsun və ya zülüm kar, xeyir iş görsün və ya bəyənilməyən.[1]

Bun əsasən müşahidə edirik bir cox peyğəmbərlər o cümlədən həzrətt Zəkəriyya və Yəhya (ə), bəlkə islam peyğəmbərindən olan rəvayətə əsasən (bir gündə) qırx üc peyğəmbər və yüz on iki nəfər xeyir işə dəvət və cirkin əməllərdən cəkinməyə insanları qacıran cağıran ilahi insanları, İsrail övladları öldürmüşdülər.

Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur :

Sizin istəmədiyiniz bir şeylə hansı bir peyğəmbər sizin ücün göndərildi, kafir olub bir dəstəsini yalancı adlandırıb digər bir dəstəsini isə öldürdünüz.[2]

2. İlahi hikmət və məsləhəy əsasında; illəti əsərsisqərar verir və yaxud nəticəni illətə nisbət vermədən yaradır. Od kimi bir varlıq onun yandırma qabiliyyəti onun xususiyyətidir, lakin Həzrət İbrahimi (ə) üçünsoyuq olur və Həzrət İsa (ə) atası olmadan dünyaya gəlir, baxmayaraq ki, bunlar təbiət qanunlarından kınar deyil bəlkə təbiət daxilində baş verir.  Amma təbiət qanunundan istisna bir haldırki, möczə olaraq baş verir.

Bu qanuna əsasən, İsrail övladları Həzrəti İsanı öldürmək qərarına gəldikdə Allah onun düşmənlərindən birini onun oxşarı qərar verir ki, o həzrətin əvəzində öldürürlər və həzrət İsanı qeb aləminə aparır.[3]

3. Allah Taala quranda buyurur: ƏgərAllaha kömək etsəniz Allah da sizə kömək edər.[4]

Bu ayə mömünləri cihada cağırır, Allaha kömək etdiklərihalda, Allah da onlara kömək etməsini vədə verdi. “Allaha kömək “dən məqsəd Allah yolunda cihad və yalnız haqq və dini təyin etməkdir, nəyinki cihad edib dünyaya rəhbərliy etsinlər və yaxud döyüşdən qənimət əldə edib öz hünər və güclərini digərlərinə elan etsinlər.“

“Allah da sizə kömək edər “cümləsindən məqsəd, düşmənlərə qələbə şəraitini sizin ücün yaradar, deməkdir. Misal ücün sizdən qorxu hissini kafirlərin qəlbinə salır, bir cox işləri sizə xeyirinə və düşmənlərin zərərinə həyata kecirib sizin qəlblərinizi möhkəm və mücaətli edər.[5]

4. Allah taala büyurur: Diqqət edin mələklərin sizin köməyinizlə gəlməsi, sizin təşviq və ruhunuzun möhkəm olması ücündür, əks halda qələbə Allah tərəfindəndir ki, hər bir şeyə qadir və hər bir işə həkimdir.“[6]

Bütün deyilənlərə əsasən cavabı müsbət və mənfi cəhətlərdən ixtiyarınızda qərar veririk:

A: Bildiyimiz kimi Ühud döyüşündə peyğəmbəri səhabələrindən bir coxu o həzrətin fərmanından boyun qacırıb rəmat dağını (Cəbəlul- əynəyn) tərk etdilər düşmənin ikinci dəfədən hucum etməsinə səbəb oldu  və nəticədə düşmən qoşunu müsəlmanlara qələbə caldı, burada bizim sualımız budur, Ühüd döyüşündə Allah müsəlmanlara kömək etmədim? indiyə dək bu haqda fikirləşibsinizmi müşrüklər qələbə əldə etdikdən sonra nə ücün Mədinəyə daxil olmadılar? Nə ücün peyğəmbəri axtarıb tapmadılar? nə ücün bütün müsəlmanları öldürmədilər? Bəlkə bu hadisədən sonra peyğəmbər

onları təqib etdi ki, bu hadisə tarixdə Həmraul- əsəd adıyla məuf olunmuşdur.[7]

Bunun ücen də biz inanırıq ki, müsəlmanla Ühüd döyüşündə də qeyibi köməklərdən bəhrələnmişdirlər, Allah onların düşmənlərinin ürəyinə qorxu hissi salmışdır ki, döyüş meydanını tərk edib qacmağa səbəb olmuşdur.

İmam Həsən(ə) və Huseyin(ə) barəsində də diqqət etmək lazımdır onları və səhabələri qarşısında ki, sayları cox az idi və həqiqətən o həzrətin kənarında şəhid olmağa hazır idilər, bir dəstəsi özlərini özlərini müsəlman kimi göstərib, imam və səhabələri kimi namaz qılıb oruc tuturdular bütün bunlara əsasən;

Birinci: Onun möcüzə olmasıyla sona catması kifayət etmir.

İkinci: Dünya imtahan yeridir və hər iki dəstə bu imtahandan kecməlidirlər. Bundan əlavə bəzi rəvayətlərə əsasən mələklər kömək ücün o həzrətin xidmətində hazır oldular lakin o həzrət qəbul etmədi.[8] Mümkündür biz həyatımızda bir cox bu cür mələklərin köməyindən istifadə etmişik amma bunlara diqqət etməyib onları muşahidə etməmişik.

Lazım olan nöqtələrdən biri də budur ki, ona diqqət etmirik dördüncü nöqtədir ki, quran dabuna təkid edir, mələklərin kömək ücün gəlməsi yalnız bəşarət və ruhiyyənin güclənməsi ücündür, nəyinki ələ qılınc alıb döyışmək ücün;yəni bu cür deyil bir yerdə oturub və Allahı onlarla müharibə etməyə məmur edək o cür ki, İsrail övladları etdilər və dedilər:Ey Musa, o vaxta qədər ki, onlar oradadırlar biz hec bir zaman oraya daxil olmayacağıq, bəs biz burada otururuq sən öz rəbbinlə gedin onlarla müharibə edin.[9] Bəlkə hər bir cəmiyyət öz aqibətini öhtəsinə götürməlidir.

B: Sizdən sualımız budur, o Allah ki, Həzrət İbrahimi Nəmrudların və Həzrət İsanı İsrail övladlarının əlindən nicat verdi, Həzrət Zəkariyya Həzrət Yəhyanı zalım Hərudisin əlindən və digər peyğəmbərlərin İsrail övladları və başqaların zülümündən nicat verməyə qüdrəti catmırdımı?!

Qeyid olunanlara qısa nəzər saldıqda nəticə alarıq ki, möcüzə təbiət aləmindən kənar deyil bəlkə bu aləmdə baş verir, lakin təbiət qanunlarından istisna bir işdir ki, möcüzə olaraq həyata kecir, əlbətdə bu Allahın məsləhəti olan bir halda baş verir.

 


[1] - Ali İmran,195

«فاستاجب لهم ربهم اني لا اضع عمل عامل منكم دكراو انثي بعضكم»

[2] - Bəqərə,87.

«افكلما جاكم رسول بما لا تهويانفسكم استكبرتم ففريقا كدبتم و فريقا تقتلون»

[3] - Nisa,157. “Dedilər: Biz Məsih İsa ibn Məryəmi öldürdük!”Bir halda ki, onu asmayıb və öldürməmişdirlər bəlkə bu iş onlar üçün müşahidə olunmuşdur. O şəxslər ki, onun (ölümü) barəsində ixtilaf etdilər, şübhə icində idilər və yəqinləri yox idi.

[4] - Məhəmməd, 7.

[5] - Təbatəbayi, Məhəmməd hüseyin, Əlmizan, Musəvi Həmadani, Seyyid Məhəmməd Baqir, cild 18, səh 346 və 347. Dəftəre intişarate islami,Qum, beşinci çap, 1374, şəmsi.

[6] - Ali İmran 126

[7] - Əbu Əmr Yusif ibn Abdullah ibn Məhəmməd ibn əbdul Birr. Əl-İstiyab fi mərifətil-əshab,Əl-bəcavi , Əli  məhəmməd,clid 3,səh 1428,

Beyrut, Darul-Cəbəl, birinci sal, 1992.

[8] - Əlavə məlumat əldə etmək ücün “Aşura günü cinlər və mələklərin imam hüseynə köməyi “göstəriciyə nömrə 7503 və “Allah Taalanın imam Hüseynin ölümünün qarşısınıalmaması “göstəricisinə nömrə 7605- ə müraciət edin.

[9] - Maidə surəsdi, ayə 24

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aya doğrudur ki, həzrət Peyğəmbərin sübh namazı bir dəfə qəza olmuşdur?
  7316 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/15
  Bu fiqh məsələlərindən biridir və etiqadi bəhslərə ehtiyacı vardır; əlbəttə ki, bu mövzuda bir neçə rəvayət də bizə çatmışdır. Amma fiqh alimləri bunu bir mənalı olaraq qəbul etməmişdirlər, bəziləri bunu digər dəlillərlə qarşı- qarşıya gəlməsi və Peyğəmbərin (s) ismətiylə uyğun olmadığını bu cür rəvayətləri qəbul ...
 • "Əl- mulqən" və "Əl- mutlə" adları kamiliyyə sifətlərindədir yoxsa camaliyə?
  5489 Qədim kəlam 2012/04/18
  Kəlam elmindəki məşhur terminə əsasən, Allah üçün bir sifət isbat edən, Allahın bütün sübut sifətləri, həm Allahın lütfünə şamil olan sifətlər, həm onun qəzəbinə şamil olan və... hamısı camal sifətlər sayılırlar. Bu cəhətdən onların arasında heç bir fərq yoxdur. O cümlədən, sualda olan mulqən və mutlə sifətləri ...
 • Mümkündürsə, yeddilik təşkil edən behiştlər barədə izah verin.
  7186 Qədim kəlam 2012/07/22
  Rəvayət və təfsir mənbələrində Darus-səlam, Darul-cəlal, Cənnətul-mə’va, Cənnətul-xuld, Cənnətu-ədn, Cənnətu-firdovs, Cənnətu-nəim behişt üçün qeyd olunan yeddi addır. Əlbəttə, bəzi alimlər inanır ki, bu adların hamısı elə bir dənə behiştə aid edilir və bu adların hər biri behiştin mərtəbələrindən birini göstərir. Çünki Cənnəti-ədn dedikdə məqsəd daimi iqamətgah olan ...
 • Фәна вә фәна мәгамыны изаһ един!
  6377 Nəzəri irfan 2010/04/24
  Фәна, лүғәтдә мәһв олмаг вә јохлугдур. Бу сөзүн зидди исә бәга вә галмагдыр. Мәсәлән, Аллаһ һаггында бәга вә галмаг, диҝәр мөвҹудатлар һаггында исә фәна вә арадан ҝетмәклик ифадәләрини ишләтмәк дүзҝүндүр. Үмуми мәнасы исә инсанын өзүнү ҝөрмәмәси вә тапмамасы демәкдир. Әлбәттә, о мәнада јох ки, инсан тамамилә ...
 • İslamda faizsiz borc verməyin və borc almağın qaydaları nədir?
  9541 Əməli əxlaq 2012/03/14
  Dini təlimlərimizdə mömin qardaşlara borc verməyin xüsusi qayda-qanunların və şərtləri vardır ki, onların bəzilərini qeyd edirik: 1. Borc vermək ixlsala yanaşı olsun; 2. Tam razılıq üzündən və ürəkdən verilmiş olsun; 3. Borc halal maldan verilsin; 4. Borc verilən zaman ...
 • Niyə İmam Hüseyn (ə) müaviyə zamanında qiyam etmədi?
  7364 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2010/06/15
  İmam Hüseyn (ə) ın müaviyə zamanında qiyam etməməsinin səbəbinin cavabında aşağıdakı məsələlərə işarə etmək olar: 1-     İmam (ə)ın imamı və qardaşının əhd- peymanına ehtiramı. İmam Həsən(ə) öz həyatı zamanında müaviyəilə əhd bağlamışdı. ...
 • Allahdan qeyrisindən kömək istəmək tövhid ruhu ilə uyğundurmu?
  14951 Təfsir 2011/11/24
  Əgər Allahdan qeyrisindən – ilahi övliyalardan kömək istəmək hacəti rəva qılmaqda o böyük şəxsiyyətlərin və ilahi övliyaların birbaşa təsirli olmasına və Allaha ehtiyaclı olmamasına etiqad əsasında olsa, bu, tam mənada şirk, tövhidlə zidd əqidədir və bu iş caiz deyildir. Lakin əgər bu böyük şəxsiyyətlərin insanın hacətini Allahın ...
 • Torpağa səcdənin fəlsəfəsi nədir?
  17496 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/07/22
  Səcdənin həqiqəti (Allah qarşısında) xüzu, zillət və bəndəlik izhar etməkdir. Səcdə vacib əməllərdən biridir. Çünki Allahın kəlamında deyilir: “Ey iman gətirənlər! Rüku edin və səcdə yerinə yetirin!” Bimək zəruridir ki, şiələr “torpaq üçün” deyil, “torpağın üzərinə” səcdə edirlər. Çünki Allahdan başqası üçün səcdə etmək bütün ...
 • Ayağın üstünə məsh çəkmək üçün söykənəcəyə söykənmək şərtdirmi?
  5742 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/27
  Başa və ayağa məsh çəkmək, söykənəcəyə söykənmək ya söykənməmək şərt olunmayıbdır. Əksinə meyar budur ki, baş və ayaq hərəkətsiz saxlanılıb və onların üstünə əl şəkilməlidir. Ayağın söykənəcəyə söykənməsinin deyilməsi, onun hərəkətsiz qalması üçündür. Həzrət İmam Xumeyni (rh) bu barədə buyurubdur: "Başa və ayağın üstünə məsh çəkəndə əli onların üstünə ...
 • İslam nəzərindən təbliğ üslubu nədən ibarətdir?
  8087 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2012/02/13
  “Təbliğ” hər hansı bir xəbəri çatdırmaq mənasınadır. İlahi peyğəmbərlərin, xüsusilə həzrət Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in ilahi risalət vəzifəsi insanların zülmətlərdən nura doğru hidayətindən ibarət idi. Buna görə də İslamda təbliğ Allahın sözünü bəndələrinə çatdırmaq ünvanı ilə çox böyük əhəmiyyət daşıyır. İslamda təbliğ üslublarını üç qismə: kəlami (şifahi), yazılı və ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163163 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155831 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118021 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110200 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  100150 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91648 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53598 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46145 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44039 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43278 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...