Gelişmiş Arama
Ziyaret
6862
Güncellenme Tarihi: 2011/02/22
Soru Özeti
Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne?
Soru
Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne? Hafızın şiirlerini musiki ve kadının sesiyle okunurken erkek tarafından dinlenmesinin hükmü nedir?
Kısa Cevap

Ayetullah Hamenei’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

C 1 ve 3) Eğer kadının sesi türkü şeklinde olursa veya kadının sesinden lezzet almak kastıyla veyahut fesadı arkasından getiriyorsa veya lehvsel ve haram musikiyle birlikte iken kulak verilmesi caiz değildir.

C 2) Ğına (türkü) Lehv meclislerine uygun bir şekilde sesinin dalgalandırarak şekillere (tecii) sokmasıdır. Büyük günahlardandır. Hem okuyan için hem dinleyen için haramdır.    

Ayetullah Sistani’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

Ğina (türkü) haramdır. Ondan maksat batıl sözdür ki lehv ve lab meclislerine münasip şekilde sesini dalgalandırarak okunuyor. Hakeza bu tür sesle kuran, dua ve benzer şeylerin okunması da caiz değildir. “ –İhtiyat vacibe göre de- zikir edilenin dışındaki konuşmaların da böyleli sesle okunmamalıdır. Türküleri dinlemek de haramdır. Türkü karşılığında para almakta haramdır. Türkü karşılığında alınan şey alan kişinin mülkü olmuyor. Öğrenmesi ve öğretmesi de haramdır. Musiki yani müziğe has olan aletlerin çalınması da eğer leh ve lab meclislerine münasip olacak şekilde olursa haramdır. Ama böyle değilse haram değildir. Müzik çalmak karşılığında ücret almak da haramdır. Alına şeyler alan kişinin mülkü olmuyor. Öğrenmesi ve öğretmesi de haramdır. Cinsel duyguları uyandıran kadının sesini dinlemekte caiz değildir.

Ayetullah Mekarim-i Şirazi’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

 1. Her halükarda kadının okuması haramdı.
 2. Ğina (türkü) nedir? Ve haram oluşunun felsefesi nedir? Konusu bağlamında “180 Pursış ve Pasuh” (180 soru ve cevap) adlı kitabın 510. Sayfanın (telifat) bölümünde mevcuttur oraya müracaat edebilirsiniz.
 3. Yukarıdaki cevaptan o da anlaşılmış oldu.
 4. Ayetullah Safi Gülpaygani’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

Genel anlamda tarb  aletlerinden olan her şey haramdır. Ğina yani sesi boğazında çalkalamaktır. Kadının ğina şeklinde okuması haramdır, onun sesini dinlemek de haramdır.

Ayetullah Mehdevi Tahrani’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Cevabı:

 1. Ğina insanı normal haletinden çıran ve cinsel şehveti onda tahrik eden ses tonudur.  Genellikle bu tür ses tonları lehv ve lab meclislerine uygundurlar. 
 2. Ğina haramdır, söyleyen kişi ister erkek olsun ve ister kadın.
 3. Musikinin ğinayla birlikte oluşu haramlılığında rolü yoktur.
 4. Musiki eğer insanı normal (adi) durumdan çıkarıp cinsel şehveti uyandırıyorsa haramdır. Böyleli musikilerde genellikle lehv ve lab meclislerine münasıptir. Bu tür musikiler hata eğer ğinasiz (türkü) ve ses tonuyla beraber olmasa bile haramdır.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5793 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  8302 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5601 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Neden İmam Ali (a.s) Nehcü’l-Belağa’da kendi imametinden söz etmemiş ve sadece hilafetini gasp ettiklerinden şikâyet etmiştir?
  9183 تاريخ بزرگان 2012/05/16
  İmam Ali’nin kendini savunması, kabiliyetlerini, liyakatini ve üstünlüklerini dile getirmesi gerçekte imamet makamını savunmak ve tanıtmaktır; zira eğer halk bundan haberdar olmazsa çok ağır bir hüsrana uğrayacaktır (nitekim bu vakıa maalesef İslam tarihinde gerçekleşti). Bu esas uyarınca İmam Ali (a.s) şartların gerektirdiği durumlarda kendi rehberlik ve imamet ...
 • Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
  5720 Düzenler 2015/05/21
  İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir. Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış ...
 • İmam Muhammed Cevat (a.s)’ın biyografisini açıklar mısınız?
  2469 تاريخ بزرگان 2020/01/20
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6464 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10712 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  15901 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...

En Çok Okunanlar