Gelişmiş Arama
Ziyaret
122359
Güncellenme Tarihi: 2009/08/23
Soru Özeti
Oynaşma sırasında kadından gelen akıntılar meni midir? Gusül gerektirir mi?
Soru
Acaba nişanlımla oynaştığım zamanlar cenabet guslü almam gerekli mi? Bazı zamanlar yalnız olduğumda onu hatırlıyorum ve kendimi bir halette buluyorum ve bir sıvı benden dışarı çıkıyor bu meni mi? Gusül gerektirir mi?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Fakihlerin genelinin görüşüne göre kadınlardan dışarı çıkan rutubet eğer şehvetle birlikte olursa (orgazm) meni hükmündedir ve gusül gerektirir.[1]

Aşağıda, fakihlerin görüşlerini dikkatinize sunmak isteriz:

Bütün taklit mercileri(Tebrizi, Behcet ve Nuri dışında) kadınlardan dışarı çıkan akıntıları şehvetle birlikte olursa (orgazm) cenabet olduğuna hüküm etmektedirler. Süratle çıkışını ve bedende gevşeme şartını gerekli görmemezler. Eğer şehvetsiz olursa o sıvı meni hükmünde değildir ve gusül gerektirmez. Tabi ki onun meni olduğunu başka bir şekilde bilirse o başka.[2]

 Ayetullah Behcet: Eğer kadından gelen akıntılar şehvetle olur ve süratle dışarı çıkarsa meni olduğuna hüküm edilir. Eğer bu nişanelerden biri veya ikisi olmaz ise meni hükmünde değildir. Tabi başka bir yoldan meni olduğu bilinirse o başka.[3]

 Ayetullah Tebrizi ve Nuri: Kadından dışarı çıkan akıntılar eğer şehvetle olur ve bedende gevşeme meydana gelirse meni hükmündedir. Eğer bu nişanelerden biri veya ikisi olmazsa meni hükmünde değildir. Tabi başka bir yoldan meni olduğuna yakin edilmediği taktirde.[4]

Yukarıda açıklananlar dışında kadından gelen akıntılar (eğer necis olduğu bilinen şeylerden örneğin bevl, kan vb. olmazsa) paktır ve gusül gerektirmez. Tabi ki onun idrar veya meni olduğuna yakin edilirse o başka.[5][1] Tezihul-Mesail-i Meraci, c 1, s 208, m 346.

[2] Ade, m 346, Vehit: 352, Sistani, Te’likat ale’l-Urve, c 1, Hamenei, Ecvibetu’l-İstiftaat, soru: 171.

[3] Ade, m 346.

[4] Tebrizi, İstiftaat, soru 248.

[5] Urvetu’l-vuska, c. 1, güsl-i cenabet, m 6.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Hüseyin’ni oğlu Ali Asğer’in Kerbela’da şehit olduğu söylenir bunu tarihi kaynaklarda yer aldığı şekilde açıklar mısınız?
  15355 تاريخ بزرگان 2009/02/04
  . Kaynaklarda sadece şunlar yazılıdır: İmam Hüseyin (a.s), kardeşi Ümmü Külsüm’ün yanına gelerek şöyle buyurdu: ‘Kardeşim, oğlum hakkında sana vasiyyet ediyorum. Zira o, altı aylık küçük bir yavrudur.’[1] Ümmü Külsüm: ‘Bu çocuk üç gündür su içmedi, ona biraz su getir.’ diye arzetti. ...
 • Müslüman olmayan bir bayanla evlenmenin şartları nelerdir?
  6731 Aynı Dini Paylaşmak 2015/05/04
  Fakihlerin çoğu şöyle diyor: Müslüman olmayan bayanlarla hata eğer ehli kitap olsa, ahlaki meselelere rivayet etse ve şeriata muhalif işler yapmazsa bile, evlenmek caiz değildir. Böyleli bayanlarla evlenebilmek için ilkin İslam’ı kabul etmeleri lazım. Buna binaen eğer siz bu bayanı seviyorsanız ve onunla evlenmek istiyorsanız ilkin onu ...
 • Ümmü'l Mü'minin deyimi nasıl ortaya çıktı?
  10645 Tefsir 2009/06/16
  Ümmü'l Mü'minin deyimi ilk olarak Peygamber (s.a.a)'in zamanında Ahzap suresinin 6. ayetinin nazil olmasıyla deyimleşti. Ayet, Peygamber (s.a.a)'in eşlerinin mü'minlere göre durumunu ortaya ...
 • Mümin karı ve koca ölümden sonra da birlikte yaşayacaklar mıdır?
  69972 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  İnsanın ahiretteki yaşam şeklinin tüm detayları, masum zatlar (a.s) dışında hiç kimse için malum değildir. Bununla birlikte erkek ve kadın arasındaki evlilik ilişki ve sözleşmesi dünya hayatıyla ilgilidir ve mümin kadınlar ahirette de dünyadaki eşleriyle yaşama mecburiyetinde değildir. Elbette isterlerse onlarla yaşayabilirler. Aynı şekilde bu dünyada kocası bulunmayan veya ...
 • Ayat namazı kılarken Bismillahirrahmanirrahim’i surenin bir ayeti sayarak bir bölüm olarak okuyabilir miyiz?
  6491 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/28
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kadın, temkini (şer’i olarak farz olan şeylerde kadının kocasına itaati) mihrin tümünün taksitle ödenmesi şartına bağlayabilir mi?
  5791 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/13
  Sorunuz taklit merciilerinin bürolarına gönderildi ve alınan cevaplar şöyledir:Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei: Soruya göre kadının temkin etmeme hakkı yoktur.[1]Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Kadın mihriyesinin ilk taksitini aldığında temkin etmelidir.
 • İman nedir?
  9293 Yeni Kelam İlmi 2008/02/18
  İman, insanın bütün kalbiyle manevi değerlere bağlanması ve o değerler uğrunda aşk ve kahramanlıklar sergilemesidir.Kur’an-ı Kerim’de imanın iki kanadı olduğu geçmektedir: ilim ve amel kanadı. İlim tek başına küfürle birleşebilir ve amel de tek başına nifakı içerebilir.
 • Kur'an niçin Arapça nazil oldu?
  15011 Kur’anî İlimler 2009/06/16
  Dil, insanların birbirleriyle anlaşmaları için en önemli araçtır. Allah-u Teala, Rahman suresinin başlarında konuşma yeteneğini büyük nimetlerinden saymaktadır. İnsanların hidayeti için gönderilen peygamberler, kavimlerinin dilleriyle konuşuyorlardı. Ahlak, ahkâm ve akaidi kavimlerinin diliyle onlara açıklıyorlardı. Allah-u Teala bi'setten önceki cahiliyet Araplarının şartlarını göz önüne alarak Resul-u Ekrem'i (s.a.a) ...
 • İslam’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
  19589 Yeni Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar bugün dünyada gözlemlenen dinlerde bir takım hakikatler yer alsa da, gerçek tevhit olan kamil hakikat sadece İslam’ın çehresinde gözlemlenebilirdir. Bu iddianın en büyük delili, diğer dinlerin muteber senetlerinin olmayışı ve metinlerinde tahrif ve aklî çelişkilerin bulunması ve bunun karşılığında Kur’an’ın senet taşıması, ...
 • Seyf b. Ömer tarafından üretilen Abdullah b. Sebe hikâyesinin sahte oluşu hakkında Şia âlimlerinin delili nedir?
  11112 تاريخ بزرگان 2010/07/24
  Gerçek İslam Şiiliğin kendisidir. Hz. Ali (a.s) onun öğretilerini Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) almış ve takipçilerine ulaştırmıştır. Şii düşüncesinin Abdullah b. Sebe adındaki Yahudi bir şahsa dayandırılması aklî ve naklî deliller ile tamamıyla yalandır. Bu hikâyenin aktarıcısı sıfatıyla “Seyf b. Ömer”’in varlığı bu iddianın ...

En Çok Okunanlar