Ətraflı axtarış
Baxanların
5608
İnternetə qoyma tarixi: 2013/12/25
Sualın xülasəsi
Aya rəvayətlərdə su pərisi yaxud dəniz pərisi və ya su və dəniz firiştəsi varmı?
Sual
Salamun əleykum. Su pərisi haqqinda məlumat verin zehmt olmasa cavab verin.
Qısa cavab
Bir dəstə mələklər ki, dünya varlığında məsuliyyət sahibidirlər su, dəniz və yağış mələkləriidirlər ki, Mikayıl onların rəhbəridir. Rəvayətlərdə bir dəstə mələklərə işarə olunmuşdur ki, onların vəzifəsi yağışın yağmasıdır, dəqiq və hesab olunmuş hərəkətlə buludları dünyanın hər bir tərəfinə hidayət  edirlər. Yağışın hər bir damcısı ilə bir mələk aşağı gəlir ki, Allahın əmr etdiyi yerdə qərar versinlər.
Ətreaflı cavab
Allahın böyük mələklərinin hər birinin məxsus vəzifəsi vardır[1], o cür ki, Həzrət Cəbrayıl və onun ixtiyarında olan mələklərin vəzifəsi vəhy və rəhmani ilhamları insanlara çatdırmaqdır[2]. Həzrət Mikayıl və onu ixtiyarında olan mələklərin vəzifəsi ruzi atdırmaq, külək və yağışın tədbir olunmasıdır.[3]
Həzrət Əzrayıl və onun xidmətində olan mələklərin vəzifəsi ruhu almaq və canlıların ölümündən ibarətdir.[4] Həzrət İsrafil və onun ixtiyarında olan mələklərin vəzifəsi isə dünyanın dəyişilməsindən ibarətdir.[5]
Bütün bunlar dünyanın qanun və nizam çərçivəsi daxilində olmasından xəbər verir ki, bunların hamısı Allahın iradəsiylə həyata keçir. Bəs Allahın hər bir sonsuz neməti, və o cümlədən hər bir iş ki, təbiətdə baş verir mələklərin vasitəsiylə icra olunur. Bu mələklərin hər birinin özünə məxsus vəzifələri vardır o cür ki, su, dəniz və yağış mələkləri və onların da rəhbəri Mikayıl mələkdir.
Bu nöqtəyə işrə etmək lazımdır ki, bir çox vxtlarda eşidirik  və yaxud şəkillərdə, manitorlarda və müşahidə edirik əsassız olaraq mələkləri qadın olaraq təsvir edirlər və bir çox insanlar mələk kəlməsi eşitdikdə, fikirlərində qanadlı, gözəl və... qadın kimi təsəvvür edirlər! Bu məsələ bundan qaynaqlanır ki, onlardan doğru və düzgün şəkildə məlumat əldə yoxdur. Lakin Allah Taala səmavi kitablarda xususiylə də Quranda onların varlığın idarəsində bərəkətli vücudlarından istifadə olunmasından xəbər verir; istər dünyada istərsədə axirətdə olsun.
Qeyd etmək lazımdır Quran bundan əlavə bu cür xurafatla ki, mələkləri Allahın qızları hesab edən cahillərlə də mübarizə aparmışdır. Onların qız, su pərisi və dəniz qızı kimi bir varlığı olmalarını inkar edir, çünkü mələklərin həqiqəti və onların dünyası maddi deyil, onlar mılıkut aləmindəndirlər.[6]
O cümlədən rəvayətlərdə də bir sıra mələklərə işarə olunmuşdur ki, su, dəniz və yağışın idarə olunması və hesab olunaraq dəqiq şəkildə buludlar dünyanın hər bir tərəfinə hidayət edilməsi onların ixtiyarındadır.
Nümunə olaraq bir neçə rəvayətə işarə olunur:
 1. Peyğəmbər (s)[7] «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً» ayəsinin təfsirində buyurur: məqsəd yağışın göndərilməsidir ki, onun hər bir damcısıyla bir mələk enir Allahın əmr etdiyi yerinde qərar versin.[8]
 2. İmam Əli (ə)- dan mədd və cəzr barəsində sual olundu, bunlar nədir? Həzrət buyurdu: Dəryalara vəkil olan mələk vardır ki, onun adı Rommandir ayağını dənizə qoyduğu zaman suyun səthi qalxar və mədd yaranır; və hər zaman ayağını dənizdən görürsə suyun səthi aşağı düşər və cəzr yaranar.[9] (Əlbətdə bu rəvayətdə mədd və cəzr mövzusu ay və günəşin cazibə təsiridir, və bu məsələylə heç bir müxalifəti yoxdur, çünkü həmin cazibə mələklərin tədbiri daxilindədirş).
»Yağışın hec bir damcısı yağmır yalnız mələklərin əllərində olan peymanələr vasitəsiylə nazil olur. Yalnız Nuh peyğəmbərin (ə) zamanında bir başa suyun özunə əmr olundu və su coşub tüğyan etdi, odur ki, Allah Taala buyurur: O zaman ki, su tüğyan etdi və çoxalmağa başladı.[10]«[11] Qeyd etmək lazımdır imam Əlinin (ə), mələklər əlində peymanə olmasından məqsəd, insanlar arasında hesab olunan maddi peymanə deyil.
 1. İmam Zeyəl Abidin (ə) Səhifeye Səccadiyənin üçüncü duasının bir hissəsində Allah dərgahına üz tutaraq buyurur: «Salam göndər buludları gəzdirən və yağış yağdıran mələklərə ki, buludlara səslənsələr buludların səsi qulaqlara çatar və buludlar onun qorxusundan hərəkət edər və ildırımlar parıldayar; və o mələklər ki, qar dənələri və yağış damcılarıyla (yer üzünə) enirlər və o mələklər ki, buludlar xəzinəsinin qorucusudurlar və o mələklər ki, dağların qorucusudurlar onları parçalanmaqdan qoruyurlar, o mələklər ki, suların miqdarını və yağışların peymanəsini onlara öyrətmisən»[12]
İmam Səccadın bu gözəl kəlamlarında ki, külək, yağış, bulud, ildırım, qar və dağlardan söz açmışdır, mələklərin hər birinin onların vücud və varlığında təsiri vardır, onları bu yazıda şərh etməyə macal yoxdur.
 1. İmam Baqir (ə) buyurur: «Həqiqətən Allahın küləklərdən qoşunu var hər kəs onun əmrlərindən sıxsa və günah etsə, onun vasitəsiylə əzab edər, və hər bir külək üçün bir mələk təyin olunmuşdur ki, onun göstərişlərinə əməl olunsun... və Allahın rəhmət küləyi vardır bahar kiləyi kimi, və o küləklər kimi ki, buludları sıxır və Allahın izniyləonları yağmağa  məcbur edir və yenə də bir- birindən ayırırlar, o rəhmət buludları ki, Allah Taala öz kitabında onların adına işarə etmişdir. Lakin dörd tanınmış küləklər həmin adları zikr olunmuş mələklərdir ki, ibarətdirlər: Şimal, Cənub, Səba və Dubur; bunların hər biri üçün  bir mələk təyin edilmişdir...»[13]
 2. Nəticədə imam Sadiq (ə) buyurur: Dənizlərdə bir damcı yoxdur məgər onun üçün bir mələk təyin olunmuşdur, çünkü hər zaman mələk dalğaların coşduğunu və onun səsini eşitsə qanadlarıyla onu vurubsakitləşdirər; onları həbs edər ki, bir- birinə qovuşsunlar.[14]
Bu rəvayətlərə əsasən dənizlərin hər bir damcısı üçün dəniz mələyi təyin olunmuşdur.
Əlbətdə mümkündür bu cür məsələlərdə mələkdən məqsəd, Allahın maddi qoşunları olsun; o cümlədən yerin cazibə qüvvəsi ki, rəvayətlərdə ondan mələk adı kimi istifadə olunmuşdur. O cür ki, mikrobu rəvayətlərdə şeytan dlndırmışlar.
 

[1] - Bax: Quranda mələklərin vəzifəsi və məqamı, sual 33694.
[2] - Bax: Bəqərə 97.
[3] Bax: Naziat 5, bax: Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, cild 56, səh 258, Dare ehyaut- turas əl- ərəbi, Beyrut, ikinci çap, 1403 q. Bəhrani, Seyyid Haşim, Əl- borhan fi təfsiril- quran, cild 5, səh 200, Bonyade besət, Tehran, birinci çap, 1416 q.
[4] - Bax: Səcdə 11; rəvayətlərdə Əzrayılın adı ( mələkul movt) ölüm mələyi kimi qeyd olunmuşdur. Bax: Ölüm mələyi və həyat. Sual 1075.
[5] - Bax: Zümər 68; Qumi Əli ibni ibrahim, Təfsire Qumi, Təhqiq: Musəvi Cəzairi, Seyyid Təyyib, cild 2, səh 252, Darul kitab, Qum üçüncü çap, 1404 qəməri.
[6] -Bax: Mələklərin mücərrədliyi. Sual 93. Mələklərin ölümü və ömrü, sual 963. Mələklərin varlığının məqamı, sual 1853. Yaranmışlar və mələklər arasında bərabərlik, sual 17947.
[7] - Bəqərə 22 (və səmadan su nazil oldu).
[8] - Biharul- ənvar, cild 27, səh 99.
[9] - Şeyx Səduq, İləluş- Şəraye, cild 2, səh 554, Ketabfuruşiye Davəri, Qum, birinci çap, 1385 şəmsi.
[10] - Haqqə 11, «إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماء»
[11] - Biharul- ənvar, cild 57, səh 20. Cəlaluddin Siyuti, Əbdulrəhman ibni Əbi Bəkr, Əl- həbaik fi əxbaril- məlaik, səh 115, Darul- kitab əl- elmiyyə, Beyrut, birinci çap, 1405q.
[12] - Əli ibni Hqseyn (ə) (dördüncü imam) Səhifeye Səccadiyə, səh 38, Dəftəre nəşre Əl- Hadi, Qum, birinci çap, 1376 ş. Səhifeye Səccadiyə, tərcümə: Ayəti, Əbul- Məhəmməd, səh 41, Suruş, Tehran, ikinci çap, 1375 ş.
«وَ خُزَّانِ الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّحَابِ (14) وَ الَّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ، وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَةُ السَّحَابِ الْتَمَعَتْ
 صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ. (15) وَ مُشَیعِی الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ الْهَابِطِینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ، وَ الْقُوَّامِ عَلَى خَزَائِنِ الرِّیاحِ، وَ الْمُوَکَّلِینَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَزُولُ (16) وَ الَّذِینَ عَرَّفْتَهُمْ مَثَاقِیلَ الْمِیاهِ، وَ کَیلَ مَا تَحْوِیهِ لَوَاعِجُ الْأَمْطَارِ وَ عَوَالِجُهَا»
[13] - Şeyx Səduq, Mən la yəhzuruhul- Fəqih, Təhqiq: Qəffari, Əliəkbər, cild 1, səh 545- 546, Dəftəre intişarate islamı, Qum, ikinci çap, 1413 q.
[14] - İbni Quləviyə, Cəfər ibni Məhəmməd, Kamiluz- ziyarət, Təhqiq: Əmini, Əbdulhüseyn, səh 82, Darul Murtəzəviyə, Nəcəfi Əşrəf, birinci çap, 1356 şəmsi.
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Peyğəmbərin besəti və meracı bir gündə (rəcəbin 27-də) baş vermişdirmi?
  5708 تاريخ بزرگان
  Cavabı bəyan etmək üçün Peyğəmbərin besəti və meracı ilə əlaqədar məsələni təfsir kitablarından araşdırırıq. 1. Besətin tarixi ilə əlaqədar müsəlman alimləri arasında iki nəzəriyyə vardır: Birincisi şiələrin nəzəriyyəsidir. Onlar rəcəb ayının 27-ci gününü Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in besət günü hesab edirlər. İkinci nəzər isə ...
 • Бәшәрин Аллаһы танымасы мүмкүндүрмү? Мүмкүнсә, һансы һәддә гәдәр вә бу танымағын дәјәри нәдир?
  6602 Qədim kəlam
  Инсан мүхтәлиф јолларла Аллаһы таныја биләр. Бу маариф, ола билсин ја әгли, ја да гәлби јолла олсун. Бәзән философлар вә һикмәт саһибләри һүсули елм (инсанын беш дәрк гүввәси васитәси илә әлә ҝәтирдији елм), һисс вә әгл васитәси илә Аллаһ-таалаја елми әлә ҝәтирирләр. Бәзи ...
 • Qəbiristanlıqda məscid tikmək olarmı?
  3208 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ayətullah əl-uzma Xameneinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Əgər sözügedən qəbiristanlıq vəqf ərazisi və bir kəsin xüsusi mülkü deyilsə, habelə müxtəlif əlamətdar hadisələrdə əhalinin istifadə etdiyi və ehtiyac duyduğu ümumi məkanlardan olmasa, eləcə də orada məscid tikmək müsəlmanların qəbirlərinə qarşı hörmətsizliyə və ya qəbirlərin açılmasına səbəb olmasa, ...
 • Nə üçün pendir yemək məkruhdur?
  13670 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  Hikmət sahibi olan Allah-taala Öz bəndələri üçün nəzərə çarpacaq böyük faydası olan şeyləri vacib, onlar üçün ciddi zərər və fəsadı olan şeyləri isə haram və ya məkruh etmişdir. Pendir barəsində məsumlardan nəql olunan rəvayətlərin məcmusundan aydın olur ki, onu təklikdə yeyildikdə məkruhdur, lakin qoz ləpəsi ilə birlikdə yeyildiyi zaman zərəri ...
 • Бу ајәнин мәнасы нәдир? “Билин ки, Аллaһ инсaнлa oнун гəлби aрaсынa ҝирəр.”
  3968 Təfsir
  “Јәһул” сөзү “һөвл” көкүндән олуб, ики шеј арасында васитә олмаға дејилир. Әҝәр сөз фасилә салмагдан ҝедирсә онда ики шеј тәсәввүр олунмалыдыр ки, үчүнҹү шејлә онларын арасында фасилә салынсын. Икинҹиси, гајдаја әсасән о ики шеј бир-биринә о гәдәр јахын олмалыдыр ки, дејилсин ки, үчүнҹү ...
 • Bəxtin mənası nədir? Bəxt və tale deyilən bir anlamın olması həqiqətdirmi?
  15409 Qədim kəlam
  Bəxt, tale və şans ədəb və şer cümlələri olmasına baxmayaraq insanlar arasında daha çox istifadə olunur. Bu sözlər iki mənada işlənə bilər. 1). Səbəbsiz bir şeyin baş verməsi. Bu məna fəlsəfə elmi baxımında qəbul olunmur. Çünki fəlsəfə elmi hər bir hekayənin, hadisənin, olayın baş verməsində ondan öncə səbəbin ...
 • Гуранын, “Вәһши һејванлар бир јерә топланаҹағы заман;” –ајәсинә әсасән Гијамәтдә һејванлар да дирилиб онлардан суал-ҹаваб олаҹагмы?
  4067 Qədim kəlam
  Һәшр сөзү лүғәтдә вә диндә;Һәшр сөзү лүғәтдә бир јерә топламаг, дини терминолоҝијада исә Аллаһ-тааланын әмри илә бүтүн мәхлугаты Гијамәтин ҝүнүндә онлардан сорғу-суал етмәкдән өтрү бир јерә топламаға дејилир.
 • Məsum İmamların da qüdrət döyüşü vardır və onlar da irsi hökumət istəyirlər?
  3478 Qədim kəlam
  Əvvəla, İmamların yaşayışına diqqət etməklə aydın olur ki, onların nəinki qüdrət döyüşləri olmayıb, bəlkə heç bir qüdrət həvəsi onlarda olmayıb. Əgər nə vaxtsa öz hüquqlarından müdafiə ediblərsə təklifə xatir olub. İmam Əlinin (ə) bu sözü ki, buyurur: Məni xilas edin və başqalarının sorağına gedin. Bu ...
 • Ümmul- möminin termini necə yarandı?
  3869 Təfsir
  Ümmul- möminin ilk dəfə Peyğəmbər (s)- in zamanında, o həzrətin xanımlarının möminlərə nisbəti barəsində Əhzab surəsinin 6- cı ayəsinin nazil olmasıyla termin olubdur. Peyğəmbər (s)- in xanımları ümmətin analarıdır, şərii bir hökmdür və o həzrətə məxsusdur. Bu hökm (Peyğəmbər (s)- in həyat yoldaşlarının möminlərin analarına oxşadılması) analığın bəzi təfsirlərində oxşatmaqdır, ...
 • Kitaba, əslə və təsnifə malik olmaq hədis ravisinin tərif və etibarına dəlalət edirmi?
  3834 سرنوشت حدیث
  Rical alimlərinin sözlərində “kitab” özünün adi və məşhur mənasınadır və həm əslə, həm də təsnifə (yəni məsum imamın səhabələrinin vasitəsi ilə hədis nəqli üçün qələmə alınan və kitab şəkilinə salınan həmin şeyə) şamil olur. Alimlərin bəziləri, məsələn, Əllamə Məclisi, Seyid Bəhrul-ülum və Şeyx Səduq (rəhmətullahi ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  120206 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  91477 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  71347 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  55177 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  52898 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  37818 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  26839 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  26528 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  26163 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  25246 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...