Ətraflı axtarış
Baxanların
3679
İnternetə qoyma tarixi: 2012/01/28
Sualın xülasəsi
Təbiətdən bəhrələnməyin düzgün şərti necə ola bilər?
Sual
Təbiətdən bəhrələnməyin düzgün şərti necə ola bilər?
Qısa cavab

Bir çox məktəblərin və cərəyanların ziddinə olaraq ki, bəşərin ehtiyaclarına bir tərəfli baxıb və ancaq maddi ya mənəvi ehtiyaclara diqqət ediblər. İslam orta yolu seçibdir. İlahi nemətlərdən düzgün şəkildə istifadə etmək nə inki axirət dünyasıyla və mənəvi məsələlərlə ziddiyyəti yoxdur, bəlkə insanın səadət və inkişaf yolunu hamarlayır.

Ətreaflı cavab

Bəşəriyyət cəmiyyətinə hakim olan fikiri məktəblər məzhəblər və dinlər, insanın ehtiyaclarını təmin etmək üçün və onun səadətinə zəmanət vermək üçün göstərişlər verirlər və nüsxələr hazırlayırlar.

Maddi məktəblər və cərəyanlar tamamiylə mənəvi ehtiyacları nəzərə almırlar və əsasən onlara etiqadları yoxdur və bəşərin səadətini maddi ləzzətlərdən hər nə qədər çox bəhrələnməkdə bilirlər. Onun qarşısında digər məzhəblərdən və cərəyanlardan bəzisi əsas işi insanın canın və ruhun qüvvətlənməsinə və bəslənməsinə qərar verdilər, nə təkcə maddi ehtiyacların təmin olunmasına diqqətləri yoxdur bəlkə bəşərin səadətini maddi ləzzətlərdən uzaqlaşdırıb çəkinməkdə bilirlər və insanı həmişə dünyanı tərk etməyə çağırır və maddiyata bağlanmamağa dəvət edirlər. Əlbəttə bəşərin səadət məfhumundan bu cür nəticə almaq bu məktəbin dünya görüşünə dünyanı və insanı necə təfsir etməsinə bağlıdır.

Bu barədə demək olar ki, həddindən artıq maddiyyata diqqət etmək və qeydsiz şərtsiz cürbə- cür ləzzətlərdən istifadə etmək, bu günkü maddi dünyada məxsusən qərb cəmiyyətində şəhvəti və hissləri təmin etmək üçün heç bir məhdudiyyətə qail olmamaq ki, adiləşibdir, indiyə qədər məzhəb adıyla maddi ləzzətlərdən istifadə etməkdə məhdudiyyətlərin qarşısında tünd rəftar olubdur. İslam mənəvi məsələlərəı diqqət etməyi dünyadan və İlahi nemətlərdən istifadə etməkdən ayrı bilmir: Bu cəhətdən dini təlimatlarda rahiblik və Allahın nemətlərindən istifadə etməmək qadağan olubdur, İmam Sadiq (ə) buyurur: "Allah Taala Muhəmmədə (s) Nuhun, İbrahimin, Musanın və İsanın şəriətlərini bağışladı... asan tutan fitri din ki, nə rahiblikdir və nə səyahət (sufilər kimi səhralara düşmək), bəlkə bu dində pakları halal etdi və çirkinlikləri haram və xalqın çiyinlərinə də olan zəncirləri götürdü.[1]

Əziz Peyğəmbər (s) və din rəhbərləri, rahiblikdən uzaq olmağı öz ümmətinə xəbərdarlıq ediblər o cümlədən:

Əmirəl- mömininin dostlarından biri o həzrətin huzuruna yetişdi və qardaşından ki, dünyadan təcrid olanlardan olmuşdu və Allahın nemətlərindən ət, münasib geyim, evlilik kimi məsələlərdən istifadə etmirdi- şikayət etdi: İmam buyurdu onu çağırın. Asim gələn vaxt həzrət əsəbi və narahat üzlə ona baxıb buyurdu: Vay olsun sənə ey Asim elə fikirləşirsən ki, Allah ləzzətləri və nemətləri sənə mübah edib, amma istəmir ki, sən onlardan bəhrələnəsən? Sən Allahın nəzərində bundan kiçiksən ki, (özündən belə rəy verəsən) yoldaşıva və övladıva rəhmin gəlmir? Fikirləşirsən ki, o Allah ki, pak şeyləri sənə haram edib, xoşu gəlmir ki, onlardan bəhrələnəsən"?[2]

Əlbəttə o məsələ ki, ondan xəbərsiz qalmaq olmaz budur ki, dünyanın pislənməsindən məqsəd ona bağlanmaqdır, bir cürə ki, insana yaranmışlara və Allaha qarşı vəzifələrini unutdura və səbəb ola ki, insan qürurlansın, axirəti unudsun, başqalarına qarşı fəxr etsin, israf etsin, na şükürlük etsin və... qeyri halda əgər dünyanı axirət aləmi və qurbi İlahiyə yetişmək üçün bir körpü bilsək pislənməyib və bu barədə din rəhbərlərindən bir çox rəvayətlər yetişibdir.

Nümunə olaraq mövzuyla əlaqədar iki rəvayətə işarə edirik:

1.             Əmirəl- möminin (ə) hüzurunda bir nəfər dünyanı pisləyirdi, həzrət onu danlayıb buyurdu: Dünya doğru danışanlar üçün doğruluq aləmi, dünya insanlar üçün sağlamlıq evi, azuqə yığanlar üçün ehtiyacsızlıq evi, nəsihət örgənənlər üçün nəsihət evidir. Dünya Allah dostlarının səcdəgahı, Allah mələklərinin müsəllası, vəhyin nazil olduğu yer və Allah dostlarının ticarət yeridir ki, orada Allahın rəhmətini ələ gətirib və behişti xeyr edərlər.[3]

2.             İbni Əbu Yəfur deyir: İmam Sadiq (ə)- a ərz etdim biz dünyanı sevirik mənə buyurdular dünyadan məqsədin nədir? Dedim: İstəyirəm evlənəm, Həccə gedəm ailəmə kömək edəm, qardaşlarıma bəxşiş edəm və sədəqə verəm, İmam buyurdu: Bunlar dünya məsələlərindən deyillər, bu cür əməllər axirətlə əlaqəlidirlər.

Əlaqədar göstəricilər:

Dünyada və axirətdə rifah və asayiş, 2902 (sayt: 3112)

Dünya ya axirət üçün çalışmaq, 1821 (sayt: 2130)

 [1] - Kuleyni, Məhəmməd ibni Yəqub, Əl- kafi, cild 8, səh 22 h 1 darul- kutubul- İslamiyyəh, Tehran, 1365 ş.

[2] - Həmin, cild 1, səh 410.

[3] - Nəhcül- bəlağə, səh 492, hikmət 131 darul- hicrə, Qum.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Qülüvv nədir? Ondan necə uzaqlaşmaq olar?
  4294 دانش، مقام و توانایی های معصومان
  Lüğətdə “qülüvv” artıqlıq və yüksəlişə deyilir. Başqa sözlə desək, qülüvv həddi-hüdudu aşmaqdır. Daha yaxşı ifadə ilə: hər bir şeydə öz məqam, hədd və əndazəsindən aşmağa və onun hüdudlarını keçməyə qülüvv deyilir. Allah-taala Quranda qülüvvə belə işarə edir: “Ey kitab əhli! Dininizdə qülüvv etməyin (həddinizi aşmayın) və Allah ...
 • Məsum imamın ixtiyarında olan möminin nəfsinə vilayət barədə sizin subyektiv fikriniz nədir?
  3878 دانش، مقام و توانایی های معصومان
  Həzrət Ayətullah Məhdi Hadəvi Tehraninin cavabı belədir:Məsum imamlar (ə) möminin nəfsinə təkvini və təşriyi vilayətləri var. Əlbəttə vilayəti icra edib etməmək bir sıra məsləhətlərə tabedir. ...
 • İnsan Allahın sevimlisi necə ola bilər?
  5079 Əməli əxlaq
  "Məhəbbət" "hubb" kəlməsindəndir və dostluq mənasınadır. Allahın bəndələrinə olan məhəbbəti ürfi mənanı daşımır. Çünki, ürfi məna nəfsin təsir altına düşməsidir ki, Allah ondan uzaqdır. Allahın bəndələrinə olan məhəbbəti öz zatına olan məhəbbətindən qaynaqlanır. Allah öz etdiyti işləri sevir. Yaratdıqları da onun etdiyi işin nəticəsi olduqlarına görə, onları da sevir. İlahi ...
 • İbn Ərəbinin İmam Zaman (ə.c) barəsində baxışı nədən ibarətdir?
  7953 تاريخ بزرگان
  Mühyəddin İbn Ərəbinin əsərlərini mütaliə etdikdə onun İmam Zaman (ə.c) barəsindəki inancı üzə çıxır. O, "Fütuhati-məkkiyyə" kitabının Həzrət Məhdinin axırzamandakı silahdaş və yavərlərnə həsr etdiyi 366-cı babında belə qeyd edir: “Allahın diri, sağ bir xəlifəsi vardır, o, üzə çıxar. Onun zühuru dünya zülm və sitəmlə ...
 • Ülul əzm Peyğəmbərlər və onların kitabları hansılardır? Nə üçün ulul əzm adlandırılmışdırlar və nə üçün Zərdoşt və Davud (ə) ulul əzm deyildirlər?
  9167 Təfsir
  Ülul əzm kəlməsi əhqaf surəsinin 35- ci ayəsində gəlmişdir. Əzm hökm və şəriət mənasındadır. Ulul əzm yəni o peyğəmbərlər ki, yeni şəriət və müstəqil dinə sahibdirlər. rəvayətlərdə ulul əzm Peyğəmbərlər üçün bir neçə şərait qeyd olunmuşdur: 1.             Dünyəvi olaraq dəvətə şamil olsun. ...
 • “Qalaktika trayektoriyası” nəzəriyyəsi ruhun varlığı və əbədi qalması ilə – heç olmazsa ölümdən sonra – təzadlıdırmı?
  5962 Qədim kəlam
  1. İslam nəzərindən “mən” maddi bədənlə tamamilə fərqli olan bir gerçəklikdir. “Hicr” surəsi 29, “Muminun” surəsi 14, “Ənam” surəsi, 93, “Həşr” surəsi, 19, “Şəms” surəsi, 7-8 və s. ayələr bu həqiqəti və mənanı dəstəkləyir.2. Ərəstu (Aristotel) fəlsəfəsində deyildi kimi, insan bir-biri ilə ayrı ...
 • Xörək yeməkdən ötrü ev sahibindən icazə almaq lazımdırmı?
  3233 Nizamlar hüquq və əhkam
  İslambaxışındahərbirqidanınıhalalvəpakolmasındanəlavə, onunmübaholmasıdalazımdır. Yəni
 • Nə üçün Əbdullah Cəfər Kərbəla səfərində imam Hüseyn (əleyhis-salam)-la getməmişdir?
  5325 تاريخ بزرگان
  Əbdullah ibni Cəfərin Kərbəlada iştirak etməməsi ilə əlaqədar çoxlu dəlillər qeyd etmişlər. Onların bəziləri münaqişəlidir və qəbul etmək olmaz. Amma bəzilərinə etimad etmək olar. Onların ən mühümü və yaxşısı Əbdullahın yaşlı və xəstə olmasıdır. Bu, digər tarixi hadisələrlə, o cümlədən öz ailəsini imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın karvanı ilə göndərməsi, Kərbəlada iştirak ...
 • Teyyul- ərz nədir?
  8364 Nəzəri irfan
  Teyyul ərzin həqiqəti barəsində bir çox nəzəriyyələr verilmişdir ki, onlardan biri İbni ərəbinin "edam və yaratmaq (və ya hazır etmək) nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə əsasında, şəxs özünü ilk yaranış yerindən "edam" və istədiyi yerdə "icad" hazır edir. Başqa bir nəzəriyyəyə görə Təyyul- ərz bədənin ən tez bir zamanda köçürülməsidir ...
 • Siffeyn və Nəhrəvan müharibələrinin baş vermə səbəbləri nə idi?
  8218 تاريخ کلام
  Siffeyn müharibəsinin ən mühüm səbəbi Müaviyənin həzrət Əli (əleyhis-salam)-a beyətdən imtina etməsi idi. O, Əli (əleyhis-salam)-ı Osmanın qətlində müttəhim edirdi. Bu müharibədə Əli (əleyhis-salam)-ın qoşunu tam və qəti qələbə ərəfəsində olan zaman Əmr Asın hiyləsi ilə Müaviyənin xeyrinə tamam oldu və həkəmeyn (münsiflər) hadisəsi ilə imam Əli ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  120366 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  91603 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  71468 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  55309 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  53322 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  37849 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  26853 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  26669 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  26218 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  25276 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...